Bảng giá vé máy bay TPHCM đi sydney giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Bảng giá vé máy bay TPHCM đi sydney

Ra mắt dịch vụ vé máy bay từ Sài Gòn đi sydney úc là dịch vụ chất lượng cao được đại lý LÝ HẢI phân phối hàng ngàn lượt khách đến TP. Hồ Chí Minh ( Sài gòn). Vé máy bay tết TPHCM đi SYDNEY. ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TẾT LÝ HẢI chuyên cung cấp vé máy bay tết TPHCM(Sài Gòn) đi Sydney . Từ thành phố Hồ Chí Minh có các chuyến bay của các hãng hàng không.

Bạn đang tìm kiếm tấm vé máy bay đi Sydney từ TPHCM giá rẻ nhất, để du lịch đất nước chuột túi, hay thăm bà con họ hàng tại đây, Hệ thống cung cấp vé máy bay đi Sydney - Úc của LÝ HẢI ... Giá vé máy bay TPHCM đi Sydney của các hãng Vietnam Airlines, Vé Máy Bay sài gòn đi Sydney hãng Air Asia: TP Hồ Chí Minh - Sydney - Các ngày trong tuần.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5,870.000 VND

20

6,220.000 VND

21

6,800.000 VND

22

5,730.000 VND

23

6,950.000 VND

24

6,490.000 VND

25

5,810.000 VND

26

6,070.000 VND

27

6,670.000 VND

28

5,780.000 VND

29

6,520.000 VND

30

5,940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,440.000 VND

2

6,940.000 VND

3

5,860.000 VND

4

5,610.000 VND

5

6,350.000 VND

6

6,080.000 VND

7

6,980.000 VND

8

6,500.000 VND

9

6,390.000 VND

10

5,640.000 VND

11

6,560.000 VND

12

5,650.000 VND

13

6,520.000 VND

14

5,500.000 VND

15

5,650.000 VND

16

6,720.000 VND

17

5,810.000 VND

18

6,530.000 VND

19

6,060.000 VND

20

6,900.000 VND

21

5,960.000 VND

22

6,060.000 VND

23

6,800.000 VND

24

5,870.000 VND

25

6,050.000 VND

26

5,880.000 VND

27

6,710.000 VND

28

6,330.000 VND

29

6,470.000 VND

30

6,780.000 VND

31

6,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,220.000 VND

2

6,160.000 VND

3

6,260.000 VND

4

6,880.000 VND

5

6,630.000 VND

6

6,650.000 VND

7

6,270.000 VND

8

5,750.000 VND

9

5,640.000 VND

10

5,640.000 VND

11

6,410.000 VND

12

6,550.000 VND

13

6,090.000 VND

14

6,580.000 VND

15

5,640.000 VND

16

6,880.000 VND

17

6,460.000 VND

18

6,600.000 VND

19

5,770.000 VND

20

6,380.000 VND

21

6,810.000 VND

22

5,580.000 VND

23

6,970.000 VND

24

5,720.000 VND

25

6,630.000 VND

26

6,130.000 VND

27

5,720.000 VND

28

6,270.000 VND

29

6,200.000 VND

30

6,690.000 VND

31

6,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

5,700.000 VND

2

5,620.000 VND

3

6,390.000 VND

4

6,280.000 VND

5

5,780.000 VND

6

6,280.000 VND

7

6,680.000 VND

8

6,190.000 VND

9

6,360.000 VND

10

5,770.000 VND

11

6,360.000 VND

12

5,660.000 VND

13

6,810.000 VND

14

5,980.000 VND

15

5,700.000 VND

16

6,070.000 VND

17

6,370.000 VND

18

5,700.000 VND

19

6,570.000 VND

20

6,020.000 VND

21

5,570.000 VND

22

5,710.000 VND

23

6,060.000 VND

24

6,650.000 VND

25

6,730.000 VND

26

6,900.000 VND

27

5,900.000 VND

28

6,210.000 VND

29

6,420.000 VND

30

6,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,900.000 VND

2

5,510.000 VND

3

6,470.000 VND

4

6,530.000 VND

5

6,690.000 VND

6

5,890.000 VND

7

6,860.000 VND

8

6,500.000 VND

9

5,500.000 VND

10

5,840.000 VND

11

6,060.000 VND

12

5,810.000 VND

13

5,800.000 VND

14

6,680.000 VND

15

6,220.000 VND

16

6,350.000 VND

17

6,670.000 VND

18

6,890.000 VND

19

6,570.000 VND

20

6,680.000 VND

21

6,470.000 VND

22

6,020.000 VND

23

6,170.000 VND

24

6,760.000 VND

25

6,160.000 VND

26

5,900.000 VND

27

5,830.000 VND

28

6,190.000 VND

29

5,740.000 VND

30

5,870.000 VND

31

6,750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

5,580.000 VND

2

6,080.000 VND

3

5,560.000 VND

4

6,380.000 VND

5

6,410.000 VND

6

6,820.000 VND

7

6,690.000 VND

8

6,950.000 VND

9

6,660.000 VND

10

6,540.000 VND

11

5,830.000 VND

12

6,270.000 VND

13

6,010.000 VND

14

6,880.000 VND

15

5,970.000 VND

16

6,090.000 VND

17

6,040.000 VND

18

6,010.000 VND

19

6,810.000 VND

20

5,850.000 VND

21

5,740.000 VND

22

6,150.000 VND

23

6,150.000 VND

24

6,380.000 VND

25

6,700.000 VND

26

5,870.000 VND

27

5,780.000 VND

28

6,550.000 VND

29

6,150.000 VND

30

5,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,050.000 VND

2

5,670.000 VND

3

5,920.000 VND

4

5,700.000 VND

5

6,080.000 VND

6

6,460.000 VND

7

6,220.000 VND

8

6,250.000 VND

9

6,200.000 VND

10

5,670.000 VND

11

6,040.000 VND

12

5,930.000 VND

13

5,680.000 VND

14

5,620.000 VND

15

6,410.000 VND

16

5,960.000 VND

17

6,540.000 VND

18

6,570.000 VND

19

6,820.000 VND

20

5,700.000 VND

21

5,820.000 VND

22

6,710.000 VND

23

6,760.000 VND

24

6,400.000 VND

25

6,090.000 VND

26

6,350.000 VND

27

5,610.000 VND

28

5,950.000 VND

29

6,770.000 VND

30

6,630.000 VND

31

6,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,160.000 VND

2

6,220.000 VND

3

5,860.000 VND

4

7,000.000 VND

5

6,430.000 VND

6

5,710.000 VND

7

6,860.000 VND

8

6,600.000 VND

9

5,920.000 VND

10

5,830.000 VND

11

6,830.000 VND

12

6,570.000 VND

13

6,240.000 VND

14

6,350.000 VND

15

5,530.000 VND

16

5,950.000 VND

17

6,110.000 VND

18

6,410.000 VND

19

5,700.000 VND

20

5,530.000 VND

21

6,720.000 VND

22

5,770.000 VND

23

5,720.000 VND

24

5,830.000 VND

25

5,560.000 VND

26

5,920.000 VND

27

6,610.000 VND

28

5,670.000 VND

29

6,330.000 VND

30

6,210.000 VND

31

6,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

5,540.000 VND

2

6,310.000 VND

3

6,810.000 VND

4

5,850.000 VND

5

6,140.000 VND

6

5,600.000 VND

7

6,640.000 VND

8

6,270.000 VND

9

6,460.000 VND

10

6,140.000 VND

11

6,230.000 VND

12

6,870.000 VND

13

6,090.000 VND

14

5,930.000 VND

15

5,550.000 VND

16

6,450.000 VND

17

6,000.000 VND

18

6,540.000 VND

19

6,770.000 VND

20

5,670.000 VND

21

6,950.000 VND

22

6,810.000 VND

23

6,080.000 VND

24

6,570.000 VND

25

6,920.000 VND

26

6,920.000 VND

27

5,960.000 VND

28

5,550.000 VND

29

5,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,350.000 VND

2

6,140.000 VND

3

6,110.000 VND

4

6,060.000 VND

5

6,970.000 VND

6

5,530.000 VND

7

6,240.000 VND

8

5,890.000 VND

9

6,580.000 VND

10

6,640.000 VND

11

6,510.000 VND

12

6,360.000 VND

13

5,710.000 VND

14

6,200.000 VND

15

6,370.000 VND

16

6,240.000 VND

17

5,700.000 VND

18

6,010.000 VND

19

6,530.000 VND

20

6,470.000 VND

21

6,900.000 VND

22

6,630.000 VND

23

6,490.000 VND

24

6,700.000 VND

25

6,490.000 VND

26

6,720.000 VND

27

5,900.000 VND

28

6,920.000 VND

29

5,890.000 VND

30

6,380.000 VND

31

5,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,970.000 VND

2

5,510.000 VND

3

6,830.000 VND

4

5,550.000 VND

5

6,040.000 VND

6

5,800.000 VND

7

6,090.000 VND

8

5,690.000 VND

9

5,850.000 VND

10

6,620.000 VND

11

5,680.000 VND

12

6,150.000 VND

13

6,140.000 VND

14

6,240.000 VND

15

6,310.000 VND

16

5,640.000 VND

17

5,550.000 VND

18

6,760.000 VND

19

6,690.000 VND

20

6,180.000 VND

21

6,750.000 VND

22

5,900.000 VND

23

6,260.000 VND

24

6,110.000 VND

25

5,770.000 VND

26

6,690.000 VND

27

5,760.000 VND

28

6,060.000 VND

29

6,890.000 VND

30

6,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,340.000 VND

2

6,970.000 VND

3

6,700.000 VND

4

6,270.000 VND

5

6,520.000 VND

6

6,620.000 VND

7

6,420.000 VND

8

6,600.000 VND

9

6,110.000 VND

10

6,790.000 VND

11

5,950.000 VND

12

6,830.000 VND

13

6,820.000 VND

14

5,610.000 VND

15

5,680.000 VND

16

5,890.000 VND

17

6,070.000 VND

18

5,910.000 VND

19

5,580.000 VND

20

6,660.000 VND

21

6,630.000 VND

22

5,880.000 VND

23

6,310.000 VND

24

6,240.000 VND

25

5,690.000 VND

26

6,290.000 VND

27

5,510.000 VND

28

6,860.000 VND

29

6,510.000 VND

30

6,530.000 VND

31

6,480.000 VND

Mua vé máy bay đi Sydney bạn có dịp thưởng ngoạn vẻ đẹp của thành phố lớn nhất của Úc, nơi có vô số điều thú vị để khám phá, trải nghiệm HÃNG BAY Vietnam Airlines đi Sydney Úc. Đại lý vé máy bay đi Úc giá rẻ nhất Việt Nam chuyên cung cấp vé máy bay TPHCM đi SYDNEY. Giá vé máy bay khứ hồi đi Sydney (SYD), Australia chỉ từ 685 USD / hành ... TPHCM – Sydney: tần suất bay: 10 chuyến bay / chiều đi và 09, Hạng phổ thông: Đặc biệt “Tokyo-Lễ hội ánh sáng”, giảm 20% giá vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ