Bảng giá vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Bảng giá vé máy bay Sài Gòn đi Singapore

Vậy việc đặt vé máy bay giá rẻ đi Singapore có dễ dàng ? Hiện tại ở Singapore có 2 sân bay chính đang hoạt động là Sân bay quốc tế, Vietjet khuyến mãi vé máy bay đi Singapore 105.000 đồng sẽ đưa bạn với đến với ... đặt mua vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi đi Singapore tại Vietjet chỉ từ 105.000 đồng. Vé máy bay Sài Gòn singapore giá bao nhiêu tiền khứ hồi, Vé máy bay từ tphcm đi Singapore giảm giá trong tháng 9 này , nhanh tay mua vé để mua được mức vé rẻ nhất nhé.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

740.000 VND

20

890.000 VND

21

1,000.000 VND

22

820.000 VND

23

680.000 VND

24

780.000 VND

25

640.000 VND

26

880.000 VND

27

720.000 VND

28

890.000 VND

29

800.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

930.000 VND

3

890.000 VND

4

770.000 VND

5

970.000 VND

6

730.000 VND

7

660.000 VND

8

690.000 VND

9

880.000 VND

10

710.000 VND

11

670.000 VND

12

630.000 VND

13

610.000 VND

14

810.000 VND

15

840.000 VND

16

800.000 VND

17

740.000 VND

18

690.000 VND

19

970.000 VND

20

660.000 VND

21

920.000 VND

22

910.000 VND

23

740.000 VND

24

720.000 VND

25

870.000 VND

26

940.000 VND

27

810.000 VND

28

720.000 VND

29

890.000 VND

30

640.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

970.000 VND

3

990.000 VND

4

610.000 VND

5

880.000 VND

6

830.000 VND

7

910.000 VND

8

780.000 VND

9

1,000.000 VND

10

860.000 VND

11

980.000 VND

12

910.000 VND

13

890.000 VND

14

640.000 VND

15

930.000 VND

16

770.000 VND

17

820.000 VND

18

740.000 VND

19

680.000 VND

20

840.000 VND

21

680.000 VND

22

740.000 VND

23

650.000 VND

24

620.000 VND

25

960.000 VND

26

990.000 VND

27

940.000 VND

28

640.000 VND

29

700.000 VND

30

760.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

670.000 VND

3

940.000 VND

4

890.000 VND

5

700.000 VND

6

860.000 VND

7

960.000 VND

8

760.000 VND

9

960.000 VND

10

850.000 VND

11

640.000 VND

12

850.000 VND

13

620.000 VND

14

750.000 VND

15

980.000 VND

16

700.000 VND

17

820.000 VND

18

730.000 VND

19

920.000 VND

20

940.000 VND

21

980.000 VND

22

860.000 VND

23

710.000 VND

24

920.000 VND

25

730.000 VND

26

620.000 VND

27

960.000 VND

28

850.000 VND

29

820.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

780.000 VND

3

620.000 VND

4

650.000 VND

5

920.000 VND

6

950.000 VND

7

790.000 VND

8

840.000 VND

9

830.000 VND

10

970.000 VND

11

920.000 VND

12

720.000 VND

13

860.000 VND

14

850.000 VND

15

970.000 VND

16

870.000 VND

17

850.000 VND

18

940.000 VND

19

950.000 VND

20

800.000 VND

21

990.000 VND

22

760.000 VND

23

960.000 VND

24

690.000 VND

25

760.000 VND

26

740.000 VND

27

650.000 VND

28

950.000 VND

29

840.000 VND

30

980.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

890.000 VND

3

930.000 VND

4

790.000 VND

5

690.000 VND

6

890.000 VND

7

960.000 VND

8

860.000 VND

9

640.000 VND

10

700.000 VND

11

690.000 VND

12

650.000 VND

13

650.000 VND

14

850.000 VND

15

690.000 VND

16

880.000 VND

17

720.000 VND

18

740.000 VND

19

1,000.000 VND

20

780.000 VND

21

710.000 VND

22

950.000 VND

23

920.000 VND

24

710.000 VND

25

820.000 VND

26

730.000 VND

27

950.000 VND

28

960.000 VND

29

660.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

700.000 VND

3

680.000 VND

4

640.000 VND

5

770.000 VND

6

770.000 VND

7

890.000 VND

8

940.000 VND

9

930.000 VND

10

760.000 VND

11

850.000 VND

12

670.000 VND

13

670.000 VND

14

810.000 VND

15

830.000 VND

16

880.000 VND

17

770.000 VND

18

680.000 VND

19

820.000 VND

20

920.000 VND

21

940.000 VND

22

870.000 VND

23

810.000 VND

24

630.000 VND

25

860.000 VND

26

880.000 VND

27

670.000 VND

28

920.000 VND

29

970.000 VND

30

870.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

730.000 VND

3

990.000 VND

4

710.000 VND

5

950.000 VND

6

600.000 VND

7

870.000 VND

8

640.000 VND

9

950.000 VND

10

680.000 VND

11

610.000 VND

12

780.000 VND

13

890.000 VND

14

660.000 VND

15

960.000 VND

16

910.000 VND

17

780.000 VND

18

850.000 VND

19

990.000 VND

20

690.000 VND

21

600.000 VND

22

760.000 VND

23

900.000 VND

24

780.000 VND

25

700.000 VND

26

680.000 VND

27

610.000 VND

28

640.000 VND

29

610.000 VND

30

670.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

610.000 VND

3

690.000 VND

4

640.000 VND

5

940.000 VND

6

870.000 VND

7

920.000 VND

8

900.000 VND

9

620.000 VND

10

950.000 VND

11

700.000 VND

12

960.000 VND

13

880.000 VND

14

840.000 VND

15

940.000 VND

16

920.000 VND

17

890.000 VND

18

860.000 VND

19

930.000 VND

20

760.000 VND

21

940.000 VND

22

960.000 VND

23

800.000 VND

24

950.000 VND

25

850.000 VND

26

920.000 VND

27

870.000 VND

28

690.000 VND

29

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

900.000 VND

3

980.000 VND

4

930.000 VND

5

780.000 VND

6

730.000 VND

7

720.000 VND

8

970.000 VND

9

920.000 VND

10

940.000 VND

11

990.000 VND

12

760.000 VND

13

750.000 VND

14

790.000 VND

15

770.000 VND

16

770.000 VND

17

850.000 VND

18

850.000 VND

19

870.000 VND

20

660.000 VND

21

630.000 VND

22

980.000 VND

23

860.000 VND

24

830.000 VND

25

710.000 VND

26

640.000 VND

27

960.000 VND

28

610.000 VND

29

830.000 VND

30

940.000 VND

31

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

790.000 VND

3

940.000 VND

4

890.000 VND

5

700.000 VND

6

800.000 VND

7

660.000 VND

8

630.000 VND

9

830.000 VND

10

650.000 VND

11

840.000 VND

12

680.000 VND

13

710.000 VND

14

660.000 VND

15

910.000 VND

16

770.000 VND

17

620.000 VND

18

880.000 VND

19

610.000 VND

20

970.000 VND

21

680.000 VND

22

780.000 VND

23

810.000 VND

24

630.000 VND

25

940.000 VND

26

910.000 VND

27

690.000 VND

28

630.000 VND

29

900.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

990.000 VND

3

980.000 VND

4

990.000 VND

5

630.000 VND

6

690.000 VND

7

720.000 VND

8

860.000 VND

9

670.000 VND

10

980.000 VND

11

980.000 VND

12

800.000 VND

13

880.000 VND

14

870.000 VND

15

920.000 VND

16

990.000 VND

17

760.000 VND

18

960.000 VND

19

840.000 VND

20

730.000 VND

21

910.000 VND

22

1,000.000 VND

23

690.000 VND

24

960.000 VND

25

750.000 VND

26

780.000 VND

27

830.000 VND

28

790.000 VND

29

810.000 VND

30

890.000 VND

31

790.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore khứ hồi vietjet air khá rẻ chỉ 450,000 ngàn đồng, Vé máy bay giá rẻ đi Singapore từ Sài Gòn giá hấp dẫn có một không hai tại vemaybaylyhai.com.vn đại lý chính thức bán vé máy bay tại Việt Nam của các hãng hàng không. Hãy nhanh tay đặt vé máy bay giá rẻ Sài Gòn đi Singapore tháng 8 này để đặt chân khám phá thành phố sạch nhất thế giới. Bạn đang băn khoăn không biết nên mua vé máy bay Vietnam Airlines giá rẻ ở đại lý nào uy tín. Tại TP. Hồ Chí Minh(Sài Gòn) hiện tại có 4 hãng hàng không lớn đang khai thác tuyến đường bay TP. Để tiện cho việc đặt vé máy bay Tết đi Singapore chúng tôi xin cung cấp cho bạn bảng giá, Bảng giá vé máy bay chặng Sài Gòn đi Singapore 3 ngày trước.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ