Bảng giá vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Bảng giá vé máy bay Sài Gòn đi Singapore

Vậy việc đặt vé máy bay giá rẻ đi Singapore có dễ dàng ? Hiện tại ở Singapore có 2 sân bay chính đang hoạt động là Sân bay quốc tế, Vietjet khuyến mãi vé máy bay đi Singapore 105.000 đồng sẽ đưa bạn với đến với ... đặt mua vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi đi Singapore tại Vietjet chỉ từ 105.000 đồng. Vé máy bay Sài Gòn singapore giá bao nhiêu tiền khứ hồi, Vé máy bay từ tphcm đi Singapore giảm giá trong tháng 9 này , nhanh tay mua vé để mua được mức vé rẻ nhất nhé.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

890.000 VND

15

700.000 VND

16

660.000 VND

17

940.000 VND

18

660.000 VND

19

680.000 VND

20

870.000 VND

21

720.000 VND

22

670.000 VND

23

690.000 VND

24

690.000 VND

25

610.000 VND

26

840.000 VND

27

620.000 VND

28

740.000 VND

29

700.000 VND

30

640.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

800.000 VND

3

760.000 VND

4

820.000 VND

5

910.000 VND

6

810.000 VND

7

860.000 VND

8

970.000 VND

9

810.000 VND

10

750.000 VND

11

740.000 VND

12

910.000 VND

13

910.000 VND

14

920.000 VND

15

810.000 VND

16

650.000 VND

17

760.000 VND

18

610.000 VND

19

730.000 VND

20

930.000 VND

21

770.000 VND

22

620.000 VND

23

640.000 VND

24

980.000 VND

25

960.000 VND

26

900.000 VND

27

880.000 VND

28

980.000 VND

29

820.000 VND

30

750.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

640.000 VND

3

830.000 VND

4

760.000 VND

5

820.000 VND

6

900.000 VND

7

950.000 VND

8

810.000 VND

9

790.000 VND

10

650.000 VND

11

860.000 VND

12

900.000 VND

13

730.000 VND

14

730.000 VND

15

740.000 VND

16

680.000 VND

17

810.000 VND

18

970.000 VND

19

900.000 VND

20

790.000 VND

21

650.000 VND

22

940.000 VND

23

620.000 VND

24

940.000 VND

25

920.000 VND

26

900.000 VND

27

920.000 VND

28

620.000 VND

29

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

640.000 VND

3

700.000 VND

4

720.000 VND

5

880.000 VND

6

800.000 VND

7

730.000 VND

8

750.000 VND

9

860.000 VND

10

820.000 VND

11

970.000 VND

12

780.000 VND

13

920.000 VND

14

660.000 VND

15

740.000 VND

16

700.000 VND

17

610.000 VND

18

660.000 VND

19

990.000 VND

20

780.000 VND

21

800.000 VND

22

940.000 VND

23

830.000 VND

24

990.000 VND

25

860.000 VND

26

880.000 VND

27

950.000 VND

28

690.000 VND

29

750.000 VND

30

820.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

660.000 VND

3

850.000 VND

4

790.000 VND

5

930.000 VND

6

1,000.000 VND

7

910.000 VND

8

960.000 VND

9

910.000 VND

10

710.000 VND

11

640.000 VND

12

840.000 VND

13

930.000 VND

14

890.000 VND

15

870.000 VND

16

670.000 VND

17

750.000 VND

18

820.000 VND

19

790.000 VND

20

620.000 VND

21

990.000 VND

22

980.000 VND

23

830.000 VND

24

790.000 VND

25

750.000 VND

26

930.000 VND

27

950.000 VND

28

920.000 VND

29

750.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

840.000 VND

3

840.000 VND

4

960.000 VND

5

660.000 VND

6

740.000 VND

7

990.000 VND

8

930.000 VND

9

650.000 VND

10

960.000 VND

11

610.000 VND

12

990.000 VND

13

660.000 VND

14

840.000 VND

15

710.000 VND

16

830.000 VND

17

980.000 VND

18

890.000 VND

19

720.000 VND

20

840.000 VND

21

830.000 VND

22

810.000 VND

23

700.000 VND

24

640.000 VND

25

860.000 VND

26

950.000 VND

27

890.000 VND

28

820.000 VND

29

840.000 VND

30

750.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

650.000 VND

3

730.000 VND

4

620.000 VND

5

940.000 VND

6

950.000 VND

7

660.000 VND

8

890.000 VND

9

790.000 VND

10

700.000 VND

11

610.000 VND

12

670.000 VND

13

930.000 VND

14

880.000 VND

15

850.000 VND

16

650.000 VND

17

710.000 VND

18

890.000 VND

19

860.000 VND

20

810.000 VND

21

750.000 VND

22

950.000 VND

23

800.000 VND

24

920.000 VND

25

980.000 VND

26

730.000 VND

27

990.000 VND

28

810.000 VND

29

710.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

690.000 VND

3

750.000 VND

4

850.000 VND

5

890.000 VND

6

810.000 VND

7

810.000 VND

8

860.000 VND

9

990.000 VND

10

990.000 VND

11

780.000 VND

12

950.000 VND

13

920.000 VND

14

690.000 VND

15

850.000 VND

16

1,000.000 VND

17

730.000 VND

18

760.000 VND

19

660.000 VND

20

890.000 VND

21

660.000 VND

22

990.000 VND

23

850.000 VND

24

860.000 VND

25

610.000 VND

26

810.000 VND

27

970.000 VND

28

970.000 VND

29

920.000 VND

30

920.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

600.000 VND

3

760.000 VND

4

690.000 VND

5

610.000 VND

6

740.000 VND

7

600.000 VND

8

840.000 VND

9

830.000 VND

10

720.000 VND

11

650.000 VND

12

790.000 VND

13

980.000 VND

14

690.000 VND

15

890.000 VND

16

820.000 VND

17

710.000 VND

18

900.000 VND

19

880.000 VND

20

920.000 VND

21

720.000 VND

22

900.000 VND

23

650.000 VND

24

990.000 VND

25

1,000.000 VND

26

920.000 VND

27

800.000 VND

28

670.000 VND

29

830.000 VND

30

670.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

700.000 VND

3

980.000 VND

4

810.000 VND

5

880.000 VND

6

950.000 VND

7

660.000 VND

8

920.000 VND

9

890.000 VND

10

760.000 VND

11

960.000 VND

12

910.000 VND

13

730.000 VND

14

790.000 VND

15

850.000 VND

16

690.000 VND

17

890.000 VND

18

620.000 VND

19

780.000 VND

20

770.000 VND

21

770.000 VND

22

840.000 VND

23

720.000 VND

24

880.000 VND

25

660.000 VND

26

810.000 VND

27

610.000 VND

28

650.000 VND

29

850.000 VND

30

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

890.000 VND

3

810.000 VND

4

790.000 VND

5

740.000 VND

6

650.000 VND

7

680.000 VND

8

730.000 VND

9

640.000 VND

10

810.000 VND

11

660.000 VND

12

720.000 VND

13

740.000 VND

14

810.000 VND

15

610.000 VND

16

700.000 VND

17

770.000 VND

18

950.000 VND

19

890.000 VND

20

970.000 VND

21

700.000 VND

22

930.000 VND

23

910.000 VND

24

980.000 VND

25

680.000 VND

26

640.000 VND

27

810.000 VND

28

810.000 VND

29

930.000 VND

30

940.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

620.000 VND

3

920.000 VND

4

680.000 VND

5

950.000 VND

6

910.000 VND

7

950.000 VND

8

940.000 VND

9

760.000 VND

10

720.000 VND

11

770.000 VND

12

960.000 VND

13

870.000 VND

14

600.000 VND

15

830.000 VND

16

840.000 VND

17

700.000 VND

18

740.000 VND

19

780.000 VND

20

900.000 VND

21

990.000 VND

22

1,000.000 VND

23

630.000 VND

24

870.000 VND

25

960.000 VND

26

990.000 VND

27

910.000 VND

28

710.000 VND

29

840.000 VND

30

990.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore khứ hồi vietjet air khá rẻ chỉ 450,000 ngàn đồng, Vé máy bay giá rẻ đi Singapore từ Sài Gòn giá hấp dẫn có một không hai tại vemaybaylyhai.com.vn đại lý chính thức bán vé máy bay tại Việt Nam của các hãng hàng không. Hãy nhanh tay đặt vé máy bay giá rẻ Sài Gòn đi Singapore tháng 8 này để đặt chân khám phá thành phố sạch nhất thế giới. Bạn đang băn khoăn không biết nên mua vé máy bay Vietnam Airlines giá rẻ ở đại lý nào uy tín. Tại TP. Hồ Chí Minh(Sài Gòn) hiện tại có 4 hãng hàng không lớn đang khai thác tuyến đường bay TP. Để tiện cho việc đặt vé máy bay Tết đi Singapore chúng tôi xin cung cấp cho bạn bảng giá, Bảng giá vé máy bay chặng Sài Gòn đi Singapore 3 ngày trước.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ