Bảng giá vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Bảng giá vé máy bay Sài Gòn đi Singapore

Vậy việc đặt vé máy bay giá rẻ đi Singapore có dễ dàng ? Hiện tại ở Singapore có 2 sân bay chính đang hoạt động là Sân bay quốc tế, Vietjet khuyến mãi vé máy bay đi Singapore 105.000 đồng sẽ đưa bạn với đến với ... đặt mua vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi đi Singapore tại Vietjet chỉ từ 105.000 đồng. Vé máy bay Sài Gòn singapore giá bao nhiêu tiền khứ hồi, Vé máy bay từ tphcm đi Singapore giảm giá trong tháng 9 này , nhanh tay mua vé để mua được mức vé rẻ nhất nhé.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

870.000 VND

21

850.000 VND

22

820.000 VND

23

810.000 VND

24

620.000 VND

25

630.000 VND

26

830.000 VND

27

900.000 VND

28

880.000 VND

29

910.000 VND

30

660.000 VND

31

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

980.000 VND

3

810.000 VND

4

860.000 VND

5

960.000 VND

6

900.000 VND

7

850.000 VND

8

930.000 VND

9

970.000 VND

10

660.000 VND

11

960.000 VND

12

970.000 VND

13

890.000 VND

14

910.000 VND

15

960.000 VND

16

750.000 VND

17

680.000 VND

18

630.000 VND

19

720.000 VND

20

970.000 VND

21

1,000.000 VND

22

860.000 VND

23

980.000 VND

24

720.000 VND

25

740.000 VND

26

750.000 VND

27

740.000 VND

28

950.000 VND

29

600.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

810.000 VND

3

860.000 VND

4

660.000 VND

5

730.000 VND

6

660.000 VND

7

900.000 VND

8

980.000 VND

9

700.000 VND

10

820.000 VND

11

880.000 VND

12

940.000 VND

13

700.000 VND

14

640.000 VND

15

740.000 VND

16

660.000 VND

17

750.000 VND

18

1,000.000 VND

19

720.000 VND

20

990.000 VND

21

680.000 VND

22

970.000 VND

23

960.000 VND

24

850.000 VND

25

650.000 VND

26

900.000 VND

27

640.000 VND

28

940.000 VND

29

730.000 VND

30

830.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

770.000 VND

3

760.000 VND

4

750.000 VND

5

740.000 VND

6

790.000 VND

7

800.000 VND

8

660.000 VND

9

810.000 VND

10

710.000 VND

11

640.000 VND

12

940.000 VND

13

890.000 VND

14

960.000 VND

15

940.000 VND

16

620.000 VND

17

710.000 VND

18

740.000 VND

19

680.000 VND

20

620.000 VND

21

720.000 VND

22

930.000 VND

23

960.000 VND

24

960.000 VND

25

700.000 VND

26

870.000 VND

27

830.000 VND

28

720.000 VND

29

880.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

860.000 VND

3

650.000 VND

4

630.000 VND

5

880.000 VND

6

950.000 VND

7

850.000 VND

8

920.000 VND

9

870.000 VND

10

970.000 VND

11

960.000 VND

12

710.000 VND

13

650.000 VND

14

900.000 VND

15

910.000 VND

16

740.000 VND

17

990.000 VND

18

710.000 VND

19

990.000 VND

20

760.000 VND

21

780.000 VND

22

880.000 VND

23

980.000 VND

24

840.000 VND

25

670.000 VND

26

820.000 VND

27

650.000 VND

28

810.000 VND

29

770.000 VND

30

630.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

760.000 VND

3

850.000 VND

4

870.000 VND

5

630.000 VND

6

720.000 VND

7

680.000 VND

8

700.000 VND

9

950.000 VND

10

730.000 VND

11

790.000 VND

12

710.000 VND

13

890.000 VND

14

700.000 VND

15

950.000 VND

16

680.000 VND

17

760.000 VND

18

710.000 VND

19

1,000.000 VND

20

620.000 VND

21

630.000 VND

22

930.000 VND

23

840.000 VND

24

620.000 VND

25

800.000 VND

26

950.000 VND

27

940.000 VND

28

990.000 VND

29

930.000 VND

30

730.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

650.000 VND

3

810.000 VND

4

950.000 VND

5

670.000 VND

6

970.000 VND

7

690.000 VND

8

630.000 VND

9

990.000 VND

10

870.000 VND

11

820.000 VND

12

600.000 VND

13

630.000 VND

14

900.000 VND

15

820.000 VND

16

970.000 VND

17

720.000 VND

18

640.000 VND

19

660.000 VND

20

760.000 VND

21

980.000 VND

22

730.000 VND

23

940.000 VND

24

780.000 VND

25

1,000.000 VND

26

880.000 VND

27

860.000 VND

28

630.000 VND

29

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

850.000 VND

3

700.000 VND

4

630.000 VND

5

900.000 VND

6

740.000 VND

7

810.000 VND

8

790.000 VND

9

790.000 VND

10

720.000 VND

11

670.000 VND

12

620.000 VND

13

940.000 VND

14

830.000 VND

15

760.000 VND

16

890.000 VND

17

670.000 VND

18

820.000 VND

19

710.000 VND

20

920.000 VND

21

930.000 VND

22

670.000 VND

23

790.000 VND

24

690.000 VND

25

990.000 VND

26

960.000 VND

27

920.000 VND

28

1,000.000 VND

29

860.000 VND

30

820.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

840.000 VND

3

720.000 VND

4

890.000 VND

5

950.000 VND

6

710.000 VND

7

960.000 VND

8

880.000 VND

9

880.000 VND

10

850.000 VND

11

920.000 VND

12

820.000 VND

13

620.000 VND

14

730.000 VND

15

700.000 VND

16

940.000 VND

17

940.000 VND

18

970.000 VND

19

730.000 VND

20

690.000 VND

21

680.000 VND

22

700.000 VND

23

700.000 VND

24

680.000 VND

25

840.000 VND

26

810.000 VND

27

700.000 VND

28

660.000 VND

29

710.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

730.000 VND

3

680.000 VND

4

790.000 VND

5

970.000 VND

6

890.000 VND

7

690.000 VND

8

670.000 VND

9

960.000 VND

10

760.000 VND

11

680.000 VND

12

950.000 VND

13

610.000 VND

14

910.000 VND

15

810.000 VND

16

920.000 VND

17

770.000 VND

18

740.000 VND

19

750.000 VND

20

660.000 VND

21

810.000 VND

22

760.000 VND

23

950.000 VND

24

680.000 VND

25

980.000 VND

26

710.000 VND

27

820.000 VND

28

850.000 VND

29

670.000 VND

30

930.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

900.000 VND

3

650.000 VND

4

930.000 VND

5

770.000 VND

6

670.000 VND

7

640.000 VND

8

750.000 VND

9

920.000 VND

10

960.000 VND

11

800.000 VND

12

680.000 VND

13

1,000.000 VND

14

800.000 VND

15

610.000 VND

16

780.000 VND

17

610.000 VND

18

890.000 VND

19

720.000 VND

20

770.000 VND

21

970.000 VND

22

810.000 VND

23

840.000 VND

24

730.000 VND

25

700.000 VND

26

790.000 VND

27

860.000 VND

28

940.000 VND

29

610.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

910.000 VND

3

630.000 VND

4

620.000 VND

5

630.000 VND

6

640.000 VND

7

620.000 VND

8

610.000 VND

9

810.000 VND

10

620.000 VND

11

820.000 VND

12

810.000 VND

13

670.000 VND

14

930.000 VND

15

880.000 VND

16

710.000 VND

17

660.000 VND

18

800.000 VND

19

820.000 VND

20

840.000 VND

21

600.000 VND

22

860.000 VND

23

730.000 VND

24

880.000 VND

25

1,000.000 VND

26

850.000 VND

27

710.000 VND

28

890.000 VND

29

800.000 VND

30

870.000 VND

31

920.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore khứ hồi vietjet air khá rẻ chỉ 450,000 ngàn đồng, Vé máy bay giá rẻ đi Singapore từ Sài Gòn giá hấp dẫn có một không hai tại vemaybaylyhai.com.vn đại lý chính thức bán vé máy bay tại Việt Nam của các hãng hàng không. Hãy nhanh tay đặt vé máy bay giá rẻ Sài Gòn đi Singapore tháng 8 này để đặt chân khám phá thành phố sạch nhất thế giới. Bạn đang băn khoăn không biết nên mua vé máy bay Vietnam Airlines giá rẻ ở đại lý nào uy tín. Tại TP. Hồ Chí Minh(Sài Gòn) hiện tại có 4 hãng hàng không lớn đang khai thác tuyến đường bay TP. Để tiện cho việc đặt vé máy bay Tết đi Singapore chúng tôi xin cung cấp cho bạn bảng giá, Bảng giá vé máy bay chặng Sài Gòn đi Singapore 3 ngày trước.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ