Bảng giá vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Bảng giá vé máy bay Sài Gòn đi Singapore

Vậy việc đặt vé máy bay giá rẻ đi Singapore có dễ dàng ? Hiện tại ở Singapore có 2 sân bay chính đang hoạt động là Sân bay quốc tế, Vietjet khuyến mãi vé máy bay đi Singapore 105.000 đồng sẽ đưa bạn với đến với ... đặt mua vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi đi Singapore tại Vietjet chỉ từ 105.000 đồng. Vé máy bay Sài Gòn singapore giá bao nhiêu tiền khứ hồi, Vé máy bay từ tphcm đi Singapore giảm giá trong tháng 9 này , nhanh tay mua vé để mua được mức vé rẻ nhất nhé.
GIÁ VÉ THÁNG 04 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

650.000 VND

23

820.000 VND

24

930.000 VND

25

960.000 VND

26

680.000 VND

27

870.000 VND

28

810.000 VND

29

630.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

860.000 VND

3

790.000 VND

4

930.000 VND

5

650.000 VND

6

840.000 VND

7

880.000 VND

8

660.000 VND

9

770.000 VND

10

730.000 VND

11

830.000 VND

12

700.000 VND

13

860.000 VND

14

920.000 VND

15

630.000 VND

16

640.000 VND

17

710.000 VND

18

890.000 VND

19

690.000 VND

20

730.000 VND

21

770.000 VND

22

910.000 VND

23

860.000 VND

24

750.000 VND

25

960.000 VND

26

770.000 VND

27

690.000 VND

28

900.000 VND

29

780.000 VND

30

830.000 VND

31

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

760.000 VND

3

700.000 VND

4

910.000 VND

5

990.000 VND

6

790.000 VND

7

730.000 VND

8

880.000 VND

9

690.000 VND

10

770.000 VND

11

630.000 VND

12

730.000 VND

13

800.000 VND

14

740.000 VND

15

730.000 VND

16

900.000 VND

17

640.000 VND

18

630.000 VND

19

920.000 VND

20

960.000 VND

21

620.000 VND

22

800.000 VND

23

810.000 VND

24

640.000 VND

25

910.000 VND

26

760.000 VND

27

660.000 VND

28

870.000 VND

29

810.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

860.000 VND

3

850.000 VND

4

620.000 VND

5

830.000 VND

6

670.000 VND

7

730.000 VND

8

610.000 VND

9

940.000 VND

10

840.000 VND

11

850.000 VND

12

790.000 VND

13

890.000 VND

14

770.000 VND

15

670.000 VND

16

620.000 VND

17

840.000 VND

18

800.000 VND

19

780.000 VND

20

860.000 VND

21

800.000 VND

22

860.000 VND

23

790.000 VND

24

870.000 VND

25

910.000 VND

26

970.000 VND

27

710.000 VND

28

680.000 VND

29

820.000 VND

30

690.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,000.000 VND

3

840.000 VND

4

820.000 VND

5

780.000 VND

6

620.000 VND

7

950.000 VND

8

900.000 VND

9

940.000 VND

10

920.000 VND

11

970.000 VND

12

670.000 VND

13

620.000 VND

14

900.000 VND

15

760.000 VND

16

820.000 VND

17

940.000 VND

18

960.000 VND

19

990.000 VND

20

870.000 VND

21

790.000 VND

22

800.000 VND

23

700.000 VND

24

950.000 VND

25

900.000 VND

26

940.000 VND

27

900.000 VND

28

930.000 VND

29

890.000 VND

30

640.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

670.000 VND

3

730.000 VND

4

730.000 VND

5

820.000 VND

6

890.000 VND

7

650.000 VND

8

710.000 VND

9

630.000 VND

10

870.000 VND

11

890.000 VND

12

980.000 VND

13

700.000 VND

14

640.000 VND

15

920.000 VND

16

990.000 VND

17

610.000 VND

18

890.000 VND

19

720.000 VND

20

740.000 VND

21

940.000 VND

22

970.000 VND

23

620.000 VND

24

1,000.000 VND

25

700.000 VND

26

620.000 VND

27

650.000 VND

28

800.000 VND

29

870.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

710.000 VND

3

940.000 VND

4

630.000 VND

5

630.000 VND

6

620.000 VND

7

800.000 VND

8

970.000 VND

9

660.000 VND

10

870.000 VND

11

840.000 VND

12

750.000 VND

13

890.000 VND

14

630.000 VND

15

790.000 VND

16

940.000 VND

17

800.000 VND

18

980.000 VND

19

660.000 VND

20

810.000 VND

21

780.000 VND

22

660.000 VND

23

810.000 VND

24

800.000 VND

25

990.000 VND

26

630.000 VND

27

950.000 VND

28

700.000 VND

29

720.000 VND

30

990.000 VND

31

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

980.000 VND

3

990.000 VND

4

970.000 VND

5

720.000 VND

6

630.000 VND

7

730.000 VND

8

800.000 VND

9

710.000 VND

10

990.000 VND

11

600.000 VND

12

920.000 VND

13

770.000 VND

14

840.000 VND

15

950.000 VND

16

680.000 VND

17

740.000 VND

18

900.000 VND

19

690.000 VND

20

940.000 VND

21

630.000 VND

22

980.000 VND

23

800.000 VND

24

690.000 VND

25

950.000 VND

26

650.000 VND

27

630.000 VND

28

660.000 VND

29

610.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

890.000 VND

3

690.000 VND

4

670.000 VND

5

660.000 VND

6

990.000 VND

7

970.000 VND

8

860.000 VND

9

740.000 VND

10

690.000 VND

11

630.000 VND

12

650.000 VND

13

710.000 VND

14

860.000 VND

15

600.000 VND

16

670.000 VND

17

850.000 VND

18

720.000 VND

19

750.000 VND

20

720.000 VND

21

790.000 VND

22

910.000 VND

23

670.000 VND

24

940.000 VND

25

710.000 VND

26

910.000 VND

27

770.000 VND

28

800.000 VND

29

660.000 VND

30

980.000 VND

31

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

610.000 VND

3

640.000 VND

4

760.000 VND

5

980.000 VND

6

870.000 VND

7

730.000 VND

8

640.000 VND

9

750.000 VND

10

700.000 VND

11

890.000 VND

12

620.000 VND

13

730.000 VND

14

740.000 VND

15

750.000 VND

16

770.000 VND

17

710.000 VND

18

980.000 VND

19

940.000 VND

20

910.000 VND

21

700.000 VND

22

790.000 VND

23

720.000 VND

24

890.000 VND

25

990.000 VND

26

930.000 VND

27

850.000 VND

28

970.000 VND

29

630.000 VND

30

700.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

640.000 VND

3

980.000 VND

4

900.000 VND

5

890.000 VND

6

670.000 VND

7

830.000 VND

8

920.000 VND

9

650.000 VND

10

710.000 VND

11

780.000 VND

12

930.000 VND

13

940.000 VND

14

850.000 VND

15

730.000 VND

16

900.000 VND

17

790.000 VND

18

670.000 VND

19

920.000 VND

20

650.000 VND

21

970.000 VND

22

890.000 VND

23

900.000 VND

24

920.000 VND

25

710.000 VND

26

940.000 VND

27

990.000 VND

28

630.000 VND

29

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

840.000 VND

3

880.000 VND

4

820.000 VND

5

800.000 VND

6

910.000 VND

7

950.000 VND

8

970.000 VND

9

680.000 VND

10

650.000 VND

11

830.000 VND

12

630.000 VND

13

640.000 VND

14

640.000 VND

15

940.000 VND

16

950.000 VND

17

830.000 VND

18

770.000 VND

19

820.000 VND

20

650.000 VND

21

730.000 VND

22

870.000 VND

23

840.000 VND

24

920.000 VND

25

700.000 VND

26

920.000 VND

27

730.000 VND

28

700.000 VND

29

960.000 VND

30

830.000 VND

31

600.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore khứ hồi vietjet air khá rẻ chỉ 450,000 ngàn đồng, Vé máy bay giá rẻ đi Singapore từ Sài Gòn giá hấp dẫn có một không hai tại vemaybaylyhai.com.vn đại lý chính thức bán vé máy bay tại Việt Nam của các hãng hàng không. Hãy nhanh tay đặt vé máy bay giá rẻ Sài Gòn đi Singapore tháng 8 này để đặt chân khám phá thành phố sạch nhất thế giới. Bạn đang băn khoăn không biết nên mua vé máy bay Vietnam Airlines giá rẻ ở đại lý nào uy tín. Tại TP. Hồ Chí Minh(Sài Gòn) hiện tại có 4 hãng hàng không lớn đang khai thác tuyến đường bay TP. Để tiện cho việc đặt vé máy bay Tết đi Singapore chúng tôi xin cung cấp cho bạn bảng giá, Bảng giá vé máy bay chặng Sài Gòn đi Singapore 3 ngày trước.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ