Bảng giá vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Bảng giá vé máy bay Sài Gòn đi Singapore

Vậy việc đặt vé máy bay giá rẻ đi Singapore có dễ dàng ? Hiện tại ở Singapore có 2 sân bay chính đang hoạt động là Sân bay quốc tế, Vietjet khuyến mãi vé máy bay đi Singapore 105.000 đồng sẽ đưa bạn với đến với ... đặt mua vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi đi Singapore tại Vietjet chỉ từ 105.000 đồng. Vé máy bay Sài Gòn singapore giá bao nhiêu tiền khứ hồi, Vé máy bay từ tphcm đi Singapore giảm giá trong tháng 9 này , nhanh tay mua vé để mua được mức vé rẻ nhất nhé.
GIÁ VÉ THÁNG 02 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

600.000 VND

20

660.000 VND

21

830.000 VND

22

760.000 VND

23

660.000 VND

24

940.000 VND

25

820.000 VND

26

650.000 VND

27

1,000.000 VND

28

820.000 VND

29

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

680.000 VND

3

910.000 VND

4

860.000 VND

5

880.000 VND

6

870.000 VND

7

890.000 VND

8

660.000 VND

9

870.000 VND

10

860.000 VND

11

790.000 VND

12

610.000 VND

13

660.000 VND

14

780.000 VND

15

740.000 VND

16

890.000 VND

17

770.000 VND

18

770.000 VND

19

920.000 VND

20

910.000 VND

21

890.000 VND

22

740.000 VND

23

870.000 VND

24

840.000 VND

25

930.000 VND

26

950.000 VND

27

780.000 VND

28

950.000 VND

29

960.000 VND

30

710.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

980.000 VND

3

680.000 VND

4

910.000 VND

5

690.000 VND

6

760.000 VND

7

990.000 VND

8

640.000 VND

9

760.000 VND

10

920.000 VND

11

680.000 VND

12

670.000 VND

13

940.000 VND

14

760.000 VND

15

730.000 VND

16

650.000 VND

17

970.000 VND

18

740.000 VND

19

920.000 VND

20

630.000 VND

21

860.000 VND

22

840.000 VND

23

810.000 VND

24

660.000 VND

25

850.000 VND

26

690.000 VND

27

680.000 VND

28

950.000 VND

29

790.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

780.000 VND

3

760.000 VND

4

700.000 VND

5

980.000 VND

6

690.000 VND

7

910.000 VND

8

670.000 VND

9

810.000 VND

10

690.000 VND

11

720.000 VND

12

980.000 VND

13

930.000 VND

14

820.000 VND

15

630.000 VND

16

650.000 VND

17

620.000 VND

18

780.000 VND

19

750.000 VND

20

850.000 VND

21

610.000 VND

22

960.000 VND

23

860.000 VND

24

640.000 VND

25

760.000 VND

26

720.000 VND

27

910.000 VND

28

680.000 VND

29

620.000 VND

30

970.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

840.000 VND

3

990.000 VND

4

840.000 VND

5

720.000 VND

6

780.000 VND

7

770.000 VND

8

700.000 VND

9

710.000 VND

10

940.000 VND

11

730.000 VND

12

930.000 VND

13

690.000 VND

14

710.000 VND

15

610.000 VND

16

680.000 VND

17

720.000 VND

18

740.000 VND

19

910.000 VND

20

950.000 VND

21

820.000 VND

22

700.000 VND

23

760.000 VND

24

800.000 VND

25

650.000 VND

26

700.000 VND

27

990.000 VND

28

1,000.000 VND

29

990.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

770.000 VND

3

740.000 VND

4

850.000 VND

5

890.000 VND

6

680.000 VND

7

920.000 VND

8

700.000 VND

9

970.000 VND

10

950.000 VND

11

640.000 VND

12

800.000 VND

13

690.000 VND

14

710.000 VND

15

910.000 VND

16

670.000 VND

17

680.000 VND

18

660.000 VND

19

750.000 VND

20

870.000 VND

21

700.000 VND

22

750.000 VND

23

720.000 VND

24

700.000 VND

25

740.000 VND

26

710.000 VND

27

710.000 VND

28

800.000 VND

29

720.000 VND

30

870.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

780.000 VND

3

680.000 VND

4

900.000 VND

5

970.000 VND

6

900.000 VND

7

610.000 VND

8

970.000 VND

9

710.000 VND

10

760.000 VND

11

880.000 VND

12

740.000 VND

13

660.000 VND

14

1,000.000 VND

15

880.000 VND

16

870.000 VND

17

630.000 VND

18

830.000 VND

19

980.000 VND

20

650.000 VND

21

730.000 VND

22

680.000 VND

23

970.000 VND

24

850.000 VND

25

740.000 VND

26

910.000 VND

27

880.000 VND

28

700.000 VND

29

910.000 VND

30

870.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

780.000 VND

3

610.000 VND

4

970.000 VND

5

720.000 VND

6

610.000 VND

7

840.000 VND

8

840.000 VND

9

660.000 VND

10

700.000 VND

11

610.000 VND

12

610.000 VND

13

910.000 VND

14

810.000 VND

15

710.000 VND

16

920.000 VND

17

990.000 VND

18

950.000 VND

19

860.000 VND

20

660.000 VND

21

610.000 VND

22

780.000 VND

23

650.000 VND

24

930.000 VND

25

600.000 VND

26

670.000 VND

27

610.000 VND

28

720.000 VND

29

610.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

830.000 VND

3

710.000 VND

4

610.000 VND

5

700.000 VND

6

960.000 VND

7

750.000 VND

8

950.000 VND

9

760.000 VND

10

910.000 VND

11

910.000 VND

12

770.000 VND

13

670.000 VND

14

840.000 VND

15

810.000 VND

16

790.000 VND

17

950.000 VND

18

840.000 VND

19

800.000 VND

20

630.000 VND

21

910.000 VND

22

610.000 VND

23

730.000 VND

24

860.000 VND

25

840.000 VND

26

640.000 VND

27

740.000 VND

28

680.000 VND

29

700.000 VND

30

890.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

700.000 VND

3

860.000 VND

4

820.000 VND

5

800.000 VND

6

880.000 VND

7

790.000 VND

8

760.000 VND

9

890.000 VND

10

800.000 VND

11

760.000 VND

12

740.000 VND

13

750.000 VND

14

750.000 VND

15

750.000 VND

16

710.000 VND

17

800.000 VND

18

860.000 VND

19

700.000 VND

20

950.000 VND

21

800.000 VND

22

700.000 VND

23

840.000 VND

24

630.000 VND

25

860.000 VND

26

660.000 VND

27

780.000 VND

28

850.000 VND

29

640.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

670.000 VND

3

880.000 VND

4

850.000 VND

5

600.000 VND

6

880.000 VND

7

640.000 VND

8

800.000 VND

9

840.000 VND

10

600.000 VND

11

660.000 VND

12

720.000 VND

13

860.000 VND

14

770.000 VND

15

960.000 VND

16

680.000 VND

17

810.000 VND

18

740.000 VND

19

680.000 VND

20

680.000 VND

21

790.000 VND

22

900.000 VND

23

940.000 VND

24

700.000 VND

25

920.000 VND

26

890.000 VND

27

770.000 VND

28

830.000 VND

29

980.000 VND

30

920.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

760.000 VND

3

620.000 VND

4

630.000 VND

5

930.000 VND

6

660.000 VND

7

650.000 VND

8

910.000 VND

9

790.000 VND

10

860.000 VND

11

820.000 VND

12

690.000 VND

13

650.000 VND

14

640.000 VND

15

620.000 VND

16

980.000 VND

17

700.000 VND

18

960.000 VND

19

980.000 VND

20

830.000 VND

21

810.000 VND

22

720.000 VND

23

890.000 VND

24

610.000 VND

25

870.000 VND

26

760.000 VND

27

900.000 VND

28

740.000 VND

29

930.000 VND

30

920.000 VND

31

950.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Singapore khứ hồi vietjet air khá rẻ chỉ 450,000 ngàn đồng, Vé máy bay giá rẻ đi Singapore từ Sài Gòn giá hấp dẫn có một không hai tại vemaybaylyhai.com.vn đại lý chính thức bán vé máy bay tại Việt Nam của các hãng hàng không. Hãy nhanh tay đặt vé máy bay giá rẻ Sài Gòn đi Singapore tháng 8 này để đặt chân khám phá thành phố sạch nhất thế giới. Bạn đang băn khoăn không biết nên mua vé máy bay Vietnam Airlines giá rẻ ở đại lý nào uy tín. Tại TP. Hồ Chí Minh(Sài Gòn) hiện tại có 4 hãng hàng không lớn đang khai thác tuyến đường bay TP. Để tiện cho việc đặt vé máy bay Tết đi Singapore chúng tôi xin cung cấp cho bạn bảng giá, Bảng giá vé máy bay chặng Sài Gòn đi Singapore 3 ngày trước.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ