Bảng giá vé máy bay TPHCM Sài Gòn và Hà Nội đi New York Mỹ giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Bảng giá vé máy bay đi New York Mỹ

Đặt mua những tấm vé máy bay tphcm sài gòn đi New York mỹ giá rẻ của Visa Xuất Nhập Cảnh để có cơ hội khám phá và trải nghiệm tại thành phố này, giá rẻ chỉ từ 695 usd của hãng hàng không Eva Airways. Giá vé đã bao gồm tất cả các khoản thuế phí, Dịch vụ uy tín - Chất lượng! Tư vấn nhiệt tình. Hỗ trợ trả vé, thay đổi lịch bay, + Đặt Vé Online Dễ Dàng · + Cam Kết Giá Tốt · + Ưu Đãi Khi Mua nhóm · + Đa Dạng Đường Bay.

HÃNG BAY HÀNH TRÌNH GIÁ VÉ ĐI MỸ
United airlines TPHCM - New York Mỹ (khứ hồi) 22.300.0000đ
China Eastern airlines TPHCM - New York Mỹ (khứ hồi) 17.500.0000đ
 Cathay pacific Hà Nội - New York Mỹ (khứ hồi) 20.000.000đ
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6,660.000 VND

20

10,280.000 VND

21

10,390.000 VND

22

9,660.000 VND

23

8,380.000 VND

24

7,390.000 VND

25

9,710.000 VND

26

8,380.000 VND

27

9,020.000 VND

28

9,620.000 VND

29

7,660.000 VND

30

9,920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,890.000 VND

2

9,060.000 VND

3

10,270.000 VND

4

8,160.000 VND

5

7,990.000 VND

6

10,130.000 VND

7

10,490.000 VND

8

6,980.000 VND

9

10,090.000 VND

10

10,300.000 VND

11

7,730.000 VND

12

7,040.000 VND

13

7,290.000 VND

14

8,180.000 VND

15

10,380.000 VND

16

9,210.000 VND

17

6,990.000 VND

18

7,780.000 VND

19

9,880.000 VND

20

6,680.000 VND

21

6,880.000 VND

22

8,760.000 VND

23

9,100.000 VND

24

8,740.000 VND

25

6,610.000 VND

26

7,490.000 VND

27

10,210.000 VND

28

7,600.000 VND

29

7,690.000 VND

30

8,940.000 VND

31

10,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,850.000 VND

2

8,930.000 VND

3

7,120.000 VND

4

9,070.000 VND

5

9,190.000 VND

6

7,110.000 VND

7

9,820.000 VND

8

10,180.000 VND

9

7,910.000 VND

10

10,110.000 VND

11

7,620.000 VND

12

10,430.000 VND

13

10,320.000 VND

14

7,500.000 VND

15

8,690.000 VND

16

9,920.000 VND

17

7,740.000 VND

18

6,660.000 VND

19

10,160.000 VND

20

9,160.000 VND

21

8,190.000 VND

22

9,790.000 VND

23

8,990.000 VND

24

9,080.000 VND

25

9,250.000 VND

26

8,790.000 VND

27

8,010.000 VND

28

8,590.000 VND

29

9,840.000 VND

30

10,090.000 VND

31

10,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,560.000 VND

2

7,360.000 VND

3

9,560.000 VND

4

7,460.000 VND

5

9,350.000 VND

6

7,490.000 VND

7

10,160.000 VND

8

7,600.000 VND

9

9,880.000 VND

10

6,940.000 VND

11

10,230.000 VND

12

10,390.000 VND

13

9,780.000 VND

14

7,410.000 VND

15

7,250.000 VND

16

8,380.000 VND

17

8,580.000 VND

18

7,530.000 VND

19

9,750.000 VND

20

9,370.000 VND

21

7,140.000 VND

22

6,740.000 VND

23

9,840.000 VND

24

9,040.000 VND

25

7,700.000 VND

26

6,900.000 VND

27

7,430.000 VND

28

9,240.000 VND

29

10,020.000 VND

30

9,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,030.000 VND

2

9,580.000 VND

3

10,190.000 VND

4

10,260.000 VND

5

8,600.000 VND

6

7,540.000 VND

7

8,980.000 VND

8

9,540.000 VND

9

9,130.000 VND

10

7,050.000 VND

11

7,060.000 VND

12

7,250.000 VND

13

7,730.000 VND

14

8,190.000 VND

15

9,640.000 VND

16

7,520.000 VND

17

8,220.000 VND

18

8,780.000 VND

19

6,720.000 VND

20

6,840.000 VND

21

7,150.000 VND

22

7,570.000 VND

23

9,170.000 VND

24

7,460.000 VND

25

8,190.000 VND

26

7,620.000 VND

27

8,950.000 VND

28

10,240.000 VND

29

7,850.000 VND

30

6,930.000 VND

31

8,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,660.000 VND

2

8,060.000 VND

3

7,820.000 VND

4

6,970.000 VND

5

6,610.000 VND

6

9,540.000 VND

7

6,760.000 VND

8

7,790.000 VND

9

9,510.000 VND

10

9,220.000 VND

11

7,730.000 VND

12

8,490.000 VND

13

7,350.000 VND

14

8,900.000 VND

15

10,330.000 VND

16

9,230.000 VND

17

7,000.000 VND

18

8,930.000 VND

19

8,580.000 VND

20

9,980.000 VND

21

6,520.000 VND

22

9,870.000 VND

23

6,730.000 VND

24

8,000.000 VND

25

10,130.000 VND

26

9,870.000 VND

27

7,890.000 VND

28

8,320.000 VND

29

7,200.000 VND

30

10,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,310.000 VND

2

7,030.000 VND

3

9,040.000 VND

4

9,640.000 VND

5

8,350.000 VND

6

9,310.000 VND

7

7,640.000 VND

8

8,660.000 VND

9

9,330.000 VND

10

7,110.000 VND

11

10,370.000 VND

12

9,810.000 VND

13

7,840.000 VND

14

10,000.000 VND

15

7,860.000 VND

16

9,090.000 VND

17

7,760.000 VND

18

9,990.000 VND

19

8,570.000 VND

20

6,930.000 VND

21

7,750.000 VND

22

8,300.000 VND

23

7,920.000 VND

24

10,260.000 VND

25

10,110.000 VND

26

9,200.000 VND

27

6,850.000 VND

28

7,240.000 VND

29

9,660.000 VND

30

10,250.000 VND

31

9,750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

9,190.000 VND

2

7,950.000 VND

3

6,820.000 VND

4

7,300.000 VND

5

9,950.000 VND

6

10,490.000 VND

7

6,930.000 VND

8

7,710.000 VND

9

8,150.000 VND

10

7,050.000 VND

11

6,800.000 VND

12

8,870.000 VND

13

9,100.000 VND

14

7,780.000 VND

15

8,540.000 VND

16

7,180.000 VND

17

7,540.000 VND

18

9,400.000 VND

19

8,140.000 VND

20

8,610.000 VND

21

8,250.000 VND

22

8,830.000 VND

23

10,000.000 VND

24

8,870.000 VND

25

6,850.000 VND

26

8,000.000 VND

27

10,330.000 VND

28

8,200.000 VND

29

7,900.000 VND

30

7,270.000 VND

31

10,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,660.000 VND

2

10,070.000 VND

3

8,410.000 VND

4

9,260.000 VND

5

8,800.000 VND

6

8,620.000 VND

7

9,190.000 VND

8

6,670.000 VND

9

9,280.000 VND

10

10,490.000 VND

11

7,680.000 VND

12

6,660.000 VND

13

8,750.000 VND

14

8,350.000 VND

15

7,490.000 VND

16

6,970.000 VND

17

8,410.000 VND

18

6,710.000 VND

19

7,760.000 VND

20

10,340.000 VND

21

9,980.000 VND

22

6,700.000 VND

23

10,090.000 VND

24

9,740.000 VND

25

7,400.000 VND

26

9,150.000 VND

27

9,540.000 VND

28

7,460.000 VND

29

6,870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,810.000 VND

2

6,670.000 VND

3

9,010.000 VND

4

7,330.000 VND

5

8,390.000 VND

6

8,190.000 VND

7

8,150.000 VND

8

10,200.000 VND

9

9,840.000 VND

10

8,720.000 VND

11

8,170.000 VND

12

8,300.000 VND

13

7,700.000 VND

14

9,630.000 VND

15

8,620.000 VND

16

7,460.000 VND

17

7,350.000 VND

18

9,720.000 VND

19

9,700.000 VND

20

8,590.000 VND

21

8,640.000 VND

22

9,330.000 VND

23

7,450.000 VND

24

8,140.000 VND

25

8,330.000 VND

26

9,360.000 VND

27

9,480.000 VND

28

10,310.000 VND

29

7,990.000 VND

30

8,840.000 VND

31

8,930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,550.000 VND

2

6,930.000 VND

3

9,140.000 VND

4

7,810.000 VND

5

7,220.000 VND

6

7,010.000 VND

7

9,730.000 VND

8

8,580.000 VND

9

8,240.000 VND

10

7,240.000 VND

11

9,900.000 VND

12

7,750.000 VND

13

10,410.000 VND

14

8,640.000 VND

15

8,850.000 VND

16

8,050.000 VND

17

10,340.000 VND

18

8,160.000 VND

19

8,110.000 VND

20

9,710.000 VND

21

8,910.000 VND

22

8,380.000 VND

23

7,670.000 VND

24

9,020.000 VND

25

10,370.000 VND

26

10,000.000 VND

27

9,480.000 VND

28

8,970.000 VND

29

9,990.000 VND

30

7,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,680.000 VND

2

8,730.000 VND

3

7,160.000 VND

4

10,010.000 VND

5

9,360.000 VND

6

7,100.000 VND

7

8,940.000 VND

8

9,420.000 VND

9

8,940.000 VND

10

9,020.000 VND

11

7,200.000 VND

12

8,080.000 VND

13

9,270.000 VND

14

9,070.000 VND

15

7,170.000 VND

16

6,580.000 VND

17

8,880.000 VND

18

9,380.000 VND

19

8,710.000 VND

20

7,800.000 VND

21

7,610.000 VND

22

8,840.000 VND

23

6,870.000 VND

24

9,660.000 VND

25

9,200.000 VND

26

7,630.000 VND

27

10,200.000 VND

28

9,570.000 VND

29

9,270.000 VND

30

7,210.000 VND

31

7,830.000 VND

Chỉ với một tấm vé máy bay Hà Nội đi New York mỹ từ Japan Airlines, các tín đồ du lịch từ Việt nam đã có thể đặt chân đến thành phố này, Đến văn phòng đại diện American Airlines tại Việt Nam để mua vé máy bay đi New York thưởng thức, Đến với New York du khách sẽ được tham quan khu phố Mahattan với những ngôi nhà chọc trời, khu phố tài chính Wall Street, bảo tàng trung tâm, bảo tàng, Đặt mua vé máy bay Vietnam Airlines Sài Gòn đi New York giá rẻ nhất tại đại lý vé máy bay trực tuyến, đi New York sẽ đưa bạn đến với thành phố rộng 1.213 km2 với 8 triệu người nói 800 ngôn ngữ khác nhau, Giá vé máy bay đi New York rẻ nhất chỉ từ 930 USD / hành khách. Tại Việt Nam, có 3 đường bay chính đang được hãng hàng không Asiana Airlines.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ