Bảng giá vé máy bay TPHCM Sài Gòn và Hà Nội đi Seattle Mỹ giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Bảng giá vé máy bay đi Seattle Mỹ

Nhìn vào bảng giá hành trình vé máy bay tphcm sài gòn đi seattle mỹvé máy bay hà nội đi seattle mỹ cho ta thấy đây là đường bay nhộn nhịp khá đông nên nhiều người đi lại, chính vì thế các hãng tham gia đông để mở bán vé máy bay là điều tất yếu, hãy chọn cho mình hãng bay phù hợp, mức giá tùy vào hãng và ngày bay, phòng vemaybaylyhai.com.vn cung cấp bảng giá cả năm cho bạn lựa chọn. Một số hãng được nhiều người lựa chọn đi mỹ như vietnam airlines, emiretes, American airlines vv...

Đặt vé máy bay đến mỹ rất dễ dàng qua hệ thống đặt vé tự động tại website vemaybaylyhai.com.vn, hãy tự tay mình kiểm tra dò giá vé một chiều hoặc khứ hồi, cần tư vấn liên hệ phòng vé chúng tôi ngay hôm nay.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

12,380.000 VND

20

10,310.000 VND

21

9,640.000 VND

22

12,790.000 VND

23

12,520.000 VND

24

11,000.000 VND

25

9,830.000 VND

26

11,000.000 VND

27

8,650.000 VND

28

11,920.000 VND

29

12,070.000 VND

30

9,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

11,700.000 VND

2

9,520.000 VND

3

10,850.000 VND

4

12,010.000 VND

5

10,660.000 VND

6

11,970.000 VND

7

11,790.000 VND

8

9,930.000 VND

9

11,820.000 VND

10

12,070.000 VND

11

13,120.000 VND

12

11,320.000 VND

13

9,520.000 VND

14

9,920.000 VND

15

11,750.000 VND

16

9,660.000 VND

17

12,020.000 VND

18

9,060.000 VND

19

10,930.000 VND

20

10,590.000 VND

21

12,890.000 VND

22

11,380.000 VND

23

11,810.000 VND

24

13,500.000 VND

25

11,730.000 VND

26

9,780.000 VND

27

13,140.000 VND

28

11,130.000 VND

29

8,850.000 VND

30

8,750.000 VND

31

9,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,540.000 VND

2

12,090.000 VND

3

8,930.000 VND

4

13,180.000 VND

5

9,110.000 VND

6

11,570.000 VND

7

10,240.000 VND

8

11,300.000 VND

9

11,510.000 VND

10

8,810.000 VND

11

12,380.000 VND

12

11,900.000 VND

13

9,100.000 VND

14

9,060.000 VND

15

10,840.000 VND

16

10,750.000 VND

17

9,690.000 VND

18

11,480.000 VND

19

10,360.000 VND

20

12,640.000 VND

21

10,220.000 VND

22

9,460.000 VND

23

12,090.000 VND

24

8,710.000 VND

25

13,290.000 VND

26

9,400.000 VND

27

8,950.000 VND

28

8,680.000 VND

29

11,550.000 VND

30

10,390.000 VND

31

10,860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

11,270.000 VND

2

13,480.000 VND

3

8,670.000 VND

4

11,910.000 VND

5

12,810.000 VND

6

10,010.000 VND

7

12,100.000 VND

8

12,530.000 VND

9

10,200.000 VND

10

12,810.000 VND

11

10,980.000 VND

12

10,400.000 VND

13

9,320.000 VND

14

11,900.000 VND

15

8,830.000 VND

16

10,350.000 VND

17

12,800.000 VND

18

12,350.000 VND

19

12,180.000 VND

20

12,270.000 VND

21

10,890.000 VND

22

11,760.000 VND

23

8,880.000 VND

24

13,290.000 VND

25

9,600.000 VND

26

13,180.000 VND

27

12,370.000 VND

28

9,740.000 VND

29

10,020.000 VND

30

10,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,890.000 VND

2

13,450.000 VND

3

9,580.000 VND

4

12,650.000 VND

5

9,550.000 VND

6

11,240.000 VND

7

11,710.000 VND

8

12,930.000 VND

9

11,780.000 VND

10

9,170.000 VND

11

11,820.000 VND

12

11,460.000 VND

13

10,430.000 VND

14

10,380.000 VND

15

12,340.000 VND

16

8,810.000 VND

17

12,010.000 VND

18

12,420.000 VND

19

12,550.000 VND

20

12,840.000 VND

21

9,490.000 VND

22

12,050.000 VND

23

11,580.000 VND

24

11,290.000 VND

25

10,700.000 VND

26

9,240.000 VND

27

12,310.000 VND

28

11,210.000 VND

29

11,410.000 VND

30

12,700.000 VND

31

12,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

9,470.000 VND

2

13,260.000 VND

3

10,450.000 VND

4

11,460.000 VND

5

12,410.000 VND

6

11,860.000 VND

7

11,650.000 VND

8

8,930.000 VND

9

11,300.000 VND

10

12,890.000 VND

11

11,650.000 VND

12

10,740.000 VND

13

12,450.000 VND

14

8,940.000 VND

15

10,390.000 VND

16

11,150.000 VND

17

10,150.000 VND

18

11,250.000 VND

19

9,720.000 VND

20

13,380.000 VND

21

13,170.000 VND

22

11,090.000 VND

23

13,180.000 VND

24

12,260.000 VND

25

9,150.000 VND

26

9,510.000 VND

27

9,860.000 VND

28

13,160.000 VND

29

11,890.000 VND

30

11,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

12,890.000 VND

2

11,640.000 VND

3

12,020.000 VND

4

13,130.000 VND

5

10,110.000 VND

6

13,370.000 VND

7

11,260.000 VND

8

12,600.000 VND

9

8,980.000 VND

10

13,420.000 VND

11

9,500.000 VND

12

13,440.000 VND

13

12,680.000 VND

14

11,170.000 VND

15

13,190.000 VND

16

11,350.000 VND

17

10,720.000 VND

18

8,620.000 VND

19

10,390.000 VND

20

8,970.000 VND

21

12,770.000 VND

22

13,270.000 VND

23

11,300.000 VND

24

12,960.000 VND

25

10,220.000 VND

26

12,920.000 VND

27

8,810.000 VND

28

8,590.000 VND

29

12,460.000 VND

30

10,560.000 VND

31

12,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

11,230.000 VND

2

9,400.000 VND

3

10,330.000 VND

4

11,100.000 VND

5

9,780.000 VND

6

11,150.000 VND

7

12,390.000 VND

8

13,430.000 VND

9

12,230.000 VND

10

11,230.000 VND

11

12,880.000 VND

12

11,010.000 VND

13

11,020.000 VND

14

10,720.000 VND

15

8,620.000 VND

16

12,980.000 VND

17

10,690.000 VND

18

9,200.000 VND

19

11,670.000 VND

20

9,830.000 VND

21

8,670.000 VND

22

9,010.000 VND

23

12,920.000 VND

24

10,900.000 VND

25

10,590.000 VND

26

9,790.000 VND

27

11,660.000 VND

28

9,430.000 VND

29

8,760.000 VND

30

8,740.000 VND

31

12,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

11,730.000 VND

2

8,610.000 VND

3

8,950.000 VND

4

10,730.000 VND

5

11,230.000 VND

6

9,260.000 VND

7

9,950.000 VND

8

12,180.000 VND

9

11,820.000 VND

10

12,480.000 VND

11

10,730.000 VND

12

11,910.000 VND

13

11,320.000 VND

14

9,810.000 VND

15

12,560.000 VND

16

11,290.000 VND

17

10,490.000 VND

18

9,720.000 VND

19

9,670.000 VND

20

12,720.000 VND

21

9,350.000 VND

22

10,640.000 VND

23

8,660.000 VND

24

9,660.000 VND

25

10,080.000 VND

26

11,600.000 VND

27

10,780.000 VND

28

10,460.000 VND

29

8,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

11,660.000 VND

2

12,330.000 VND

3

10,040.000 VND

4

12,330.000 VND

5

11,750.000 VND

6

9,710.000 VND

7

12,400.000 VND

8

10,950.000 VND

9

12,860.000 VND

10

10,360.000 VND

11

9,590.000 VND

12

9,150.000 VND

13

10,740.000 VND

14

9,190.000 VND

15

11,530.000 VND

16

10,980.000 VND

17

8,630.000 VND

18

10,630.000 VND

19

10,620.000 VND

20

12,920.000 VND

21

9,460.000 VND

22

11,340.000 VND

23

11,180.000 VND

24

9,410.000 VND

25

11,410.000 VND

26

11,050.000 VND

27

9,690.000 VND

28

11,680.000 VND

29

9,630.000 VND

30

11,130.000 VND

31

13,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,850.000 VND

2

9,910.000 VND

3

10,040.000 VND

4

11,940.000 VND

5

12,400.000 VND

6

10,090.000 VND

7

12,770.000 VND

8

10,540.000 VND

9

9,800.000 VND

10

11,440.000 VND

11

12,440.000 VND

12

10,550.000 VND

13

11,060.000 VND

14

9,490.000 VND

15

10,850.000 VND

16

8,800.000 VND

17

9,120.000 VND

18

8,670.000 VND

19

8,740.000 VND

20

11,620.000 VND

21

11,510.000 VND

22

9,390.000 VND

23

12,470.000 VND

24

10,960.000 VND

25

11,370.000 VND

26

12,630.000 VND

27

13,020.000 VND

28

12,420.000 VND

29

12,870.000 VND

30

10,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

9,150.000 VND

2

12,910.000 VND

3

12,780.000 VND

4

11,930.000 VND

5

11,690.000 VND

6

12,170.000 VND

7

9,750.000 VND

8

11,990.000 VND

9

10,980.000 VND

10

9,000.000 VND

11

9,840.000 VND

12

10,660.000 VND

13

9,300.000 VND

14

11,430.000 VND

15

9,490.000 VND

16

10,380.000 VND

17

11,270.000 VND

18

11,400.000 VND

19

9,370.000 VND

20

10,080.000 VND

21

11,370.000 VND

22

8,760.000 VND

23

13,310.000 VND

24

12,850.000 VND

25

13,200.000 VND

26

11,140.000 VND

27

12,960.000 VND

28

10,380.000 VND

29

9,370.000 VND

30

8,930.000 VND

31

8,510.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ