Một số chặng nội địa đang áp dụng khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Một số chặng nội địa đang khuyến mãi

Hiện tại vé máy bay đang khuyến mãi rầm rộ cho các chặng nội địa, đây là những vé mà quý khách phải tự đặt trên hệ thống website vemaybaylyhai.com.vn, vì khuyến mãi xuất hiện rất nhanh, nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ nhân viên chúng tôi sẽ giúp bạn săn vé theo yêu cầu.
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

540.000 VND

25

170.000 VND

26

630.000 VND

27

530.000 VND

28

440.000 VND

29

450.000 VND

30

360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

400.000 VND

3

500.000 VND

4

150.000 VND

5

500.000 VND

6

660.000 VND

7

630.000 VND

8

700.000 VND

9

350.000 VND

10

410.000 VND

11

670.000 VND

12

470.000 VND

13

120.000 VND

14

120.000 VND

15

650.000 VND

16

670.000 VND

17

570.000 VND

18

530.000 VND

19

180.000 VND

20

540.000 VND

21

460.000 VND

22

150.000 VND

23

270.000 VND

24

270.000 VND

25

580.000 VND

26

230.000 VND

27

220.000 VND

28

360.000 VND

29

100.000 VND

30

600.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

440.000 VND

2

250.000 VND

3

200.000 VND

4

160.000 VND

5

210.000 VND

6

440.000 VND

7

190.000 VND

8

310.000 VND

9

420.000 VND

10

240.000 VND

11

640.000 VND

12

450.000 VND

13

500.000 VND

14

580.000 VND

15

410.000 VND

16

270.000 VND

17

360.000 VND

18

330.000 VND

19

650.000 VND

20

400.000 VND

21

190.000 VND

22

310.000 VND

23

660.000 VND

24

540.000 VND

25

610.000 VND

26

230.000 VND

27

340.000 VND

28

150.000 VND

29

340.000 VND

30

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

700.000 VND

3

320.000 VND

4

490.000 VND

5

600.000 VND

6

320.000 VND

7

240.000 VND

8

280.000 VND

9

350.000 VND

10

470.000 VND

11

700.000 VND

12

110.000 VND

13

500.000 VND

14

370.000 VND

15

690.000 VND

16

690.000 VND

17

600.000 VND

18

490.000 VND

19

300.000 VND

20

380.000 VND

21

370.000 VND

22

200.000 VND

23

430.000 VND

24

610.000 VND

25

400.000 VND

26

230.000 VND

27

290.000 VND

28

640.000 VND

29

300.000 VND

30

120.000 VND

31

300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,240.000 VND

2

2,290.000 VND

3

1,900.000 VND

4

2,210.000 VND

5

2,000.000 VND

6

2,080.000 VND

7

2,290.000 VND

8

1,780.000 VND

9

1,770.000 VND

10

1,880.000 VND

11

1,780.000 VND

12

2,040.000 VND

13

2,050.000 VND

14

1,920.000 VND

15

1,830.000 VND

16

2,070.000 VND

17

2,200.000 VND

18

2,100.000 VND

19

2,250.000 VND

20

2,290.000 VND

21

2,180.000 VND

22

1,750.000 VND

23

2,170.000 VND

24

2,070.000 VND

25

2,200.000 VND

26

1,840.000 VND

27

2,010.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,130.000 VND

30

2,130.000 VND

31

1,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

2,660.000 VND

3

2,140.000 VND

4

2,220.000 VND

5

2,260.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,580.000 VND

8

2,430.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,300.000 VND

11

2,310.000 VND

12

2,320.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,520.000 VND

15

2,700.000 VND

16

2,700.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,530.000 VND

19

2,570.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,650.000 VND

22

2,320.000 VND

23

2,570.000 VND

24

2,180.000 VND

25

2,280.000 VND

26

2,500.000 VND

27

2,280.000 VND

28

2,690.000 VND

29

2,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,160.000 VND

2

1,850.000 VND

3

1,680.000 VND

4

2,110.000 VND

5

2,030.000 VND

6

2,070.000 VND

7

2,000.000 VND

8

2,080.000 VND

9

1,840.000 VND

10

2,170.000 VND

11

2,020.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,130.000 VND

14

1,840.000 VND

15

1,930.000 VND

16

1,930.000 VND

17

1,970.000 VND

18

1,840.000 VND

19

2,200.000 VND

20

1,970.000 VND

21

2,120.000 VND

22

1,690.000 VND

23

1,650.000 VND

24

1,940.000 VND

25

1,920.000 VND

26

1,610.000 VND

27

2,050.000 VND

28

1,960.000 VND

29

1,780.000 VND

30

1,900.000 VND

31

1,900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

290.000 VND

2

110.000 VND

3

630.000 VND

4

670.000 VND

5

540.000 VND

6

640.000 VND

7

310.000 VND

8

590.000 VND

9

390.000 VND

10

360.000 VND

11

450.000 VND

12

400.000 VND

13

590.000 VND

14

200.000 VND

15

480.000 VND

16

330.000 VND

17

580.000 VND

18

500.000 VND

19

340.000 VND

20

220.000 VND

21

360.000 VND

22

100.000 VND

23

160.000 VND

24

520.000 VND

25

200.000 VND

26

150.000 VND

27

280.000 VND

28

660.000 VND

29

320.000 VND

30

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

670.000 VND

3

230.000 VND

4

260.000 VND

5

240.000 VND

6

550.000 VND

7

450.000 VND

8

370.000 VND

9

440.000 VND

10

250.000 VND

11

270.000 VND

12

390.000 VND

13

640.000 VND

14

530.000 VND

15

410.000 VND

16

260.000 VND

17

680.000 VND

18

630.000 VND

19

610.000 VND

20

580.000 VND

21

470.000 VND

22

550.000 VND

23

270.000 VND

24

620.000 VND

25

310.000 VND

26

460.000 VND

27

360.000 VND

28

230.000 VND

29

400.000 VND

30

460.000 VND

31

150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

290.000 VND

2

160.000 VND

3

240.000 VND

4

300.000 VND

5

110.000 VND

6

440.000 VND

7

190.000 VND

8

670.000 VND

9

530.000 VND

10

180.000 VND

11

670.000 VND

12

330.000 VND

13

630.000 VND

14

150.000 VND

15

640.000 VND

16

310.000 VND

17

230.000 VND

18

340.000 VND

19

330.000 VND

20

380.000 VND

21

520.000 VND

22

190.000 VND

23

630.000 VND

24

620.000 VND

25

350.000 VND

26

640.000 VND

27

430.000 VND

28

410.000 VND

29

200.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

270.000 VND

3

520.000 VND

4

370.000 VND

5

350.000 VND

6

380.000 VND

7

660.000 VND

8

680.000 VND

9

540.000 VND

10

350.000 VND

11

590.000 VND

12

410.000 VND

13

450.000 VND

14

580.000 VND

15

480.000 VND

16

580.000 VND

17

670.000 VND

18

350.000 VND

19

550.000 VND

20

530.000 VND

21

560.000 VND

22

270.000 VND

23

590.000 VND

24

420.000 VND

25

150.000 VND

26

530.000 VND

27

250.000 VND

28

260.000 VND

29

250.000 VND

30

440.000 VND

31

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

290.000 VND

2

370.000 VND

3

310.000 VND

4

450.000 VND

5

320.000 VND

6

260.000 VND

7

140.000 VND

8

640.000 VND

9

480.000 VND

10

420.000 VND

11

620.000 VND

12

450.000 VND

13

460.000 VND

14

210.000 VND

15

540.000 VND

16

420.000 VND

17

490.000 VND

18

560.000 VND

19

210.000 VND

20

140.000 VND

21

530.000 VND

22

220.000 VND

23

340.000 VND

24

320.000 VND

25

150.000 VND

26

340.000 VND

27

510.000 VND

28

150.000 VND

29

590.000 VND

30

360.000 VND

31

230.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ