Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt giá rẻ khứ hồi bao nhiêu hãng bay bán?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt

Mua vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt chưa có hãng nào khai thác mở bán, bạn có thể lựa chọn một cách nhanh nhất để đến Đà Lạt bằng máy bay với giải pháp bay dừng tại TPHCM, bạn sẽ có chi phí tuy cao hơn bay thẳng nhưng ngược lại bạn sẽ có thời gian nhanh chóng đến nơi, giảm giá toàn bộ cho trẻ em, em bé cho hành trình Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt

BẢNG GIÁ VÉ KẾT HỢP BAY: BUÔN MA THUỘT => TPHCM => ĐÀ LẠT
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,610.000 VND

25

1,440.000 VND

26

1,590.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,480.000 VND

29

1,600.000 VND

30

1,430.000 VND

31

1,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,600.000 VND

2

1,480.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,500.000 VND

6

1,580.000 VND

7

1,570.000 VND

8

1,430.000 VND

9

1,610.000 VND

10

1,680.000 VND

11

1,640.000 VND

12

1,520.000 VND

13

1,650.000 VND

14

1,550.000 VND

15

1,400.000 VND

16

1,480.000 VND

17

1,460.000 VND

18

1,660.000 VND

19

1,430.000 VND

20

1,670.000 VND

21

1,500.000 VND

22

1,400.000 VND

23

1,630.000 VND

24

1,440.000 VND

25

1,510.000 VND

26

1,650.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,470.000 VND

29

1,470.000 VND

30

1,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,590.000 VND

2

2,570.000 VND

3

2,360.000 VND

4

2,500.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,520.000 VND

7

2,310.000 VND

8

2,360.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,380.000 VND

11

2,430.000 VND

12

2,420.000 VND

13

2,380.000 VND

14

2,470.000 VND

15

2,400.000 VND

16

2,530.000 VND

17

2,500.000 VND

18

2,440.000 VND

19

2,420.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,510.000 VND

23

2,490.000 VND

24

2,450.000 VND

25

2,370.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,550.000 VND

28

2,520.000 VND

29

2,520.000 VND

30

2,480.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,210.000 VND

2

2,100.000 VND

3

2,350.000 VND

4

2,400.000 VND

5

2,340.000 VND

6

2,360.000 VND

7

2,210.000 VND

8

2,210.000 VND

9

2,400.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,180.000 VND

12

2,350.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,190.000 VND

15

2,290.000 VND

16

2,240.000 VND

17

2,260.000 VND

18

2,350.000 VND

19

2,370.000 VND

20

2,200.000 VND

21

2,240.000 VND

22

2,150.000 VND

23

2,320.000 VND

24

2,310.000 VND

25

2,150.000 VND

26

2,230.000 VND

27

2,310.000 VND

28

2,220.000 VND

29

2,350.000 VND

30

2,190.000 VND

31

2,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,470.000 VND

3

1,450.000 VND

4

1,420.000 VND

5

1,650.000 VND

6

1,620.000 VND

7

1,520.000 VND

8

1,570.000 VND

9

1,450.000 VND

10

1,510.000 VND

11

1,450.000 VND

12

1,670.000 VND

13

1,470.000 VND

14

1,480.000 VND

15

1,450.000 VND

16

1,490.000 VND

17

1,510.000 VND

18

1,670.000 VND

19

1,600.000 VND

20

1,420.000 VND

21

1,560.000 VND

22

1,550.000 VND

23

1,480.000 VND

24

1,700.000 VND

25

1,640.000 VND

26

1,410.000 VND

27

1,530.000 VND

28

1,550.000 VND

29

1,600.000 VND

30

1,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,500.000 VND

2

1,530.000 VND

3

1,420.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,430.000 VND

8

1,620.000 VND

9

1,640.000 VND

10

1,630.000 VND

11

1,430.000 VND

12

1,570.000 VND

13

1,630.000 VND

14

1,450.000 VND

15

1,650.000 VND

16

1,470.000 VND

17

1,660.000 VND

18

1,660.000 VND

19

1,410.000 VND

20

1,600.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,440.000 VND

23

1,590.000 VND

24

1,650.000 VND

25

1,570.000 VND

26

1,420.000 VND

27

1,520.000 VND

28

1,450.000 VND

29

1,600.000 VND

30

1,570.000 VND

31

1,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,600.000 VND

2

1,550.000 VND

3

1,550.000 VND

4

1,590.000 VND

5

1,650.000 VND

6

1,420.000 VND

7

1,540.000 VND

8

1,640.000 VND

9

1,450.000 VND

10

1,670.000 VND

11

1,410.000 VND

12

1,650.000 VND

13

1,540.000 VND

14

1,570.000 VND

15

1,700.000 VND

16

1,660.000 VND

17

1,650.000 VND

18

1,460.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,550.000 VND

21

1,640.000 VND

22

1,590.000 VND

23

1,480.000 VND

24

1,580.000 VND

25

1,650.000 VND

26

1,600.000 VND

27

1,640.000 VND

28

1,430.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,670.000 VND

2

1,580.000 VND

3

1,550.000 VND

4

1,420.000 VND

5

1,580.000 VND

6

1,420.000 VND

7

1,430.000 VND

8

1,610.000 VND

9

1,450.000 VND

10

1,640.000 VND

11

1,640.000 VND

12

1,660.000 VND

13

1,680.000 VND

14

1,660.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,650.000 VND

17

1,500.000 VND

18

1,480.000 VND

19

1,470.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,660.000 VND

22

1,480.000 VND

23

1,400.000 VND

24

1,500.000 VND

25

1,480.000 VND

26

1,450.000 VND

27

1,580.000 VND

28

1,590.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,530.000 VND

31

1,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,030.000 VND

2

3,210.000 VND

3

3,260.000 VND

4

3,200.000 VND

5

3,220.000 VND

6

3,120.000 VND

7

3,140.000 VND

8

3,290.000 VND

9

3,180.000 VND

10

3,290.000 VND

11

3,080.000 VND

12

3,230.000 VND

13

3,030.000 VND

14

3,130.000 VND

15

3,090.000 VND

16

3,240.000 VND

17

3,040.000 VND

18

3,230.000 VND

19

3,110.000 VND

20

3,030.000 VND

21

3,280.000 VND

22

3,040.000 VND

23

3,280.000 VND

24

3,070.000 VND

25

3,090.000 VND

26

3,070.000 VND

27

3,220.000 VND

28

3,150.000 VND

29

3,210.000 VND

30

3,110.000 VND

31

3,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,520.000 VND

2

3,590.000 VND

3

3,440.000 VND

4

3,570.000 VND

5

3,440.000 VND

6

3,630.000 VND

7

3,670.000 VND

8

3,500.000 VND

9

3,450.000 VND

10

3,490.000 VND

11

3,470.000 VND

12

3,520.000 VND

13

3,660.000 VND

14

3,600.000 VND

15

3,440.000 VND

16

3,510.000 VND

17

3,650.000 VND

18

3,610.000 VND

19

3,700.000 VND

20

3,470.000 VND

21

3,630.000 VND

22

3,510.000 VND

23

3,590.000 VND

24

3,650.000 VND

25

3,490.000 VND

26

3,470.000 VND

27

3,450.000 VND

28

3,480.000 VND

29

3,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,970.000 VND

2

3,080.000 VND

3

3,030.000 VND

4

3,090.000 VND

5

3,030.000 VND

6

3,010.000 VND

7

3,120.000 VND

8

3,090.000 VND

9

3,150.000 VND

10

3,120.000 VND

11

2,930.000 VND

12

3,130.000 VND

13

3,080.000 VND

14

3,190.000 VND

15

3,180.000 VND

16

3,130.000 VND

17

3,080.000 VND

18

3,140.000 VND

19

3,150.000 VND

20

2,940.000 VND

21

2,910.000 VND

22

3,180.000 VND

23

3,100.000 VND

24

3,140.000 VND

25

3,160.000 VND

26

2,940.000 VND

27

3,090.000 VND

28

2,990.000 VND

29

3,150.000 VND

30

2,920.000 VND

31

3,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,680.000 VND

2

1,470.000 VND

3

1,590.000 VND

4

1,440.000 VND

5

1,500.000 VND

6

1,490.000 VND

7

1,680.000 VND

8

1,650.000 VND

9

1,540.000 VND

10

1,490.000 VND

11

1,600.000 VND

12

1,550.000 VND

13

1,440.000 VND

14

1,470.000 VND

15

1,420.000 VND

16

1,410.000 VND

17

1,650.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,510.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,410.000 VND

22

1,690.000 VND

23

1,550.000 VND

24

1,610.000 VND

25

1,560.000 VND

26

1,570.000 VND

27

1,670.000 VND

28

1,440.000 VND

29

1,520.000 VND

30

1,470.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ