Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng giá rẻ 650.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng

- Một ngày có mấy chuyến vé máy bay Buôn Mê Thuột đi Đà Nẵng? của hãng nào, giá vé bao nhiêu ? Một ngày chỉ có 1 chuyến Buôn Mê Thuột đi Đà Nẵng, của hãng Vietnam airlines, giá vé tầm 1,400,000VND.

- Mua vé tại đại lý có được giảm giá cho người cao tuổi không? Hãng không có chính sách giảm giá cho người cao tuổi tại đại lý. Tuy nhiên quý khách mang theo chứng minh ra hãng mua vé trực tiếp sẽ được giảm 15% giá vé.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,040.000 VND

25

1,320.000 VND

26

1,290.000 VND

27

1,340.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,020.000 VND

31

1,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

1,190.000 VND

3

1,220.000 VND

4

1,080.000 VND

5

1,060.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,160.000 VND

8

1,360.000 VND

9

1,400.000 VND

10

1,070.000 VND

11

1,300.000 VND

12

1,290.000 VND

13

1,050.000 VND

14

1,300.000 VND

15

1,120.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,390.000 VND

18

1,070.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,160.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,130.000 VND

25

1,320.000 VND

26

1,150.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,000.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,090.000 VND

2

1,980.000 VND

3

1,900.000 VND

4

2,290.000 VND

5

2,200.000 VND

6

1,940.000 VND

7

2,250.000 VND

8

2,280.000 VND

9

2,070.000 VND

10

1,980.000 VND

11

2,220.000 VND

12

2,220.000 VND

13

2,170.000 VND

14

2,300.000 VND

15

2,120.000 VND

16

2,000.000 VND

17

1,910.000 VND

18

2,090.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,110.000 VND

21

2,170.000 VND

22

2,180.000 VND

23

2,270.000 VND

24

1,940.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,130.000 VND

27

2,250.000 VND

28

1,910.000 VND

29

1,970.000 VND

30

2,040.000 VND

31

2,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,000.000 VND

2

1,720.000 VND

3

2,070.000 VND

4

1,970.000 VND

5

1,880.000 VND

6

1,720.000 VND

7

2,060.000 VND

8

2,010.000 VND

9

1,820.000 VND

10

1,820.000 VND

11

1,860.000 VND

12

1,790.000 VND

13

1,990.000 VND

14

1,880.000 VND

15

1,740.000 VND

16

1,980.000 VND

17

1,790.000 VND

18

1,730.000 VND

19

1,960.000 VND

20

1,940.000 VND

21

1,740.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,940.000 VND

24

2,100.000 VND

25

1,980.000 VND

26

2,000.000 VND

27

1,890.000 VND

28

1,920.000 VND

29

1,840.000 VND

30

1,820.000 VND

31

1,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

1,310.000 VND

3

1,270.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,200.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,100.000 VND

8

1,300.000 VND

9

1,160.000 VND

10

1,210.000 VND

11

1,220.000 VND

12

1,050.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,040.000 VND

15

1,370.000 VND

16

1,190.000 VND

17

1,390.000 VND

18

1,250.000 VND

19

1,260.000 VND

20

1,370.000 VND

21

1,010.000 VND

22

1,360.000 VND

23

1,130.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,350.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,300.000 VND

29

1,180.000 VND

30

1,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,150.000 VND

4

1,360.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,060.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,280.000 VND

10

1,280.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,170.000 VND

13

1,210.000 VND

14

1,000.000 VND

15

1,010.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,320.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,080.000 VND

20

1,070.000 VND

21

1,120.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,360.000 VND

25

1,110.000 VND

26

1,340.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,360.000 VND

29

1,170.000 VND

30

1,260.000 VND

31

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,300.000 VND

2

1,380.000 VND

3

1,210.000 VND

4

1,320.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,010.000 VND

7

1,010.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,210.000 VND

11

1,160.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,080.000 VND

15

1,180.000 VND

16

1,380.000 VND

17

1,050.000 VND

18

1,220.000 VND

19

1,020.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,380.000 VND

23

1,320.000 VND

24

1,140.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,240.000 VND

27

1,210.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,350.000 VND

3

1,270.000 VND

4

1,310.000 VND

5

1,300.000 VND

6

1,040.000 VND

7

1,210.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,010.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,030.000 VND

13

1,160.000 VND

14

1,060.000 VND

15

1,140.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,290.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,210.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,160.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,090.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,380.000 VND

26

1,240.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,030.000 VND

29

1,320.000 VND

30

1,010.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,800.000 VND

2

2,760.000 VND

3

2,710.000 VND

4

2,700.000 VND

5

2,680.000 VND

6

2,820.000 VND

7

2,830.000 VND

8

2,850.000 VND

9

2,600.000 VND

10

2,860.000 VND

11

2,730.000 VND

12

2,710.000 VND

13

2,660.000 VND

14

2,850.000 VND

15

2,690.000 VND

16

2,780.000 VND

17

2,880.000 VND

18

2,890.000 VND

19

2,900.000 VND

20

2,730.000 VND

21

2,860.000 VND

22

2,820.000 VND

23

2,850.000 VND

24

2,610.000 VND

25

2,910.000 VND

26

2,690.000 VND

27

2,760.000 VND

28

2,810.000 VND

29

2,820.000 VND

30

2,890.000 VND

31

2,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,210.000 VND

2

3,400.000 VND

3

3,240.000 VND

4

3,090.000 VND

5

3,280.000 VND

6

3,310.000 VND

7

3,030.000 VND

8

3,180.000 VND

9

3,400.000 VND

10

3,320.000 VND

11

3,130.000 VND

12

3,280.000 VND

13

3,300.000 VND

14

3,400.000 VND

15

3,020.000 VND

16

3,260.000 VND

17

3,220.000 VND

18

3,320.000 VND

19

3,150.000 VND

20

3,020.000 VND

21

3,340.000 VND

22

3,130.000 VND

23

3,080.000 VND

24

3,010.000 VND

25

3,390.000 VND

26

3,170.000 VND

27

3,010.000 VND

28

3,070.000 VND

29

3,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,600.000 VND

2

2,530.000 VND

3

2,890.000 VND

4

2,710.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,800.000 VND

7

2,890.000 VND

8

2,760.000 VND

9

2,710.000 VND

10

2,520.000 VND

11

2,530.000 VND

12

2,650.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,740.000 VND

15

2,580.000 VND

16

2,770.000 VND

17

2,660.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,660.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,810.000 VND

22

2,510.000 VND

23

2,700.000 VND

24

2,530.000 VND

25

2,720.000 VND

26

2,730.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,540.000 VND

29

2,650.000 VND

30

2,520.000 VND

31

2,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,090.000 VND

5

1,040.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,310.000 VND

8

1,320.000 VND

9

1,380.000 VND

10

1,380.000 VND

11

1,390.000 VND

12

1,200.000 VND

13

1,250.000 VND

14

1,310.000 VND

15

1,180.000 VND

16

1,160.000 VND

17

1,210.000 VND

18

1,330.000 VND

19

1,320.000 VND

20

1,200.000 VND

21

1,020.000 VND

22

1,010.000 VND

23

1,340.000 VND

24

1,260.000 VND

25

1,070.000 VND

26

1,130.000 VND

27

1,290.000 VND

28

1,090.000 VND

29

1,280.000 VND

30

1,010.000 VND

- Nếu tôi cần thay đổi chuyến bay có đổi vé máy bay được không, phí bao nhiêu ? Hoàn toàn được, phí thay đổi chuyến bay quý khách cần thanh toán là 350,000VND.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng giá rẻ 650.000đ
 
- Quá trình giữ vé được bao lâu, nếu đi trong ngày có giữ vé được không? Vé Vietnam airlines được giữ tối đa 24 tiếng, nếu quý khách đi trong ngày vé chỉ giữ được nửa giờ.

- Tôi không biết chuyển khoản, có cách nào lấy vé tại đại lý không ? Quý khách có thể  nhờ người thân thanh toán chuyển khoản giúp, quý khách có thể đến phòng vé vemaybaylyhai.com.vn lấy vé hoặc sẽ có nhân viên giao vé tận nơi cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ