Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất vietjet air 900.000đ / vé

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng

Đặt mua vé máy bay buôn ma thuột đi Hải Phòng giá rẻ chỉ từ 699.000Đ tại vemaybaylyhai.com.vn, làm thế nào để lựa chọn đi Hải Phòng khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất, mỗi tháng Vietjet đang mở bán có giá chỉ từ 534000 cho mỗi vé. Ngoài chăng giá rẻ đi Hải Phòng các chặng khác như Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, ... cũng được đại lý chúng tôi mở bán hằng ngày.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

970.000 VND

28

860.000 VND

29

840.000 VND

30

760.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

670.000 VND

3

1,010.000 VND

4

550.000 VND

5

650.000 VND

6

1,020.000 VND

7

860.000 VND

8

710.000 VND

9

630.000 VND

10

910.000 VND

11

910.000 VND

12

920.000 VND

13

940.000 VND

14

890.000 VND

15

660.000 VND

16

880.000 VND

17

780.000 VND

18

780.000 VND

19

1,050.000 VND

20

820.000 VND

21

810.000 VND

22

720.000 VND

23

960.000 VND

24

950.000 VND

25

790.000 VND

26

850.000 VND

27

580.000 VND

28

810.000 VND

29

880.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,700.000 VND

2

1,550.000 VND

3

1,760.000 VND

4

1,620.000 VND

5

1,510.000 VND

6

1,860.000 VND

7

1,620.000 VND

8

1,840.000 VND

9

1,860.000 VND

10

1,530.000 VND

11

1,490.000 VND

12

1,700.000 VND

13

1,500.000 VND

14

1,450.000 VND

15

1,570.000 VND

16

1,770.000 VND

17

1,840.000 VND

18

1,790.000 VND

19

1,710.000 VND

20

1,450.000 VND

21

1,890.000 VND

22

1,580.000 VND

23

1,940.000 VND

24

1,650.000 VND

25

1,750.000 VND

26

1,500.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,880.000 VND

29

1,750.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,590.000 VND

3

1,290.000 VND

4

1,380.000 VND

5

1,660.000 VND

6

1,710.000 VND

7

1,440.000 VND

8

1,310.000 VND

9

1,600.000 VND

10

1,400.000 VND

11

1,460.000 VND

12

1,440.000 VND

13

1,260.000 VND

14

1,310.000 VND

15

1,650.000 VND

16

1,260.000 VND

17

1,620.000 VND

18

1,560.000 VND

19

1,700.000 VND

20

1,700.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,650.000 VND

23

1,610.000 VND

24

1,340.000 VND

25

1,560.000 VND

26

1,350.000 VND

27

1,290.000 VND

28

1,410.000 VND

29

1,520.000 VND

30

1,390.000 VND

31

1,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

1,050.000 VND

3

570.000 VND

4

670.000 VND

5

850.000 VND

6

930.000 VND

7

890.000 VND

8

700.000 VND

9

1,000.000 VND

10

710.000 VND

11

1,040.000 VND

12

890.000 VND

13

800.000 VND

14

910.000 VND

15

840.000 VND

16

600.000 VND

17

770.000 VND

18

870.000 VND

19

1,040.000 VND

20

760.000 VND

21

630.000 VND

22

1,040.000 VND

23

890.000 VND

24

890.000 VND

25

650.000 VND

26

880.000 VND

27

760.000 VND

28

780.000 VND

29

830.000 VND

30

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

770.000 VND

3

990.000 VND

4

690.000 VND

5

1,030.000 VND

6

770.000 VND

7

990.000 VND

8

1,020.000 VND

9

890.000 VND

10

610.000 VND

11

860.000 VND

12

570.000 VND

13

620.000 VND

14

1,030.000 VND

15

890.000 VND

16

960.000 VND

17

780.000 VND

18

990.000 VND

19

720.000 VND

20

650.000 VND

21

980.000 VND

22

760.000 VND

23

570.000 VND

24

700.000 VND

25

1,050.000 VND

26

840.000 VND

27

660.000 VND

28

880.000 VND

29

620.000 VND

30

570.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

610.000 VND

3

570.000 VND

4

1,010.000 VND

5

940.000 VND

6

990.000 VND

7

810.000 VND

8

830.000 VND

9

850.000 VND

10

680.000 VND

11

640.000 VND

12

960.000 VND

13

970.000 VND

14

770.000 VND

15

940.000 VND

16

920.000 VND

17

760.000 VND

18

760.000 VND

19

720.000 VND

20

910.000 VND

21

600.000 VND

22

710.000 VND

23

790.000 VND

24

780.000 VND

25

770.000 VND

26

690.000 VND

27

650.000 VND

28

770.000 VND

29

590.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

820.000 VND

3

810.000 VND

4

800.000 VND

5

700.000 VND

6

1,040.000 VND

7

950.000 VND

8

560.000 VND

9

640.000 VND

10

730.000 VND

11

650.000 VND

12

660.000 VND

13

930.000 VND

14

760.000 VND

15

830.000 VND

16

900.000 VND

17

1,030.000 VND

18

630.000 VND

19

650.000 VND

20

730.000 VND

21

980.000 VND

22

990.000 VND

23

860.000 VND

24

1,010.000 VND

25

750.000 VND

26

760.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,040.000 VND

29

700.000 VND

30

820.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,650.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,220.000 VND

6

2,570.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,620.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,420.000 VND

11

2,610.000 VND

12

2,310.000 VND

13

2,240.000 VND

14

2,300.000 VND

15

2,380.000 VND

16

2,630.000 VND

17

2,500.000 VND

18

2,460.000 VND

19

2,200.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,210.000 VND

22

2,290.000 VND

23

2,500.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,420.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,520.000 VND

28

2,330.000 VND

29

2,450.000 VND

30

2,460.000 VND

31

2,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,810.000 VND

2

2,560.000 VND

3

2,670.000 VND

4

2,830.000 VND

5

2,730.000 VND

6

2,970.000 VND

7

2,610.000 VND

8

2,980.000 VND

9

2,800.000 VND

10

2,590.000 VND

11

2,980.000 VND

12

2,620.000 VND

13

2,910.000 VND

14

3,000.000 VND

15

2,950.000 VND

16

3,010.000 VND

17

3,030.000 VND

18

2,770.000 VND

19

2,580.000 VND

20

2,950.000 VND

21

2,890.000 VND

22

2,580.000 VND

23

2,640.000 VND

24

2,860.000 VND

25

2,710.000 VND

26

2,970.000 VND

27

2,800.000 VND

28

2,750.000 VND

29

2,910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,490.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,070.000 VND

6

2,200.000 VND

7

2,500.000 VND

8

2,290.000 VND

9

2,440.000 VND

10

2,490.000 VND

11

2,220.000 VND

12

2,100.000 VND

13

2,240.000 VND

14

2,130.000 VND

15

2,460.000 VND

16

2,090.000 VND

17

2,260.000 VND

18

2,480.000 VND

19

2,460.000 VND

20

2,320.000 VND

21

2,430.000 VND

22

2,390.000 VND

23

2,450.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,460.000 VND

26

2,540.000 VND

27

2,400.000 VND

28

2,220.000 VND

29

2,400.000 VND

30

2,490.000 VND

31

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,020.000 VND

3

570.000 VND

4

570.000 VND

5

840.000 VND

6

740.000 VND

7

770.000 VND

8

770.000 VND

9

930.000 VND

10

830.000 VND

11

760.000 VND

12

970.000 VND

13

730.000 VND

14

670.000 VND

15

580.000 VND

16

640.000 VND

17

750.000 VND

18

900.000 VND

19

980.000 VND

20

1,050.000 VND

21

820.000 VND

22

900.000 VND

23

830.000 VND

24

570.000 VND

25

760.000 VND

26

590.000 VND

27

990.000 VND

28

840.000 VND

29

770.000 VND

30

780.000 VND


Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất jetstar 900.000đ / vé

đại lý chúng tôi đang mở bán nhiều vé máy bay khuyến mãi với mức giá ưu đãi so với các đại lý khác trên toàn quốc. Trong số các đường bay nội địa dịp Tết thì tuyến Buôn Ma Thuột đi Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng. Do nhu cầu người về quê đông, đi lại rất nhiều. Ghi chú: Giá hiển thị trên cho chặng bay từ Buôn Ma Thuột đi hải phòng chỉ mang tính chất tham khảo còn tùy vào số lượng vé, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên đại lý bán vé máy bay LÝ HẢI ngay bây giờ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ