Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất vietjet air 900.000đ / vé

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng

Đặt mua vé máy bay buôn ma thuột đi Hải Phòng giá rẻ chỉ từ 699.000Đ tại vemaybaylyhai.com.vn, làm thế nào để lựa chọn đi Hải Phòng khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất, mỗi tháng Vietjet đang mở bán có giá chỉ từ 534000 cho mỗi vé. Ngoài chăng giá rẻ đi Hải Phòng các chặng khác như Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, ... cũng được đại lý chúng tôi mở bán hằng ngày.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

620.000 VND

22

760.000 VND

23

910.000 VND

24

950.000 VND

25

900.000 VND

26

670.000 VND

27

670.000 VND

28

1,010.000 VND

29

640.000 VND

30

880.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

620.000 VND

3

890.000 VND

4

640.000 VND

5

1,020.000 VND

6

680.000 VND

7

800.000 VND

8

880.000 VND

9

880.000 VND

10

560.000 VND

11

1,040.000 VND

12

990.000 VND

13

630.000 VND

14

630.000 VND

15

720.000 VND

16

650.000 VND

17

860.000 VND

18

800.000 VND

19

950.000 VND

20

930.000 VND

21

1,040.000 VND

22

590.000 VND

23

1,050.000 VND

24

940.000 VND

25

590.000 VND

26

820.000 VND

27

590.000 VND

28

1,030.000 VND

29

800.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

970.000 VND

3

850.000 VND

4

980.000 VND

5

1,050.000 VND

6

610.000 VND

7

860.000 VND

8

780.000 VND

9

1,020.000 VND

10

690.000 VND

11

570.000 VND

12

590.000 VND

13

670.000 VND

14

720.000 VND

15

630.000 VND

16

820.000 VND

17

870.000 VND

18

880.000 VND

19

910.000 VND

20

870.000 VND

21

610.000 VND

22

890.000 VND

23

1,030.000 VND

24

730.000 VND

25

730.000 VND

26

1,010.000 VND

27

770.000 VND

28

790.000 VND

29

580.000 VND

30

750.000 VND

31

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,310.000 VND

2

2,320.000 VND

3

2,190.000 VND

4

2,400.000 VND

5

2,530.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,330.000 VND

8

2,430.000 VND

9

2,320.000 VND

10

2,330.000 VND

11

2,290.000 VND

12

2,290.000 VND

13

2,390.000 VND

14

2,440.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,570.000 VND

17

2,460.000 VND

18

2,570.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,620.000 VND

22

2,350.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,160.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,240.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,430.000 VND

31

2,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,990.000 VND

2

2,840.000 VND

3

2,820.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,940.000 VND

6

2,950.000 VND

7

2,700.000 VND

8

2,630.000 VND

9

2,920.000 VND

10

2,910.000 VND

11

2,630.000 VND

12

2,940.000 VND

13

2,830.000 VND

14

2,810.000 VND

15

2,690.000 VND

16

2,810.000 VND

17

2,860.000 VND

18

2,990.000 VND

19

3,000.000 VND

20

2,610.000 VND

21

3,010.000 VND

22

2,990.000 VND

23

2,560.000 VND

24

2,820.000 VND

25

2,570.000 VND

26

2,740.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,670.000 VND

29

2,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,470.000 VND

2

2,320.000 VND

3

2,480.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,220.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,120.000 VND

12

2,350.000 VND

13

2,120.000 VND

14

2,390.000 VND

15

2,280.000 VND

16

2,120.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,470.000 VND

20

2,250.000 VND

21

2,230.000 VND

22

2,350.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,160.000 VND

25

2,230.000 VND

26

2,440.000 VND

27

2,080.000 VND

28

2,070.000 VND

29

2,120.000 VND

30

2,330.000 VND

31

2,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

730.000 VND

3

690.000 VND

4

850.000 VND

5

730.000 VND

6

920.000 VND

7

710.000 VND

8

1,020.000 VND

9

950.000 VND

10

880.000 VND

11

950.000 VND

12

1,030.000 VND

13

1,000.000 VND

14

830.000 VND

15

900.000 VND

16

620.000 VND

17

1,050.000 VND

18

610.000 VND

19

910.000 VND

20

1,030.000 VND

21

890.000 VND

22

570.000 VND

23

580.000 VND

24

820.000 VND

25

690.000 VND

26

770.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,010.000 VND

29

790.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

940.000 VND

3

1,010.000 VND

4

610.000 VND

5

860.000 VND

6

900.000 VND

7

940.000 VND

8

700.000 VND

9

910.000 VND

10

890.000 VND

11

560.000 VND

12

600.000 VND

13

810.000 VND

14

910.000 VND

15

800.000 VND

16

650.000 VND

17

740.000 VND

18

650.000 VND

19

990.000 VND

20

1,010.000 VND

21

760.000 VND

22

960.000 VND

23

740.000 VND

24

550.000 VND

25

1,020.000 VND

26

600.000 VND

27

960.000 VND

28

990.000 VND

29

660.000 VND

30

730.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

810.000 VND

3

660.000 VND

4

860.000 VND

5

1,010.000 VND

6

940.000 VND

7

660.000 VND

8

970.000 VND

9

670.000 VND

10

1,010.000 VND

11

920.000 VND

12

830.000 VND

13

590.000 VND

14

660.000 VND

15

800.000 VND

16

1,050.000 VND

17

920.000 VND

18

990.000 VND

19

1,020.000 VND

20

610.000 VND

21

810.000 VND

22

840.000 VND

23

570.000 VND

24

1,020.000 VND

25

650.000 VND

26

860.000 VND

27

850.000 VND

28

840.000 VND

29

1,030.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

570.000 VND

3

880.000 VND

4

710.000 VND

5

750.000 VND

6

770.000 VND

7

710.000 VND

8

870.000 VND

9

770.000 VND

10

860.000 VND

11

780.000 VND

12

840.000 VND

13

770.000 VND

14

930.000 VND

15

1,030.000 VND

16

970.000 VND

17

560.000 VND

18

1,010.000 VND

19

950.000 VND

20

680.000 VND

21

880.000 VND

22

610.000 VND

23

900.000 VND

24

710.000 VND

25

720.000 VND

26

930.000 VND

27

650.000 VND

28

980.000 VND

29

800.000 VND

30

560.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

930.000 VND

3

640.000 VND

4

640.000 VND

5

930.000 VND

6

600.000 VND

7

950.000 VND

8

860.000 VND

9

1,010.000 VND

10

590.000 VND

11

930.000 VND

12

570.000 VND

13

1,010.000 VND

14

660.000 VND

15

550.000 VND

16

960.000 VND

17

650.000 VND

18

1,050.000 VND

19

620.000 VND

20

950.000 VND

21

550.000 VND

22

930.000 VND

23

900.000 VND

24

1,020.000 VND

25

720.000 VND

26

710.000 VND

27

700.000 VND

28

910.000 VND

29

990.000 VND

30

620.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

820.000 VND

3

660.000 VND

4

590.000 VND

5

840.000 VND

6

1,010.000 VND

7

1,000.000 VND

8

910.000 VND

9

680.000 VND

10

980.000 VND

11

630.000 VND

12

1,010.000 VND

13

730.000 VND

14

950.000 VND

15

890.000 VND

16

790.000 VND

17

690.000 VND

18

800.000 VND

19

910.000 VND

20

810.000 VND

21

890.000 VND

22

870.000 VND

23

580.000 VND

24

760.000 VND

25

760.000 VND

26

1,000.000 VND

27

760.000 VND

28

780.000 VND

29

850.000 VND

30

700.000 VND


Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất jetstar 900.000đ / vé

đại lý chúng tôi đang mở bán nhiều vé máy bay khuyến mãi với mức giá ưu đãi so với các đại lý khác trên toàn quốc. Trong số các đường bay nội địa dịp Tết thì tuyến Buôn Ma Thuột đi Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng. Do nhu cầu người về quê đông, đi lại rất nhiều. Ghi chú: Giá hiển thị trên cho chặng bay từ Buôn Ma Thuột đi hải phòng chỉ mang tính chất tham khảo còn tùy vào số lượng vé, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên đại lý bán vé máy bay LÝ HẢI ngay bây giờ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ