Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất vietjet air 900.000đ / vé

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng

Đặt mua vé máy bay buôn ma thuột đi Hải Phòng giá rẻ chỉ từ 699.000Đ tại vemaybaylyhai.com.vn, làm thế nào để lựa chọn đi Hải Phòng khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất, mỗi tháng Vietjet đang mở bán có giá chỉ từ 534000 cho mỗi vé. Ngoài chăng giá rẻ đi Hải Phòng các chặng khác như Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, ... cũng được đại lý chúng tôi mở bán hằng ngày.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

650.000 VND

15

960.000 VND

16

900.000 VND

17

780.000 VND

18

610.000 VND

19

850.000 VND

20

890.000 VND

21

730.000 VND

22

1,040.000 VND

23

720.000 VND

24

790.000 VND

25

930.000 VND

26

840.000 VND

27

680.000 VND

28

580.000 VND

29

650.000 VND

30

690.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,320.000 VND

2

2,420.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,460.000 VND

6

2,430.000 VND

7

2,450.000 VND

8

2,360.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,230.000 VND

11

2,390.000 VND

12

2,590.000 VND

13

2,200.000 VND

14

2,550.000 VND

15

2,200.000 VND

16

2,330.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,160.000 VND

20

2,210.000 VND

21

2,640.000 VND

22

2,270.000 VND

23

2,450.000 VND

24

2,470.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,510.000 VND

27

2,250.000 VND

28

2,560.000 VND

29

2,480.000 VND

30

2,500.000 VND

31

2,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,640.000 VND

2

3,020.000 VND

3

2,940.000 VND

4

2,710.000 VND

5

2,850.000 VND

6

2,850.000 VND

7

2,980.000 VND

8

2,790.000 VND

9

2,590.000 VND

10

2,690.000 VND

11

2,840.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,940.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,950.000 VND

16

2,810.000 VND

17

2,990.000 VND

18

2,580.000 VND

19

2,760.000 VND

20

2,840.000 VND

21

2,890.000 VND

22

2,970.000 VND

23

2,740.000 VND

24

2,570.000 VND

25

2,860.000 VND

26

2,680.000 VND

27

2,940.000 VND

28

2,840.000 VND

29

2,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,070.000 VND

2

2,170.000 VND

3

2,280.000 VND

4

2,060.000 VND

5

2,440.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,270.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,120.000 VND

10

2,350.000 VND

11

2,240.000 VND

12

2,280.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,180.000 VND

15

2,460.000 VND

16

2,350.000 VND

17

2,250.000 VND

18

2,270.000 VND

19

2,520.000 VND

20

2,230.000 VND

21

2,480.000 VND

22

2,090.000 VND

23

2,480.000 VND

24

2,340.000 VND

25

2,320.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,250.000 VND

28

2,320.000 VND

29

2,490.000 VND

30

2,450.000 VND

31

2,420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

660.000 VND

3

1,040.000 VND

4

770.000 VND

5

990.000 VND

6

860.000 VND

7

840.000 VND

8

830.000 VND

9

780.000 VND

10

710.000 VND

11

560.000 VND

12

670.000 VND

13

810.000 VND

14

740.000 VND

15

950.000 VND

16

900.000 VND

17

670.000 VND

18

730.000 VND

19

590.000 VND

20

840.000 VND

21

590.000 VND

22

1,000.000 VND

23

890.000 VND

24

960.000 VND

25

830.000 VND

26

930.000 VND

27

990.000 VND

28

630.000 VND

29

600.000 VND

30

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

680.000 VND

3

730.000 VND

4

610.000 VND

5

760.000 VND

6

730.000 VND

7

1,000.000 VND

8

640.000 VND

9

910.000 VND

10

910.000 VND

11

630.000 VND

12

990.000 VND

13

790.000 VND

14

780.000 VND

15

830.000 VND

16

790.000 VND

17

860.000 VND

18

590.000 VND

19

740.000 VND

20

750.000 VND

21

990.000 VND

22

710.000 VND

23

560.000 VND

24

730.000 VND

25

810.000 VND

26

570.000 VND

27

840.000 VND

28

920.000 VND

29

1,030.000 VND

30

860.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

980.000 VND

3

1,030.000 VND

4

1,050.000 VND

5

570.000 VND

6

610.000 VND

7

880.000 VND

8

980.000 VND

9

990.000 VND

10

610.000 VND

11

580.000 VND

12

980.000 VND

13

920.000 VND

14

1,040.000 VND

15

730.000 VND

16

780.000 VND

17

720.000 VND

18

990.000 VND

19

830.000 VND

20

870.000 VND

21

920.000 VND

22

1,030.000 VND

23

990.000 VND

24

770.000 VND

25

640.000 VND

26

900.000 VND

27

670.000 VND

28

570.000 VND

29

750.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

960.000 VND

3

610.000 VND

4

1,040.000 VND

5

830.000 VND

6

690.000 VND

7

720.000 VND

8

910.000 VND

9

570.000 VND

10

1,050.000 VND

11

910.000 VND

12

790.000 VND

13

680.000 VND

14

1,020.000 VND

15

810.000 VND

16

750.000 VND

17

580.000 VND

18

830.000 VND

19

1,010.000 VND

20

990.000 VND

21

610.000 VND

22

950.000 VND

23

750.000 VND

24

900.000 VND

25

890.000 VND

26

890.000 VND

27

740.000 VND

28

740.000 VND

29

880.000 VND

30

690.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

1,000.000 VND

3

970.000 VND

4

620.000 VND

5

690.000 VND

6

980.000 VND

7

920.000 VND

8

850.000 VND

9

900.000 VND

10

610.000 VND

11

900.000 VND

12

820.000 VND

13

620.000 VND

14

740.000 VND

15

740.000 VND

16

590.000 VND

17

850.000 VND

18

580.000 VND

19

950.000 VND

20

620.000 VND

21

780.000 VND

22

630.000 VND

23

680.000 VND

24

880.000 VND

25

570.000 VND

26

720.000 VND

27

690.000 VND

28

960.000 VND

29

590.000 VND

30

960.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,000.000 VND

3

640.000 VND

4

640.000 VND

5

930.000 VND

6

700.000 VND

7

980.000 VND

8

890.000 VND

9

810.000 VND

10

690.000 VND

11

770.000 VND

12

920.000 VND

13

1,030.000 VND

14

780.000 VND

15

700.000 VND

16

900.000 VND

17

740.000 VND

18

660.000 VND

19

690.000 VND

20

980.000 VND

21

570.000 VND

22

1,030.000 VND

23

920.000 VND

24

750.000 VND

25

720.000 VND

26

600.000 VND

27

670.000 VND

28

580.000 VND

29

890.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

660.000 VND

3

700.000 VND

4

580.000 VND

5

960.000 VND

6

860.000 VND

7

600.000 VND

8

920.000 VND

9

660.000 VND

10

590.000 VND

11

950.000 VND

12

720.000 VND

13

560.000 VND

14

670.000 VND

15

1,000.000 VND

16

900.000 VND

17

1,010.000 VND

18

820.000 VND

19

720.000 VND

20

940.000 VND

21

810.000 VND

22

560.000 VND

23

1,050.000 VND

24

770.000 VND

25

990.000 VND

26

930.000 VND

27

890.000 VND

28

910.000 VND

29

800.000 VND

30

750.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

560.000 VND

3

700.000 VND

4

830.000 VND

5

810.000 VND

6

790.000 VND

7

890.000 VND

8

690.000 VND

9

890.000 VND

10

860.000 VND

11

970.000 VND

12

830.000 VND

13

1,050.000 VND

14

810.000 VND

15

790.000 VND

16

800.000 VND

17

940.000 VND

18

1,000.000 VND

19

990.000 VND

20

630.000 VND

21

830.000 VND

22

1,000.000 VND

23

610.000 VND

24

720.000 VND

25

720.000 VND

26

670.000 VND

27

680.000 VND

28

930.000 VND

29

990.000 VND

30

880.000 VND


Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất jetstar 900.000đ / vé

đại lý chúng tôi đang mở bán nhiều vé máy bay khuyến mãi với mức giá ưu đãi so với các đại lý khác trên toàn quốc. Trong số các đường bay nội địa dịp Tết thì tuyến Buôn Ma Thuột đi Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng. Do nhu cầu người về quê đông, đi lại rất nhiều. Ghi chú: Giá hiển thị trên cho chặng bay từ Buôn Ma Thuột đi hải phòng chỉ mang tính chất tham khảo còn tùy vào số lượng vé, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên đại lý bán vé máy bay LÝ HẢI ngay bây giờ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ