Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất vietjet air 900.000đ / vé

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng

Đặt mua vé máy bay buôn ma thuột đi Hải Phòng giá rẻ chỉ từ 699.000Đ tại vemaybaylyhai.com.vn, làm thế nào để lựa chọn đi Hải Phòng khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất, mỗi tháng Vietjet đang mở bán có giá chỉ từ 534000 cho mỗi vé. Ngoài chăng giá rẻ đi Hải Phòng các chặng khác như Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, ... cũng được đại lý chúng tôi mở bán hằng ngày.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,300.000 VND

21

1,370.000 VND

22

1,750.000 VND

23

1,330.000 VND

24

1,290.000 VND

25

1,450.000 VND

26

1,360.000 VND

27

1,630.000 VND

28

1,690.000 VND

29

1,630.000 VND

30

1,420.000 VND

31

1,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

660.000 VND

3

580.000 VND

4

830.000 VND

5

920.000 VND

6

610.000 VND

7

930.000 VND

8

710.000 VND

9

1,010.000 VND

10

810.000 VND

11

820.000 VND

12

730.000 VND

13

680.000 VND

14

940.000 VND

15

720.000 VND

16

940.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,010.000 VND

19

560.000 VND

20

630.000 VND

21

700.000 VND

22

790.000 VND

23

830.000 VND

24

1,000.000 VND

25

810.000 VND

26

860.000 VND

27

890.000 VND

28

780.000 VND

29

600.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

730.000 VND

3

720.000 VND

4

970.000 VND

5

930.000 VND

6

610.000 VND

7

680.000 VND

8

600.000 VND

9

750.000 VND

10

700.000 VND

11

760.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,000.000 VND

14

570.000 VND

15

880.000 VND

16

760.000 VND

17

1,020.000 VND

18

750.000 VND

19

580.000 VND

20

870.000 VND

21

650.000 VND

22

990.000 VND

23

730.000 VND

24

690.000 VND

25

1,040.000 VND

26

880.000 VND

27

790.000 VND

28

800.000 VND

29

580.000 VND

30

730.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

830.000 VND

3

710.000 VND

4

1,000.000 VND

5

780.000 VND

6

910.000 VND

7

830.000 VND

8

700.000 VND

9

960.000 VND

10

760.000 VND

11

900.000 VND

12

610.000 VND

13

700.000 VND

14

910.000 VND

15

1,010.000 VND

16

770.000 VND

17

1,000.000 VND

18

990.000 VND

19

870.000 VND

20

650.000 VND

21

990.000 VND

22

760.000 VND

23

1,040.000 VND

24

700.000 VND

25

560.000 VND

26

690.000 VND

27

870.000 VND

28

1,000.000 VND

29

850.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

910.000 VND

3

570.000 VND

4

860.000 VND

5

740.000 VND

6

930.000 VND

7

920.000 VND

8

910.000 VND

9

1,000.000 VND

10

810.000 VND

11

920.000 VND

12

860.000 VND

13

660.000 VND

14

690.000 VND

15

630.000 VND

16

710.000 VND

17

990.000 VND

18

570.000 VND

19

870.000 VND

20

840.000 VND

21

790.000 VND

22

690.000 VND

23

800.000 VND

24

1,020.000 VND

25

1,050.000 VND

26

700.000 VND

27

680.000 VND

28

600.000 VND

29

780.000 VND

30

690.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,290.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,180.000 VND

4

2,640.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,640.000 VND

7

2,480.000 VND

8

2,410.000 VND

9

2,590.000 VND

10

2,170.000 VND

11

2,270.000 VND

12

2,210.000 VND

13

2,530.000 VND

14

2,510.000 VND

15

2,260.000 VND

16

2,460.000 VND

17

2,200.000 VND

18

2,550.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,260.000 VND

22

2,300.000 VND

23

2,280.000 VND

24

2,390.000 VND

25

2,310.000 VND

26

2,320.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,170.000 VND

30

2,450.000 VND

31

2,450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,920.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,980.000 VND

4

2,700.000 VND

5

2,910.000 VND

6

2,760.000 VND

7

2,750.000 VND

8

2,960.000 VND

9

2,950.000 VND

10

2,740.000 VND

11

2,910.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,930.000 VND

14

2,680.000 VND

15

3,000.000 VND

16

2,840.000 VND

17

2,820.000 VND

18

2,630.000 VND

19

2,550.000 VND

20

2,570.000 VND

21

3,040.000 VND

22

2,920.000 VND

23

2,610.000 VND

24

2,670.000 VND

25

2,910.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,950.000 VND

28

2,580.000 VND

29

2,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,510.000 VND

2

2,130.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,320.000 VND

5

2,090.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,180.000 VND

8

2,330.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,330.000 VND

11

2,340.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,410.000 VND

14

2,200.000 VND

15

2,060.000 VND

16

2,100.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,260.000 VND

19

2,530.000 VND

20

2,360.000 VND

21

2,300.000 VND

22

2,120.000 VND

23

2,310.000 VND

24

2,430.000 VND

25

2,230.000 VND

26

2,230.000 VND

27

2,350.000 VND

28

2,350.000 VND

29

2,270.000 VND

30

2,110.000 VND

31

2,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

790.000 VND

3

1,000.000 VND

4

940.000 VND

5

780.000 VND

6

860.000 VND

7

570.000 VND

8

710.000 VND

9

780.000 VND

10

610.000 VND

11

870.000 VND

12

950.000 VND

13

570.000 VND

14

610.000 VND

15

900.000 VND

16

740.000 VND

17

990.000 VND

18

1,010.000 VND

19

700.000 VND

20

700.000 VND

21

1,040.000 VND

22

740.000 VND

23

580.000 VND

24

960.000 VND

25

730.000 VND

26

710.000 VND

27

870.000 VND

28

660.000 VND

29

740.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

640.000 VND

3

610.000 VND

4

860.000 VND

5

950.000 VND

6

640.000 VND

7

970.000 VND

8

950.000 VND

9

670.000 VND

10

750.000 VND

11

820.000 VND

12

850.000 VND

13

970.000 VND

14

990.000 VND

15

630.000 VND

16

700.000 VND

17

1,040.000 VND

18

1,020.000 VND

19

840.000 VND

20

810.000 VND

21

780.000 VND

22

630.000 VND

23

670.000 VND

24

640.000 VND

25

840.000 VND

26

590.000 VND

27

700.000 VND

28

710.000 VND

29

800.000 VND

30

720.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

600.000 VND

3

570.000 VND

4

690.000 VND

5

580.000 VND

6

670.000 VND

7

570.000 VND

8

640.000 VND

9

1,040.000 VND

10

960.000 VND

11

1,000.000 VND

12

930.000 VND

13

680.000 VND

14

760.000 VND

15

1,010.000 VND

16

670.000 VND

17

700.000 VND

18

770.000 VND

19

560.000 VND

20

990.000 VND

21

780.000 VND

22

700.000 VND

23

860.000 VND

24

920.000 VND

25

680.000 VND

26

880.000 VND

27

890.000 VND

28

740.000 VND

29

880.000 VND

30

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

700.000 VND

3

610.000 VND

4

950.000 VND

5

770.000 VND

6

660.000 VND

7

950.000 VND

8

750.000 VND

9

550.000 VND

10

1,050.000 VND

11

890.000 VND

12

760.000 VND

13

580.000 VND

14

690.000 VND

15

860.000 VND

16

700.000 VND

17

840.000 VND

18

690.000 VND

19

710.000 VND

20

970.000 VND

21

930.000 VND

22

880.000 VND

23

850.000 VND

24

1,030.000 VND

25

640.000 VND

26

980.000 VND

27

850.000 VND

28

660.000 VND

29

590.000 VND

30

730.000 VND

31

710.000 VND


Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất jetstar 900.000đ / vé

đại lý chúng tôi đang mở bán nhiều vé máy bay khuyến mãi với mức giá ưu đãi so với các đại lý khác trên toàn quốc. Trong số các đường bay nội địa dịp Tết thì tuyến Buôn Ma Thuột đi Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng. Do nhu cầu người về quê đông, đi lại rất nhiều. Ghi chú: Giá hiển thị trên cho chặng bay từ Buôn Ma Thuột đi hải phòng chỉ mang tính chất tham khảo còn tùy vào số lượng vé, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên đại lý bán vé máy bay LÝ HẢI ngay bây giờ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ