Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất vietjet air 900.000đ / vé

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng

Đặt mua vé máy bay buôn ma thuột đi Hải Phòng giá rẻ chỉ từ 699.000Đ tại vemaybaylyhai.com.vn, làm thế nào để lựa chọn đi Hải Phòng khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất, mỗi tháng Vietjet đang mở bán có giá chỉ từ 534000 cho mỗi vé. Ngoài chăng giá rẻ đi Hải Phòng các chặng khác như Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, ... cũng được đại lý chúng tôi mở bán hằng ngày.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

640.000 VND

25

620.000 VND

26

640.000 VND

27

890.000 VND

28

570.000 VND

29

820.000 VND

30

980.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

610.000 VND

3

650.000 VND

4

860.000 VND

5

590.000 VND

6

720.000 VND

7

1,010.000 VND

8

630.000 VND

9

1,010.000 VND

10

940.000 VND

11

670.000 VND

12

550.000 VND

13

810.000 VND

14

850.000 VND

15

1,030.000 VND

16

980.000 VND

17

660.000 VND

18

710.000 VND

19

840.000 VND

20

850.000 VND

21

620.000 VND

22

880.000 VND

23

900.000 VND

24

620.000 VND

25

600.000 VND

26

910.000 VND

27

740.000 VND

28

870.000 VND

29

680.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,010.000 VND

3

600.000 VND

4

630.000 VND

5

630.000 VND

6

720.000 VND

7

890.000 VND

8

720.000 VND

9

960.000 VND

10

560.000 VND

11

750.000 VND

12

690.000 VND

13

780.000 VND

14

880.000 VND

15

630.000 VND

16

1,020.000 VND

17

590.000 VND

18

740.000 VND

19

590.000 VND

20

970.000 VND

21

700.000 VND

22

820.000 VND

23

650.000 VND

24

740.000 VND

25

720.000 VND

26

1,030.000 VND

27

620.000 VND

28

800.000 VND

29

630.000 VND

30

710.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

610.000 VND

3

730.000 VND

4

1,010.000 VND

5

770.000 VND

6

740.000 VND

7

660.000 VND

8

970.000 VND

9

850.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,010.000 VND

12

950.000 VND

13

910.000 VND

14

850.000 VND

15

690.000 VND

16

700.000 VND

17

1,000.000 VND

18

870.000 VND

19

850.000 VND

20

770.000 VND

21

950.000 VND

22

1,050.000 VND

23

750.000 VND

24

850.000 VND

25

550.000 VND

26

830.000 VND

27

910.000 VND

28

720.000 VND

29

700.000 VND

30

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,770.000 VND

2

1,870.000 VND

3

1,550.000 VND

4

1,840.000 VND

5

1,480.000 VND

6

1,860.000 VND

7

1,480.000 VND

8

1,880.000 VND

9

1,770.000 VND

10

1,680.000 VND

11

1,480.000 VND

12

1,730.000 VND

13

1,630.000 VND

14

1,570.000 VND

15

1,850.000 VND

16

1,570.000 VND

17

1,710.000 VND

18

1,930.000 VND

19

1,730.000 VND

20

1,700.000 VND

21

1,940.000 VND

22

1,680.000 VND

23

1,530.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,840.000 VND

26

1,670.000 VND

27

1,920.000 VND

28

1,770.000 VND

29

1,890.000 VND

30

1,920.000 VND

31

1,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,310.000 VND

2

1,370.000 VND

3

1,680.000 VND

4

1,670.000 VND

5

1,460.000 VND

6

1,600.000 VND

7

1,660.000 VND

8

1,360.000 VND

9

1,570.000 VND

10

1,370.000 VND

11

1,680.000 VND

12

1,280.000 VND

13

1,480.000 VND

14

1,450.000 VND

15

1,560.000 VND

16

1,530.000 VND

17

1,330.000 VND

18

1,660.000 VND

19

1,560.000 VND

20

1,430.000 VND

21

1,480.000 VND

22

1,720.000 VND

23

1,700.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,330.000 VND

26

1,550.000 VND

27

1,750.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,540.000 VND

30

1,670.000 VND

31

1,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

660.000 VND

3

600.000 VND

4

750.000 VND

5

1,000.000 VND

6

810.000 VND

7

630.000 VND

8

1,040.000 VND

9

1,030.000 VND

10

840.000 VND

11

620.000 VND

12

660.000 VND

13

560.000 VND

14

830.000 VND

15

1,050.000 VND

16

680.000 VND

17

830.000 VND

18

890.000 VND

19

710.000 VND

20

610.000 VND

21

1,020.000 VND

22

570.000 VND

23

580.000 VND

24

980.000 VND

25

640.000 VND

26

830.000 VND

27

1,040.000 VND

28

1,040.000 VND

29

840.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

800.000 VND

3

850.000 VND

4

680.000 VND

5

670.000 VND

6

620.000 VND

7

550.000 VND

8

700.000 VND

9

660.000 VND

10

580.000 VND

11

840.000 VND

12

900.000 VND

13

750.000 VND

14

830.000 VND

15

660.000 VND

16

820.000 VND

17

810.000 VND

18

970.000 VND

19

650.000 VND

20

560.000 VND

21

780.000 VND

22

870.000 VND

23

720.000 VND

24

810.000 VND

25

590.000 VND

26

1,020.000 VND

27

650.000 VND

28

650.000 VND

29

710.000 VND

30

830.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

620.000 VND

3

940.000 VND

4

910.000 VND

5

940.000 VND

6

1,030.000 VND

7

880.000 VND

8

720.000 VND

9

970.000 VND

10

940.000 VND

11

580.000 VND

12

760.000 VND

13

840.000 VND

14

550.000 VND

15

680.000 VND

16

680.000 VND

17

960.000 VND

18

880.000 VND

19

910.000 VND

20

750.000 VND

21

830.000 VND

22

1,000.000 VND

23

880.000 VND

24

760.000 VND

25

870.000 VND

26

690.000 VND

27

630.000 VND

28

1,020.000 VND

29

760.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

900.000 VND

3

820.000 VND

4

820.000 VND

5

920.000 VND

6

920.000 VND

7

700.000 VND

8

810.000 VND

9

990.000 VND

10

780.000 VND

11

610.000 VND

12

650.000 VND

13

760.000 VND

14

570.000 VND

15

590.000 VND

16

800.000 VND

17

590.000 VND

18

610.000 VND

19

830.000 VND

20

990.000 VND

21

840.000 VND

22

850.000 VND

23

690.000 VND

24

960.000 VND

25

580.000 VND

26

880.000 VND

27

560.000 VND

28

780.000 VND

29

1,050.000 VND

30

690.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,650.000 VND

3

2,210.000 VND

4

2,150.000 VND

5

2,580.000 VND

6

2,470.000 VND

7

2,380.000 VND

8

2,440.000 VND

9

2,180.000 VND

10

2,430.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,440.000 VND

13

2,160.000 VND

14

2,530.000 VND

15

2,470.000 VND

16

2,200.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,280.000 VND

19

2,480.000 VND

20

2,560.000 VND

21

2,570.000 VND

22

2,650.000 VND

23

2,340.000 VND

24

2,440.000 VND

25

2,260.000 VND

26

2,240.000 VND

27

2,510.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,300.000 VND

30

2,180.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,960.000 VND

2

2,680.000 VND

3

2,900.000 VND

4

2,720.000 VND

5

2,780.000 VND

6

3,040.000 VND

7

2,790.000 VND

8

2,570.000 VND

9

2,960.000 VND

10

2,640.000 VND

11

2,690.000 VND

12

2,920.000 VND

13

2,860.000 VND

14

2,870.000 VND

15

3,030.000 VND

16

2,960.000 VND

17

2,930.000 VND

18

2,970.000 VND

19

2,560.000 VND

20

3,040.000 VND

21

2,730.000 VND

22

3,020.000 VND

23

2,710.000 VND

24

2,980.000 VND

25

2,660.000 VND

26

2,610.000 VND

27

3,010.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,990.000 VND


Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hải phòng giá rẻ nhất jetstar 900.000đ / vé

đại lý chúng tôi đang mở bán nhiều vé máy bay khuyến mãi với mức giá ưu đãi so với các đại lý khác trên toàn quốc. Trong số các đường bay nội địa dịp Tết thì tuyến Buôn Ma Thuột đi Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng. Do nhu cầu người về quê đông, đi lại rất nhiều. Ghi chú: Giá hiển thị trên cho chặng bay từ Buôn Ma Thuột đi hải phòng chỉ mang tính chất tham khảo còn tùy vào số lượng vé, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên đại lý bán vé máy bay LÝ HẢI ngay bây giờ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ