Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn

+ Các hãng nào cung cấp chuyến vé máy bay Buôn mê thuột đi TPHCM, giá vé rẻ nhất là bao? Có đến 3 hãng cung cấp chuyến bay Buôn Mê Thuột đi Sài Gòn, giá vé rẻ nhất tầm 580,000VND của hãng Jetstar.

Đặt vé Buôn mê thuột đi Sài Gòn khi nào thì có vé rẻ? Quý khách đặt vé trước 2 tuần thường có vé giá rẻ. Có thể tự kiểm tra giá vé mỗi ngày không? quý khách có thể truy cập vào hệ thống trang web vemaybaylyhai.com.vn của chúng tôi để kiểm tra giá vé mỗi ngày cho hành trình của mình.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

590.000 VND

16

520.000 VND

17

340.000 VND

18

390.000 VND

19

490.000 VND

20

530.000 VND

21

640.000 VND

22

610.000 VND

23

510.000 VND

24

380.000 VND

25

380.000 VND

26

350.000 VND

27

550.000 VND

28

620.000 VND

29

480.000 VND

30

500.000 VND

31

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,210.000 VND

2

1,990.000 VND

3

2,020.000 VND

4

1,960.000 VND

5

2,110.000 VND

6

1,940.000 VND

7

1,990.000 VND

8

1,920.000 VND

9

2,100.000 VND

10

2,150.000 VND

11

2,240.000 VND

12

2,020.000 VND

13

1,930.000 VND

14

2,150.000 VND

15

1,960.000 VND

16

2,220.000 VND

17

2,200.000 VND

18

1,970.000 VND

19

2,230.000 VND

20

1,980.000 VND

21

2,070.000 VND

22

1,900.000 VND

23

1,910.000 VND

24

1,980.000 VND

25

2,020.000 VND

26

2,020.000 VND

27

2,010.000 VND

28

1,980.000 VND

29

2,080.000 VND

30

1,940.000 VND

31

1,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,570.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,390.000 VND

4

2,410.000 VND

5

2,510.000 VND

6

2,580.000 VND

7

2,490.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,460.000 VND

10

2,540.000 VND

11

2,430.000 VND

12

2,470.000 VND

13

2,450.000 VND

14

2,490.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,570.000 VND

18

2,440.000 VND

19

2,570.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,480.000 VND

22

2,300.000 VND

23

2,340.000 VND

24

2,600.000 VND

25

2,550.000 VND

26

2,420.000 VND

27

2,490.000 VND

28

2,530.000 VND

29

2,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,990.000 VND

2

2,130.000 VND

3

2,140.000 VND

4

2,060.000 VND

5

2,060.000 VND

6

1,830.000 VND

7

2,120.000 VND

8

1,980.000 VND

9

2,040.000 VND

10

2,000.000 VND

11

1,850.000 VND

12

1,820.000 VND

13

1,930.000 VND

14

1,910.000 VND

15

2,010.000 VND

16

1,890.000 VND

17

2,020.000 VND

18

1,870.000 VND

19

2,120.000 VND

20

2,140.000 VND

21

1,970.000 VND

22

2,110.000 VND

23

2,040.000 VND

24

1,900.000 VND

25

2,150.000 VND

26

2,120.000 VND

27

1,860.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,000.000 VND

30

2,010.000 VND

31

1,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

320.000 VND

3

410.000 VND

4

460.000 VND

5

520.000 VND

6

430.000 VND

7

410.000 VND

8

610.000 VND

9

450.000 VND

10

460.000 VND

11

300.000 VND

12

400.000 VND

13

360.000 VND

14

510.000 VND

15

310.000 VND

16

510.000 VND

17

440.000 VND

18

600.000 VND

19

510.000 VND

20

650.000 VND

21

390.000 VND

22

560.000 VND

23

440.000 VND

24

370.000 VND

25

480.000 VND

26

340.000 VND

27

400.000 VND

28

360.000 VND

29

390.000 VND

30

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

520.000 VND

3

450.000 VND

4

480.000 VND

5

580.000 VND

6

390.000 VND

7

600.000 VND

8

540.000 VND

9

520.000 VND

10

320.000 VND

11

490.000 VND

12

530.000 VND

13

510.000 VND

14

400.000 VND

15

500.000 VND

16

350.000 VND

17

400.000 VND

18

580.000 VND

19

390.000 VND

20

570.000 VND

21

580.000 VND

22

360.000 VND

23

310.000 VND

24

610.000 VND

25

540.000 VND

26

580.000 VND

27

340.000 VND

28

310.000 VND

29

400.000 VND

30

490.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

460.000 VND

3

580.000 VND

4

620.000 VND

5

590.000 VND

6

510.000 VND

7

420.000 VND

8

580.000 VND

9

400.000 VND

10

360.000 VND

11

550.000 VND

12

500.000 VND

13

640.000 VND

14

330.000 VND

15

540.000 VND

16

370.000 VND

17

640.000 VND

18

340.000 VND

19

440.000 VND

20

410.000 VND

21

550.000 VND

22

370.000 VND

23

490.000 VND

24

400.000 VND

25

470.000 VND

26

630.000 VND

27

550.000 VND

28

630.000 VND

29

410.000 VND

30

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

480.000 VND

3

340.000 VND

4

510.000 VND

5

530.000 VND

6

560.000 VND

7

600.000 VND

8

460.000 VND

9

620.000 VND

10

380.000 VND

11

360.000 VND

12

500.000 VND

13

530.000 VND

14

510.000 VND

15

490.000 VND

16

650.000 VND

17

390.000 VND

18

400.000 VND

19

350.000 VND

20

600.000 VND

21

590.000 VND

22

360.000 VND

23

480.000 VND

24

330.000 VND

25

420.000 VND

26

570.000 VND

27

470.000 VND

28

450.000 VND

29

610.000 VND

30

350.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

530.000 VND

3

450.000 VND

4

300.000 VND

5

510.000 VND

6

610.000 VND

7

480.000 VND

8

440.000 VND

9

570.000 VND

10

620.000 VND

11

390.000 VND

12

620.000 VND

13

500.000 VND

14

550.000 VND

15

370.000 VND

16

610.000 VND

17

530.000 VND

18

360.000 VND

19

420.000 VND

20

430.000 VND

21

300.000 VND

22

560.000 VND

23

520.000 VND

24

330.000 VND

25

600.000 VND

26

640.000 VND

27

440.000 VND

28

580.000 VND

29

530.000 VND

30

540.000 VND

31

330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

340.000 VND

3

580.000 VND

4

390.000 VND

5

450.000 VND

6

460.000 VND

7

570.000 VND

8

390.000 VND

9

470.000 VND

10

610.000 VND

11

380.000 VND

12

420.000 VND

13

390.000 VND

14

500.000 VND

15

610.000 VND

16

490.000 VND

17

430.000 VND

18

610.000 VND

19

340.000 VND

20

430.000 VND

21

450.000 VND

22

540.000 VND

23

610.000 VND

24

330.000 VND

25

330.000 VND

26

590.000 VND

27

390.000 VND

28

430.000 VND

29

360.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

590.000 VND

3

530.000 VND

4

340.000 VND

5

600.000 VND

6

420.000 VND

7

400.000 VND

8

480.000 VND

9

650.000 VND

10

490.000 VND

11

490.000 VND

12

440.000 VND

13

490.000 VND

14

410.000 VND

15

550.000 VND

16

560.000 VND

17

580.000 VND

18

380.000 VND

19

410.000 VND

20

390.000 VND

21

590.000 VND

22

460.000 VND

23

520.000 VND

24

400.000 VND

25

490.000 VND

26

530.000 VND

27

370.000 VND

28

620.000 VND

29

590.000 VND

30

460.000 VND

31

310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

580.000 VND

3

410.000 VND

4

430.000 VND

5

390.000 VND

6

360.000 VND

7

400.000 VND

8

540.000 VND

9

440.000 VND

10

440.000 VND

11

420.000 VND

12

340.000 VND

13

420.000 VND

14

470.000 VND

15

470.000 VND

16

300.000 VND

17

420.000 VND

18

410.000 VND

19

610.000 VND

20

390.000 VND

21

610.000 VND

22

600.000 VND

23

370.000 VND

24

550.000 VND

25

570.000 VND

26

530.000 VND

27

550.000 VND

28

420.000 VND

29

550.000 VND

30

590.000 VND

Mua vé rồi có được hoàn, đổi,trả lại không? Tùy hãng và tùy loại vé mà các điều kiện này được áp dụng khác nhau. Vé của Jetstar và Vietjetair không thể hoàn hủy, chỉ đổi được ngày và tên, vé vietnam airlines chỉ thay đổi ngày, có thể hoàn hủy, không thể đổi tên người bay.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
Nên chọn Vietjet hay Jetstar từ Buôn Mê Thuột đi TPHCM? Quý khách chọn cả 2 hãng bay này chất lượng và giá vé đều ngang như nhau, theo một số ý kiến khách hàng ưa thích vietjet hơn bởi chỗ ngồi thoải mái hơn, có chương trình giải trí trên chuyến bay. Ngoài ra các điều kiện về vé của vietjet cũng “dễ chịu” hơn vé của Jetstar.

Cách đặt vé máy bay tại đại lý? Quý khách gọi đến số điện thoại đại lý để yêu cầu nhân viên đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi sài Gòn, hoặc đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ