Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn

+ Các hãng nào cung cấp chuyến vé máy bay Buôn mê thuột đi TPHCM, giá vé rẻ nhất là bao? Có đến 3 hãng cung cấp chuyến bay Buôn Mê Thuột đi Sài Gòn, giá vé rẻ nhất tầm 580,000VND của hãng Jetstar.

Đặt vé Buôn mê thuột đi Sài Gòn khi nào thì có vé rẻ? Quý khách đặt vé trước 2 tuần thường có vé giá rẻ. Có thể tự kiểm tra giá vé mỗi ngày không? quý khách có thể truy cập vào hệ thống trang web vemaybaylyhai.com.vn của chúng tôi để kiểm tra giá vé mỗi ngày cho hành trình của mình.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,120.000 VND

22

1,330.000 VND

23

1,050.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,010.000 VND

26

1,330.000 VND

27

1,300.000 VND

28

1,120.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,110.000 VND

31

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

400.000 VND

2

340.000 VND

3

420.000 VND

4

330.000 VND

5

570.000 VND

6

410.000 VND

7

440.000 VND

8

490.000 VND

9

350.000 VND

10

300.000 VND

11

540.000 VND

12

620.000 VND

13

540.000 VND

14

490.000 VND

15

650.000 VND

16

530.000 VND

17

640.000 VND

18

460.000 VND

19

520.000 VND

20

510.000 VND

21

640.000 VND

22

350.000 VND

23

440.000 VND

24

440.000 VND

25

380.000 VND

26

520.000 VND

27

390.000 VND

28

640.000 VND

29

610.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

350.000 VND

3

420.000 VND

4

390.000 VND

5

340.000 VND

6

430.000 VND

7

580.000 VND

8

470.000 VND

9

370.000 VND

10

560.000 VND

11

410.000 VND

12

420.000 VND

13

620.000 VND

14

480.000 VND

15

590.000 VND

16

530.000 VND

17

650.000 VND

18

560.000 VND

19

430.000 VND

20

410.000 VND

21

600.000 VND

22

510.000 VND

23

370.000 VND

24

600.000 VND

25

640.000 VND

26

580.000 VND

27

640.000 VND

28

590.000 VND

29

450.000 VND

30

530.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

340.000 VND

3

340.000 VND

4

570.000 VND

5

650.000 VND

6

340.000 VND

7

410.000 VND

8

540.000 VND

9

540.000 VND

10

570.000 VND

11

620.000 VND

12

520.000 VND

13

520.000 VND

14

340.000 VND

15

410.000 VND

16

510.000 VND

17

540.000 VND

18

350.000 VND

19

370.000 VND

20

380.000 VND

21

490.000 VND

22

580.000 VND

23

520.000 VND

24

310.000 VND

25

340.000 VND

26

580.000 VND

27

490.000 VND

28

580.000 VND

29

460.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

340.000 VND

3

580.000 VND

4

390.000 VND

5

350.000 VND

6

370.000 VND

7

590.000 VND

8

490.000 VND

9

470.000 VND

10

560.000 VND

11

430.000 VND

12

520.000 VND

13

630.000 VND

14

340.000 VND

15

410.000 VND

16

350.000 VND

17

540.000 VND

18

500.000 VND

19

480.000 VND

20

470.000 VND

21

410.000 VND

22

420.000 VND

23

550.000 VND

24

500.000 VND

25

460.000 VND

26

570.000 VND

27

600.000 VND

28

560.000 VND

29

580.000 VND

30

360.000 VND

31

450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,970.000 VND

2

2,100.000 VND

3

2,100.000 VND

4

2,110.000 VND

5

2,150.000 VND

6

2,180.000 VND

7

1,920.000 VND

8

2,240.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,240.000 VND

11

1,980.000 VND

12

2,200.000 VND

13

2,110.000 VND

14

2,190.000 VND

15

2,170.000 VND

16

1,920.000 VND

17

2,020.000 VND

18

2,160.000 VND

19

2,140.000 VND

20

1,900.000 VND

21

1,990.000 VND

22

2,070.000 VND

23

2,000.000 VND

24

2,240.000 VND

25

2,200.000 VND

26

2,050.000 VND

27

2,160.000 VND

28

1,930.000 VND

29

2,220.000 VND

30

1,930.000 VND

31

1,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,540.000 VND

2

2,560.000 VND

3

2,450.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,610.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,430.000 VND

8

2,580.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,390.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,360.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,430.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,560.000 VND

20

2,390.000 VND

21

2,530.000 VND

22

2,640.000 VND

23

2,310.000 VND

24

2,420.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,450.000 VND

27

2,520.000 VND

28

2,310.000 VND

29

2,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,930.000 VND

2

2,020.000 VND

3

2,120.000 VND

4

1,870.000 VND

5

2,090.000 VND

6

1,950.000 VND

7

1,990.000 VND

8

2,000.000 VND

9

1,840.000 VND

10

1,900.000 VND

11

1,830.000 VND

12

1,830.000 VND

13

2,120.000 VND

14

1,850.000 VND

15

2,030.000 VND

16

2,040.000 VND

17

1,900.000 VND

18

2,130.000 VND

19

1,920.000 VND

20

1,800.000 VND

21

1,820.000 VND

22

1,880.000 VND

23

1,980.000 VND

24

1,840.000 VND

25

1,930.000 VND

26

1,820.000 VND

27

1,840.000 VND

28

2,150.000 VND

29

2,090.000 VND

30

2,140.000 VND

31

2,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

480.000 VND

2

640.000 VND

3

460.000 VND

4

510.000 VND

5

470.000 VND

6

610.000 VND

7

390.000 VND

8

470.000 VND

9

650.000 VND

10

570.000 VND

11

410.000 VND

12

370.000 VND

13

620.000 VND

14

440.000 VND

15

480.000 VND

16

480.000 VND

17

510.000 VND

18

480.000 VND

19

590.000 VND

20

470.000 VND

21

560.000 VND

22

650.000 VND

23

560.000 VND

24

430.000 VND

25

410.000 VND

26

580.000 VND

27

320.000 VND

28

610.000 VND

29

300.000 VND

30

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

500.000 VND

3

600.000 VND

4

390.000 VND

5

360.000 VND

6

640.000 VND

7

340.000 VND

8

630.000 VND

9

450.000 VND

10

510.000 VND

11

460.000 VND

12

420.000 VND

13

420.000 VND

14

460.000 VND

15

490.000 VND

16

610.000 VND

17

530.000 VND

18

450.000 VND

19

490.000 VND

20

370.000 VND

21

460.000 VND

22

520.000 VND

23

350.000 VND

24

450.000 VND

25

610.000 VND

26

400.000 VND

27

440.000 VND

28

590.000 VND

29

600.000 VND

30

340.000 VND

31

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

460.000 VND

3

560.000 VND

4

540.000 VND

5

550.000 VND

6

340.000 VND

7

540.000 VND

8

620.000 VND

9

580.000 VND

10

350.000 VND

11

340.000 VND

12

550.000 VND

13

390.000 VND

14

380.000 VND

15

630.000 VND

16

420.000 VND

17

330.000 VND

18

470.000 VND

19

570.000 VND

20

570.000 VND

21

400.000 VND

22

590.000 VND

23

350.000 VND

24

330.000 VND

25

470.000 VND

26

320.000 VND

27

560.000 VND

28

490.000 VND

29

420.000 VND

30

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

570.000 VND

3

480.000 VND

4

480.000 VND

5

450.000 VND

6

570.000 VND

7

360.000 VND

8

550.000 VND

9

400.000 VND

10

400.000 VND

11

300.000 VND

12

430.000 VND

13

330.000 VND

14

560.000 VND

15

530.000 VND

16

550.000 VND

17

590.000 VND

18

630.000 VND

19

560.000 VND

20

510.000 VND

21

560.000 VND

22

620.000 VND

23

630.000 VND

24

390.000 VND

25

440.000 VND

26

650.000 VND

27

600.000 VND

28

350.000 VND

29

390.000 VND

30

440.000 VND

31

650.000 VND

Mua vé rồi có được hoàn, đổi,trả lại không? Tùy hãng và tùy loại vé mà các điều kiện này được áp dụng khác nhau. Vé của Jetstar và Vietjetair không thể hoàn hủy, chỉ đổi được ngày và tên, vé vietnam airlines chỉ thay đổi ngày, có thể hoàn hủy, không thể đổi tên người bay.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
Nên chọn Vietjet hay Jetstar từ Buôn Mê Thuột đi TPHCM? Quý khách chọn cả 2 hãng bay này chất lượng và giá vé đều ngang như nhau, theo một số ý kiến khách hàng ưa thích vietjet hơn bởi chỗ ngồi thoải mái hơn, có chương trình giải trí trên chuyến bay. Ngoài ra các điều kiện về vé của vietjet cũng “dễ chịu” hơn vé của Jetstar.

Cách đặt vé máy bay tại đại lý? Quý khách gọi đến số điện thoại đại lý để yêu cầu nhân viên đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi sài Gòn, hoặc đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ