Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn

+ Các hãng nào cung cấp chuyến vé máy bay Buôn mê thuột đi TPHCM, giá vé rẻ nhất là bao? Có đến 3 hãng cung cấp chuyến bay Buôn Mê Thuột đi Sài Gòn, giá vé rẻ nhất tầm 580,000VND của hãng Jetstar.

Đặt vé Buôn mê thuột đi Sài Gòn khi nào thì có vé rẻ? Quý khách đặt vé trước 2 tuần thường có vé giá rẻ. Có thể tự kiểm tra giá vé mỗi ngày không? quý khách có thể truy cập vào hệ thống trang web vemaybaylyhai.com.vn của chúng tôi để kiểm tra giá vé mỗi ngày cho hành trình của mình.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

540.000 VND

25

550.000 VND

26

380.000 VND

27

450.000 VND

28

600.000 VND

29

300.000 VND

30

450.000 VND

31

310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

530.000 VND

3

600.000 VND

4

480.000 VND

5

490.000 VND

6

320.000 VND

7

330.000 VND

8

310.000 VND

9

520.000 VND

10

490.000 VND

11

420.000 VND

12

540.000 VND

13

560.000 VND

14

490.000 VND

15

650.000 VND

16

390.000 VND

17

640.000 VND

18

540.000 VND

19

470.000 VND

20

340.000 VND

21

540.000 VND

22

610.000 VND

23

380.000 VND

24

490.000 VND

25

520.000 VND

26

540.000 VND

27

310.000 VND

28

350.000 VND

29

310.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

1,330.000 VND

3

1,250.000 VND

4

1,200.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,430.000 VND

7

1,310.000 VND

8

1,450.000 VND

9

1,350.000 VND

10

1,340.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,200.000 VND

13

1,340.000 VND

14

1,250.000 VND

15

1,490.000 VND

16

1,370.000 VND

17

1,300.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,510.000 VND

20

1,210.000 VND

21

1,330.000 VND

22

1,210.000 VND

23

1,280.000 VND

24

1,290.000 VND

25

1,550.000 VND

26

1,440.000 VND

27

1,450.000 VND

28

1,450.000 VND

29

1,490.000 VND

30

1,400.000 VND

31

1,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

1,310.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,070.000 VND

5

1,320.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,090.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,090.000 VND

10

1,060.000 VND

11

1,350.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,340.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,050.000 VND

16

1,200.000 VND

17

1,250.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,090.000 VND

20

1,020.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,040.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,130.000 VND

25

1,160.000 VND

26

1,090.000 VND

27

1,130.000 VND

28

1,050.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,310.000 VND

31

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

440.000 VND

2

630.000 VND

3

390.000 VND

4

370.000 VND

5

430.000 VND

6

570.000 VND

7

510.000 VND

8

400.000 VND

9

350.000 VND

10

470.000 VND

11

370.000 VND

12

410.000 VND

13

370.000 VND

14

310.000 VND

15

390.000 VND

16

490.000 VND

17

320.000 VND

18

590.000 VND

19

540.000 VND

20

520.000 VND

21

580.000 VND

22

490.000 VND

23

370.000 VND

24

440.000 VND

25

510.000 VND

26

560.000 VND

27

560.000 VND

28

350.000 VND

29

580.000 VND

30

310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

420.000 VND

2

540.000 VND

3

320.000 VND

4

550.000 VND

5

490.000 VND

6

580.000 VND

7

560.000 VND

8

580.000 VND

9

360.000 VND

10

400.000 VND

11

320.000 VND

12

490.000 VND

13

340.000 VND

14

570.000 VND

15

590.000 VND

16

630.000 VND

17

430.000 VND

18

500.000 VND

19

340.000 VND

20

360.000 VND

21

520.000 VND

22

310.000 VND

23

410.000 VND

24

400.000 VND

25

300.000 VND

26

380.000 VND

27

510.000 VND

28

610.000 VND

29

460.000 VND

30

510.000 VND

31

460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

340.000 VND

3

400.000 VND

4

410.000 VND

5

620.000 VND

6

450.000 VND

7

400.000 VND

8

580.000 VND

9

370.000 VND

10

350.000 VND

11

610.000 VND

12

370.000 VND

13

460.000 VND

14

440.000 VND

15

630.000 VND

16

500.000 VND

17

540.000 VND

18

450.000 VND

19

630.000 VND

20

440.000 VND

21

530.000 VND

22

600.000 VND

23

490.000 VND

24

490.000 VND

25

460.000 VND

26

360.000 VND

27

460.000 VND

28

330.000 VND

29

310.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

420.000 VND

3

390.000 VND

4

630.000 VND

5

470.000 VND

6

330.000 VND

7

350.000 VND

8

340.000 VND

9

500.000 VND

10

440.000 VND

11

440.000 VND

12

420.000 VND

13

630.000 VND

14

570.000 VND

15

610.000 VND

16

620.000 VND

17

400.000 VND

18

360.000 VND

19

320.000 VND

20

560.000 VND

21

450.000 VND

22

550.000 VND

23

570.000 VND

24

380.000 VND

25

480.000 VND

26

430.000 VND

27

380.000 VND

28

560.000 VND

29

330.000 VND

30

340.000 VND

31

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,950.000 VND

2

2,010.000 VND

3

1,920.000 VND

4

2,050.000 VND

5

2,220.000 VND

6

2,130.000 VND

7

2,050.000 VND

8

2,060.000 VND

9

2,170.000 VND

10

2,010.000 VND

11

2,200.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,140.000 VND

14

1,940.000 VND

15

2,210.000 VND

16

2,200.000 VND

17

2,200.000 VND

18

2,030.000 VND

19

2,090.000 VND

20

2,170.000 VND

21

2,130.000 VND

22

1,930.000 VND

23

2,200.000 VND

24

2,160.000 VND

25

2,070.000 VND

26

2,170.000 VND

27

2,100.000 VND

28

2,230.000 VND

29

2,090.000 VND

30

1,920.000 VND

31

2,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,470.000 VND

2

2,340.000 VND

3

2,370.000 VND

4

2,530.000 VND

5

2,340.000 VND

6

2,430.000 VND

7

2,440.000 VND

8

2,560.000 VND

9

2,610.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,500.000 VND

12

2,390.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,500.000 VND

15

2,380.000 VND

16

2,640.000 VND

17

2,380.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,550.000 VND

20

2,430.000 VND

21

2,500.000 VND

22

2,310.000 VND

23

2,650.000 VND

24

2,340.000 VND

25

2,640.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,650.000 VND

28

2,330.000 VND

29

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,150.000 VND

2

2,010.000 VND

3

1,980.000 VND

4

1,810.000 VND

5

1,890.000 VND

6

1,910.000 VND

7

2,000.000 VND

8

1,930.000 VND

9

2,100.000 VND

10

1,930.000 VND

11

1,880.000 VND

12

1,880.000 VND

13

2,110.000 VND

14

1,980.000 VND

15

1,860.000 VND

16

2,010.000 VND

17

2,110.000 VND

18

1,850.000 VND

19

1,810.000 VND

20

1,970.000 VND

21

2,110.000 VND

22

2,120.000 VND

23

2,050.000 VND

24

1,820.000 VND

25

2,030.000 VND

26

1,990.000 VND

27

2,070.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,150.000 VND

30

2,020.000 VND

31

1,870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

420.000 VND

2

460.000 VND

3

470.000 VND

4

520.000 VND

5

570.000 VND

6

580.000 VND

7

650.000 VND

8

640.000 VND

9

330.000 VND

10

470.000 VND

11

480.000 VND

12

440.000 VND

13

620.000 VND

14

390.000 VND

15

490.000 VND

16

570.000 VND

17

500.000 VND

18

430.000 VND

19

550.000 VND

20

310.000 VND

21

490.000 VND

22

360.000 VND

23

420.000 VND

24

510.000 VND

25

580.000 VND

26

320.000 VND

27

420.000 VND

28

460.000 VND

29

590.000 VND

30

590.000 VND

Mua vé rồi có được hoàn, đổi,trả lại không? Tùy hãng và tùy loại vé mà các điều kiện này được áp dụng khác nhau. Vé của Jetstar và Vietjetair không thể hoàn hủy, chỉ đổi được ngày và tên, vé vietnam airlines chỉ thay đổi ngày, có thể hoàn hủy, không thể đổi tên người bay.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
Nên chọn Vietjet hay Jetstar từ Buôn Mê Thuột đi TPHCM? Quý khách chọn cả 2 hãng bay này chất lượng và giá vé đều ngang như nhau, theo một số ý kiến khách hàng ưa thích vietjet hơn bởi chỗ ngồi thoải mái hơn, có chương trình giải trí trên chuyến bay. Ngoài ra các điều kiện về vé của vietjet cũng “dễ chịu” hơn vé của Jetstar.

Cách đặt vé máy bay tại đại lý? Quý khách gọi đến số điện thoại đại lý để yêu cầu nhân viên đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi sài Gòn, hoặc đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ