Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Nghệ An giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh

Những hãng nào bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, hãng nào rẻ nhất? Jetstar cung cấp vé Buôn Mê Thuột? Có 2 hãng bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, trong đó hãng Jetstar có giá rẻ hơn hết, tầm 950,000VND một vé.

Có nên đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Jetstar không, giá rẻ nhưng tôi sợ trễ chuyến? Nếu quý khách đi cho công việc cần chính xác về giờ giấc nên đặt vé của hãng hàng không Vietnam airlines.

Hãng nào  giảm giá cho trẻ em, em bé, hãng nào được nhiều hành lý? Quý khách đặt vé máy bay hãng Vietnam airlines được hưởng nhiều ưu đãi, được giảm giá vé cho trẻ nhỏ và được miễn phí hành lý.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

460.000 VND

20

580.000 VND

21

610.000 VND

22

310.000 VND

23

380.000 VND

24

470.000 VND

25

400.000 VND

26

440.000 VND

27

530.000 VND

28

460.000 VND

29

310.000 VND

30

370.000 VND

31

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

320.000 VND

2

320.000 VND

3

380.000 VND

4

440.000 VND

5

440.000 VND

6

450.000 VND

7

520.000 VND

8

370.000 VND

9

600.000 VND

10

490.000 VND

11

430.000 VND

12

610.000 VND

13

420.000 VND

14

430.000 VND

15

520.000 VND

16

530.000 VND

17

410.000 VND

18

550.000 VND

19

380.000 VND

20

490.000 VND

21

440.000 VND

22

320.000 VND

23

520.000 VND

24

360.000 VND

25

560.000 VND

26

550.000 VND

27

610.000 VND

28

620.000 VND

29

480.000 VND

30

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

590.000 VND

3

350.000 VND

4

360.000 VND

5

530.000 VND

6

310.000 VND

7

540.000 VND

8

340.000 VND

9

410.000 VND

10

570.000 VND

11

640.000 VND

12

360.000 VND

13

330.000 VND

14

310.000 VND

15

430.000 VND

16

550.000 VND

17

380.000 VND

18

420.000 VND

19

330.000 VND

20

560.000 VND

21

370.000 VND

22

580.000 VND

23

600.000 VND

24

350.000 VND

25

360.000 VND

26

380.000 VND

27

440.000 VND

28

640.000 VND

29

480.000 VND

30

320.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,110.000 VND

2

2,010.000 VND

3

2,030.000 VND

4

2,050.000 VND

5

1,950.000 VND

6

2,210.000 VND

7

2,080.000 VND

8

2,190.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,100.000 VND

11

1,940.000 VND

12

2,100.000 VND

13

2,050.000 VND

14

1,920.000 VND

15

2,240.000 VND

16

1,990.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,080.000 VND

19

2,240.000 VND

20

2,030.000 VND

21

2,090.000 VND

22

1,910.000 VND

23

2,250.000 VND

24

2,150.000 VND

25

2,190.000 VND

26

1,920.000 VND

27

1,980.000 VND

28

1,910.000 VND

29

2,150.000 VND

30

1,950.000 VND

31

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,630.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,540.000 VND

5

2,650.000 VND

6

2,550.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,510.000 VND

10

2,400.000 VND

11

2,530.000 VND

12

2,410.000 VND

13

2,360.000 VND

14

2,570.000 VND

15

2,550.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,510.000 VND

18

2,560.000 VND

19

2,480.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,480.000 VND

24

2,310.000 VND

25

2,320.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,590.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,900.000 VND

2

2,110.000 VND

3

2,090.000 VND

4

2,000.000 VND

5

1,850.000 VND

6

1,810.000 VND

7

2,010.000 VND

8

1,820.000 VND

9

2,060.000 VND

10

1,970.000 VND

11

2,050.000 VND

12

1,820.000 VND

13

1,880.000 VND

14

2,010.000 VND

15

2,100.000 VND

16

2,060.000 VND

17

1,990.000 VND

18

1,840.000 VND

19

1,840.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,080.000 VND

22

1,980.000 VND

23

2,040.000 VND

24

1,980.000 VND

25

1,860.000 VND

26

1,860.000 VND

27

1,980.000 VND

28

1,930.000 VND

29

1,840.000 VND

30

1,910.000 VND

31

2,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

340.000 VND

2

550.000 VND

3

510.000 VND

4

620.000 VND

5

330.000 VND

6

470.000 VND

7

330.000 VND

8

370.000 VND

9

500.000 VND

10

500.000 VND

11

390.000 VND

12

640.000 VND

13

590.000 VND

14

510.000 VND

15

310.000 VND

16

380.000 VND

17

480.000 VND

18

430.000 VND

19

560.000 VND

20

510.000 VND

21

300.000 VND

22

460.000 VND

23

380.000 VND

24

540.000 VND

25

310.000 VND

26

490.000 VND

27

430.000 VND

28

630.000 VND

29

500.000 VND

30

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

560.000 VND

3

470.000 VND

4

450.000 VND

5

450.000 VND

6

330.000 VND

7

340.000 VND

8

480.000 VND

9

360.000 VND

10

360.000 VND

11

470.000 VND

12

480.000 VND

13

370.000 VND

14

310.000 VND

15

640.000 VND

16

430.000 VND

17

630.000 VND

18

350.000 VND

19

380.000 VND

20

540.000 VND

21

520.000 VND

22

320.000 VND

23

400.000 VND

24

340.000 VND

25

570.000 VND

26

530.000 VND

27

650.000 VND

28

330.000 VND

29

510.000 VND

30

640.000 VND

31

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

460.000 VND

3

600.000 VND

4

330.000 VND

5

420.000 VND

6

400.000 VND

7

460.000 VND

8

650.000 VND

9

310.000 VND

10

590.000 VND

11

310.000 VND

12

600.000 VND

13

310.000 VND

14

380.000 VND

15

320.000 VND

16

420.000 VND

17

350.000 VND

18

630.000 VND

19

480.000 VND

20

480.000 VND

21

560.000 VND

22

400.000 VND

23

420.000 VND

24

550.000 VND

25

320.000 VND

26

320.000 VND

27

430.000 VND

28

370.000 VND

29

430.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

350.000 VND

2

600.000 VND

3

500.000 VND

4

390.000 VND

5

590.000 VND

6

640.000 VND

7

490.000 VND

8

550.000 VND

9

490.000 VND

10

390.000 VND

11

650.000 VND

12

530.000 VND

13

380.000 VND

14

570.000 VND

15

400.000 VND

16

310.000 VND

17

620.000 VND

18

540.000 VND

19

540.000 VND

20

500.000 VND

21

540.000 VND

22

310.000 VND

23

580.000 VND

24

340.000 VND

25

370.000 VND

26

610.000 VND

27

540.000 VND

28

500.000 VND

29

440.000 VND

30

480.000 VND

31

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

340.000 VND

2

450.000 VND

3

600.000 VND

4

560.000 VND

5

510.000 VND

6

640.000 VND

7

530.000 VND

8

440.000 VND

9

320.000 VND

10

350.000 VND

11

580.000 VND

12

480.000 VND

13

550.000 VND

14

550.000 VND

15

510.000 VND

16

580.000 VND

17

490.000 VND

18

480.000 VND

19

420.000 VND

20

590.000 VND

21

530.000 VND

22

500.000 VND

23

480.000 VND

24

330.000 VND

25

500.000 VND

26

490.000 VND

27

320.000 VND

28

560.000 VND

29

640.000 VND

30

310.000 VND

31

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

400.000 VND

2

310.000 VND

3

510.000 VND

4

310.000 VND

5

410.000 VND

6

370.000 VND

7

300.000 VND

8

600.000 VND

9

410.000 VND

10

410.000 VND

11

580.000 VND

12

610.000 VND

13

350.000 VND

14

300.000 VND

15

450.000 VND

16

640.000 VND

17

590.000 VND

18

480.000 VND

19

430.000 VND

20

590.000 VND

21

390.000 VND

22

490.000 VND

23

560.000 VND

24

430.000 VND

25

580.000 VND

26

610.000 VND

27

320.000 VND

28

360.000 VND

29

520.000 VND

30

430.000 VND

Mua vé Jetstar đổi tên mất phí bao nhiêu? Jetstar đổi tên phí đổi 360.000VND, thêm vào đó quý khách phải thanh toán thêm khoản phí vé giá chênh lệch do hãng quy định.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột Vinh Nghệ An - vemaybaylyhai.com.vn
 
Jetstra và Vietnam airliesn có gì khác nhau? Hãng Jetstar là hãng hàng không chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên quý khách phải chấp nhận một số các vấn đề như tình trạng trễ chuyến, không được miễn phí hành lý, và là loại máy bay nhỏ nên chỗ ngồi kém thoải mái hơn so với Vietnam airlines. Tuy nhiên hãng cũng đã khai thác được nhiều đường bay mới mà hãng Vietnam airlines chưa khai thác đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, ngoài ra hãng cũng có các chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn giành cho khách hàng. So ra mỗi hãng vẫn có các ưu điểm riêng của mình.

Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh có mấy cách? Có 3 cách để đặt vé bên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn chúng tôi, thứ nhất quý khách đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé, thứ 2 quý khách có thể đặt vé trên hệ thống trang web của chúng tôi, thứ 3 quý khách liên hệ số điện thoại của chúng tôi để đặt vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ