Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Nghệ An giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh

Những hãng nào bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, hãng nào rẻ nhất? Jetstar cung cấp vé Buôn Mê Thuột? Có 2 hãng bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, trong đó hãng Jetstar có giá rẻ hơn hết, tầm 950,000VND một vé.

Có nên đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Jetstar không, giá rẻ nhưng tôi sợ trễ chuyến? Nếu quý khách đi cho công việc cần chính xác về giờ giấc nên đặt vé của hãng hàng không Vietnam airlines.

Hãng nào  giảm giá cho trẻ em, em bé, hãng nào được nhiều hành lý? Quý khách đặt vé máy bay hãng Vietnam airlines được hưởng nhiều ưu đãi, được giảm giá vé cho trẻ nhỏ và được miễn phí hành lý.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

320.000 VND

16

570.000 VND

17

400.000 VND

18

590.000 VND

19

330.000 VND

20

500.000 VND

21

400.000 VND

22

450.000 VND

23

570.000 VND

24

410.000 VND

25

560.000 VND

26

440.000 VND

27

630.000 VND

28

430.000 VND

29

490.000 VND

30

590.000 VND

31

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,920.000 VND

2

1,980.000 VND

3

2,120.000 VND

4

2,110.000 VND

5

2,000.000 VND

6

2,190.000 VND

7

2,120.000 VND

8

2,210.000 VND

9

1,900.000 VND

10

1,930.000 VND

11

2,130.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,230.000 VND

14

2,000.000 VND

15

2,240.000 VND

16

2,030.000 VND

17

2,180.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,220.000 VND

20

2,100.000 VND

21

2,060.000 VND

22

2,220.000 VND

23

1,910.000 VND

24

1,910.000 VND

25

2,050.000 VND

26

2,050.000 VND

27

1,950.000 VND

28

1,950.000 VND

29

2,110.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,520.000 VND

2

2,580.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,340.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,470.000 VND

7

2,520.000 VND

8

2,520.000 VND

9

2,480.000 VND

10

2,570.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,360.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,540.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,320.000 VND

17

2,330.000 VND

18

2,480.000 VND

19

2,510.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,360.000 VND

22

2,430.000 VND

23

2,520.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,320.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,340.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

1,870.000 VND

3

1,930.000 VND

4

2,090.000 VND

5

2,110.000 VND

6

1,980.000 VND

7

2,130.000 VND

8

2,040.000 VND

9

1,970.000 VND

10

1,920.000 VND

11

1,960.000 VND

12

1,850.000 VND

13

2,010.000 VND

14

2,100.000 VND

15

1,910.000 VND

16

1,900.000 VND

17

1,910.000 VND

18

1,870.000 VND

19

2,070.000 VND

20

2,010.000 VND

21

1,960.000 VND

22

1,860.000 VND

23

2,080.000 VND

24

2,050.000 VND

25

1,860.000 VND

26

1,880.000 VND

27

1,950.000 VND

28

1,870.000 VND

29

2,010.000 VND

30

1,850.000 VND

31

2,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

360.000 VND

2

620.000 VND

3

640.000 VND

4

440.000 VND

5

420.000 VND

6

540.000 VND

7

390.000 VND

8

430.000 VND

9

570.000 VND

10

650.000 VND

11

360.000 VND

12

430.000 VND

13

470.000 VND

14

430.000 VND

15

610.000 VND

16

320.000 VND

17

510.000 VND

18

450.000 VND

19

540.000 VND

20

340.000 VND

21

540.000 VND

22

490.000 VND

23

400.000 VND

24

610.000 VND

25

470.000 VND

26

320.000 VND

27

400.000 VND

28

650.000 VND

29

420.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

390.000 VND

3

450.000 VND

4

600.000 VND

5

480.000 VND

6

350.000 VND

7

560.000 VND

8

340.000 VND

9

530.000 VND

10

320.000 VND

11

600.000 VND

12

570.000 VND

13

480.000 VND

14

630.000 VND

15

350.000 VND

16

330.000 VND

17

570.000 VND

18

350.000 VND

19

310.000 VND

20

420.000 VND

21

630.000 VND

22

560.000 VND

23

370.000 VND

24

560.000 VND

25

600.000 VND

26

640.000 VND

27

620.000 VND

28

610.000 VND

29

470.000 VND

30

410.000 VND

31

340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

570.000 VND

3

340.000 VND

4

500.000 VND

5

430.000 VND

6

620.000 VND

7

380.000 VND

8

630.000 VND

9

630.000 VND

10

570.000 VND

11

480.000 VND

12

520.000 VND

13

340.000 VND

14

370.000 VND

15

560.000 VND

16

590.000 VND

17

380.000 VND

18

570.000 VND

19

440.000 VND

20

570.000 VND

21

600.000 VND

22

600.000 VND

23

580.000 VND

24

320.000 VND

25

510.000 VND

26

530.000 VND

27

470.000 VND

28

480.000 VND

29

440.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

320.000 VND

2

420.000 VND

3

450.000 VND

4

520.000 VND

5

460.000 VND

6

510.000 VND

7

330.000 VND

8

440.000 VND

9

400.000 VND

10

530.000 VND

11

390.000 VND

12

300.000 VND

13

520.000 VND

14

420.000 VND

15

390.000 VND

16

360.000 VND

17

350.000 VND

18

510.000 VND

19

520.000 VND

20

440.000 VND

21

520.000 VND

22

430.000 VND

23

450.000 VND

24

530.000 VND

25

390.000 VND

26

510.000 VND

27

520.000 VND

28

400.000 VND

29

350.000 VND

30

400.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

640.000 VND

3

520.000 VND

4

500.000 VND

5

530.000 VND

6

300.000 VND

7

630.000 VND

8

600.000 VND

9

360.000 VND

10

610.000 VND

11

520.000 VND

12

430.000 VND

13

570.000 VND

14

480.000 VND

15

610.000 VND

16

490.000 VND

17

480.000 VND

18

630.000 VND

19

340.000 VND

20

360.000 VND

21

540.000 VND

22

590.000 VND

23

520.000 VND

24

380.000 VND

25

570.000 VND

26

490.000 VND

27

530.000 VND

28

400.000 VND

29

430.000 VND

30

470.000 VND

31

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

490.000 VND

3

600.000 VND

4

400.000 VND

5

440.000 VND

6

370.000 VND

7

520.000 VND

8

610.000 VND

9

510.000 VND

10

640.000 VND

11

310.000 VND

12

310.000 VND

13

310.000 VND

14

330.000 VND

15

540.000 VND

16

500.000 VND

17

310.000 VND

18

430.000 VND

19

560.000 VND

20

630.000 VND

21

530.000 VND

22

440.000 VND

23

640.000 VND

24

340.000 VND

25

620.000 VND

26

550.000 VND

27

540.000 VND

28

380.000 VND

29

350.000 VND

30

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

430.000 VND

3

630.000 VND

4

510.000 VND

5

440.000 VND

6

590.000 VND

7

530.000 VND

8

410.000 VND

9

470.000 VND

10

370.000 VND

11

480.000 VND

12

410.000 VND

13

520.000 VND

14

630.000 VND

15

610.000 VND

16

510.000 VND

17

310.000 VND

18

380.000 VND

19

550.000 VND

20

520.000 VND

21

420.000 VND

22

360.000 VND

23

540.000 VND

24

520.000 VND

25

620.000 VND

26

510.000 VND

27

560.000 VND

28

530.000 VND

29

460.000 VND

30

360.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

560.000 VND

3

570.000 VND

4

620.000 VND

5

500.000 VND

6

610.000 VND

7

390.000 VND

8

380.000 VND

9

570.000 VND

10

550.000 VND

11

510.000 VND

12

390.000 VND

13

600.000 VND

14

600.000 VND

15

320.000 VND

16

570.000 VND

17

460.000 VND

18

320.000 VND

19

650.000 VND

20

520.000 VND

21

380.000 VND

22

410.000 VND

23

320.000 VND

24

420.000 VND

25

550.000 VND

26

360.000 VND

27

480.000 VND

28

490.000 VND

29

350.000 VND

30

430.000 VND

Mua vé Jetstar đổi tên mất phí bao nhiêu? Jetstar đổi tên phí đổi 360.000VND, thêm vào đó quý khách phải thanh toán thêm khoản phí vé giá chênh lệch do hãng quy định.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột Vinh Nghệ An - vemaybaylyhai.com.vn
 
Jetstra và Vietnam airliesn có gì khác nhau? Hãng Jetstar là hãng hàng không chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên quý khách phải chấp nhận một số các vấn đề như tình trạng trễ chuyến, không được miễn phí hành lý, và là loại máy bay nhỏ nên chỗ ngồi kém thoải mái hơn so với Vietnam airlines. Tuy nhiên hãng cũng đã khai thác được nhiều đường bay mới mà hãng Vietnam airlines chưa khai thác đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, ngoài ra hãng cũng có các chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn giành cho khách hàng. So ra mỗi hãng vẫn có các ưu điểm riêng của mình.

Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh có mấy cách? Có 3 cách để đặt vé bên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn chúng tôi, thứ nhất quý khách đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé, thứ 2 quý khách có thể đặt vé trên hệ thống trang web của chúng tôi, thứ 3 quý khách liên hệ số điện thoại của chúng tôi để đặt vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ