Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Nghệ An giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh

Những hãng nào bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, hãng nào rẻ nhất? Jetstar cung cấp vé Buôn Mê Thuột? Có 2 hãng bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, trong đó hãng Jetstar có giá rẻ hơn hết, tầm 950,000VND một vé.

Có nên đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Jetstar không, giá rẻ nhưng tôi sợ trễ chuyến? Nếu quý khách đi cho công việc cần chính xác về giờ giấc nên đặt vé của hãng hàng không Vietnam airlines.

Hãng nào  giảm giá cho trẻ em, em bé, hãng nào được nhiều hành lý? Quý khách đặt vé máy bay hãng Vietnam airlines được hưởng nhiều ưu đãi, được giảm giá vé cho trẻ nhỏ và được miễn phí hành lý.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

390.000 VND

24

550.000 VND

25

550.000 VND

26

350.000 VND

27

530.000 VND

28

600.000 VND

29

330.000 VND

30

450.000 VND

31

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

590.000 VND

3

310.000 VND

4

520.000 VND

5

630.000 VND

6

350.000 VND

7

570.000 VND

8

620.000 VND

9

340.000 VND

10

300.000 VND

11

480.000 VND

12

360.000 VND

13

370.000 VND

14

330.000 VND

15

580.000 VND

16

600.000 VND

17

510.000 VND

18

370.000 VND

19

470.000 VND

20

590.000 VND

21

400.000 VND

22

380.000 VND

23

430.000 VND

24

480.000 VND

25

560.000 VND

26

570.000 VND

27

360.000 VND

28

520.000 VND

29

360.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

450.000 VND

3

470.000 VND

4

370.000 VND

5

460.000 VND

6

450.000 VND

7

650.000 VND

8

570.000 VND

9

560.000 VND

10

600.000 VND

11

590.000 VND

12

560.000 VND

13

500.000 VND

14

430.000 VND

15

320.000 VND

16

550.000 VND

17

370.000 VND

18

520.000 VND

19

570.000 VND

20

540.000 VND

21

610.000 VND

22

640.000 VND

23

560.000 VND

24

380.000 VND

25

320.000 VND

26

640.000 VND

27

560.000 VND

28

610.000 VND

29

330.000 VND

30

310.000 VND

31

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

600.000 VND

3

480.000 VND

4

540.000 VND

5

600.000 VND

6

400.000 VND

7

450.000 VND

8

510.000 VND

9

470.000 VND

10

570.000 VND

11

490.000 VND

12

360.000 VND

13

590.000 VND

14

550.000 VND

15

440.000 VND

16

500.000 VND

17

360.000 VND

18

460.000 VND

19

320.000 VND

20

610.000 VND

21

550.000 VND

22

570.000 VND

23

360.000 VND

24

590.000 VND

25

310.000 VND

26

350.000 VND

27

350.000 VND

28

310.000 VND

29

500.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,230.000 VND

2

1,410.000 VND

3

1,480.000 VND

4

1,530.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,480.000 VND

7

1,550.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,540.000 VND

10

1,490.000 VND

11

1,400.000 VND

12

1,410.000 VND

13

1,290.000 VND

14

1,430.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,490.000 VND

17

1,490.000 VND

18

1,430.000 VND

19

1,370.000 VND

20

1,380.000 VND

21

1,350.000 VND

22

1,430.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,410.000 VND

25

1,450.000 VND

26

1,510.000 VND

27

1,330.000 VND

28

1,540.000 VND

29

1,230.000 VND

30

1,370.000 VND

31

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,290.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,190.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,330.000 VND

6

1,130.000 VND

7

1,330.000 VND

8

1,120.000 VND

9

1,050.000 VND

10

1,330.000 VND

11

1,110.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,010.000 VND

16

1,260.000 VND

17

1,300.000 VND

18

1,120.000 VND

19

1,240.000 VND

20

1,150.000 VND

21

1,330.000 VND

22

1,070.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,150.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,240.000 VND

28

1,060.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,030.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

380.000 VND

2

390.000 VND

3

410.000 VND

4

650.000 VND

5

490.000 VND

6

490.000 VND

7

600.000 VND

8

400.000 VND

9

580.000 VND

10

530.000 VND

11

570.000 VND

12

580.000 VND

13

650.000 VND

14

320.000 VND

15

490.000 VND

16

610.000 VND

17

310.000 VND

18

430.000 VND

19

320.000 VND

20

330.000 VND

21

410.000 VND

22

420.000 VND

23

370.000 VND

24

450.000 VND

25

470.000 VND

26

310.000 VND

27

460.000 VND

28

380.000 VND

29

650.000 VND

30

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

410.000 VND

3

480.000 VND

4

550.000 VND

5

310.000 VND

6

360.000 VND

7

450.000 VND

8

480.000 VND

9

340.000 VND

10

520.000 VND

11

310.000 VND

12

600.000 VND

13

480.000 VND

14

620.000 VND

15

410.000 VND

16

320.000 VND

17

590.000 VND

18

320.000 VND

19

320.000 VND

20

620.000 VND

21

510.000 VND

22

460.000 VND

23

500.000 VND

24

530.000 VND

25

620.000 VND

26

400.000 VND

27

640.000 VND

28

450.000 VND

29

360.000 VND

30

650.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

450.000 VND

3

630.000 VND

4

310.000 VND

5

520.000 VND

6

630.000 VND

7

520.000 VND

8

320.000 VND

9

370.000 VND

10

490.000 VND

11

610.000 VND

12

510.000 VND

13

650.000 VND

14

530.000 VND

15

400.000 VND

16

320.000 VND

17

310.000 VND

18

550.000 VND

19

650.000 VND

20

580.000 VND

21

430.000 VND

22

540.000 VND

23

390.000 VND

24

390.000 VND

25

540.000 VND

26

630.000 VND

27

410.000 VND

28

610.000 VND

29

410.000 VND

30

410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

320.000 VND

3

600.000 VND

4

630.000 VND

5

480.000 VND

6

460.000 VND

7

470.000 VND

8

610.000 VND

9

610.000 VND

10

370.000 VND

11

630.000 VND

12

350.000 VND

13

530.000 VND

14

510.000 VND

15

500.000 VND

16

490.000 VND

17

400.000 VND

18

490.000 VND

19

430.000 VND

20

300.000 VND

21

380.000 VND

22

560.000 VND

23

520.000 VND

24

470.000 VND

25

560.000 VND

26

320.000 VND

27

580.000 VND

28

640.000 VND

29

380.000 VND

30

460.000 VND

31

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,010.000 VND

2

2,110.000 VND

3

2,220.000 VND

4

2,020.000 VND

5

2,200.000 VND

6

2,030.000 VND

7

2,010.000 VND

8

1,980.000 VND

9

2,070.000 VND

10

2,060.000 VND

11

2,130.000 VND

12

2,170.000 VND

13

2,170.000 VND

14

1,970.000 VND

15

2,170.000 VND

16

1,970.000 VND

17

2,050.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,170.000 VND

20

1,990.000 VND

21

2,210.000 VND

22

1,970.000 VND

23

2,120.000 VND

24

2,250.000 VND

25

2,040.000 VND

26

2,140.000 VND

27

2,160.000 VND

28

2,140.000 VND

29

2,050.000 VND

30

2,140.000 VND

31

2,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,410.000 VND

2

2,550.000 VND

3

2,420.000 VND

4

2,510.000 VND

5

2,340.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,530.000 VND

8

2,560.000 VND

9

2,650.000 VND

10

2,340.000 VND

11

2,370.000 VND

12

2,340.000 VND

13

2,410.000 VND

14

2,570.000 VND

15

2,560.000 VND

16

2,620.000 VND

17

2,400.000 VND

18

2,430.000 VND

19

2,340.000 VND

20

2,370.000 VND

21

2,450.000 VND

22

2,490.000 VND

23

2,410.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,460.000 VND

26

2,640.000 VND

27

2,540.000 VND

28

2,480.000 VND

29

2,520.000 VND

Mua vé Jetstar đổi tên mất phí bao nhiêu? Jetstar đổi tên phí đổi 360.000VND, thêm vào đó quý khách phải thanh toán thêm khoản phí vé giá chênh lệch do hãng quy định.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột Vinh Nghệ An - vemaybaylyhai.com.vn
 
Jetstra và Vietnam airliesn có gì khác nhau? Hãng Jetstar là hãng hàng không chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên quý khách phải chấp nhận một số các vấn đề như tình trạng trễ chuyến, không được miễn phí hành lý, và là loại máy bay nhỏ nên chỗ ngồi kém thoải mái hơn so với Vietnam airlines. Tuy nhiên hãng cũng đã khai thác được nhiều đường bay mới mà hãng Vietnam airlines chưa khai thác đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, ngoài ra hãng cũng có các chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn giành cho khách hàng. So ra mỗi hãng vẫn có các ưu điểm riêng của mình.

Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh có mấy cách? Có 3 cách để đặt vé bên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn chúng tôi, thứ nhất quý khách đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé, thứ 2 quý khách có thể đặt vé trên hệ thống trang web của chúng tôi, thứ 3 quý khách liên hệ số điện thoại của chúng tôi để đặt vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ