Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Nghệ An giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh

Những hãng nào bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, hãng nào rẻ nhất? Jetstar cung cấp vé Buôn Mê Thuột? Có 2 hãng bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, trong đó hãng Jetstar có giá rẻ hơn hết, tầm 950,000VND một vé.

Có nên đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Jetstar không, giá rẻ nhưng tôi sợ trễ chuyến? Nếu quý khách đi cho công việc cần chính xác về giờ giấc nên đặt vé của hãng hàng không Vietnam airlines.

Hãng nào  giảm giá cho trẻ em, em bé, hãng nào được nhiều hành lý? Quý khách đặt vé máy bay hãng Vietnam airlines được hưởng nhiều ưu đãi, được giảm giá vé cho trẻ nhỏ và được miễn phí hành lý.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

390.000 VND

25

550.000 VND

26

310.000 VND

27

600.000 VND

28

300.000 VND

29

320.000 VND

30

580.000 VND

31

310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

460.000 VND

3

630.000 VND

4

330.000 VND

5

310.000 VND

6

640.000 VND

7

620.000 VND

8

320.000 VND

9

630.000 VND

10

550.000 VND

11

550.000 VND

12

470.000 VND

13

510.000 VND

14

540.000 VND

15

540.000 VND

16

490.000 VND

17

560.000 VND

18

560.000 VND

19

300.000 VND

20

570.000 VND

21

480.000 VND

22

470.000 VND

23

310.000 VND

24

520.000 VND

25

410.000 VND

26

620.000 VND

27

630.000 VND

28

570.000 VND

29

640.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

1,530.000 VND

3

1,360.000 VND

4

1,380.000 VND

5

1,380.000 VND

6

1,370.000 VND

7

1,200.000 VND

8

1,370.000 VND

9

1,380.000 VND

10

1,550.000 VND

11

1,360.000 VND

12

1,500.000 VND

13

1,310.000 VND

14

1,520.000 VND

15

1,220.000 VND

16

1,530.000 VND

17

1,300.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,400.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,510.000 VND

22

1,240.000 VND

23

1,420.000 VND

24

1,520.000 VND

25

1,450.000 VND

26

1,530.000 VND

27

1,480.000 VND

28

1,400.000 VND

29

1,350.000 VND

30

1,340.000 VND

31

1,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,110.000 VND

4

1,120.000 VND

5

1,300.000 VND

6

1,060.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,210.000 VND

9

1,310.000 VND

10

1,330.000 VND

11

1,170.000 VND

12

1,220.000 VND

13

1,310.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,180.000 VND

16

1,220.000 VND

17

1,160.000 VND

18

1,340.000 VND

19

1,220.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,070.000 VND

24

1,250.000 VND

25

1,140.000 VND

26

1,320.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,330.000 VND

29

1,200.000 VND

30

1,200.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

320.000 VND

3

490.000 VND

4

510.000 VND

5

360.000 VND

6

380.000 VND

7

600.000 VND

8

560.000 VND

9

490.000 VND

10

380.000 VND

11

300.000 VND

12

650.000 VND

13

620.000 VND

14

450.000 VND

15

530.000 VND

16

540.000 VND

17

490.000 VND

18

390.000 VND

19

440.000 VND

20

610.000 VND

21

310.000 VND

22

380.000 VND

23

500.000 VND

24

450.000 VND

25

330.000 VND

26

500.000 VND

27

400.000 VND

28

310.000 VND

29

340.000 VND

30

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

380.000 VND

2

570.000 VND

3

320.000 VND

4

590.000 VND

5

600.000 VND

6

320.000 VND

7

590.000 VND

8

560.000 VND

9

390.000 VND

10

470.000 VND

11

590.000 VND

12

450.000 VND

13

510.000 VND

14

410.000 VND

15

620.000 VND

16

480.000 VND

17

410.000 VND

18

610.000 VND

19

400.000 VND

20

600.000 VND

21

440.000 VND

22

320.000 VND

23

370.000 VND

24

510.000 VND

25

640.000 VND

26

590.000 VND

27

340.000 VND

28

620.000 VND

29

550.000 VND

30

450.000 VND

31

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

380.000 VND

3

610.000 VND

4

420.000 VND

5

530.000 VND

6

520.000 VND

7

640.000 VND

8

480.000 VND

9

410.000 VND

10

530.000 VND

11

390.000 VND

12

440.000 VND

13

460.000 VND

14

440.000 VND

15

550.000 VND

16

590.000 VND

17

340.000 VND

18

350.000 VND

19

490.000 VND

20

560.000 VND

21

390.000 VND

22

620.000 VND

23

380.000 VND

24

580.000 VND

25

610.000 VND

26

530.000 VND

27

370.000 VND

28

420.000 VND

29

350.000 VND

30

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

430.000 VND

3

450.000 VND

4

470.000 VND

5

650.000 VND

6

360.000 VND

7

500.000 VND

8

470.000 VND

9

480.000 VND

10

410.000 VND

11

560.000 VND

12

500.000 VND

13

320.000 VND

14

510.000 VND

15

540.000 VND

16

330.000 VND

17

480.000 VND

18

480.000 VND

19

630.000 VND

20

620.000 VND

21

370.000 VND

22

370.000 VND

23

360.000 VND

24

510.000 VND

25

640.000 VND

26

330.000 VND

27

620.000 VND

28

520.000 VND

29

510.000 VND

30

360.000 VND

31

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,010.000 VND

2

2,140.000 VND

3

2,200.000 VND

4

2,200.000 VND

5

2,100.000 VND

6

2,190.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,060.000 VND

9

2,130.000 VND

10

2,020.000 VND

11

1,940.000 VND

12

2,050.000 VND

13

1,970.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,010.000 VND

16

2,110.000 VND

17

1,990.000 VND

18

2,060.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,200.000 VND

21

2,020.000 VND

22

2,000.000 VND

23

2,130.000 VND

24

2,120.000 VND

25

1,950.000 VND

26

1,930.000 VND

27

1,970.000 VND

28

1,900.000 VND

29

2,090.000 VND

30

2,170.000 VND

31

2,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,540.000 VND

3

2,550.000 VND

4

2,370.000 VND

5

2,340.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,350.000 VND

9

2,360.000 VND

10

2,400.000 VND

11

2,490.000 VND

12

2,570.000 VND

13

2,620.000 VND

14

2,480.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,330.000 VND

17

2,460.000 VND

18

2,480.000 VND

19

2,440.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,390.000 VND

22

2,620.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,420.000 VND

25

2,420.000 VND

26

2,370.000 VND

27

2,340.000 VND

28

2,440.000 VND

29

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,050.000 VND

2

2,070.000 VND

3

1,810.000 VND

4

2,000.000 VND

5

1,940.000 VND

6

1,900.000 VND

7

1,970.000 VND

8

1,810.000 VND

9

1,990.000 VND

10

1,970.000 VND

11

2,070.000 VND

12

1,970.000 VND

13

2,040.000 VND

14

2,120.000 VND

15

2,030.000 VND

16

1,810.000 VND

17

2,010.000 VND

18

1,860.000 VND

19

1,810.000 VND

20

1,870.000 VND

21

2,060.000 VND

22

1,980.000 VND

23

1,810.000 VND

24

2,030.000 VND

25

1,930.000 VND

26

1,950.000 VND

27

2,130.000 VND

28

1,840.000 VND

29

1,990.000 VND

30

2,050.000 VND

31

1,870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

490.000 VND

3

460.000 VND

4

470.000 VND

5

630.000 VND

6

360.000 VND

7

460.000 VND

8

300.000 VND

9

570.000 VND

10

380.000 VND

11

480.000 VND

12

350.000 VND

13

580.000 VND

14

530.000 VND

15

610.000 VND

16

390.000 VND

17

540.000 VND

18

360.000 VND

19

420.000 VND

20

580.000 VND

21

620.000 VND

22

560.000 VND

23

350.000 VND

24

460.000 VND

25

350.000 VND

26

350.000 VND

27

590.000 VND

28

400.000 VND

29

640.000 VND

30

340.000 VND

Mua vé Jetstar đổi tên mất phí bao nhiêu? Jetstar đổi tên phí đổi 360.000VND, thêm vào đó quý khách phải thanh toán thêm khoản phí vé giá chênh lệch do hãng quy định.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột Vinh Nghệ An - vemaybaylyhai.com.vn
 
Jetstra và Vietnam airliesn có gì khác nhau? Hãng Jetstar là hãng hàng không chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên quý khách phải chấp nhận một số các vấn đề như tình trạng trễ chuyến, không được miễn phí hành lý, và là loại máy bay nhỏ nên chỗ ngồi kém thoải mái hơn so với Vietnam airlines. Tuy nhiên hãng cũng đã khai thác được nhiều đường bay mới mà hãng Vietnam airlines chưa khai thác đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, ngoài ra hãng cũng có các chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn giành cho khách hàng. So ra mỗi hãng vẫn có các ưu điểm riêng của mình.

Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh có mấy cách? Có 3 cách để đặt vé bên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn chúng tôi, thứ nhất quý khách đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé, thứ 2 quý khách có thể đặt vé trên hệ thống trang web của chúng tôi, thứ 3 quý khách liên hệ số điện thoại của chúng tôi để đặt vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ