Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Nghệ An giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh

Những hãng nào bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, hãng nào rẻ nhất? Jetstar cung cấp vé Buôn Mê Thuột? Có 2 hãng bay từ Buôn Mê Thuột đi Vinh, trong đó hãng Jetstar có giá rẻ hơn hết, tầm 950,000VND một vé.

Có nên đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh Jetstar không, giá rẻ nhưng tôi sợ trễ chuyến? Nếu quý khách đi cho công việc cần chính xác về giờ giấc nên đặt vé của hãng hàng không Vietnam airlines.

Hãng nào  giảm giá cho trẻ em, em bé, hãng nào được nhiều hành lý? Quý khách đặt vé máy bay hãng Vietnam airlines được hưởng nhiều ưu đãi, được giảm giá vé cho trẻ nhỏ và được miễn phí hành lý.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,060.000 VND

21

1,290.000 VND

22

1,190.000 VND

23

1,080.000 VND

24

1,060.000 VND

25

1,020.000 VND

26

1,290.000 VND

27

1,340.000 VND

28

1,020.000 VND

29

1,150.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

570.000 VND

3

450.000 VND

4

450.000 VND

5

640.000 VND

6

550.000 VND

7

600.000 VND

8

550.000 VND

9

340.000 VND

10

470.000 VND

11

320.000 VND

12

550.000 VND

13

520.000 VND

14

480.000 VND

15

300.000 VND

16

610.000 VND

17

420.000 VND

18

310.000 VND

19

530.000 VND

20

430.000 VND

21

560.000 VND

22

350.000 VND

23

310.000 VND

24

520.000 VND

25

510.000 VND

26

340.000 VND

27

500.000 VND

28

570.000 VND

29

630.000 VND

30

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

560.000 VND

3

570.000 VND

4

490.000 VND

5

380.000 VND

6

320.000 VND

7

650.000 VND

8

500.000 VND

9

320.000 VND

10

370.000 VND

11

410.000 VND

12

400.000 VND

13

340.000 VND

14

330.000 VND

15

420.000 VND

16

650.000 VND

17

470.000 VND

18

480.000 VND

19

470.000 VND

20

540.000 VND

21

640.000 VND

22

550.000 VND

23

630.000 VND

24

300.000 VND

25

470.000 VND

26

520.000 VND

27

470.000 VND

28

540.000 VND

29

640.000 VND

30

520.000 VND

31

340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

320.000 VND

2

420.000 VND

3

590.000 VND

4

530.000 VND

5

500.000 VND

6

390.000 VND

7

520.000 VND

8

500.000 VND

9

370.000 VND

10

590.000 VND

11

610.000 VND

12

560.000 VND

13

620.000 VND

14

410.000 VND

15

310.000 VND

16

370.000 VND

17

300.000 VND

18

540.000 VND

19

430.000 VND

20

420.000 VND

21

650.000 VND

22

380.000 VND

23

580.000 VND

24

380.000 VND

25

610.000 VND

26

580.000 VND

27

440.000 VND

28

400.000 VND

29

390.000 VND

30

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

430.000 VND

3

510.000 VND

4

610.000 VND

5

440.000 VND

6

620.000 VND

7

600.000 VND

8

300.000 VND

9

630.000 VND

10

530.000 VND

11

410.000 VND

12

500.000 VND

13

650.000 VND

14

650.000 VND

15

460.000 VND

16

480.000 VND

17

620.000 VND

18

490.000 VND

19

620.000 VND

20

460.000 VND

21

540.000 VND

22

550.000 VND

23

480.000 VND

24

370.000 VND

25

640.000 VND

26

400.000 VND

27

410.000 VND

28

630.000 VND

29

540.000 VND

30

490.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

2,220.000 VND

3

1,970.000 VND

4

2,120.000 VND

5

1,950.000 VND

6

1,910.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,110.000 VND

9

2,250.000 VND

10

2,220.000 VND

11

2,180.000 VND

12

1,940.000 VND

13

2,080.000 VND

14

2,150.000 VND

15

2,220.000 VND

16

1,930.000 VND

17

1,970.000 VND

18

2,160.000 VND

19

2,200.000 VND

20

1,910.000 VND

21

2,140.000 VND

22

2,200.000 VND

23

2,100.000 VND

24

2,110.000 VND

25

2,250.000 VND

26

2,190.000 VND

27

2,150.000 VND

28

2,100.000 VND

29

2,150.000 VND

30

2,010.000 VND

31

2,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,370.000 VND

2

2,440.000 VND

3

2,420.000 VND

4

2,420.000 VND

5

2,390.000 VND

6

2,440.000 VND

7

2,500.000 VND

8

2,500.000 VND

9

2,490.000 VND

10

2,530.000 VND

11

2,430.000 VND

12

2,410.000 VND

13

2,520.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,410.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,650.000 VND

20

2,510.000 VND

21

2,370.000 VND

22

2,420.000 VND

23

2,650.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,470.000 VND

26

2,630.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,980.000 VND

2

2,120.000 VND

3

2,110.000 VND

4

2,000.000 VND

5

1,810.000 VND

6

2,130.000 VND

7

2,080.000 VND

8

2,020.000 VND

9

2,110.000 VND

10

1,820.000 VND

11

1,860.000 VND

12

1,930.000 VND

13

1,940.000 VND

14

1,930.000 VND

15

2,110.000 VND

16

1,850.000 VND

17

2,040.000 VND

18

1,880.000 VND

19

2,100.000 VND

20

1,910.000 VND

21

1,920.000 VND

22

1,980.000 VND

23

1,940.000 VND

24

1,910.000 VND

25

2,070.000 VND

26

1,820.000 VND

27

2,120.000 VND

28

1,810.000 VND

29

2,060.000 VND

30

1,980.000 VND

31

1,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

550.000 VND

3

420.000 VND

4

310.000 VND

5

460.000 VND

6

630.000 VND

7

490.000 VND

8

330.000 VND

9

510.000 VND

10

370.000 VND

11

580.000 VND

12

330.000 VND

13

460.000 VND

14

380.000 VND

15

460.000 VND

16

520.000 VND

17

340.000 VND

18

550.000 VND

19

610.000 VND

20

350.000 VND

21

350.000 VND

22

400.000 VND

23

440.000 VND

24

490.000 VND

25

390.000 VND

26

520.000 VND

27

610.000 VND

28

600.000 VND

29

490.000 VND

30

400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

470.000 VND

3

380.000 VND

4

300.000 VND

5

640.000 VND

6

470.000 VND

7

380.000 VND

8

580.000 VND

9

360.000 VND

10

510.000 VND

11

330.000 VND

12

450.000 VND

13

640.000 VND

14

400.000 VND

15

430.000 VND

16

490.000 VND

17

470.000 VND

18

420.000 VND

19

380.000 VND

20

600.000 VND

21

470.000 VND

22

400.000 VND

23

340.000 VND

24

410.000 VND

25

450.000 VND

26

530.000 VND

27

350.000 VND

28

470.000 VND

29

430.000 VND

30

520.000 VND

31

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

490.000 VND

2

360.000 VND

3

510.000 VND

4

380.000 VND

5

500.000 VND

6

580.000 VND

7

440.000 VND

8

630.000 VND

9

360.000 VND

10

510.000 VND

11

610.000 VND

12

630.000 VND

13

600.000 VND

14

350.000 VND

15

320.000 VND

16

530.000 VND

17

420.000 VND

18

480.000 VND

19

370.000 VND

20

430.000 VND

21

450.000 VND

22

520.000 VND

23

330.000 VND

24

480.000 VND

25

630.000 VND

26

320.000 VND

27

610.000 VND

28

370.000 VND

29

410.000 VND

30

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

650.000 VND

3

550.000 VND

4

330.000 VND

5

380.000 VND

6

550.000 VND

7

530.000 VND

8

460.000 VND

9

610.000 VND

10

640.000 VND

11

330.000 VND

12

520.000 VND

13

310.000 VND

14

560.000 VND

15

350.000 VND

16

550.000 VND

17

610.000 VND

18

350.000 VND

19

370.000 VND

20

490.000 VND

21

550.000 VND

22

320.000 VND

23

500.000 VND

24

330.000 VND

25

460.000 VND

26

380.000 VND

27

330.000 VND

28

490.000 VND

29

530.000 VND

30

460.000 VND

31

400.000 VND

Mua vé Jetstar đổi tên mất phí bao nhiêu? Jetstar đổi tên phí đổi 360.000VND, thêm vào đó quý khách phải thanh toán thêm khoản phí vé giá chênh lệch do hãng quy định.

Vé máy bay Buôn Ma Thuột Vinh Nghệ An - vemaybaylyhai.com.vn
 
Jetstra và Vietnam airliesn có gì khác nhau? Hãng Jetstar là hãng hàng không chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên quý khách phải chấp nhận một số các vấn đề như tình trạng trễ chuyến, không được miễn phí hành lý, và là loại máy bay nhỏ nên chỗ ngồi kém thoải mái hơn so với Vietnam airlines. Tuy nhiên hãng cũng đã khai thác được nhiều đường bay mới mà hãng Vietnam airlines chưa khai thác đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, ngoài ra hãng cũng có các chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn giành cho khách hàng. So ra mỗi hãng vẫn có các ưu điểm riêng của mình.

Đặt vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Vinh có mấy cách? Có 3 cách để đặt vé bên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn chúng tôi, thứ nhất quý khách đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé, thứ 2 quý khách có thể đặt vé trên hệ thống trang web của chúng tôi, thứ 3 quý khách liên hệ số điện thoại của chúng tôi để đặt vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ