Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng

+ Nghe nói Jetstar mới mở đường vé máy bay Cần thơ đi Đà Nẵng đúng không, vietnam airlines có bay chặng này không? JetStar và Vietnam airlines chưa mở đường bay này, hiện chỉ có Vietjet air thực hiện bay đường bay này.

+ Thủ tục cho chuyến bay cần những gì, xách tay hành ly tôi cân được 8kg có sao không? Quý khách cần mang theo CMND hoặc bằng lái xe hoặc hộ chiếu, vé máy bay điện tử do đại lý cung cấp để làm thủ tục. Quý khách chỉ nên mang hành lý xách tay tương ứng với 7kg do hãng quy định, quý khách mang quá ký nên chuyển 1 số vật dụng của mình vào hành lý ký gửi. Trường hợp mang quá ký quý khách sẽ bị phạt tiền ở sân bay.
GIÁ VÉ THÁNG 07 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,950.000 VND

24

1,450.000 VND

25

1,940.000 VND

26

1,890.000 VND

27

1,500.000 VND

28

1,630.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,590.000 VND

31

1,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,610.000 VND

2

1,760.000 VND

3

1,860.000 VND

4

1,740.000 VND

5

1,570.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,670.000 VND

8

1,570.000 VND

9

1,860.000 VND

10

1,340.000 VND

11

1,680.000 VND

12

1,890.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,720.000 VND

15

1,730.000 VND

16

1,690.000 VND

17

1,360.000 VND

18

1,500.000 VND

19

1,770.000 VND

20

1,850.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,550.000 VND

23

1,500.000 VND

24

1,440.000 VND

25

1,360.000 VND

26

1,850.000 VND

27

1,670.000 VND

28

1,750.000 VND

29

1,430.000 VND

30

1,600.000 VND

31

1,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

980.000 VND

3

730.000 VND

4

1,090.000 VND

5

1,040.000 VND

6

860.000 VND

7

860.000 VND

8

640.000 VND

9

670.000 VND

10

690.000 VND

11

650.000 VND

12

560.000 VND

13

780.000 VND

14

820.000 VND

15

760.000 VND

16

620.000 VND

17

930.000 VND

18

780.000 VND

19

700.000 VND

20

590.000 VND

21

570.000 VND

22

670.000 VND

23

810.000 VND

24

740.000 VND

25

970.000 VND

26

1,000.000 VND

27

800.000 VND

28

1,010.000 VND

29

560.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,200.000 VND

3

890.000 VND

4

1,190.000 VND

5

900.000 VND

6

1,020.000 VND

7

940.000 VND

8

600.000 VND

9

700.000 VND

10

920.000 VND

11

1,120.000 VND

12

980.000 VND

13

1,180.000 VND

14

1,200.000 VND

15

870.000 VND

16

760.000 VND

17

790.000 VND

18

660.000 VND

19

990.000 VND

20

970.000 VND

21

680.000 VND

22

1,060.000 VND

23

730.000 VND

24

1,060.000 VND

25

700.000 VND

26

790.000 VND

27

960.000 VND

28

790.000 VND

29

810.000 VND

30

930.000 VND

31

1,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

710.000 VND

3

720.000 VND

4

710.000 VND

5

630.000 VND

6

720.000 VND

7

700.000 VND

8

1,060.000 VND

9

570.000 VND

10

800.000 VND

11

640.000 VND

12

840.000 VND

13

950.000 VND

14

1,120.000 VND

15

1,040.000 VND

16

620.000 VND

17

710.000 VND

18

1,060.000 VND

19

720.000 VND

20

810.000 VND

21

860.000 VND

22

750.000 VND

23

680.000 VND

24

1,030.000 VND

25

610.000 VND

26

970.000 VND

27

640.000 VND

28

1,030.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

800.000 VND

3

810.000 VND

4

690.000 VND

5

680.000 VND

6

590.000 VND

7

730.000 VND

8

810.000 VND

9

830.000 VND

10

1,010.000 VND

11

730.000 VND

12

1,040.000 VND

13

830.000 VND

14

640.000 VND

15

610.000 VND

16

590.000 VND

17

640.000 VND

18

730.000 VND

19

940.000 VND

20

680.000 VND

21

620.000 VND

22

870.000 VND

23

950.000 VND

24

1,110.000 VND

25

580.000 VND

26

920.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,020.000 VND

31

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,300.000 VND

3

2,550.000 VND

4

2,300.000 VND

5

2,570.000 VND

6

2,200.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,170.000 VND

9

2,630.000 VND

10

2,240.000 VND

11

2,400.000 VND

12

2,570.000 VND

13

2,410.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,740.000 VND

17

2,780.000 VND

18

2,530.000 VND

19

2,770.000 VND

20

2,410.000 VND

21

2,260.000 VND

22

2,620.000 VND

23

2,270.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,690.000 VND

26

2,310.000 VND

27

2,580.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,380.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,930.000 VND

2

2,690.000 VND

3

3,000.000 VND

4

3,200.000 VND

5

3,050.000 VND

6

2,930.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,710.000 VND

9

3,010.000 VND

10

2,640.000 VND

11

2,730.000 VND

12

3,100.000 VND

13

3,110.000 VND

14

3,080.000 VND

15

3,160.000 VND

16

2,630.000 VND

17

2,590.000 VND

18

3,000.000 VND

19

2,880.000 VND

20

3,110.000 VND

21

3,100.000 VND

22

3,050.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,830.000 VND

25

2,610.000 VND

26

3,110.000 VND

27

2,800.000 VND

28

3,160.000 VND

29

3,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,240.000 VND

2

2,520.000 VND

3

2,280.000 VND

4

2,540.000 VND

5

2,400.000 VND

6

2,520.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,590.000 VND

9

2,360.000 VND

10

2,270.000 VND

11

2,670.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,580.000 VND

14

2,390.000 VND

15

2,120.000 VND

16

2,380.000 VND

17

2,230.000 VND

18

2,580.000 VND

19

2,050.000 VND

20

2,480.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,660.000 VND

23

2,670.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,270.000 VND

27

2,360.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,080.000 VND

31

2,400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

1,060.000 VND

3

830.000 VND

4

920.000 VND

5

770.000 VND

6

860.000 VND

7

1,060.000 VND

8

570.000 VND

9

1,120.000 VND

10

890.000 VND

11

940.000 VND

12

580.000 VND

13

750.000 VND

14

740.000 VND

15

900.000 VND

16

1,140.000 VND

17

960.000 VND

18

1,040.000 VND

19

870.000 VND

20

660.000 VND

21

1,030.000 VND

22

610.000 VND

23

600.000 VND

24

550.000 VND

25

1,170.000 VND

26

660.000 VND

27

900.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,160.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

700.000 VND

3

1,070.000 VND

4

930.000 VND

5

760.000 VND

6

620.000 VND

7

800.000 VND

8

930.000 VND

9

750.000 VND

10

830.000 VND

11

630.000 VND

12

1,080.000 VND

13

1,070.000 VND

14

870.000 VND

15

940.000 VND

16

690.000 VND

17

1,060.000 VND

18

1,200.000 VND

19

830.000 VND

20

1,100.000 VND

21

760.000 VND

22

1,090.000 VND

23

650.000 VND

24

670.000 VND

25

560.000 VND

26

1,010.000 VND

27

680.000 VND

28

1,070.000 VND

29

600.000 VND

30

1,020.000 VND

31

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

800.000 VND

3

760.000 VND

4

1,030.000 VND

5

920.000 VND

6

630.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,080.000 VND

9

1,020.000 VND

10

900.000 VND

11

1,170.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,020.000 VND

14

580.000 VND

15

1,030.000 VND

16

800.000 VND

17

1,050.000 VND

18

590.000 VND

19

930.000 VND

20

710.000 VND

21

1,090.000 VND

22

920.000 VND

23

970.000 VND

24

890.000 VND

25

680.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,180.000 VND

+ Tôi bỏ một số đồ dùng như ly, gốm sứ vô hành lý kí gởi có được không? Những vật phẩm dễ vỡ quý khách có thể bị nhân viên từ chối vận chuyển, quý khách nếu muốn ký gửi loại hành lý này phải chịu trách nhiệm mọi hư tổn và đảm bảo chúng được đóng gói chắc chắn, an toàn.  

Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Tôi bỏ khẩu súng không có đạn vào hành lý được không? Các vật dụng có tính sát thương đều bị từ chối vận chuyển trên chuyến bay.

+ Phí đổi ngày của Vietjet là bao nhiêu cho người lớn và em bé ? Người lớn phí đổi ngày là 360,000VND. Em bé được miễn phí thay đổi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ