Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng

+ Nghe nói Jetstar mới mở đường vé máy bay Cần thơ đi Đà Nẵng đúng không, vietnam airlines có bay chặng này không? JetStar và Vietnam airlines chưa mở đường bay này, hiện chỉ có Vietjet air thực hiện bay đường bay này.

+ Thủ tục cho chuyến bay cần những gì, xách tay hành ly tôi cân được 8kg có sao không? Quý khách cần mang theo CMND hoặc bằng lái xe hoặc hộ chiếu, vé máy bay điện tử do đại lý cung cấp để làm thủ tục. Quý khách chỉ nên mang hành lý xách tay tương ứng với 7kg do hãng quy định, quý khách mang quá ký nên chuyển 1 số vật dụng của mình vào hành lý ký gửi. Trường hợp mang quá ký quý khách sẽ bị phạt tiền ở sân bay.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

660.000 VND

22

620.000 VND

23

650.000 VND

24

1,090.000 VND

25

600.000 VND

26

940.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,180.000 VND

29

650.000 VND

30

970.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

1,100.000 VND

3

940.000 VND

4

730.000 VND

5

1,200.000 VND

6

590.000 VND

7

1,020.000 VND

8

1,130.000 VND

9

650.000 VND

10

990.000 VND

11

1,000.000 VND

12

700.000 VND

13

750.000 VND

14

630.000 VND

15

770.000 VND

16

800.000 VND

17

930.000 VND

18

980.000 VND

19

930.000 VND

20

640.000 VND

21

790.000 VND

22

990.000 VND

23

810.000 VND

24

970.000 VND

25

900.000 VND

26

760.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,120.000 VND

29

1,170.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

930.000 VND

3

970.000 VND

4

690.000 VND

5

660.000 VND

6

1,090.000 VND

7

900.000 VND

8

950.000 VND

9

600.000 VND

10

880.000 VND

11

920.000 VND

12

1,100.000 VND

13

800.000 VND

14

850.000 VND

15

1,010.000 VND

16

960.000 VND

17

1,160.000 VND

18

670.000 VND

19

850.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,030.000 VND

22

640.000 VND

23

650.000 VND

24

680.000 VND

25

560.000 VND

26

1,110.000 VND

27

900.000 VND

28

1,160.000 VND

29

820.000 VND

30

730.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

630.000 VND

3

830.000 VND

4

1,100.000 VND

5

680.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,090.000 VND

8

620.000 VND

9

750.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,010.000 VND

12

1,110.000 VND

13

690.000 VND

14

580.000 VND

15

810.000 VND

16

810.000 VND

17

1,060.000 VND

18

630.000 VND

19

620.000 VND

20

860.000 VND

21

890.000 VND

22

970.000 VND

23

840.000 VND

24

810.000 VND

25

1,110.000 VND

26

1,160.000 VND

27

840.000 VND

28

690.000 VND

29

600.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,590.000 VND

2

1,540.000 VND

3

1,500.000 VND

4

1,600.000 VND

5

1,590.000 VND

6

1,760.000 VND

7

1,500.000 VND

8

1,520.000 VND

9

2,010.000 VND

10

1,640.000 VND

11

1,890.000 VND

12

1,640.000 VND

13

1,460.000 VND

14

1,960.000 VND

15

1,960.000 VND

16

1,810.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,450.000 VND

19

2,080.000 VND

20

1,940.000 VND

21

2,050.000 VND

22

2,060.000 VND

23

1,670.000 VND

24

1,790.000 VND

25

1,820.000 VND

26

2,060.000 VND

27

1,480.000 VND

28

1,680.000 VND

29

1,940.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,590.000 VND

2

1,510.000 VND

3

1,350.000 VND

4

1,740.000 VND

5

1,610.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,690.000 VND

8

1,600.000 VND

9

1,690.000 VND

10

1,270.000 VND

11

1,460.000 VND

12

1,800.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,780.000 VND

15

1,330.000 VND

16

1,880.000 VND

17

1,570.000 VND

18

1,360.000 VND

19

1,720.000 VND

20

1,620.000 VND

21

1,640.000 VND

22

1,750.000 VND

23

1,360.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,500.000 VND

26

1,560.000 VND

27

1,630.000 VND

28

1,500.000 VND

29

1,850.000 VND

30

1,880.000 VND

31

1,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

740.000 VND

3

730.000 VND

4

1,060.000 VND

5

740.000 VND

6

910.000 VND

7

990.000 VND

8

770.000 VND

9

930.000 VND

10

990.000 VND

11

830.000 VND

12

800.000 VND

13

1,170.000 VND

14

570.000 VND

15

770.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,060.000 VND

18

1,130.000 VND

19

650.000 VND

20

1,140.000 VND

21

590.000 VND

22

860.000 VND

23

670.000 VND

24

1,130.000 VND

25

910.000 VND

26

1,090.000 VND

27

1,080.000 VND

28

1,080.000 VND

29

870.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

1,110.000 VND

3

990.000 VND

4

1,100.000 VND

5

820.000 VND

6

720.000 VND

7

690.000 VND

8

680.000 VND

9

920.000 VND

10

660.000 VND

11

970.000 VND

12

610.000 VND

13

670.000 VND

14

710.000 VND

15

1,040.000 VND

16

890.000 VND

17

860.000 VND

18

910.000 VND

19

640.000 VND

20

1,190.000 VND

21

650.000 VND

22

570.000 VND

23

1,190.000 VND

24

1,060.000 VND

25

760.000 VND

26

970.000 VND

27

1,160.000 VND

28

830.000 VND

29

970.000 VND

30

1,080.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

1,020.000 VND

3

710.000 VND

4

630.000 VND

5

820.000 VND

6

850.000 VND

7

970.000 VND

8

980.000 VND

9

1,190.000 VND

10

790.000 VND

11

1,170.000 VND

12

790.000 VND

13

830.000 VND

14

590.000 VND

15

820.000 VND

16

940.000 VND

17

1,040.000 VND

18

740.000 VND

19

670.000 VND

20

690.000 VND

21

990.000 VND

22

560.000 VND

23

630.000 VND

24

1,040.000 VND

25

980.000 VND

26

1,030.000 VND

27

830.000 VND

28

1,200.000 VND

29

620.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

620.000 VND

3

580.000 VND

4

870.000 VND

5

1,070.000 VND

6

1,080.000 VND

7

800.000 VND

8

1,070.000 VND

9

880.000 VND

10

950.000 VND

11

1,000.000 VND

12

1,060.000 VND

13

850.000 VND

14

1,200.000 VND

15

1,090.000 VND

16

610.000 VND

17

1,100.000 VND

18

570.000 VND

19

930.000 VND

20

620.000 VND

21

700.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,030.000 VND

24

640.000 VND

25

700.000 VND

26

830.000 VND

27

620.000 VND

28

580.000 VND

29

1,180.000 VND

30

630.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,380.000 VND

2

2,420.000 VND

3

2,730.000 VND

4

2,740.000 VND

5

2,400.000 VND

6

2,740.000 VND

7

2,630.000 VND

8

2,730.000 VND

9

2,740.000 VND

10

2,550.000 VND

11

2,170.000 VND

12

2,500.000 VND

13

2,330.000 VND

14

2,230.000 VND

15

2,350.000 VND

16

2,550.000 VND

17

2,340.000 VND

18

2,180.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,260.000 VND

21

2,190.000 VND

22

2,570.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,590.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,780.000 VND

27

2,160.000 VND

28

2,660.000 VND

29

2,170.000 VND

30

2,600.000 VND

31

2,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,550.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,980.000 VND

4

3,190.000 VND

5

3,070.000 VND

6

3,150.000 VND

7

3,100.000 VND

8

3,190.000 VND

9

2,740.000 VND

10

3,080.000 VND

11

2,770.000 VND

12

3,060.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,640.000 VND

16

2,640.000 VND

17

2,990.000 VND

18

2,670.000 VND

19

3,130.000 VND

20

2,660.000 VND

21

2,690.000 VND

22

2,630.000 VND

23

3,030.000 VND

24

2,930.000 VND

25

3,040.000 VND

26

2,740.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,690.000 VND

29

3,120.000 VND

+ Tôi bỏ một số đồ dùng như ly, gốm sứ vô hành lý kí gởi có được không? Những vật phẩm dễ vỡ quý khách có thể bị nhân viên từ chối vận chuyển, quý khách nếu muốn ký gửi loại hành lý này phải chịu trách nhiệm mọi hư tổn và đảm bảo chúng được đóng gói chắc chắn, an toàn.  

Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Tôi bỏ khẩu súng không có đạn vào hành lý được không? Các vật dụng có tính sát thương đều bị từ chối vận chuyển trên chuyến bay.

+ Phí đổi ngày của Vietjet là bao nhiêu cho người lớn và em bé ? Người lớn phí đổi ngày là 360,000VND. Em bé được miễn phí thay đổi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ