Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng

+ Nghe nói Jetstar mới mở đường vé máy bay Cần thơ đi Đà Nẵng đúng không, vietnam airlines có bay chặng này không? JetStar và Vietnam airlines chưa mở đường bay này, hiện chỉ có Vietjet air thực hiện bay đường bay này.

+ Thủ tục cho chuyến bay cần những gì, xách tay hành ly tôi cân được 8kg có sao không? Quý khách cần mang theo CMND hoặc bằng lái xe hoặc hộ chiếu, vé máy bay điện tử do đại lý cung cấp để làm thủ tục. Quý khách chỉ nên mang hành lý xách tay tương ứng với 7kg do hãng quy định, quý khách mang quá ký nên chuyển 1 số vật dụng của mình vào hành lý ký gửi. Trường hợp mang quá ký quý khách sẽ bị phạt tiền ở sân bay.
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

670.000 VND

25

720.000 VND

26

940.000 VND

27

560.000 VND

28

1,170.000 VND

29

780.000 VND

30

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

960.000 VND

3

870.000 VND

4

870.000 VND

5

1,060.000 VND

6

800.000 VND

7

730.000 VND

8

1,140.000 VND

9

1,170.000 VND

10

590.000 VND

11

1,040.000 VND

12

570.000 VND

13

980.000 VND

14

1,000.000 VND

15

880.000 VND

16

780.000 VND

17

620.000 VND

18

1,130.000 VND

19

830.000 VND

20

1,040.000 VND

21

1,020.000 VND

22

850.000 VND

23

1,020.000 VND

24

760.000 VND

25

840.000 VND

26

1,130.000 VND

27

590.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,040.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

600.000 VND

3

940.000 VND

4

770.000 VND

5

1,020.000 VND

6

870.000 VND

7

590.000 VND

8

910.000 VND

9

1,130.000 VND

10

1,050.000 VND

11

680.000 VND

12

1,000.000 VND

13

920.000 VND

14

1,110.000 VND

15

560.000 VND

16

820.000 VND

17

1,060.000 VND

18

590.000 VND

19

550.000 VND

20

1,040.000 VND

21

850.000 VND

22

1,140.000 VND

23

850.000 VND

24

1,130.000 VND

25

850.000 VND

26

630.000 VND

27

870.000 VND

28

1,100.000 VND

29

820.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

900.000 VND

3

740.000 VND

4

990.000 VND

5

1,200.000 VND

6

570.000 VND

7

990.000 VND

8

1,180.000 VND

9

810.000 VND

10

870.000 VND

11

890.000 VND

12

880.000 VND

13

830.000 VND

14

600.000 VND

15

600.000 VND

16

740.000 VND

17

710.000 VND

18

1,090.000 VND

19

820.000 VND

20

1,100.000 VND

21

1,150.000 VND

22

1,100.000 VND

23

1,080.000 VND

24

1,020.000 VND

25

990.000 VND

26

580.000 VND

27

1,090.000 VND

28

680.000 VND

29

1,150.000 VND

30

620.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,510.000 VND

2

2,290.000 VND

3

2,480.000 VND

4

2,720.000 VND

5

2,160.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,400.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,310.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,510.000 VND

12

2,710.000 VND

13

2,410.000 VND

14

2,170.000 VND

15

2,660.000 VND

16

2,740.000 VND

17

2,620.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,620.000 VND

20

2,540.000 VND

21

2,390.000 VND

22

2,550.000 VND

23

2,720.000 VND

24

2,710.000 VND

25

2,590.000 VND

26

2,420.000 VND

27

2,360.000 VND

28

2,790.000 VND

29

2,190.000 VND

30

2,310.000 VND

31

2,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,660.000 VND

2

2,710.000 VND

3

3,030.000 VND

4

2,840.000 VND

5

3,020.000 VND

6

2,660.000 VND

7

2,910.000 VND

8

2,980.000 VND

9

2,640.000 VND

10

2,930.000 VND

11

2,910.000 VND

12

3,090.000 VND

13

2,970.000 VND

14

2,910.000 VND

15

3,020.000 VND

16

2,570.000 VND

17

3,080.000 VND

18

3,050.000 VND

19

2,720.000 VND

20

3,120.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,770.000 VND

23

2,600.000 VND

24

3,180.000 VND

25

2,760.000 VND

26

3,050.000 VND

27

2,850.000 VND

28

2,820.000 VND

29

2,870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,690.000 VND

2

2,230.000 VND

3

2,120.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,460.000 VND

6

2,110.000 VND

7

2,390.000 VND

8

2,410.000 VND

9

2,480.000 VND

10

2,600.000 VND

11

2,590.000 VND

12

2,160.000 VND

13

2,080.000 VND

14

2,180.000 VND

15

2,510.000 VND

16

2,330.000 VND

17

2,640.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,560.000 VND

20

2,640.000 VND

21

2,380.000 VND

22

2,650.000 VND

23

2,110.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,100.000 VND

26

2,300.000 VND

27

2,640.000 VND

28

2,390.000 VND

29

2,160.000 VND

30

2,330.000 VND

31

2,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

900.000 VND

3

790.000 VND

4

700.000 VND

5

1,030.000 VND

6

730.000 VND

7

1,050.000 VND

8

630.000 VND

9

630.000 VND

10

800.000 VND

11

630.000 VND

12

590.000 VND

13

710.000 VND

14

800.000 VND

15

620.000 VND

16

890.000 VND

17

650.000 VND

18

1,170.000 VND

19

800.000 VND

20

1,070.000 VND

21

1,150.000 VND

22

1,070.000 VND

23

830.000 VND

24

770.000 VND

25

630.000 VND

26

590.000 VND

27

560.000 VND

28

1,150.000 VND

29

770.000 VND

30

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

640.000 VND

3

890.000 VND

4

1,070.000 VND

5

730.000 VND

6

580.000 VND

7

980.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,040.000 VND

10

960.000 VND

11

1,170.000 VND

12

640.000 VND

13

1,080.000 VND

14

700.000 VND

15

780.000 VND

16

950.000 VND

17

950.000 VND

18

1,040.000 VND

19

1,090.000 VND

20

570.000 VND

21

640.000 VND

22

750.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,120.000 VND

25

820.000 VND

26

900.000 VND

27

690.000 VND

28

770.000 VND

29

1,020.000 VND

30

670.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

910.000 VND

3

850.000 VND

4

1,100.000 VND

5

870.000 VND

6

920.000 VND

7

1,050.000 VND

8

1,190.000 VND

9

640.000 VND

10

650.000 VND

11

1,050.000 VND

12

770.000 VND

13

810.000 VND

14

980.000 VND

15

630.000 VND

16

800.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,180.000 VND

19

760.000 VND

20

1,000.000 VND

21

1,070.000 VND

22

960.000 VND

23

1,030.000 VND

24

690.000 VND

25

560.000 VND

26

900.000 VND

27

1,040.000 VND

28

1,130.000 VND

29

1,150.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

1,020.000 VND

3

570.000 VND

4

1,100.000 VND

5

890.000 VND

6

670.000 VND

7

1,070.000 VND

8

1,130.000 VND

9

820.000 VND

10

810.000 VND

11

870.000 VND

12

690.000 VND

13

1,070.000 VND

14

800.000 VND

15

980.000 VND

16

1,050.000 VND

17

680.000 VND

18

730.000 VND

19

680.000 VND

20

940.000 VND

21

980.000 VND

22

570.000 VND

23

940.000 VND

24

1,200.000 VND

25

580.000 VND

26

840.000 VND

27

760.000 VND

28

1,060.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,100.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

630.000 VND

3

1,010.000 VND

4

850.000 VND

5

560.000 VND

6

610.000 VND

7

930.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,000.000 VND

10

1,190.000 VND

11

920.000 VND

12

1,070.000 VND

13

840.000 VND

14

890.000 VND

15

570.000 VND

16

1,140.000 VND

17

720.000 VND

18

820.000 VND

19

770.000 VND

20

730.000 VND

21

550.000 VND

22

810.000 VND

23

580.000 VND

24

670.000 VND

25

810.000 VND

26

1,120.000 VND

27

860.000 VND

28

770.000 VND

29

720.000 VND

30

680.000 VND

31

980.000 VND

+ Tôi bỏ một số đồ dùng như ly, gốm sứ vô hành lý kí gởi có được không? Những vật phẩm dễ vỡ quý khách có thể bị nhân viên từ chối vận chuyển, quý khách nếu muốn ký gửi loại hành lý này phải chịu trách nhiệm mọi hư tổn và đảm bảo chúng được đóng gói chắc chắn, an toàn.  

Vé máy bay Cần Thơ đi Đà Nẵng - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Tôi bỏ khẩu súng không có đạn vào hành lý được không? Các vật dụng có tính sát thương đều bị từ chối vận chuyển trên chuyến bay.

+ Phí đổi ngày của Vietjet là bao nhiêu cho người lớn và em bé ? Người lớn phí đổi ngày là 360,000VND. Em bé được miễn phí thay đổi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ