Vé máy bay Cần Thơ đi Hà Nội giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Cần Thơ đi Hà Nội

Từ Cần thơ bay tới Hà Nội hết mấy tiếng? giá vé rẻ nhất là bao? Từ cần thơ bay đến Hà Nội mất 2 tiếng 10 phút. Giá vé rẻ nhất của hãng Vietjet 1tr060.000. giá vé rẻ nhất của hãng vietnam airline là 1tr230,000.

Thời điểm nào đặt vé thì tốt nhất, gia đình nhiều người lớn và trẻ nhỏ thì nên đi hãng nào? Quý khách có thể đặt vé trước vài tuần đến 1 tháng để có giá vé tốt, nhà có nhiều trẻ nhỏ bạn nên chọn bay hãng vietnam airline để được giảm giá vé và được miễn phí hành lý.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,580.000 VND

20

1,960.000 VND

21

1,630.000 VND

22

1,760.000 VND

23

1,830.000 VND

24

1,750.000 VND

25

1,720.000 VND

26

1,620.000 VND

27

1,940.000 VND

28

1,450.000 VND

29

1,660.000 VND

30

1,720.000 VND

31

1,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

720.000 VND

3

1,290.000 VND

4

830.000 VND

5

870.000 VND

6

720.000 VND

7

1,080.000 VND

8

780.000 VND

9

1,250.000 VND

10

1,260.000 VND

11

1,190.000 VND

12

1,260.000 VND

13

1,270.000 VND

14

700.000 VND

15

1,240.000 VND

16

1,270.000 VND

17

1,140.000 VND

18

920.000 VND

19

880.000 VND

20

1,070.000 VND

21

810.000 VND

22

970.000 VND

23

950.000 VND

24

720.000 VND

25

850.000 VND

26

1,070.000 VND

27

1,160.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,240.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,060.000 VND

2

960.000 VND

3

760.000 VND

4

720.000 VND

5

930.000 VND

6

1,290.000 VND

7

880.000 VND

8

930.000 VND

9

710.000 VND

10

730.000 VND

11

910.000 VND

12

910.000 VND

13

830.000 VND

14

1,210.000 VND

15

880.000 VND

16

1,250.000 VND

17

800.000 VND

18

830.000 VND

19

780.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,240.000 VND

22

750.000 VND

23

760.000 VND

24

1,250.000 VND

25

1,210.000 VND

26

940.000 VND

27

1,080.000 VND

28

900.000 VND

29

740.000 VND

30

1,270.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

820.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,120.000 VND

5

1,200.000 VND

6

710.000 VND

7

1,170.000 VND

8

920.000 VND

9

850.000 VND

10

1,100.000 VND

11

960.000 VND

12

940.000 VND

13

780.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,200.000 VND

16

1,260.000 VND

17

1,030.000 VND

18

1,020.000 VND

19

970.000 VND

20

1,020.000 VND

21

1,200.000 VND

22

830.000 VND

23

1,100.000 VND

24

890.000 VND

25

1,180.000 VND

26

1,030.000 VND

27

850.000 VND

28

700.000 VND

29

940.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

880.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,210.000 VND

5

740.000 VND

6

860.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,000.000 VND

9

730.000 VND

10

1,000.000 VND

11

1,170.000 VND

12

750.000 VND

13

1,290.000 VND

14

950.000 VND

15

720.000 VND

16

1,070.000 VND

17

860.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,150.000 VND

20

1,160.000 VND

21

730.000 VND

22

1,120.000 VND

23

1,010.000 VND

24

1,050.000 VND

25

710.000 VND

26

950.000 VND

27

770.000 VND

28

1,200.000 VND

29

1,050.000 VND

30

990.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,770.000 VND

2

2,310.000 VND

3

2,410.000 VND

4

2,450.000 VND

5

2,650.000 VND

6

2,890.000 VND

7

2,470.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,340.000 VND

10

2,870.000 VND

11

2,480.000 VND

12

2,890.000 VND

13

2,390.000 VND

14

2,520.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,750.000 VND

17

2,830.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,630.000 VND

20

2,310.000 VND

21

2,380.000 VND

22

2,550.000 VND

23

2,610.000 VND

24

2,470.000 VND

25

2,550.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,470.000 VND

28

2,800.000 VND

29

2,660.000 VND

30

2,350.000 VND

31

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,160.000 VND

2

3,060.000 VND

3

3,090.000 VND

4

2,790.000 VND

5

2,860.000 VND

6

3,110.000 VND

7

3,120.000 VND

8

3,060.000 VND

9

3,160.000 VND

10

2,830.000 VND

11

3,140.000 VND

12

3,210.000 VND

13

3,260.000 VND

14

3,160.000 VND

15

2,840.000 VND

16

3,200.000 VND

17

2,730.000 VND

18

2,890.000 VND

19

3,050.000 VND

20

2,920.000 VND

21

3,140.000 VND

22

3,020.000 VND

23

2,850.000 VND

24

2,950.000 VND

25

2,790.000 VND

26

3,200.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,970.000 VND

29

2,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,240.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,410.000 VND

5

2,460.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,660.000 VND

8

2,710.000 VND

9

2,360.000 VND

10

2,460.000 VND

11

2,260.000 VND

12

2,390.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,490.000 VND

16

2,290.000 VND

17

2,240.000 VND

18

2,480.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,220.000 VND

21

2,630.000 VND

22

2,680.000 VND

23

2,780.000 VND

24

2,670.000 VND

25

2,640.000 VND

26

2,760.000 VND

27

2,680.000 VND

28

2,670.000 VND

29

2,610.000 VND

30

2,310.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

800.000 VND

3

1,030.000 VND

4

700.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,120.000 VND

7

820.000 VND

8

790.000 VND

9

1,250.000 VND

10

820.000 VND

11

1,140.000 VND

12

770.000 VND

13

860.000 VND

14

1,240.000 VND

15

1,290.000 VND

16

1,170.000 VND

17

800.000 VND

18

1,250.000 VND

19

1,110.000 VND

20

870.000 VND

21

1,080.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,100.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,280.000 VND

26

970.000 VND

27

710.000 VND

28

830.000 VND

29

920.000 VND

30

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

730.000 VND

3

970.000 VND

4

700.000 VND

5

1,230.000 VND

6

1,020.000 VND

7

870.000 VND

8

920.000 VND

9

1,020.000 VND

10

1,030.000 VND

11

840.000 VND

12

820.000 VND

13

1,030.000 VND

14

1,020.000 VND

15

1,030.000 VND

16

850.000 VND

17

1,160.000 VND

18

1,280.000 VND

19

870.000 VND

20

910.000 VND

21

860.000 VND

22

1,120.000 VND

23

900.000 VND

24

1,000.000 VND

25

860.000 VND

26

910.000 VND

27

720.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,280.000 VND

30

1,000.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

740.000 VND

3

1,000.000 VND

4

780.000 VND

5

1,010.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,260.000 VND

8

870.000 VND

9

1,250.000 VND

10

980.000 VND

11

740.000 VND

12

1,190.000 VND

13

760.000 VND

14

750.000 VND

15

890.000 VND

16

910.000 VND

17

1,240.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,160.000 VND

20

850.000 VND

21

810.000 VND

22

1,000.000 VND

23

720.000 VND

24

1,030.000 VND

25

910.000 VND

26

830.000 VND

27

1,020.000 VND

28

830.000 VND

29

1,190.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,280.000 VND

4

830.000 VND

5

750.000 VND

6

710.000 VND

7

960.000 VND

8

930.000 VND

9

880.000 VND

10

950.000 VND

11

1,270.000 VND

12

740.000 VND

13

1,100.000 VND

14

750.000 VND

15

1,050.000 VND

16

1,070.000 VND

17

1,220.000 VND

18

900.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,040.000 VND

21

710.000 VND

22

1,230.000 VND

23

750.000 VND

24

1,250.000 VND

25

810.000 VND

26

730.000 VND

27

1,270.000 VND

28

1,060.000 VND

29

940.000 VND

30

760.000 VND

31

1,290.000 VND

Đặt vé khuyến mãi cho cả gia đình nhưng chuyến bay hãng thông báo bị trễ mấy tiếng  tôi không đi được giờ đó thì hoàn vé hết cả nhà được không? bạn có thể hoàn vé lại mà không mất phí nếu hãng vietnam airlines trễ chuyến bay trên 3 tiếng.

Vé máy bay Cần Thơ đi Hà Nội giá rẻ vietjet air - vemaybaylyhai.com.vn
 
Có chỗ ngồi cho em bé trên máy bay không, mang sữa cho con uống có sao không? Không có chỗ ngồi cho em bé, em bé có thể nằm trong lòng mẹ, quý khách có thể mang sữa theo cho bé uống.

tôi đặt vé vietnam airliens ngày mai bay, có thể giao vé cho tôi không, vé giữ được bao lâu? Vé đặt bay ngày mai chỉ có thể giữ trong vòng 4 tiếng, sau khi xác nhận thanh toán, vé có thể được giao tận nơi nếu gần.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong

Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ