Vé máy bay Cần Thơ đi Hà Nội giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Cần Thơ đi Hà Nội

Từ Cần thơ bay tới Hà Nội hết mấy tiếng? giá vé rẻ nhất là bao? Từ cần thơ bay đến Hà Nội mất 2 tiếng 10 phút. Giá vé rẻ nhất của hãng Vietjet 1tr060.000. giá vé rẻ nhất của hãng vietnam airline là 1tr230,000.

Thời điểm nào đặt vé thì tốt nhất, gia đình nhiều người lớn và trẻ nhỏ thì nên đi hãng nào? Quý khách có thể đặt vé trước vài tuần đến 1 tháng để có giá vé tốt, nhà có nhiều trẻ nhỏ bạn nên chọn bay hãng vietnam airline để được giảm giá vé và được miễn phí hành lý.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

940.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,050.000 VND

27

1,170.000 VND

28

940.000 VND

29

730.000 VND

30

1,290.000 VND

31

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,230.000 VND

4

700.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,030.000 VND

8

1,050.000 VND

9

890.000 VND

10

780.000 VND

11

770.000 VND

12

990.000 VND

13

880.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,060.000 VND

16

840.000 VND

17

1,100.000 VND

18

820.000 VND

19

1,280.000 VND

20

750.000 VND

21

1,190.000 VND

22

920.000 VND

23

790.000 VND

24

890.000 VND

25

720.000 VND

26

920.000 VND

27

910.000 VND

28

1,110.000 VND

29

930.000 VND

30

1,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,990.000 VND

2

1,630.000 VND

3

1,780.000 VND

4

2,110.000 VND

5

1,880.000 VND

6

1,620.000 VND

7

1,990.000 VND

8

1,980.000 VND

9

1,810.000 VND

10

1,760.000 VND

11

1,840.000 VND

12

1,930.000 VND

13

1,890.000 VND

14

1,840.000 VND

15

1,920.000 VND

16

2,110.000 VND

17

1,900.000 VND

18

1,890.000 VND

19

1,690.000 VND

20

1,640.000 VND

21

1,750.000 VND

22

2,130.000 VND

23

1,900.000 VND

24

2,020.000 VND

25

1,880.000 VND

26

1,740.000 VND

27

1,950.000 VND

28

1,960.000 VND

29

1,600.000 VND

30

2,150.000 VND

31

1,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,830.000 VND

2

1,790.000 VND

3

1,780.000 VND

4

1,720.000 VND

5

1,640.000 VND

6

1,880.000 VND

7

1,820.000 VND

8

1,870.000 VND

9

1,500.000 VND

10

1,600.000 VND

11

1,460.000 VND

12

1,510.000 VND

13

1,990.000 VND

14

1,830.000 VND

15

1,830.000 VND

16

1,790.000 VND

17

1,940.000 VND

18

1,790.000 VND

19

1,460.000 VND

20

1,540.000 VND

21

1,990.000 VND

22

1,860.000 VND

23

1,610.000 VND

24

1,440.000 VND

25

1,890.000 VND

26

1,940.000 VND

27

1,590.000 VND

28

1,770.000 VND

29

1,560.000 VND

30

1,510.000 VND

31

1,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

790.000 VND

3

1,210.000 VND

4

860.000 VND

5

1,150.000 VND

6

780.000 VND

7

1,260.000 VND

8

750.000 VND

9

1,290.000 VND

10

930.000 VND

11

1,180.000 VND

12

1,290.000 VND

13

700.000 VND

14

1,160.000 VND

15

840.000 VND

16

720.000 VND

17

990.000 VND

18

1,140.000 VND

19

960.000 VND

20

950.000 VND

21

840.000 VND

22

1,120.000 VND

23

720.000 VND

24

790.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,250.000 VND

27

840.000 VND

28

1,220.000 VND

29

780.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

710.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,140.000 VND

6

860.000 VND

7

1,040.000 VND

8

780.000 VND

9

1,140.000 VND

10

1,070.000 VND

11

1,190.000 VND

12

1,200.000 VND

13

940.000 VND

14

880.000 VND

15

900.000 VND

16

1,240.000 VND

17

820.000 VND

18

940.000 VND

19

1,090.000 VND

20

1,260.000 VND

21

710.000 VND

22

900.000 VND

23

790.000 VND

24

800.000 VND

25

1,140.000 VND

26

860.000 VND

27

880.000 VND

28

1,060.000 VND

29

1,190.000 VND

30

840.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

720.000 VND

3

1,110.000 VND

4

1,100.000 VND

5

730.000 VND

6

1,190.000 VND

7

860.000 VND

8

1,200.000 VND

9

1,200.000 VND

10

820.000 VND

11

770.000 VND

12

820.000 VND

13

810.000 VND

14

1,070.000 VND

15

790.000 VND

16

1,030.000 VND

17

750.000 VND

18

760.000 VND

19

860.000 VND

20

930.000 VND

21

970.000 VND

22

1,120.000 VND

23

790.000 VND

24

780.000 VND

25

760.000 VND

26

750.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,250.000 VND

29

870.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

1,220.000 VND

3

1,050.000 VND

4

1,070.000 VND

5

1,130.000 VND

6

800.000 VND

7

810.000 VND

8

1,230.000 VND

9

930.000 VND

10

900.000 VND

11

910.000 VND

12

1,110.000 VND

13

1,120.000 VND

14

800.000 VND

15

780.000 VND

16

950.000 VND

17

1,040.000 VND

18

1,160.000 VND

19

840.000 VND

20

1,300.000 VND

21

940.000 VND

22

780.000 VND

23

710.000 VND

24

1,250.000 VND

25

720.000 VND

26

1,220.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,030.000 VND

29

780.000 VND

30

900.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,410.000 VND

2

2,330.000 VND

3

2,310.000 VND

4

2,510.000 VND

5

2,450.000 VND

6

2,400.000 VND

7

2,490.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,640.000 VND

10

2,590.000 VND

11

2,800.000 VND

12

2,880.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,350.000 VND

15

2,520.000 VND

16

2,650.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,840.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,620.000 VND

23

2,680.000 VND

24

2,410.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,680.000 VND

27

2,780.000 VND

28

2,640.000 VND

29

2,720.000 VND

30

2,360.000 VND

31

2,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,080.000 VND

2

2,870.000 VND

3

3,020.000 VND

4

2,710.000 VND

5

2,900.000 VND

6

2,860.000 VND

7

3,040.000 VND

8

3,180.000 VND

9

2,770.000 VND

10

2,940.000 VND

11

2,920.000 VND

12

2,910.000 VND

13

2,990.000 VND

14

3,050.000 VND

15

2,780.000 VND

16

2,840.000 VND

17

3,220.000 VND

18

3,260.000 VND

19

3,130.000 VND

20

2,830.000 VND

21

3,060.000 VND

22

3,240.000 VND

23

2,930.000 VND

24

3,250.000 VND

25

3,220.000 VND

26

2,850.000 VND

27

3,010.000 VND

28

2,810.000 VND

29

3,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,540.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,540.000 VND

4

2,400.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,470.000 VND

7

2,250.000 VND

8

2,410.000 VND

9

2,330.000 VND

10

2,610.000 VND

11

2,340.000 VND

12

2,470.000 VND

13

2,680.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,780.000 VND

16

2,650.000 VND

17

2,510.000 VND

18

2,400.000 VND

19

2,430.000 VND

20

2,560.000 VND

21

2,620.000 VND

22

2,740.000 VND

23

2,260.000 VND

24

2,650.000 VND

25

2,790.000 VND

26

2,470.000 VND

27

2,780.000 VND

28

2,610.000 VND

29

2,710.000 VND

30

2,640.000 VND

31

2,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

1,080.000 VND

3

760.000 VND

4

900.000 VND

5

730.000 VND

6

1,150.000 VND

7

1,180.000 VND

8

830.000 VND

9

800.000 VND

10

1,280.000 VND

11

950.000 VND

12

1,000.000 VND

13

1,120.000 VND

14

1,220.000 VND

15

800.000 VND

16

1,260.000 VND

17

910.000 VND

18

810.000 VND

19

1,050.000 VND

20

790.000 VND

21

1,030.000 VND

22

1,060.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,230.000 VND

25

710.000 VND

26

1,020.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,030.000 VND

29

930.000 VND

30

1,250.000 VND

Đặt vé khuyến mãi cho cả gia đình nhưng chuyến bay hãng thông báo bị trễ mấy tiếng  tôi không đi được giờ đó thì hoàn vé hết cả nhà được không? bạn có thể hoàn vé lại mà không mất phí nếu hãng vietnam airlines trễ chuyến bay trên 3 tiếng.

Vé máy bay Cần Thơ đi Hà Nội giá rẻ vietjet air - vemaybaylyhai.com.vn
 
Có chỗ ngồi cho em bé trên máy bay không, mang sữa cho con uống có sao không? Không có chỗ ngồi cho em bé, em bé có thể nằm trong lòng mẹ, quý khách có thể mang sữa theo cho bé uống.

tôi đặt vé vietnam airliens ngày mai bay, có thể giao vé cho tôi không, vé giữ được bao lâu? Vé đặt bay ngày mai chỉ có thể giữ trong vòng 4 tiếng, sau khi xác nhận thanh toán, vé có thể được giao tận nơi nếu gần.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong

Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ