Vé máy bay Đà Lạt đi Đà Nẵng giá rẻ 340.000đ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Đà Nẵng

- Hãng nào rẻ nhất từ Đà Lạt đi Đà Nẵng? Từ Đà Lạt đi Đà Nẵng chỉ có Vietnam airlines bay.

- Có cung cấp tour đi Đà Nẵng không, liên hệ thế nào? Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn có cung cấp vé đoàn đi Đà Nẵng, quý khách có thể liên hệ đến phòng vé qua số điện thoại hotline để được tư vấn.

- Mua vé khứ hồi đi Đà Nẵng có giảm giá không? quý khách mua vé khứ hồi không được giảm giá vé máy bay.
GIÁ VÉ THÁNG 07 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2,000.000 VND

24

1,870.000 VND

25

1,820.000 VND

26

2,060.000 VND

27

1,830.000 VND

28

2,120.000 VND

29

1,960.000 VND

30

1,910.000 VND

31

1,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,760.000 VND

2

1,610.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,450.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,510.000 VND

8

1,940.000 VND

9

1,600.000 VND

10

1,880.000 VND

11

1,770.000 VND

12

1,840.000 VND

13

1,960.000 VND

14

1,650.000 VND

15

1,720.000 VND

16

1,820.000 VND

17

1,770.000 VND

18

2,010.000 VND

19

1,470.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,820.000 VND

22

1,940.000 VND

23

1,840.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,880.000 VND

26

1,960.000 VND

27

1,990.000 VND

28

1,790.000 VND

29

1,860.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,340.000 VND

4

860.000 VND

5

1,120.000 VND

6

790.000 VND

7

1,060.000 VND

8

770.000 VND

9

1,130.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,340.000 VND

12

1,350.000 VND

13

890.000 VND

14

1,030.000 VND

15

1,240.000 VND

16

1,300.000 VND

17

810.000 VND

18

1,310.000 VND

19

780.000 VND

20

790.000 VND

21

1,310.000 VND

22

790.000 VND

23

1,260.000 VND

24

840.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,330.000 VND

27

880.000 VND

28

990.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

960.000 VND

3

810.000 VND

4

780.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,230.000 VND

7

900.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,340.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,170.000 VND

12

1,160.000 VND

13

1,050.000 VND

14

960.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,090.000 VND

17

1,180.000 VND

18

1,240.000 VND

19

880.000 VND

20

1,330.000 VND

21

1,340.000 VND

22

1,340.000 VND

23

1,130.000 VND

24

950.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,030.000 VND

27

1,030.000 VND

28

980.000 VND

29

880.000 VND

30

810.000 VND

31

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,350.000 VND

2

1,100.000 VND

3

950.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,000.000 VND

6

780.000 VND

7

1,270.000 VND

8

870.000 VND

9

940.000 VND

10

820.000 VND

11

1,010.000 VND

12

1,300.000 VND

13

1,080.000 VND

14

1,080.000 VND

15

930.000 VND

16

940.000 VND

17

1,280.000 VND

18

810.000 VND

19

1,170.000 VND

20

1,060.000 VND

21

990.000 VND

22

1,070.000 VND

23

910.000 VND

24

1,020.000 VND

25

1,170.000 VND

26

970.000 VND

27

840.000 VND

28

1,320.000 VND

29

1,000.000 VND

30

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

760.000 VND

3

1,080.000 VND

4

1,340.000 VND

5

1,280.000 VND

6

970.000 VND

7

790.000 VND

8

1,070.000 VND

9

1,130.000 VND

10

1,300.000 VND

11

1,080.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,080.000 VND

14

980.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,160.000 VND

17

970.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,240.000 VND

20

850.000 VND

21

790.000 VND

22

1,340.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,040.000 VND

25

1,050.000 VND

26

1,000.000 VND

27

1,150.000 VND

28

1,200.000 VND

29

940.000 VND

30

850.000 VND

31

1,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,410.000 VND

2

2,670.000 VND

3

2,420.000 VND

4

2,500.000 VND

5

2,380.000 VND

6

2,850.000 VND

7

2,630.000 VND

8

2,680.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,550.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,930.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,360.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,430.000 VND

20

2,610.000 VND

21

2,720.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,670.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,840.000 VND

26

2,730.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,810.000 VND

29

2,510.000 VND

30

2,920.000 VND

31

2,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,260.000 VND

2

3,320.000 VND

3

3,180.000 VND

4

2,840.000 VND

5

2,910.000 VND

6

3,000.000 VND

7

3,250.000 VND

8

2,900.000 VND

9

3,240.000 VND

10

2,870.000 VND

11

3,350.000 VND

12

3,190.000 VND

13

2,810.000 VND

14

3,040.000 VND

15

3,050.000 VND

16

2,890.000 VND

17

3,110.000 VND

18

2,880.000 VND

19

2,910.000 VND

20

3,030.000 VND

21

2,830.000 VND

22

2,750.000 VND

23

3,230.000 VND

24

3,240.000 VND

25

2,950.000 VND

26

2,790.000 VND

27

3,090.000 VND

28

2,790.000 VND

29

3,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,680.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,630.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,550.000 VND

6

2,390.000 VND

7

2,800.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,400.000 VND

12

2,360.000 VND

13

2,740.000 VND

14

2,320.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,360.000 VND

18

2,300.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,660.000 VND

21

2,610.000 VND

22

2,680.000 VND

23

2,420.000 VND

24

2,510.000 VND

25

2,360.000 VND

26

2,730.000 VND

27

2,320.000 VND

28

2,700.000 VND

29

2,690.000 VND

30

2,750.000 VND

31

2,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

950.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,100.000 VND

5

940.000 VND

6

990.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,100.000 VND

9

940.000 VND

10

1,200.000 VND

11

870.000 VND

12

800.000 VND

13

1,230.000 VND

14

1,250.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,290.000 VND

17

1,090.000 VND

18

1,120.000 VND

19

1,220.000 VND

20

1,250.000 VND

21

980.000 VND

22

830.000 VND

23

1,310.000 VND

24

880.000 VND

25

1,040.000 VND

26

970.000 VND

27

1,240.000 VND

28

1,130.000 VND

29

900.000 VND

30

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

1,020.000 VND

3

950.000 VND

4

1,350.000 VND

5

900.000 VND

6

880.000 VND

7

790.000 VND

8

1,170.000 VND

9

790.000 VND

10

900.000 VND

11

1,270.000 VND

12

890.000 VND

13

780.000 VND

14

920.000 VND

15

950.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,120.000 VND

18

780.000 VND

19

1,350.000 VND

20

790.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,270.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,310.000 VND

25

1,030.000 VND

26

910.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,350.000 VND

29

970.000 VND

30

830.000 VND

31

1,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

1,100.000 VND

3

940.000 VND

4

870.000 VND

5

1,250.000 VND

6

1,150.000 VND

7

750.000 VND

8

910.000 VND

9

760.000 VND

10

820.000 VND

11

770.000 VND

12

1,220.000 VND

13

1,200.000 VND

14

930.000 VND

15

1,270.000 VND

16

1,060.000 VND

17

1,010.000 VND

18

850.000 VND

19

1,170.000 VND

20

830.000 VND

21

1,010.000 VND

22

890.000 VND

23

800.000 VND

24

970.000 VND

25

880.000 VND

26

990.000 VND

27

980.000 VND

28

920.000 VND

29

960.000 VND

30

750.000 VND

- Người già trên 70 tuổi có được giảm giá không? Người cao tuổi trên 60 tuổi được giảm 15% giá vé.

Vé máy bay Đà Lạt đi Đà Nẵng giá rẻ 340.000đ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
- Đăng kí vé tại đại lý rồi ra sân bay thanh toán lấy vé có được không vì tôi không ở gần đại lý? Quý khách phải thanh toán lấy vé khi vé còn thời hạn giữ chỗ. Cách nhanh chóng và tiện lợi nhất quý khách thanh toán bằng cách chuyển khoản để lấy vé.  

- Có vé khuyến mại từ Đà Lạt đi Đà Nẵng không? Quý khách đặt vé trước 2 tuần sẽ có vé khuyến mãi, hoặc thường xuyên truy cập vào trang web của đại lý để book vé có giá tốt nhất cho mình.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ