Vé máy bay Đà Lạt đi Đà Nẵng giá rẻ 340.000đ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Đà Nẵng

- Hãng nào rẻ nhất từ Đà Lạt đi Đà Nẵng? Từ Đà Lạt đi Đà Nẵng chỉ có Vietnam airlines bay.

- Có cung cấp tour đi Đà Nẵng không, liên hệ thế nào? Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn có cung cấp vé đoàn đi Đà Nẵng, quý khách có thể liên hệ đến phòng vé qua số điện thoại hotline để được tư vấn.

- Mua vé khứ hồi đi Đà Nẵng có giảm giá không? quý khách mua vé khứ hồi không được giảm giá vé máy bay.
GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,050.000 VND

19

1,270.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,080.000 VND

22

810.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,000.000 VND

25

790.000 VND

26

810.000 VND

27

920.000 VND

28

1,200.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

1,140.000 VND

3

780.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,190.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,030.000 VND

8

1,060.000 VND

9

1,170.000 VND

10

900.000 VND

11

930.000 VND

12

1,090.000 VND

13

1,210.000 VND

14

840.000 VND

15

1,300.000 VND

16

1,230.000 VND

17

1,200.000 VND

18

1,130.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,110.000 VND

23

810.000 VND

24

840.000 VND

25

790.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,320.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,260.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,940.000 VND

2

2,410.000 VND

3

2,740.000 VND

4

2,900.000 VND

5

2,360.000 VND

6

2,770.000 VND

7

2,650.000 VND

8

2,800.000 VND

9

2,720.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,460.000 VND

12

2,560.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,490.000 VND

15

2,470.000 VND

16

2,820.000 VND

17

2,460.000 VND

18

2,840.000 VND

19

2,690.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,470.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,760.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,820.000 VND

26

2,640.000 VND

27

2,440.000 VND

28

2,410.000 VND

29

2,740.000 VND

30

2,670.000 VND

31

2,750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,780.000 VND

2

2,860.000 VND

3

3,160.000 VND

4

3,100.000 VND

5

2,960.000 VND

6

3,190.000 VND

7

3,040.000 VND

8

3,070.000 VND

9

3,170.000 VND

10

2,880.000 VND

11

2,920.000 VND

12

2,770.000 VND

13

3,220.000 VND

14

3,180.000 VND

15

3,070.000 VND

16

3,120.000 VND

17

2,900.000 VND

18

3,010.000 VND

19

3,080.000 VND

20

3,230.000 VND

21

3,240.000 VND

22

3,030.000 VND

23

3,310.000 VND

24

2,830.000 VND

25

2,940.000 VND

26

3,250.000 VND

27

3,170.000 VND

28

3,350.000 VND

29

3,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,720.000 VND

2

2,310.000 VND

3

2,650.000 VND

4

2,360.000 VND

5

2,420.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,630.000 VND

8

2,610.000 VND

9

2,390.000 VND

10

2,300.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,670.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,780.000 VND

15

2,770.000 VND

16

2,670.000 VND

17

2,560.000 VND

18

2,280.000 VND

19

2,340.000 VND

20

2,430.000 VND

21

2,830.000 VND

22

2,550.000 VND

23

2,470.000 VND

24

2,650.000 VND

25

2,630.000 VND

26

2,820.000 VND

27

2,340.000 VND

28

2,750.000 VND

29

2,280.000 VND

30

2,340.000 VND

31

2,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

1,150.000 VND

3

1,260.000 VND

4

1,250.000 VND

5

890.000 VND

6

1,090.000 VND

7

980.000 VND

8

1,250.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,230.000 VND

11

920.000 VND

12

830.000 VND

13

820.000 VND

14

1,250.000 VND

15

800.000 VND

16

820.000 VND

17

1,130.000 VND

18

910.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,290.000 VND

22

1,090.000 VND

23

830.000 VND

24

950.000 VND

25

1,270.000 VND

26

820.000 VND

27

800.000 VND

28

900.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

850.000 VND

3

970.000 VND

4

850.000 VND

5

1,080.000 VND

6

1,220.000 VND

7

750.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,220.000 VND

11

860.000 VND

12

1,190.000 VND

13

840.000 VND

14

1,020.000 VND

15

800.000 VND

16

800.000 VND

17

1,030.000 VND

18

1,240.000 VND

19

1,170.000 VND

20

1,220.000 VND

21

1,230.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,310.000 VND

24

1,310.000 VND

25

1,040.000 VND

26

910.000 VND

27

1,120.000 VND

28

1,310.000 VND

29

1,350.000 VND

30

950.000 VND

31

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

1,150.000 VND

3

1,100.000 VND

4

760.000 VND

5

1,110.000 VND

6

1,310.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,180.000 VND

9

1,070.000 VND

10

910.000 VND

11

1,280.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,140.000 VND

14

860.000 VND

15

1,270.000 VND

16

990.000 VND

17

880.000 VND

18

810.000 VND

19

1,000.000 VND

20

840.000 VND

21

1,300.000 VND

22

930.000 VND

23

1,330.000 VND

24

800.000 VND

25

880.000 VND

26

920.000 VND

27

890.000 VND

28

1,290.000 VND

29

1,280.000 VND

30

1,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

1,240.000 VND

3

940.000 VND

4

1,090.000 VND

5

760.000 VND

6

1,190.000 VND

7

1,240.000 VND

8

1,030.000 VND

9

780.000 VND

10

910.000 VND

11

1,290.000 VND

12

960.000 VND

13

1,140.000 VND

14

1,350.000 VND

15

960.000 VND

16

910.000 VND

17

820.000 VND

18

1,160.000 VND

19

750.000 VND

20

840.000 VND

21

1,340.000 VND

22

1,330.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,340.000 VND

26

880.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,350.000 VND

29

1,250.000 VND

30

1,100.000 VND

31

1,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

1,310.000 VND

3

980.000 VND

4

780.000 VND

5

1,330.000 VND

6

1,010.000 VND

7

1,250.000 VND

8

970.000 VND

9

940.000 VND

10

920.000 VND

11

890.000 VND

12

820.000 VND

13

1,210.000 VND

14

890.000 VND

15

830.000 VND

16

870.000 VND

17

780.000 VND

18

760.000 VND

19

790.000 VND

20

1,340.000 VND

21

810.000 VND

22

1,330.000 VND

23

1,210.000 VND

24

950.000 VND

25

1,170.000 VND

26

1,120.000 VND

27

940.000 VND

28

860.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,010.000 VND

31

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,350.000 VND

4

840.000 VND

5

1,260.000 VND

6

990.000 VND

7

850.000 VND

8

850.000 VND

9

900.000 VND

10

820.000 VND

11

1,240.000 VND

12

1,110.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,000.000 VND

15

820.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,040.000 VND

18

910.000 VND

19

840.000 VND

20

1,020.000 VND

21

1,150.000 VND

22

1,250.000 VND

23

760.000 VND

24

950.000 VND

25

1,280.000 VND

26

820.000 VND

27

1,290.000 VND

28

1,170.000 VND

29

760.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

930.000 VND

3

930.000 VND

4

750.000 VND

5

1,340.000 VND

6

1,030.000 VND

7

930.000 VND

8

1,040.000 VND

9

940.000 VND

10

1,090.000 VND

11

920.000 VND

12

1,290.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,120.000 VND

15

1,180.000 VND

16

1,080.000 VND

17

1,340.000 VND

18

930.000 VND

19

1,000.000 VND

20

1,200.000 VND

21

1,210.000 VND

22

780.000 VND

23

1,060.000 VND

24

980.000 VND

25

960.000 VND

26

770.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,240.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,040.000 VND

31

1,020.000 VND

- Người già trên 70 tuổi có được giảm giá không? Người cao tuổi trên 60 tuổi được giảm 15% giá vé.

Vé máy bay Đà Lạt đi Đà Nẵng giá rẻ 340.000đ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
- Đăng kí vé tại đại lý rồi ra sân bay thanh toán lấy vé có được không vì tôi không ở gần đại lý? Quý khách phải thanh toán lấy vé khi vé còn thời hạn giữ chỗ. Cách nhanh chóng và tiện lợi nhất quý khách thanh toán bằng cách chuyển khoản để lấy vé.  

- Có vé khuyến mại từ Đà Lạt đi Đà Nẵng không? Quý khách đặt vé trước 2 tuần sẽ có vé khuyến mãi, hoặc thường xuyên truy cập vào trang web của đại lý để book vé có giá tốt nhất cho mình.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ