Vé máy bay Đà Lạt đi Hà Nội giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Hà Nội

Sân bay Đà Lạt tên gì, có bao nhiêu hãng bay tới đây? Sân bay Đà Lạt có tên sân bay Liên Khương (DLI), mỗi ngày có 2 hãng bay tới đây (gồm Vietjet air và vietnam airlines).

Tôi đặt vé máy bay Đà Lạt đi Hà Nội khuyến mại của vietnam airlines chỗ ngồi có gì khác so với khoang phổ thông không? Chỗ ngồi của vé khuyến mãi không khác gì so với vé phổ thông.

Số ghế của tôi là bao nhiêu? Khi ra sân bay làm thủ tục bạn sẽ được phát số ghế ngẫu nhiên. Nếu đi hãng vietjet bạn muốn chọn trước chỗ ngồi phải đóng thêm phí chọn chỗ, Nếu đi hãng Vn airline bạn sẽ được sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,290.000 VND

15

790.000 VND

16

800.000 VND

17

770.000 VND

18

960.000 VND

19

730.000 VND

20

1,180.000 VND

21

1,000.000 VND

22

1,290.000 VND

23

980.000 VND

24

790.000 VND

25

900.000 VND

26

930.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,060.000 VND

29

860.000 VND

30

1,340.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,370.000 VND

2

2,360.000 VND

3

2,320.000 VND

4

2,320.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,820.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,740.000 VND

9

2,690.000 VND

10

2,860.000 VND

11

2,450.000 VND

12

2,310.000 VND

13

2,410.000 VND

14

2,470.000 VND

15

2,710.000 VND

16

2,500.000 VND

17

2,850.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,650.000 VND

20

2,720.000 VND

21

2,790.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,730.000 VND

24

2,750.000 VND

25

2,400.000 VND

26

2,440.000 VND

27

2,320.000 VND

28

2,420.000 VND

29

2,610.000 VND

30

2,530.000 VND

31

2,910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,240.000 VND

2

2,740.000 VND

3

3,130.000 VND

4

2,910.000 VND

5

3,120.000 VND

6

3,190.000 VND

7

2,840.000 VND

8

2,870.000 VND

9

3,140.000 VND

10

3,000.000 VND

11

3,220.000 VND

12

2,780.000 VND

13

3,140.000 VND

14

2,970.000 VND

15

3,150.000 VND

16

3,150.000 VND

17

2,790.000 VND

18

3,070.000 VND

19

2,920.000 VND

20

2,760.000 VND

21

3,320.000 VND

22

2,760.000 VND

23

2,870.000 VND

24

2,760.000 VND

25

3,200.000 VND

26

3,240.000 VND

27

2,710.000 VND

28

3,050.000 VND

29

3,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,680.000 VND

2

2,400.000 VND

3

2,680.000 VND

4

2,310.000 VND

5

2,360.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,510.000 VND

8

2,310.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,800.000 VND

11

2,430.000 VND

12

2,820.000 VND

13

2,360.000 VND

14

2,280.000 VND

15

2,640.000 VND

16

2,680.000 VND

17

2,770.000 VND

18

2,730.000 VND

19

2,530.000 VND

20

2,790.000 VND

21

2,520.000 VND

22

2,250.000 VND

23

2,360.000 VND

24

2,550.000 VND

25

2,640.000 VND

26

2,840.000 VND

27

2,290.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,790.000 VND

30

2,310.000 VND

31

2,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,340.000 VND

2

1,320.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,220.000 VND

5

820.000 VND

6

1,010.000 VND

7

860.000 VND

8

1,030.000 VND

9

900.000 VND

10

860.000 VND

11

850.000 VND

12

850.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,220.000 VND

15

1,170.000 VND

16

1,250.000 VND

17

1,140.000 VND

18

1,040.000 VND

19

860.000 VND

20

1,050.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,110.000 VND

25

960.000 VND

26

910.000 VND

27

860.000 VND

28

750.000 VND

29

1,150.000 VND

30

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

780.000 VND

3

1,080.000 VND

4

1,020.000 VND

5

1,320.000 VND

6

870.000 VND

7

730.000 VND

8

960.000 VND

9

800.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,280.000 VND

12

820.000 VND

13

1,160.000 VND

14

800.000 VND

15

790.000 VND

16

1,220.000 VND

17

1,280.000 VND

18

810.000 VND

19

1,060.000 VND

20

890.000 VND

21

1,150.000 VND

22

740.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,040.000 VND

25

1,000.000 VND

26

840.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,080.000 VND

31

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

900.000 VND

3

750.000 VND

4

980.000 VND

5

940.000 VND

6

1,290.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,270.000 VND

9

730.000 VND

10

1,170.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,130.000 VND

13

970.000 VND

14

1,220.000 VND

15

770.000 VND

16

950.000 VND

17

790.000 VND

18

1,020.000 VND

19

1,050.000 VND

20

1,080.000 VND

21

740.000 VND

22

920.000 VND

23

1,270.000 VND

24

900.000 VND

25

1,050.000 VND

26

830.000 VND

27

850.000 VND

28

960.000 VND

29

810.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

1,350.000 VND

3

1,170.000 VND

4

740.000 VND

5

960.000 VND

6

810.000 VND

7

780.000 VND

8

950.000 VND

9

1,160.000 VND

10

1,320.000 VND

11

1,160.000 VND

12

1,000.000 VND

13

700.000 VND

14

1,080.000 VND

15

730.000 VND

16

990.000 VND

17

870.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,300.000 VND

20

860.000 VND

21

920.000 VND

22

1,210.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,010.000 VND

25

1,250.000 VND

26

1,260.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,020.000 VND

29

820.000 VND

30

1,180.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

1,110.000 VND

3

1,060.000 VND

4

900.000 VND

5

1,270.000 VND

6

830.000 VND

7

770.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,180.000 VND

10

1,350.000 VND

11

850.000 VND

12

1,310.000 VND

13

780.000 VND

14

1,210.000 VND

15

930.000 VND

16

740.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,340.000 VND

19

850.000 VND

20

700.000 VND

21

1,310.000 VND

22

1,200.000 VND

23

910.000 VND

24

1,100.000 VND

25

870.000 VND

26

1,140.000 VND

27

810.000 VND

28

830.000 VND

29

1,180.000 VND

30

810.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,290.000 VND

3

1,320.000 VND

4

1,180.000 VND

5

860.000 VND

6

810.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,090.000 VND

9

1,070.000 VND

10

1,310.000 VND

11

930.000 VND

12

1,260.000 VND

13

960.000 VND

14

1,050.000 VND

15

1,150.000 VND

16

1,210.000 VND

17

930.000 VND

18

1,090.000 VND

19

1,240.000 VND

20

870.000 VND

21

710.000 VND

22

760.000 VND

23

1,300.000 VND

24

750.000 VND

25

1,050.000 VND

26

1,180.000 VND

27

770.000 VND

28

990.000 VND

29

830.000 VND

30

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

720.000 VND

3

1,050.000 VND

4

850.000 VND

5

1,340.000 VND

6

990.000 VND

7

1,300.000 VND

8

1,180.000 VND

9

840.000 VND

10

920.000 VND

11

1,240.000 VND

12

1,130.000 VND

13

1,140.000 VND

14

990.000 VND

15

740.000 VND

16

1,190.000 VND

17

940.000 VND

18

1,080.000 VND

19

980.000 VND

20

880.000 VND

21

900.000 VND

22

960.000 VND

23

880.000 VND

24

760.000 VND

25

1,330.000 VND

26

870.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,180.000 VND

29

710.000 VND

30

720.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

1,060.000 VND

3

1,330.000 VND

4

770.000 VND

5

950.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,130.000 VND

8

1,310.000 VND

9

1,190.000 VND

10

810.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,300.000 VND

13

1,240.000 VND

14

1,090.000 VND

15

700.000 VND

16

1,110.000 VND

17

930.000 VND

18

710.000 VND

19

820.000 VND

20

1,080.000 VND

21

1,050.000 VND

22

930.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,320.000 VND

25

830.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,210.000 VND

28

900.000 VND

29

980.000 VND

30

1,010.000 VND

Hạng thương gia được những ưu đãi gì? bạn có thể đổi ngày bay miễn phi, được phục vụ ăn uống, ngồi khoang thương gia và được mang theo nhiều hành lý.

Đổi ngày bay và giờ bay Đà Lạt đi Hà Nội của Vietjet hết bao nhiêu? Phí đổi ngày giờ là 360,000đ.

Vé máy bay Đà Lạt đi Hà Nội giá rẻ vietjet air
 
Đặt vé tại đại lý có mấy hình thức thanh toán? Có 2 hình thức thanh toán: 1 là bạn chuyển khoản ngân hàng, 2 là thanh toán tiền mặt trực tiếp tại phòng vé vemaybaylyhai.com.vn hoặc với nhân viên giao vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ