Vé máy bay Đà Lạt đi Hà Nội giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Hà Nội

Sân bay Đà Lạt tên gì, có bao nhiêu hãng bay tới đây? Sân bay Đà Lạt có tên sân bay Liên Khương (DLI), mỗi ngày có 2 hãng bay tới đây (gồm Vietjet air và vietnam airlines).

Tôi đặt vé máy bay Đà Lạt đi Hà Nội khuyến mại của vietnam airlines chỗ ngồi có gì khác so với khoang phổ thông không? Chỗ ngồi của vé khuyến mãi không khác gì so với vé phổ thông.

Số ghế của tôi là bao nhiêu? Khi ra sân bay làm thủ tục bạn sẽ được phát số ghế ngẫu nhiên. Nếu đi hãng vietjet bạn muốn chọn trước chỗ ngồi phải đóng thêm phí chọn chỗ, Nếu đi hãng Vn airline bạn sẽ được sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

740.000 VND

22

1,180.000 VND

23

910.000 VND

24

740.000 VND

25

1,110.000 VND

26

760.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,060.000 VND

29

730.000 VND

30

820.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,140.000 VND

3

1,280.000 VND

4

940.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,310.000 VND

7

1,030.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,210.000 VND

10

870.000 VND

11

1,330.000 VND

12

890.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,140.000 VND

15

810.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,220.000 VND

18

960.000 VND

19

840.000 VND

20

1,230.000 VND

21

830.000 VND

22

980.000 VND

23

720.000 VND

24

890.000 VND

25

1,080.000 VND

26

1,150.000 VND

27

990.000 VND

28

760.000 VND

29

910.000 VND

30

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

990.000 VND

3

810.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,100.000 VND

6

930.000 VND

7

870.000 VND

8

1,050.000 VND

9

1,340.000 VND

10

770.000 VND

11

950.000 VND

12

780.000 VND

13

1,220.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,340.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,220.000 VND

18

810.000 VND

19

1,290.000 VND

20

940.000 VND

21

930.000 VND

22

920.000 VND

23

1,030.000 VND

24

1,300.000 VND

25

1,150.000 VND

26

740.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,280.000 VND

29

960.000 VND

30

1,200.000 VND

31

1,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,650.000 VND

2

2,600.000 VND

3

2,730.000 VND

4

2,670.000 VND

5

2,870.000 VND

6

2,780.000 VND

7

2,660.000 VND

8

2,350.000 VND

9

2,780.000 VND

10

2,630.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,930.000 VND

13

2,300.000 VND

14

2,530.000 VND

15

2,780.000 VND

16

2,410.000 VND

17

2,910.000 VND

18

2,940.000 VND

19

2,940.000 VND

20

2,700.000 VND

21

2,620.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,700.000 VND

24

2,640.000 VND

25

2,890.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,620.000 VND

29

2,610.000 VND

30

2,420.000 VND

31

2,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,020.000 VND

2

3,320.000 VND

3

3,110.000 VND

4

2,730.000 VND

5

3,210.000 VND

6

3,100.000 VND

7

3,080.000 VND

8

3,340.000 VND

9

3,070.000 VND

10

2,790.000 VND

11

3,120.000 VND

12

3,240.000 VND

13

3,310.000 VND

14

3,350.000 VND

15

3,050.000 VND

16

3,000.000 VND

17

2,780.000 VND

18

3,040.000 VND

19

2,930.000 VND

20

3,350.000 VND

21

2,770.000 VND

22

3,340.000 VND

23

3,240.000 VND

24

3,220.000 VND

25

3,250.000 VND

26

2,780.000 VND

27

3,010.000 VND

28

3,110.000 VND

29

2,880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,550.000 VND

2

2,670.000 VND

3

2,750.000 VND

4

2,460.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,800.000 VND

7

2,780.000 VND

8

2,330.000 VND

9

2,670.000 VND

10

2,730.000 VND

11

2,490.000 VND

12

2,490.000 VND

13

2,300.000 VND

14

2,540.000 VND

15

2,430.000 VND

16

2,470.000 VND

17

2,590.000 VND

18

2,770.000 VND

19

2,830.000 VND

20

2,720.000 VND

21

2,220.000 VND

22

2,300.000 VND

23

2,700.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,850.000 VND

27

2,370.000 VND

28

2,460.000 VND

29

2,440.000 VND

30

2,330.000 VND

31

2,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

1,190.000 VND

3

1,190.000 VND

4

1,190.000 VND

5

890.000 VND

6

890.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,230.000 VND

9

1,040.000 VND

10

730.000 VND

11

720.000 VND

12

1,330.000 VND

13

1,180.000 VND

14

920.000 VND

15

740.000 VND

16

1,060.000 VND

17

930.000 VND

18

790.000 VND

19

720.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,130.000 VND

22

1,210.000 VND

23

1,340.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,210.000 VND

26

720.000 VND

27

810.000 VND

28

860.000 VND

29

930.000 VND

30

1,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

750.000 VND

3

1,160.000 VND

4

740.000 VND

5

770.000 VND

6

740.000 VND

7

1,130.000 VND

8

780.000 VND

9

970.000 VND

10

810.000 VND

11

1,220.000 VND

12

710.000 VND

13

830.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,250.000 VND

16

1,330.000 VND

17

780.000 VND

18

980.000 VND

19

870.000 VND

20

1,060.000 VND

21

840.000 VND

22

800.000 VND

23

990.000 VND

24

1,040.000 VND

25

850.000 VND

26

740.000 VND

27

1,280.000 VND

28

1,350.000 VND

29

930.000 VND

30

1,110.000 VND

31

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

1,120.000 VND

3

1,050.000 VND

4

1,070.000 VND

5

890.000 VND

6

1,150.000 VND

7

1,130.000 VND

8

1,180.000 VND

9

700.000 VND

10

1,270.000 VND

11

1,350.000 VND

12

800.000 VND

13

1,250.000 VND

14

1,260.000 VND

15

1,160.000 VND

16

750.000 VND

17

820.000 VND

18

990.000 VND

19

1,120.000 VND

20

1,220.000 VND

21

1,220.000 VND

22

960.000 VND

23

1,110.000 VND

24

1,120.000 VND

25

770.000 VND

26

1,150.000 VND

27

880.000 VND

28

760.000 VND

29

940.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

980.000 VND

3

970.000 VND

4

910.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,090.000 VND

8

800.000 VND

9

1,040.000 VND

10

1,250.000 VND

11

910.000 VND

12

1,170.000 VND

13

960.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,200.000 VND

16

1,250.000 VND

17

710.000 VND

18

1,210.000 VND

19

800.000 VND

20

1,010.000 VND

21

840.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,250.000 VND

24

720.000 VND

25

1,140.000 VND

26

1,350.000 VND

27

970.000 VND

28

1,090.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,080.000 VND

31

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,160.000 VND

3

750.000 VND

4

940.000 VND

5

1,290.000 VND

6

710.000 VND

7

950.000 VND

8

1,030.000 VND

9

860.000 VND

10

900.000 VND

11

820.000 VND

12

1,320.000 VND

13

1,050.000 VND

14

760.000 VND

15

1,200.000 VND

16

1,070.000 VND

17

940.000 VND

18

1,020.000 VND

19

790.000 VND

20

1,340.000 VND

21

990.000 VND

22

1,130.000 VND

23

1,270.000 VND

24

860.000 VND

25

930.000 VND

26

920.000 VND

27

880.000 VND

28

900.000 VND

29

1,200.000 VND

30

1,320.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,220.000 VND

3

1,300.000 VND

4

790.000 VND

5

1,340.000 VND

6

1,290.000 VND

7

960.000 VND

8

1,230.000 VND

9

1,280.000 VND

10

840.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,050.000 VND

13

890.000 VND

14

940.000 VND

15

1,250.000 VND

16

1,200.000 VND

17

1,320.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,210.000 VND

21

1,090.000 VND

22

780.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,130.000 VND

25

750.000 VND

26

1,110.000 VND

27

930.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,290.000 VND

Hạng thương gia được những ưu đãi gì? bạn có thể đổi ngày bay miễn phi, được phục vụ ăn uống, ngồi khoang thương gia và được mang theo nhiều hành lý.

Đổi ngày bay và giờ bay Đà Lạt đi Hà Nội của Vietjet hết bao nhiêu? Phí đổi ngày giờ là 360,000đ.

Vé máy bay Đà Lạt đi Hà Nội giá rẻ vietjet air
 
Đặt vé tại đại lý có mấy hình thức thanh toán? Có 2 hình thức thanh toán: 1 là bạn chuyển khoản ngân hàng, 2 là thanh toán tiền mặt trực tiếp tại phòng vé vemaybaylyhai.com.vn hoặc với nhân viên giao vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ