Đặt vé máy bay Đà Lạt đi Huế giá rẻ nhất jetstar mở bán khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Huế

Chính thức jetstar pacific mở bán giá vé rẻ dao động từ 1 triệu đến 2 triệu cho mỗi tấm vé máy bay đà lạt đi huế với thời gian cất cánh lúc 9 giờ 40 phút sáng mỗi ngày và dự kiến giờ hạ cánh là 10 giờ 50 phút, thời gian bay gần 1 tiếng được khai thác với máy bay boing mã ký hiệu BL232. hãy truy cập vemaybaylyhai.com.vn để có nhiều dịch vụ giá rẻ nhất cho các chặng nội địa và quốc tế, hay mua vé máy bay ngay hôm nay.

Đặt vé máy bay Đà Lạt đi Huế giá rẻ nhất jetstar mở bán

Đặt mua vé máy bay đi Huế giá rẻ, đại lý book vé đi Huế tiện lợi chỉ với vài cú click chuột. Hệ thống tìm bảng giá vé đi Huế chuyên nghiệp uy tín, vé khuyến mãi đi Huế cập nhật liên tục. Hệ thống ... Huế có diện tích 67,7 km2, cách biển Thuận An 12km, Đà Nẵng 112km, Thông tin chung về Huế. Huế là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

710.000 VND

20

1,050.000 VND

21

940.000 VND

22

770.000 VND

23

1,260.000 VND

24

800.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,240.000 VND

27

1,270.000 VND

28

1,150.000 VND

29

830.000 VND

30

1,000.000 VND

31

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

1,070.000 VND

3

1,240.000 VND

4

1,130.000 VND

5

1,100.000 VND

6

1,090.000 VND

7

800.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,070.000 VND

11

1,270.000 VND

12

1,050.000 VND

13

950.000 VND

14

870.000 VND

15

1,180.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,130.000 VND

18

930.000 VND

19

1,270.000 VND

20

760.000 VND

21

830.000 VND

22

950.000 VND

23

890.000 VND

24

1,130.000 VND

25

1,020.000 VND

26

960.000 VND

27

1,240.000 VND

28

800.000 VND

29

1,180.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

810.000 VND

3

850.000 VND

4

1,100.000 VND

5

1,110.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,000.000 VND

8

880.000 VND

9

900.000 VND

10

1,140.000 VND

11

910.000 VND

12

910.000 VND

13

800.000 VND

14

1,040.000 VND

15

1,290.000 VND

16

1,040.000 VND

17

1,130.000 VND

18

920.000 VND

19

900.000 VND

20

790.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,260.000 VND

23

800.000 VND

24

760.000 VND

25

840.000 VND

26

930.000 VND

27

1,290.000 VND

28

1,190.000 VND

29

850.000 VND

30

780.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,630.000 VND

2

2,580.000 VND

3

2,810.000 VND

4

2,870.000 VND

5

2,790.000 VND

6

2,880.000 VND

7

2,310.000 VND

8

2,880.000 VND

9

2,690.000 VND

10

2,860.000 VND

11

2,760.000 VND

12

2,760.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,880.000 VND

15

2,450.000 VND

16

2,850.000 VND

17

2,310.000 VND

18

2,730.000 VND

19

2,410.000 VND

20

2,830.000 VND

21

2,540.000 VND

22

2,750.000 VND

23

2,900.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,840.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,540.000 VND

28

2,450.000 VND

29

2,570.000 VND

30

2,720.000 VND

31

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,000.000 VND

2

2,700.000 VND

3

2,840.000 VND

4

3,220.000 VND

5

2,810.000 VND

6

3,280.000 VND

7

3,100.000 VND

8

3,090.000 VND

9

3,060.000 VND

10

3,090.000 VND

11

2,830.000 VND

12

3,140.000 VND

13

3,010.000 VND

14

3,120.000 VND

15

3,230.000 VND

16

3,210.000 VND

17

2,930.000 VND

18

3,050.000 VND

19

2,720.000 VND

20

3,140.000 VND

21

3,120.000 VND

22

2,790.000 VND

23

3,090.000 VND

24

3,020.000 VND

25

2,910.000 VND

26

3,030.000 VND

27

2,840.000 VND

28

2,730.000 VND

29

2,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

2,670.000 VND

3

2,630.000 VND

4

2,600.000 VND

5

2,670.000 VND

6

2,650.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,330.000 VND

9

2,670.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,280.000 VND

12

2,510.000 VND

13

2,660.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,640.000 VND

18

2,380.000 VND

19

2,510.000 VND

20

2,660.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,770.000 VND

24

2,570.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,240.000 VND

27

2,600.000 VND

28

2,620.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,350.000 VND

31

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

800.000 VND

3

840.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,290.000 VND

6

1,000.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,200.000 VND

9

800.000 VND

10

1,190.000 VND

11

1,160.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,250.000 VND

14

770.000 VND

15

1,270.000 VND

16

1,290.000 VND

17

1,260.000 VND

18

1,210.000 VND

19

1,200.000 VND

20

790.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,060.000 VND

23

740.000 VND

24

1,120.000 VND

25

800.000 VND

26

980.000 VND

27

1,300.000 VND

28

950.000 VND

29

930.000 VND

30

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

1,040.000 VND

3

830.000 VND

4

1,170.000 VND

5

1,190.000 VND

6

1,210.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,140.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,230.000 VND

11

1,260.000 VND

12

1,290.000 VND

13

1,060.000 VND

14

1,200.000 VND

15

1,260.000 VND

16

880.000 VND

17

1,280.000 VND

18

840.000 VND

19

870.000 VND

20

820.000 VND

21

1,260.000 VND

22

990.000 VND

23

1,000.000 VND

24

780.000 VND

25

1,090.000 VND

26

960.000 VND

27

910.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,190.000 VND

30

1,250.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

750.000 VND

3

920.000 VND

4

1,050.000 VND

5

980.000 VND

6

1,080.000 VND

7

710.000 VND

8

800.000 VND

9

1,000.000 VND

10

800.000 VND

11

940.000 VND

12

910.000 VND

13

970.000 VND

14

850.000 VND

15

1,240.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,120.000 VND

18

1,190.000 VND

19

710.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,250.000 VND

22

960.000 VND

23

940.000 VND

24

740.000 VND

25

950.000 VND

26

1,200.000 VND

27

1,150.000 VND

28

1,130.000 VND

29

900.000 VND

30

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

990.000 VND

3

1,180.000 VND

4

820.000 VND

5

1,120.000 VND

6

890.000 VND

7

770.000 VND

8

1,020.000 VND

9

920.000 VND

10

950.000 VND

11

1,210.000 VND

12

1,060.000 VND

13

960.000 VND

14

1,180.000 VND

15

870.000 VND

16

1,300.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,170.000 VND

20

790.000 VND

21

1,260.000 VND

22

750.000 VND

23

830.000 VND

24

1,040.000 VND

25

830.000 VND

26

920.000 VND

27

830.000 VND

28

1,090.000 VND

29

860.000 VND

30

950.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,100.000 VND

4

840.000 VND

5

780.000 VND

6

870.000 VND

7

830.000 VND

8

1,200.000 VND

9

750.000 VND

10

1,150.000 VND

11

770.000 VND

12

940.000 VND

13

1,070.000 VND

14

830.000 VND

15

830.000 VND

16

970.000 VND

17

920.000 VND

18

1,090.000 VND

19

710.000 VND

20

1,210.000 VND

21

740.000 VND

22

930.000 VND

23

1,080.000 VND

24

720.000 VND

25

860.000 VND

26

790.000 VND

27

1,150.000 VND

28

780.000 VND

29

830.000 VND

30

950.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

830.000 VND

3

1,170.000 VND

4

980.000 VND

5

940.000 VND

6

1,150.000 VND

7

1,180.000 VND

8

700.000 VND

9

750.000 VND

10

1,070.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,170.000 VND

13

1,140.000 VND

14

790.000 VND

15

950.000 VND

16

710.000 VND

17

860.000 VND

18

1,240.000 VND

19

980.000 VND

20

1,100.000 VND

21

1,240.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,020.000 VND

25

1,250.000 VND

26

770.000 VND

27

1,010.000 VND

28

920.000 VND

29

1,240.000 VND

30

930.000 VND

Chọn thời điểm lý tưởng mua vé máy bay Tết đi Huế giá rẻ ... Ngoài ra, một vấn đề khác cần lưu tâm chính là vé máy bay chiều đi từ Huế về thành phố bạn làm việc, học tập sau Tết. Thông thường từ độ mùng 4 Tết, giá rẻ của Vietnam Airlines, Vietjet và Jetstar khởi hành từ Hà Nội, Sài Gòn và Đà Lạt. Cách săn vé giá rẻ của các hãng hàng không.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ