Đặt vé máy bay Đà Lạt đi Huế giá rẻ nhất jetstar mở bán khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Huế

Chính thức jetstar pacific mở bán giá vé rẻ dao động từ 1 triệu đến 2 triệu cho mỗi tấm vé máy bay đà lạt đi huế với thời gian cất cánh lúc 9 giờ 40 phút sáng mỗi ngày và dự kiến giờ hạ cánh là 10 giờ 50 phút, thời gian bay gần 1 tiếng được khai thác với máy bay boing mã ký hiệu BL232. hãy truy cập vemaybaylyhai.com.vn để có nhiều dịch vụ giá rẻ nhất cho các chặng nội địa và quốc tế, hay mua vé máy bay ngay hôm nay.

Đặt vé máy bay Đà Lạt đi Huế giá rẻ nhất jetstar mở bán

Đặt mua vé máy bay đi Huế giá rẻ, đại lý book vé đi Huế tiện lợi chỉ với vài cú click chuột. Hệ thống tìm bảng giá vé đi Huế chuyên nghiệp uy tín, vé khuyến mãi đi Huế cập nhật liên tục. Hệ thống ... Huế có diện tích 67,7 km2, cách biển Thuận An 12km, Đà Nẵng 112km, Thông tin chung về Huế. Huế là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

870.000 VND

16

940.000 VND

17

880.000 VND

18

710.000 VND

19

840.000 VND

20

1,140.000 VND

21

730.000 VND

22

780.000 VND

23

910.000 VND

24

1,180.000 VND

25

1,060.000 VND

26

1,070.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,050.000 VND

29

1,250.000 VND

30

1,290.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,820.000 VND

2

2,790.000 VND

3

2,340.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,540.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,710.000 VND

9

2,620.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,600.000 VND

12

2,500.000 VND

13

2,320.000 VND

14

2,820.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,390.000 VND

18

2,430.000 VND

19

2,470.000 VND

20

2,320.000 VND

21

2,390.000 VND

22

2,440.000 VND

23

2,590.000 VND

24

2,770.000 VND

25

2,430.000 VND

26

2,400.000 VND

27

2,870.000 VND

28

2,790.000 VND

29

2,750.000 VND

30

2,310.000 VND

31

2,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,020.000 VND

2

3,090.000 VND

3

2,950.000 VND

4

2,940.000 VND

5

3,080.000 VND

6

3,010.000 VND

7

2,770.000 VND

8

3,170.000 VND

9

2,700.000 VND

10

2,910.000 VND

11

3,130.000 VND

12

3,100.000 VND

13

2,880.000 VND

14

2,840.000 VND

15

3,080.000 VND

16

3,130.000 VND

17

2,990.000 VND

18

3,250.000 VND

19

2,880.000 VND

20

2,910.000 VND

21

3,220.000 VND

22

3,180.000 VND

23

3,220.000 VND

24

3,220.000 VND

25

3,050.000 VND

26

2,730.000 VND

27

3,000.000 VND

28

3,200.000 VND

29

2,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,260.000 VND

2

2,400.000 VND

3

2,770.000 VND

4

2,310.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,450.000 VND

8

2,760.000 VND

9

2,200.000 VND

10

2,670.000 VND

11

2,610.000 VND

12

2,240.000 VND

13

2,600.000 VND

14

2,470.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,440.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,630.000 VND

20

2,330.000 VND

21

2,780.000 VND

22

2,490.000 VND

23

2,450.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,330.000 VND

26

2,370.000 VND

27

2,650.000 VND

28

2,580.000 VND

29

2,760.000 VND

30

2,750.000 VND

31

2,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

930.000 VND

3

960.000 VND

4

1,020.000 VND

5

1,010.000 VND

6

710.000 VND

7

1,230.000 VND

8

940.000 VND

9

1,220.000 VND

10

1,230.000 VND

11

1,010.000 VND

12

1,000.000 VND

13

720.000 VND

14

830.000 VND

15

1,140.000 VND

16

960.000 VND

17

1,300.000 VND

18

1,030.000 VND

19

1,250.000 VND

20

740.000 VND

21

1,050.000 VND

22

950.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,280.000 VND

25

960.000 VND

26

1,020.000 VND

27

980.000 VND

28

740.000 VND

29

990.000 VND

30

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,070.000 VND

5

910.000 VND

6

720.000 VND

7

1,160.000 VND

8

950.000 VND

9

860.000 VND

10

1,110.000 VND

11

820.000 VND

12

1,080.000 VND

13

860.000 VND

14

800.000 VND

15

1,300.000 VND

16

1,270.000 VND

17

1,010.000 VND

18

930.000 VND

19

1,260.000 VND

20

1,200.000 VND

21

1,100.000 VND

22

840.000 VND

23

900.000 VND

24

1,130.000 VND

25

710.000 VND

26

870.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,060.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

830.000 VND

3

940.000 VND

4

800.000 VND

5

970.000 VND

6

760.000 VND

7

850.000 VND

8

890.000 VND

9

710.000 VND

10

910.000 VND

11

1,030.000 VND

12

840.000 VND

13

1,180.000 VND

14

980.000 VND

15

990.000 VND

16

1,270.000 VND

17

880.000 VND

18

990.000 VND

19

890.000 VND

20

1,250.000 VND

21

990.000 VND

22

960.000 VND

23

970.000 VND

24

1,120.000 VND

25

740.000 VND

26

1,170.000 VND

27

700.000 VND

28

720.000 VND

29

1,230.000 VND

30

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,090.000 VND

3

890.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,170.000 VND

6

930.000 VND

7

1,020.000 VND

8

710.000 VND

9

1,040.000 VND

10

970.000 VND

11

1,160.000 VND

12

850.000 VND

13

860.000 VND

14

1,050.000 VND

15

1,180.000 VND

16

1,010.000 VND

17

1,250.000 VND

18

910.000 VND

19

880.000 VND

20

1,210.000 VND

21

970.000 VND

22

900.000 VND

23

730.000 VND

24

1,280.000 VND

25

740.000 VND

26

850.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,060.000 VND

29

1,180.000 VND

30

740.000 VND

31

1,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

1,150.000 VND

3

760.000 VND

4

890.000 VND

5

770.000 VND

6

810.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,180.000 VND

9

1,210.000 VND

10

780.000 VND

11

1,110.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,130.000 VND

14

980.000 VND

15

710.000 VND

16

920.000 VND

17

880.000 VND

18

950.000 VND

19

790.000 VND

20

910.000 VND

21

990.000 VND

22

1,130.000 VND

23

1,170.000 VND

24

1,260.000 VND

25

920.000 VND

26

1,140.000 VND

27

1,210.000 VND

28

910.000 VND

29

1,150.000 VND

30

910.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,270.000 VND

4

1,260.000 VND

5

860.000 VND

6

1,210.000 VND

7

1,080.000 VND

8

990.000 VND

9

860.000 VND

10

1,080.000 VND

11

1,240.000 VND

12

900.000 VND

13

730.000 VND

14

750.000 VND

15

1,220.000 VND

16

770.000 VND

17

1,230.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,280.000 VND

20

790.000 VND

21

830.000 VND

22

810.000 VND

23

1,080.000 VND

24

950.000 VND

25

1,010.000 VND

26

1,240.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,110.000 VND

29

890.000 VND

30

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

1,210.000 VND

3

740.000 VND

4

1,190.000 VND

5

1,010.000 VND

6

850.000 VND

7

1,290.000 VND

8

1,060.000 VND

9

770.000 VND

10

1,000.000 VND

11

740.000 VND

12

730.000 VND

13

1,080.000 VND

14

820.000 VND

15

1,000.000 VND

16

780.000 VND

17

880.000 VND

18

1,040.000 VND

19

1,120.000 VND

20

940.000 VND

21

920.000 VND

22

1,270.000 VND

23

750.000 VND

24

1,280.000 VND

25

1,040.000 VND

26

1,200.000 VND

27

1,220.000 VND

28

850.000 VND

29

1,080.000 VND

30

970.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

1,030.000 VND

3

880.000 VND

4

1,110.000 VND

5

980.000 VND

6

910.000 VND

7

940.000 VND

8

1,280.000 VND

9

1,080.000 VND

10

1,200.000 VND

11

810.000 VND

12

910.000 VND

13

820.000 VND

14

1,240.000 VND

15

760.000 VND

16

840.000 VND

17

980.000 VND

18

760.000 VND

19

720.000 VND

20

980.000 VND

21

1,210.000 VND

22

1,250.000 VND

23

850.000 VND

24

1,070.000 VND

25

960.000 VND

26

900.000 VND

27

790.000 VND

28

730.000 VND

29

1,100.000 VND

30

1,290.000 VND

Chọn thời điểm lý tưởng mua vé máy bay Tết đi Huế giá rẻ ... Ngoài ra, một vấn đề khác cần lưu tâm chính là vé máy bay chiều đi từ Huế về thành phố bạn làm việc, học tập sau Tết. Thông thường từ độ mùng 4 Tết, giá rẻ của Vietnam Airlines, Vietjet và Jetstar khởi hành từ Hà Nội, Sài Gòn và Đà Lạt. Cách săn vé giá rẻ của các hãng hàng không.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ