Vé máy bay Đà Lạt đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ vietjet air

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi TPHCM Sài Gòn

Hãng nào bán giá rẻ từ Đà Lạt đi TPHCM, giá vé một chiều bao nhiêu ? Có hãng Vietjet air chuyên cung cấp giá vé rẻ từ Đà Lạt đi Sài Gòn, giá vé máy bay tầm 620,000VND.

Có mấy chuyến bay một ngày, mua vé gần ngày bay giá vé máy bay Đà Lạt TPHCM có cao không? Có 1 chuyến bay 1 ngày, quý khách mua vé gần ngày bay giá vé sẽ cao, giá vé cao hơn tầm 200-300 ngàn.

Mua vé đoàn cho nhiều người có lợi thế gì không? Quý khách mua vé đoàn từ 10 người trở lên được giảm 15% giá vé.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

440.000 VND

24

560.000 VND

25

290.000 VND

26

650.000 VND

27

410.000 VND

28

300.000 VND

29

320.000 VND

30

160.000 VND

31

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

220.000 VND

2

490.000 VND

3

560.000 VND

4

660.000 VND

5

470.000 VND

6

400.000 VND

7

410.000 VND

8

650.000 VND

9

260.000 VND

10

440.000 VND

11

370.000 VND

12

170.000 VND

13

510.000 VND

14

210.000 VND

15

610.000 VND

16

430.000 VND

17

440.000 VND

18

230.000 VND

19

280.000 VND

20

620.000 VND

21

550.000 VND

22

480.000 VND

23

320.000 VND

24

380.000 VND

25

530.000 VND

26

480.000 VND

27

670.000 VND

28

570.000 VND

29

690.000 VND

30

300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

590.000 VND

3

640.000 VND

4

410.000 VND

5

160.000 VND

6

660.000 VND

7

500.000 VND

8

670.000 VND

9

180.000 VND

10

390.000 VND

11

320.000 VND

12

600.000 VND

13

530.000 VND

14

620.000 VND

15

400.000 VND

16

420.000 VND

17

650.000 VND

18

330.000 VND

19

270.000 VND

20

660.000 VND

21

220.000 VND

22

680.000 VND

23

360.000 VND

24

530.000 VND

25

290.000 VND

26

240.000 VND

27

250.000 VND

28

600.000 VND

29

460.000 VND

30

440.000 VND

31

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

220.000 VND

2

310.000 VND

3

430.000 VND

4

290.000 VND

5

550.000 VND

6

300.000 VND

7

220.000 VND

8

470.000 VND

9

210.000 VND

10

670.000 VND

11

370.000 VND

12

290.000 VND

13

690.000 VND

14

630.000 VND

15

600.000 VND

16

440.000 VND

17

350.000 VND

18

370.000 VND

19

340.000 VND

20

310.000 VND

21

160.000 VND

22

570.000 VND

23

280.000 VND

24

680.000 VND

25

260.000 VND

26

490.000 VND

27

160.000 VND

28

600.000 VND

29

520.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

1,290.000 VND

3

1,530.000 VND

4

1,390.000 VND

5

1,320.000 VND

6

1,210.000 VND

7

1,320.000 VND

8

1,410.000 VND

9

1,270.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,330.000 VND

12

1,160.000 VND

13

1,360.000 VND

14

1,350.000 VND

15

1,450.000 VND

16

1,450.000 VND

17

1,110.000 VND

18

1,510.000 VND

19

1,050.000 VND

20

1,160.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,050.000 VND

23

1,340.000 VND

24

1,380.000 VND

25

1,190.000 VND

26

1,340.000 VND

27

1,260.000 VND

28

1,220.000 VND

29

1,460.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

880.000 VND

3

1,390.000 VND

4

1,320.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,210.000 VND

7

890.000 VND

8

960.000 VND

9

910.000 VND

10

1,050.000 VND

11

980.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,220.000 VND

14

1,060.000 VND

15

1,160.000 VND

16

1,260.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,130.000 VND

19

1,330.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,380.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,040.000 VND

25

1,200.000 VND

26

870.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,080.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,370.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

230.000 VND

2

430.000 VND

3

530.000 VND

4

160.000 VND

5

580.000 VND

6

300.000 VND

7

300.000 VND

8

660.000 VND

9

700.000 VND

10

320.000 VND

11

400.000 VND

12

380.000 VND

13

610.000 VND

14

530.000 VND

15

660.000 VND

16

420.000 VND

17

260.000 VND

18

550.000 VND

19

350.000 VND

20

170.000 VND

21

340.000 VND

22

650.000 VND

23

640.000 VND

24

280.000 VND

25

370.000 VND

26

660.000 VND

27

300.000 VND

28

560.000 VND

29

280.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

280.000 VND

2

270.000 VND

3

370.000 VND

4

320.000 VND

5

520.000 VND

6

640.000 VND

7

510.000 VND

8

500.000 VND

9

490.000 VND

10

390.000 VND

11

370.000 VND

12

640.000 VND

13

540.000 VND

14

590.000 VND

15

180.000 VND

16

200.000 VND

17

210.000 VND

18

540.000 VND

19

280.000 VND

20

290.000 VND

21

350.000 VND

22

660.000 VND

23

670.000 VND

24

460.000 VND

25

370.000 VND

26

480.000 VND

27

360.000 VND

28

410.000 VND

29

210.000 VND

30

170.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

390.000 VND

2

390.000 VND

3

470.000 VND

4

240.000 VND

5

470.000 VND

6

690.000 VND

7

440.000 VND

8

180.000 VND

9

430.000 VND

10

200.000 VND

11

280.000 VND

12

470.000 VND

13

460.000 VND

14

680.000 VND

15

620.000 VND

16

550.000 VND

17

700.000 VND

18

390.000 VND

19

610.000 VND

20

370.000 VND

21

200.000 VND

22

660.000 VND

23

320.000 VND

24

540.000 VND

25

380.000 VND

26

660.000 VND

27

300.000 VND

28

350.000 VND

29

260.000 VND

30

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

290.000 VND

2

340.000 VND

3

320.000 VND

4

600.000 VND

5

350.000 VND

6

470.000 VND

7

480.000 VND

8

190.000 VND

9

410.000 VND

10

550.000 VND

11

480.000 VND

12

460.000 VND

13

240.000 VND

14

540.000 VND

15

300.000 VND

16

380.000 VND

17

310.000 VND

18

580.000 VND

19

440.000 VND

20

570.000 VND

21

600.000 VND

22

340.000 VND

23

620.000 VND

24

320.000 VND

25

260.000 VND

26

280.000 VND

27

530.000 VND

28

530.000 VND

29

550.000 VND

30

260.000 VND

31

450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,030.000 VND

2

1,960.000 VND

3

2,000.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,060.000 VND

7

1,800.000 VND

8

2,050.000 VND

9

2,160.000 VND

10

1,990.000 VND

11

2,060.000 VND

12

2,170.000 VND

13

2,280.000 VND

14

2,110.000 VND

15

2,010.000 VND

16

2,190.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,890.000 VND

19

1,800.000 VND

20

2,140.000 VND

21

2,200.000 VND

22

1,760.000 VND

23

2,130.000 VND

24

1,920.000 VND

25

1,920.000 VND

26

1,970.000 VND

27

2,240.000 VND

28

1,820.000 VND

29

2,110.000 VND

30

1,770.000 VND

31

2,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,210.000 VND

2

2,700.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,430.000 VND

5

2,680.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,440.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,320.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,240.000 VND

13

2,180.000 VND

14

2,480.000 VND

15

2,670.000 VND

16

2,650.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,380.000 VND

19

2,690.000 VND

20

2,310.000 VND

21

2,290.000 VND

22

2,650.000 VND

23

2,660.000 VND

24

2,170.000 VND

25

2,300.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,410.000 VND


Vé máy bay Đà Lạt đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
Tra giá vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM bằng cách nào? Quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn nhập những thông tin cần thiết để kiểm tra giá vé.

Mua vé có những hình thức nào? Quý khách có thể mua vé bằng 1 trong 3 hình thức sau, đặt vé trên hệ thống của chúng tôi hoặc gọi đến phòng vé của chúng tôi để yêu cầu nhân viên đặt vé, hoặc quý khách có thể đến trực tiếp tại phòng vé để đặt mua vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ