Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh

Chuyến bay từ đà lạt đi vinh chỉ có một hãng vietjetair bay, mỗi ngày thường thường có khoảng một đến hai chuyến. Nếu bạn ở đà lạt thì bạn có thể chuyển khoản, sau đó vemaybaylyhai.com.vn sẽ gửi file vé qua email, hoặc gửi mã code qua tin nhắn, nếu bạn có người thân ở sài gòn thì có thể đến phòng vé thanh toán trực tiếp.

Giá vé phổ thông của chuyến bay này thường thường khoảng 700.000 đến 1.000.000, còn chuyến khuyến mãi có giá vé rất rẻ khoảng từ 200.000 đến 500.000, nhưng bạn phải đặt xa ngày bay.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,300.000 VND

21

1,330.000 VND

22

1,440.000 VND

23

1,390.000 VND

24

1,440.000 VND

25

1,520.000 VND

26

1,510.000 VND

27

1,270.000 VND

28

1,330.000 VND

29

1,410.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

890.000 VND

3

530.000 VND

4

640.000 VND

5

650.000 VND

6

700.000 VND

7

520.000 VND

8

610.000 VND

9

760.000 VND

10

600.000 VND

11

770.000 VND

12

500.000 VND

13

520.000 VND

14

890.000 VND

15

760.000 VND

16

680.000 VND

17

760.000 VND

18

520.000 VND

19

620.000 VND

20

520.000 VND

21

530.000 VND

22

760.000 VND

23

710.000 VND

24

800.000 VND

25

900.000 VND

26

720.000 VND

27

680.000 VND

28

760.000 VND

29

540.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

600.000 VND

3

520.000 VND

4

640.000 VND

5

780.000 VND

6

510.000 VND

7

870.000 VND

8

850.000 VND

9

730.000 VND

10

740.000 VND

11

760.000 VND

12

590.000 VND

13

790.000 VND

14

730.000 VND

15

690.000 VND

16

720.000 VND

17

670.000 VND

18

530.000 VND

19

550.000 VND

20

830.000 VND

21

820.000 VND

22

740.000 VND

23

700.000 VND

24

570.000 VND

25

550.000 VND

26

760.000 VND

27

880.000 VND

28

850.000 VND

29

800.000 VND

30

700.000 VND

31

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

840.000 VND

3

550.000 VND

4

570.000 VND

5

820.000 VND

6

820.000 VND

7

770.000 VND

8

840.000 VND

9

650.000 VND

10

750.000 VND

11

800.000 VND

12

860.000 VND

13

590.000 VND

14

520.000 VND

15

850.000 VND

16

810.000 VND

17

870.000 VND

18

630.000 VND

19

740.000 VND

20

900.000 VND

21

680.000 VND

22

800.000 VND

23

530.000 VND

24

890.000 VND

25

740.000 VND

26

680.000 VND

27

570.000 VND

28

870.000 VND

29

900.000 VND

30

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

670.000 VND

3

700.000 VND

4

580.000 VND

5

590.000 VND

6

690.000 VND

7

890.000 VND

8

830.000 VND

9

840.000 VND

10

700.000 VND

11

670.000 VND

12

810.000 VND

13

620.000 VND

14

890.000 VND

15

770.000 VND

16

560.000 VND

17

890.000 VND

18

540.000 VND

19

630.000 VND

20

720.000 VND

21

700.000 VND

22

600.000 VND

23

610.000 VND

24

720.000 VND

25

860.000 VND

26

720.000 VND

27

890.000 VND

28

860.000 VND

29

510.000 VND

30

730.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,350.000 VND

2

2,220.000 VND

3

2,260.000 VND

4

2,110.000 VND

5

2,180.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,110.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,240.000 VND

10

2,340.000 VND

11

2,400.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,440.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,480.000 VND

16

2,150.000 VND

17

2,240.000 VND

18

2,220.000 VND

19

2,130.000 VND

20

2,380.000 VND

21

2,450.000 VND

22

2,390.000 VND

23

2,470.000 VND

24

2,280.000 VND

25

2,380.000 VND

26

2,180.000 VND

27

2,340.000 VND

28

2,130.000 VND

29

2,370.000 VND

30

2,430.000 VND

31

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,580.000 VND

2

2,660.000 VND

3

2,540.000 VND

4

2,830.000 VND

5

2,790.000 VND

6

2,690.000 VND

7

2,730.000 VND

8

2,800.000 VND

9

2,770.000 VND

10

2,520.000 VND

11

2,860.000 VND

12

2,610.000 VND

13

2,530.000 VND

14

2,700.000 VND

15

2,730.000 VND

16

2,850.000 VND

17

2,840.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,780.000 VND

20

2,790.000 VND

21

2,810.000 VND

22

2,860.000 VND

23

2,730.000 VND

24

2,650.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,550.000 VND

27

2,520.000 VND

28

2,870.000 VND

29

2,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,010.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,290.000 VND

4

2,060.000 VND

5

2,290.000 VND

6

2,040.000 VND

7

2,120.000 VND

8

2,260.000 VND

9

2,090.000 VND

10

2,330.000 VND

11

2,190.000 VND

12

2,010.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,400.000 VND

15

2,080.000 VND

16

2,100.000 VND

17

2,120.000 VND

18

2,060.000 VND

19

2,380.000 VND

20

2,010.000 VND

21

2,060.000 VND

22

2,040.000 VND

23

2,390.000 VND

24

2,260.000 VND

25

2,390.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,150.000 VND

28

2,010.000 VND

29

2,370.000 VND

30

2,030.000 VND

31

2,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

700.000 VND

3

780.000 VND

4

830.000 VND

5

550.000 VND

6

830.000 VND

7

670.000 VND

8

890.000 VND

9

510.000 VND

10

720.000 VND

11

660.000 VND

12

770.000 VND

13

580.000 VND

14

680.000 VND

15

790.000 VND

16

740.000 VND

17

700.000 VND

18

740.000 VND

19

720.000 VND

20

870.000 VND

21

650.000 VND

22

860.000 VND

23

720.000 VND

24

850.000 VND

25

830.000 VND

26

670.000 VND

27

640.000 VND

28

750.000 VND

29

770.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

690.000 VND

3

700.000 VND

4

740.000 VND

5

690.000 VND

6

790.000 VND

7

600.000 VND

8

760.000 VND

9

690.000 VND

10

650.000 VND

11

870.000 VND

12

700.000 VND

13

860.000 VND

14

820.000 VND

15

580.000 VND

16

890.000 VND

17

510.000 VND

18

690.000 VND

19

700.000 VND

20

730.000 VND

21

730.000 VND

22

830.000 VND

23

870.000 VND

24

750.000 VND

25

900.000 VND

26

780.000 VND

27

820.000 VND

28

570.000 VND

29

640.000 VND

30

610.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

770.000 VND

3

550.000 VND

4

560.000 VND

5

570.000 VND

6

510.000 VND

7

720.000 VND

8

700.000 VND

9

630.000 VND

10

560.000 VND

11

660.000 VND

12

600.000 VND

13

760.000 VND

14

720.000 VND

15

550.000 VND

16

560.000 VND

17

800.000 VND

18

830.000 VND

19

510.000 VND

20

740.000 VND

21

790.000 VND

22

580.000 VND

23

720.000 VND

24

670.000 VND

25

570.000 VND

26

860.000 VND

27

710.000 VND

28

570.000 VND

29

790.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

730.000 VND

3

530.000 VND

4

680.000 VND

5

660.000 VND

6

620.000 VND

7

760.000 VND

8

650.000 VND

9

580.000 VND

10

520.000 VND

11

650.000 VND

12

890.000 VND

13

550.000 VND

14

530.000 VND

15

840.000 VND

16

770.000 VND

17

670.000 VND

18

610.000 VND

19

760.000 VND

20

740.000 VND

21

810.000 VND

22

570.000 VND

23

650.000 VND

24

750.000 VND

25

630.000 VND

26

890.000 VND

27

760.000 VND

28

740.000 VND

29

540.000 VND

30

740.000 VND

31

840.000 VND

Bạn muốn đặt vé chuyến đà lạt đi vinh trước hết bạn cho tên người bay theo đúng giấy chứng minh, nếu trẻ em, em bé thì bạn phải cung cấp ngày tháng năm sinh của bé.

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air
 
Khi ra sân bay bạn cần mang theo giấy chứng minh, ngoài giấy chứng minh bạn có thể mang bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ đảng, giấy xác nhận nhân thân.

Khi lên máy bay bạn không được mang những thứ làm bằng kim loại, nhưng thứ có nước, không được mang thức ăn lên máy bay, vì trên máy bay hãng đã chuẩn bị sẵn quầy thức ăn riêng cho khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ