Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh

Chuyến bay từ đà lạt đi vinh chỉ có một hãng vietjetair bay, mỗi ngày thường thường có khoảng một đến hai chuyến. Nếu bạn ở đà lạt thì bạn có thể chuyển khoản, sau đó vemaybaylyhai.com.vn sẽ gửi file vé qua email, hoặc gửi mã code qua tin nhắn, nếu bạn có người thân ở sài gòn thì có thể đến phòng vé thanh toán trực tiếp.

Giá vé phổ thông của chuyến bay này thường thường khoảng 700.000 đến 1.000.000, còn chuyến khuyến mãi có giá vé rất rẻ khoảng từ 200.000 đến 500.000, nhưng bạn phải đặt xa ngày bay.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

510.000 VND

25

530.000 VND

26

630.000 VND

27

850.000 VND

28

590.000 VND

29

850.000 VND

30

880.000 VND

31

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

790.000 VND

3

760.000 VND

4

830.000 VND

5

790.000 VND

6

530.000 VND

7

510.000 VND

8

710.000 VND

9

510.000 VND

10

720.000 VND

11

870.000 VND

12

530.000 VND

13

630.000 VND

14

750.000 VND

15

820.000 VND

16

860.000 VND

17

890.000 VND

18

630.000 VND

19

650.000 VND

20

820.000 VND

21

600.000 VND

22

600.000 VND

23

760.000 VND

24

630.000 VND

25

640.000 VND

26

890.000 VND

27

610.000 VND

28

670.000 VND

29

510.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,710.000 VND

2

1,780.000 VND

3

1,570.000 VND

4

1,550.000 VND

5

1,560.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,420.000 VND

8

1,760.000 VND

9

1,760.000 VND

10

1,530.000 VND

11

1,440.000 VND

12

1,610.000 VND

13

1,550.000 VND

14

1,790.000 VND

15

1,800.000 VND

16

1,500.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,590.000 VND

20

1,750.000 VND

21

1,440.000 VND

22

1,610.000 VND

23

1,750.000 VND

24

1,740.000 VND

25

1,660.000 VND

26

1,410.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,450.000 VND

29

1,600.000 VND

30

1,520.000 VND

31

1,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,310.000 VND

2

1,510.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,500.000 VND

5

1,250.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,200.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,590.000 VND

10

1,210.000 VND

11

1,400.000 VND

12

1,420.000 VND

13

1,360.000 VND

14

1,490.000 VND

15

1,420.000 VND

16

1,300.000 VND

17

1,340.000 VND

18

1,460.000 VND

19

1,310.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,300.000 VND

22

1,230.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,570.000 VND

26

1,290.000 VND

27

1,450.000 VND

28

1,210.000 VND

29

1,530.000 VND

30

1,490.000 VND

31

1,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

900.000 VND

3

850.000 VND

4

590.000 VND

5

770.000 VND

6

730.000 VND

7

780.000 VND

8

870.000 VND

9

510.000 VND

10

860.000 VND

11

590.000 VND

12

510.000 VND

13

720.000 VND

14

500.000 VND

15

570.000 VND

16

590.000 VND

17

590.000 VND

18

580.000 VND

19

700.000 VND

20

760.000 VND

21

850.000 VND

22

870.000 VND

23

510.000 VND

24

640.000 VND

25

770.000 VND

26

620.000 VND

27

810.000 VND

28

560.000 VND

29

550.000 VND

30

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

780.000 VND

3

520.000 VND

4

870.000 VND

5

620.000 VND

6

790.000 VND

7

820.000 VND

8

800.000 VND

9

700.000 VND

10

850.000 VND

11

640.000 VND

12

530.000 VND

13

690.000 VND

14

680.000 VND

15

650.000 VND

16

870.000 VND

17

840.000 VND

18

820.000 VND

19

700.000 VND

20

670.000 VND

21

630.000 VND

22

890.000 VND

23

830.000 VND

24

870.000 VND

25

840.000 VND

26

700.000 VND

27

880.000 VND

28

630.000 VND

29

810.000 VND

30

510.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

730.000 VND

3

720.000 VND

4

770.000 VND

5

850.000 VND

6

560.000 VND

7

550.000 VND

8

740.000 VND

9

620.000 VND

10

850.000 VND

11

750.000 VND

12

650.000 VND

13

600.000 VND

14

800.000 VND

15

620.000 VND

16

600.000 VND

17

590.000 VND

18

650.000 VND

19

860.000 VND

20

800.000 VND

21

530.000 VND

22

760.000 VND

23

840.000 VND

24

610.000 VND

25

770.000 VND

26

880.000 VND

27

880.000 VND

28

610.000 VND

29

680.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

580.000 VND

3

720.000 VND

4

720.000 VND

5

760.000 VND

6

580.000 VND

7

570.000 VND

8

870.000 VND

9

530.000 VND

10

560.000 VND

11

630.000 VND

12

530.000 VND

13

660.000 VND

14

690.000 VND

15

650.000 VND

16

750.000 VND

17

770.000 VND

18

800.000 VND

19

660.000 VND

20

750.000 VND

21

730.000 VND

22

810.000 VND

23

770.000 VND

24

800.000 VND

25

860.000 VND

26

710.000 VND

27

510.000 VND

28

690.000 VND

29

880.000 VND

30

620.000 VND

31

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,200.000 VND

2

2,400.000 VND

3

2,410.000 VND

4

2,220.000 VND

5

2,170.000 VND

6

2,190.000 VND

7

2,340.000 VND

8

2,360.000 VND

9

2,370.000 VND

10

2,210.000 VND

11

2,400.000 VND

12

2,420.000 VND

13

2,390.000 VND

14

2,170.000 VND

15

2,130.000 VND

16

2,470.000 VND

17

2,350.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,420.000 VND

20

2,420.000 VND

21

2,290.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,480.000 VND

24

2,270.000 VND

25

2,150.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,500.000 VND

28

2,130.000 VND

29

2,250.000 VND

30

2,390.000 VND

31

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,810.000 VND

2

2,620.000 VND

3

2,630.000 VND

4

2,780.000 VND

5

2,540.000 VND

6

2,560.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,780.000 VND

10

2,650.000 VND

11

2,740.000 VND

12

2,570.000 VND

13

2,530.000 VND

14

2,870.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,680.000 VND

17

2,560.000 VND

18

2,840.000 VND

19

2,850.000 VND

20

2,740.000 VND

21

2,790.000 VND

22

2,900.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,750.000 VND

25

2,640.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,650.000 VND

28

2,740.000 VND

29

2,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,110.000 VND

2

2,290.000 VND

3

2,220.000 VND

4

2,190.000 VND

5

2,150.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,120.000 VND

8

2,280.000 VND

9

2,250.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,020.000 VND

12

2,110.000 VND

13

2,070.000 VND

14

2,120.000 VND

15

2,040.000 VND

16

2,110.000 VND

17

2,340.000 VND

18

2,030.000 VND

19

2,360.000 VND

20

2,320.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,100.000 VND

23

2,180.000 VND

24

2,180.000 VND

25

2,180.000 VND

26

2,130.000 VND

27

2,240.000 VND

28

2,240.000 VND

29

2,090.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

830.000 VND

3

600.000 VND

4

640.000 VND

5

900.000 VND

6

830.000 VND

7

660.000 VND

8

570.000 VND

9

630.000 VND

10

580.000 VND

11

550.000 VND

12

600.000 VND

13

720.000 VND

14

750.000 VND

15

830.000 VND

16

850.000 VND

17

680.000 VND

18

630.000 VND

19

670.000 VND

20

790.000 VND

21

850.000 VND

22

750.000 VND

23

820.000 VND

24

550.000 VND

25

670.000 VND

26

820.000 VND

27

540.000 VND

28

610.000 VND

29

720.000 VND

30

780.000 VND

Bạn muốn đặt vé chuyến đà lạt đi vinh trước hết bạn cho tên người bay theo đúng giấy chứng minh, nếu trẻ em, em bé thì bạn phải cung cấp ngày tháng năm sinh của bé.

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air
 
Khi ra sân bay bạn cần mang theo giấy chứng minh, ngoài giấy chứng minh bạn có thể mang bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ đảng, giấy xác nhận nhân thân.

Khi lên máy bay bạn không được mang những thứ làm bằng kim loại, nhưng thứ có nước, không được mang thức ăn lên máy bay, vì trên máy bay hãng đã chuẩn bị sẵn quầy thức ăn riêng cho khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ