Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh

Chuyến bay từ đà lạt đi vinh chỉ có một hãng vietjetair bay, mỗi ngày thường thường có khoảng một đến hai chuyến. Nếu bạn ở đà lạt thì bạn có thể chuyển khoản, sau đó vemaybaylyhai.com.vn sẽ gửi file vé qua email, hoặc gửi mã code qua tin nhắn, nếu bạn có người thân ở sài gòn thì có thể đến phòng vé thanh toán trực tiếp.

Giá vé phổ thông của chuyến bay này thường thường khoảng 700.000 đến 1.000.000, còn chuyến khuyến mãi có giá vé rất rẻ khoảng từ 200.000 đến 500.000, nhưng bạn phải đặt xa ngày bay.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

530.000 VND

16

820.000 VND

17

820.000 VND

18

540.000 VND

19

800.000 VND

20

540.000 VND

21

710.000 VND

22

890.000 VND

23

750.000 VND

24

730.000 VND

25

780.000 VND

26

590.000 VND

27

860.000 VND

28

840.000 VND

29

840.000 VND

30

900.000 VND

31

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,190.000 VND

2

2,300.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,170.000 VND

5

2,300.000 VND

6

2,110.000 VND

7

2,350.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,190.000 VND

10

2,340.000 VND

11

2,180.000 VND

12

2,270.000 VND

13

2,190.000 VND

14

2,170.000 VND

15

2,170.000 VND

16

2,100.000 VND

17

2,150.000 VND

18

2,380.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,380.000 VND

21

2,330.000 VND

22

2,390.000 VND

23

2,260.000 VND

24

2,260.000 VND

25

2,300.000 VND

26

2,130.000 VND

27

2,290.000 VND

28

2,410.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,470.000 VND

31

2,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,640.000 VND

2

2,670.000 VND

3

2,580.000 VND

4

2,880.000 VND

5

2,680.000 VND

6

2,770.000 VND

7

2,800.000 VND

8

2,690.000 VND

9

2,770.000 VND

10

2,550.000 VND

11

2,780.000 VND

12

2,600.000 VND

13

2,620.000 VND

14

2,670.000 VND

15

2,890.000 VND

16

2,560.000 VND

17

2,890.000 VND

18

2,660.000 VND

19

2,800.000 VND

20

2,540.000 VND

21

2,850.000 VND

22

2,660.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,800.000 VND

25

2,840.000 VND

26

2,610.000 VND

27

2,680.000 VND

28

2,500.000 VND

29

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,030.000 VND

3

2,350.000 VND

4

2,270.000 VND

5

2,090.000 VND

6

2,240.000 VND

7

2,260.000 VND

8

2,040.000 VND

9

2,040.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,180.000 VND

12

2,280.000 VND

13

2,120.000 VND

14

2,090.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,300.000 VND

17

2,120.000 VND

18

2,400.000 VND

19

2,350.000 VND

20

2,170.000 VND

21

2,050.000 VND

22

2,180.000 VND

23

2,210.000 VND

24

2,330.000 VND

25

2,190.000 VND

26

2,190.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,260.000 VND

29

2,130.000 VND

30

2,050.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

790.000 VND

3

550.000 VND

4

810.000 VND

5

780.000 VND

6

740.000 VND

7

770.000 VND

8

770.000 VND

9

800.000 VND

10

600.000 VND

11

540.000 VND

12

660.000 VND

13

730.000 VND

14

750.000 VND

15

880.000 VND

16

740.000 VND

17

600.000 VND

18

570.000 VND

19

860.000 VND

20

870.000 VND

21

840.000 VND

22

800.000 VND

23

750.000 VND

24

900.000 VND

25

740.000 VND

26

730.000 VND

27

900.000 VND

28

670.000 VND

29

780.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

780.000 VND

3

570.000 VND

4

860.000 VND

5

830.000 VND

6

780.000 VND

7

630.000 VND

8

560.000 VND

9

850.000 VND

10

610.000 VND

11

660.000 VND

12

560.000 VND

13

830.000 VND

14

880.000 VND

15

740.000 VND

16

560.000 VND

17

540.000 VND

18

680.000 VND

19

800.000 VND

20

650.000 VND

21

570.000 VND

22

580.000 VND

23

710.000 VND

24

670.000 VND

25

710.000 VND

26

860.000 VND

27

720.000 VND

28

620.000 VND

29

750.000 VND

30

860.000 VND

31

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

860.000 VND

3

850.000 VND

4

880.000 VND

5

580.000 VND

6

630.000 VND

7

750.000 VND

8

810.000 VND

9

610.000 VND

10

800.000 VND

11

580.000 VND

12

590.000 VND

13

770.000 VND

14

800.000 VND

15

530.000 VND

16

740.000 VND

17

820.000 VND

18

810.000 VND

19

550.000 VND

20

870.000 VND

21

840.000 VND

22

800.000 VND

23

550.000 VND

24

700.000 VND

25

820.000 VND

26

740.000 VND

27

710.000 VND

28

700.000 VND

29

770.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

870.000 VND

3

830.000 VND

4

870.000 VND

5

680.000 VND

6

620.000 VND

7

550.000 VND

8

800.000 VND

9

720.000 VND

10

760.000 VND

11

690.000 VND

12

640.000 VND

13

530.000 VND

14

580.000 VND

15

530.000 VND

16

690.000 VND

17

610.000 VND

18

810.000 VND

19

550.000 VND

20

540.000 VND

21

720.000 VND

22

840.000 VND

23

670.000 VND

24

870.000 VND

25

830.000 VND

26

640.000 VND

27

830.000 VND

28

630.000 VND

29

720.000 VND

30

740.000 VND

31

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

690.000 VND

3

850.000 VND

4

740.000 VND

5

560.000 VND

6

640.000 VND

7

840.000 VND

8

730.000 VND

9

810.000 VND

10

630.000 VND

11

790.000 VND

12

830.000 VND

13

500.000 VND

14

730.000 VND

15

890.000 VND

16

780.000 VND

17

830.000 VND

18

510.000 VND

19

810.000 VND

20

770.000 VND

21

820.000 VND

22

860.000 VND

23

830.000 VND

24

660.000 VND

25

860.000 VND

26

790.000 VND

27

830.000 VND

28

770.000 VND

29

870.000 VND

30

680.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

630.000 VND

3

840.000 VND

4

770.000 VND

5

500.000 VND

6

720.000 VND

7

550.000 VND

8

650.000 VND

9

900.000 VND

10

590.000 VND

11

850.000 VND

12

610.000 VND

13

860.000 VND

14

820.000 VND

15

540.000 VND

16

690.000 VND

17

600.000 VND

18

560.000 VND

19

850.000 VND

20

740.000 VND

21

630.000 VND

22

820.000 VND

23

720.000 VND

24

890.000 VND

25

680.000 VND

26

610.000 VND

27

600.000 VND

28

850.000 VND

29

810.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

890.000 VND

3

810.000 VND

4

550.000 VND

5

890.000 VND

6

720.000 VND

7

850.000 VND

8

800.000 VND

9

700.000 VND

10

900.000 VND

11

870.000 VND

12

610.000 VND

13

830.000 VND

14

630.000 VND

15

830.000 VND

16

690.000 VND

17

810.000 VND

18

760.000 VND

19

730.000 VND

20

570.000 VND

21

690.000 VND

22

840.000 VND

23

520.000 VND

24

820.000 VND

25

640.000 VND

26

700.000 VND

27

520.000 VND

28

680.000 VND

29

880.000 VND

30

700.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

660.000 VND

3

850.000 VND

4

820.000 VND

5

710.000 VND

6

820.000 VND

7

750.000 VND

8

890.000 VND

9

660.000 VND

10

590.000 VND

11

740.000 VND

12

780.000 VND

13

560.000 VND

14

830.000 VND

15

670.000 VND

16

740.000 VND

17

800.000 VND

18

830.000 VND

19

880.000 VND

20

780.000 VND

21

850.000 VND

22

830.000 VND

23

630.000 VND

24

880.000 VND

25

550.000 VND

26

770.000 VND

27

680.000 VND

28

810.000 VND

29

510.000 VND

30

600.000 VND

Bạn muốn đặt vé chuyến đà lạt đi vinh trước hết bạn cho tên người bay theo đúng giấy chứng minh, nếu trẻ em, em bé thì bạn phải cung cấp ngày tháng năm sinh của bé.

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air
 
Khi ra sân bay bạn cần mang theo giấy chứng minh, ngoài giấy chứng minh bạn có thể mang bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ đảng, giấy xác nhận nhân thân.

Khi lên máy bay bạn không được mang những thứ làm bằng kim loại, nhưng thứ có nước, không được mang thức ăn lên máy bay, vì trên máy bay hãng đã chuẩn bị sẵn quầy thức ăn riêng cho khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ