Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh

Chuyến bay từ đà lạt đi vinh chỉ có một hãng vietjetair bay, mỗi ngày thường thường có khoảng một đến hai chuyến. Nếu bạn ở đà lạt thì bạn có thể chuyển khoản, sau đó vemaybaylyhai.com.vn sẽ gửi file vé qua email, hoặc gửi mã code qua tin nhắn, nếu bạn có người thân ở sài gòn thì có thể đến phòng vé thanh toán trực tiếp.

Giá vé phổ thông của chuyến bay này thường thường khoảng 700.000 đến 1.000.000, còn chuyến khuyến mãi có giá vé rất rẻ khoảng từ 200.000 đến 500.000, nhưng bạn phải đặt xa ngày bay.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

540.000 VND

20

570.000 VND

21

790.000 VND

22

560.000 VND

23

880.000 VND

24

740.000 VND

25

640.000 VND

26

790.000 VND

27

870.000 VND

28

710.000 VND

29

670.000 VND

30

610.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

880.000 VND

3

820.000 VND

4

640.000 VND

5

610.000 VND

6

770.000 VND

7

560.000 VND

8

680.000 VND

9

880.000 VND

10

640.000 VND

11

810.000 VND

12

510.000 VND

13

720.000 VND

14

790.000 VND

15

830.000 VND

16

720.000 VND

17

800.000 VND

18

890.000 VND

19

710.000 VND

20

720.000 VND

21

650.000 VND

22

600.000 VND

23

840.000 VND

24

600.000 VND

25

700.000 VND

26

680.000 VND

27

850.000 VND

28

730.000 VND

29

870.000 VND

30

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

720.000 VND

3

600.000 VND

4

730.000 VND

5

830.000 VND

6

740.000 VND

7

630.000 VND

8

790.000 VND

9

710.000 VND

10

890.000 VND

11

720.000 VND

12

620.000 VND

13

860.000 VND

14

840.000 VND

15

560.000 VND

16

740.000 VND

17

840.000 VND

18

690.000 VND

19

760.000 VND

20

850.000 VND

21

570.000 VND

22

770.000 VND

23

610.000 VND

24

770.000 VND

25

650.000 VND

26

840.000 VND

27

520.000 VND

28

640.000 VND

29

900.000 VND

30

820.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,300.000 VND

3

2,180.000 VND

4

2,140.000 VND

5

2,350.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,390.000 VND

9

2,340.000 VND

10

2,130.000 VND

11

2,100.000 VND

12

2,330.000 VND

13

2,140.000 VND

14

2,320.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,210.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,480.000 VND

20

2,170.000 VND

21

2,390.000 VND

22

2,460.000 VND

23

2,290.000 VND

24

2,470.000 VND

25

2,370.000 VND

26

2,310.000 VND

27

2,150.000 VND

28

2,120.000 VND

29

2,380.000 VND

30

2,160.000 VND

31

2,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,700.000 VND

4

2,720.000 VND

5

2,800.000 VND

6

2,640.000 VND

7

2,800.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,860.000 VND

10

2,770.000 VND

11

2,750.000 VND

12

2,720.000 VND

13

2,520.000 VND

14

2,620.000 VND

15

2,770.000 VND

16

2,750.000 VND

17

2,550.000 VND

18

2,690.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,610.000 VND

21

2,620.000 VND

22

2,660.000 VND

23

2,680.000 VND

24

2,780.000 VND

25

2,730.000 VND

26

2,820.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,850.000 VND

29

2,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,170.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,250.000 VND

4

2,350.000 VND

5

2,260.000 VND

6

2,050.000 VND

7

2,260.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,180.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,160.000 VND

12

2,220.000 VND

13

2,180.000 VND

14

2,200.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,190.000 VND

17

2,130.000 VND

18

2,170.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,020.000 VND

21

2,070.000 VND

22

2,010.000 VND

23

2,240.000 VND

24

2,340.000 VND

25

2,250.000 VND

26

2,090.000 VND

27

2,320.000 VND

28

2,080.000 VND

29

2,200.000 VND

30

2,220.000 VND

31

2,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

670.000 VND

3

520.000 VND

4

720.000 VND

5

880.000 VND

6

610.000 VND

7

720.000 VND

8

730.000 VND

9

880.000 VND

10

880.000 VND

11

590.000 VND

12

880.000 VND

13

500.000 VND

14

540.000 VND

15

870.000 VND

16

740.000 VND

17

500.000 VND

18

520.000 VND

19

860.000 VND

20

560.000 VND

21

640.000 VND

22

820.000 VND

23

630.000 VND

24

610.000 VND

25

730.000 VND

26

680.000 VND

27

900.000 VND

28

580.000 VND

29

850.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

730.000 VND

3

570.000 VND

4

600.000 VND

5

600.000 VND

6

870.000 VND

7

850.000 VND

8

690.000 VND

9

540.000 VND

10

690.000 VND

11

900.000 VND

12

680.000 VND

13

630.000 VND

14

890.000 VND

15

890.000 VND

16

900.000 VND

17

780.000 VND

18

650.000 VND

19

580.000 VND

20

880.000 VND

21

520.000 VND

22

510.000 VND

23

730.000 VND

24

540.000 VND

25

600.000 VND

26

630.000 VND

27

710.000 VND

28

590.000 VND

29

680.000 VND

30

520.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

750.000 VND

3

610.000 VND

4

730.000 VND

5

600.000 VND

6

530.000 VND

7

720.000 VND

8

810.000 VND

9

630.000 VND

10

600.000 VND

11

600.000 VND

12

670.000 VND

13

740.000 VND

14

770.000 VND

15

610.000 VND

16

780.000 VND

17

820.000 VND

18

820.000 VND

19

560.000 VND

20

630.000 VND

21

500.000 VND

22

780.000 VND

23

520.000 VND

24

590.000 VND

25

700.000 VND

26

510.000 VND

27

590.000 VND

28

590.000 VND

29

630.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

680.000 VND

3

710.000 VND

4

570.000 VND

5

740.000 VND

6

530.000 VND

7

860.000 VND

8

570.000 VND

9

600.000 VND

10

630.000 VND

11

840.000 VND

12

690.000 VND

13

820.000 VND

14

870.000 VND

15

730.000 VND

16

800.000 VND

17

750.000 VND

18

880.000 VND

19

670.000 VND

20

830.000 VND

21

740.000 VND

22

750.000 VND

23

770.000 VND

24

670.000 VND

25

570.000 VND

26

760.000 VND

27

530.000 VND

28

540.000 VND

29

830.000 VND

30

500.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

870.000 VND

3

570.000 VND

4

620.000 VND

5

650.000 VND

6

860.000 VND

7

660.000 VND

8

820.000 VND

9

700.000 VND

10

720.000 VND

11

510.000 VND

12

610.000 VND

13

700.000 VND

14

550.000 VND

15

700.000 VND

16

600.000 VND

17

740.000 VND

18

890.000 VND

19

710.000 VND

20

810.000 VND

21

570.000 VND

22

870.000 VND

23

600.000 VND

24

650.000 VND

25

790.000 VND

26

850.000 VND

27

720.000 VND

28

840.000 VND

29

590.000 VND

30

720.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

900.000 VND

3

860.000 VND

4

800.000 VND

5

670.000 VND

6

640.000 VND

7

680.000 VND

8

530.000 VND

9

620.000 VND

10

800.000 VND

11

710.000 VND

12

620.000 VND

13

640.000 VND

14

650.000 VND

15

610.000 VND

16

790.000 VND

17

530.000 VND

18

610.000 VND

19

590.000 VND

20

760.000 VND

21

860.000 VND

22

500.000 VND

23

730.000 VND

24

580.000 VND

25

850.000 VND

26

530.000 VND

27

600.000 VND

28

830.000 VND

29

870.000 VND

30

700.000 VND

Bạn muốn đặt vé chuyến đà lạt đi vinh trước hết bạn cho tên người bay theo đúng giấy chứng minh, nếu trẻ em, em bé thì bạn phải cung cấp ngày tháng năm sinh của bé.

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air
 
Khi ra sân bay bạn cần mang theo giấy chứng minh, ngoài giấy chứng minh bạn có thể mang bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ đảng, giấy xác nhận nhân thân.

Khi lên máy bay bạn không được mang những thứ làm bằng kim loại, nhưng thứ có nước, không được mang thức ăn lên máy bay, vì trên máy bay hãng đã chuẩn bị sẵn quầy thức ăn riêng cho khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ