Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh

Chuyến bay từ đà lạt đi vinh chỉ có một hãng vietjetair bay, mỗi ngày thường thường có khoảng một đến hai chuyến. Nếu bạn ở đà lạt thì bạn có thể chuyển khoản, sau đó vemaybaylyhai.com.vn sẽ gửi file vé qua email, hoặc gửi mã code qua tin nhắn, nếu bạn có người thân ở sài gòn thì có thể đến phòng vé thanh toán trực tiếp.

Giá vé phổ thông của chuyến bay này thường thường khoảng 700.000 đến 1.000.000, còn chuyến khuyến mãi có giá vé rất rẻ khoảng từ 200.000 đến 500.000, nhưng bạn phải đặt xa ngày bay.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

850.000 VND

24

840.000 VND

25

820.000 VND

26

720.000 VND

27

770.000 VND

28

820.000 VND

29

690.000 VND

30

560.000 VND

31

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

650.000 VND

3

520.000 VND

4

550.000 VND

5

900.000 VND

6

650.000 VND

7

540.000 VND

8

700.000 VND

9

820.000 VND

10

630.000 VND

11

790.000 VND

12

850.000 VND

13

610.000 VND

14

820.000 VND

15

670.000 VND

16

530.000 VND

17

790.000 VND

18

820.000 VND

19

900.000 VND

20

550.000 VND

21

820.000 VND

22

800.000 VND

23

800.000 VND

24

840.000 VND

25

720.000 VND

26

850.000 VND

27

580.000 VND

28

820.000 VND

29

550.000 VND

30

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

770.000 VND

3

670.000 VND

4

500.000 VND

5

640.000 VND

6

670.000 VND

7

750.000 VND

8

520.000 VND

9

670.000 VND

10

860.000 VND

11

530.000 VND

12

590.000 VND

13

710.000 VND

14

790.000 VND

15

760.000 VND

16

570.000 VND

17

730.000 VND

18

640.000 VND

19

620.000 VND

20

660.000 VND

21

690.000 VND

22

820.000 VND

23

900.000 VND

24

690.000 VND

25

800.000 VND

26

650.000 VND

27

570.000 VND

28

530.000 VND

29

750.000 VND

30

630.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

640.000 VND

3

880.000 VND

4

550.000 VND

5

620.000 VND

6

580.000 VND

7

780.000 VND

8

890.000 VND

9

740.000 VND

10

730.000 VND

11

710.000 VND

12

730.000 VND

13

680.000 VND

14

660.000 VND

15

680.000 VND

16

610.000 VND

17

810.000 VND

18

750.000 VND

19

610.000 VND

20

540.000 VND

21

630.000 VND

22

780.000 VND

23

690.000 VND

24

590.000 VND

25

650.000 VND

26

520.000 VND

27

730.000 VND

28

690.000 VND

29

820.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,670.000 VND

2

1,450.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,460.000 VND

5

1,590.000 VND

6

1,620.000 VND

7

1,610.000 VND

8

1,740.000 VND

9

1,760.000 VND

10

1,440.000 VND

11

1,760.000 VND

12

1,470.000 VND

13

1,710.000 VND

14

1,590.000 VND

15

1,610.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,520.000 VND

18

1,640.000 VND

19

1,690.000 VND

20

1,780.000 VND

21

1,800.000 VND

22

1,410.000 VND

23

1,690.000 VND

24

1,620.000 VND

25

1,790.000 VND

26

1,770.000 VND

27

1,720.000 VND

28

1,540.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,460.000 VND

31

1,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,370.000 VND

2

1,590.000 VND

3

1,350.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,570.000 VND

6

1,520.000 VND

7

1,320.000 VND

8

1,520.000 VND

9

1,270.000 VND

10

1,400.000 VND

11

1,460.000 VND

12

1,270.000 VND

13

1,550.000 VND

14

1,520.000 VND

15

1,260.000 VND

16

1,210.000 VND

17

1,300.000 VND

18

1,440.000 VND

19

1,490.000 VND

20

1,580.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,430.000 VND

23

1,320.000 VND

24

1,330.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,420.000 VND

27

1,240.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,450.000 VND

30

1,600.000 VND

31

1,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

520.000 VND

3

640.000 VND

4

640.000 VND

5

660.000 VND

6

520.000 VND

7

500.000 VND

8

640.000 VND

9

830.000 VND

10

550.000 VND

11

620.000 VND

12

540.000 VND

13

570.000 VND

14

760.000 VND

15

710.000 VND

16

580.000 VND

17

830.000 VND

18

840.000 VND

19

500.000 VND

20

690.000 VND

21

790.000 VND

22

650.000 VND

23

860.000 VND

24

520.000 VND

25

580.000 VND

26

530.000 VND

27

660.000 VND

28

720.000 VND

29

870.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

620.000 VND

3

580.000 VND

4

620.000 VND

5

640.000 VND

6

740.000 VND

7

630.000 VND

8

820.000 VND

9

770.000 VND

10

860.000 VND

11

510.000 VND

12

650.000 VND

13

570.000 VND

14

520.000 VND

15

560.000 VND

16

700.000 VND

17

810.000 VND

18

740.000 VND

19

880.000 VND

20

570.000 VND

21

770.000 VND

22

640.000 VND

23

790.000 VND

24

580.000 VND

25

900.000 VND

26

620.000 VND

27

540.000 VND

28

690.000 VND

29

740.000 VND

30

630.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

750.000 VND

3

520.000 VND

4

790.000 VND

5

840.000 VND

6

900.000 VND

7

660.000 VND

8

640.000 VND

9

550.000 VND

10

780.000 VND

11

650.000 VND

12

540.000 VND

13

520.000 VND

14

640.000 VND

15

690.000 VND

16

580.000 VND

17

810.000 VND

18

690.000 VND

19

670.000 VND

20

520.000 VND

21

740.000 VND

22

690.000 VND

23

810.000 VND

24

740.000 VND

25

560.000 VND

26

630.000 VND

27

540.000 VND

28

650.000 VND

29

560.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

610.000 VND

3

720.000 VND

4

900.000 VND

5

890.000 VND

6

600.000 VND

7

540.000 VND

8

730.000 VND

9

710.000 VND

10

810.000 VND

11

680.000 VND

12

590.000 VND

13

710.000 VND

14

770.000 VND

15

620.000 VND

16

610.000 VND

17

860.000 VND

18

840.000 VND

19

630.000 VND

20

670.000 VND

21

860.000 VND

22

840.000 VND

23

650.000 VND

24

840.000 VND

25

730.000 VND

26

740.000 VND

27

790.000 VND

28

730.000 VND

29

660.000 VND

30

870.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,260.000 VND

2

2,400.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,140.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,470.000 VND

7

2,490.000 VND

8

2,340.000 VND

9

2,180.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,180.000 VND

12

2,350.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,110.000 VND

15

2,380.000 VND

16

2,320.000 VND

17

2,440.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,250.000 VND

20

2,460.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,140.000 VND

24

2,200.000 VND

25

2,380.000 VND

26

2,140.000 VND

27

2,450.000 VND

28

2,370.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,350.000 VND

31

2,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,710.000 VND

2

2,690.000 VND

3

2,770.000 VND

4

2,620.000 VND

5

2,740.000 VND

6

2,650.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,530.000 VND

9

2,820.000 VND

10

2,530.000 VND

11

2,770.000 VND

12

2,750.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,520.000 VND

15

2,820.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,590.000 VND

18

2,580.000 VND

19

2,660.000 VND

20

2,680.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,720.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,810.000 VND

25

2,670.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,830.000 VND

28

2,680.000 VND

29

2,520.000 VND

Bạn muốn đặt vé chuyến đà lạt đi vinh trước hết bạn cho tên người bay theo đúng giấy chứng minh, nếu trẻ em, em bé thì bạn phải cung cấp ngày tháng năm sinh của bé.

Vé máy bay Đà Lạt đi Vinh giá rẻ vietjet air
 
Khi ra sân bay bạn cần mang theo giấy chứng minh, ngoài giấy chứng minh bạn có thể mang bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ đảng, giấy xác nhận nhân thân.

Khi lên máy bay bạn không được mang những thứ làm bằng kim loại, nhưng thứ có nước, không được mang thức ăn lên máy bay, vì trên máy bay hãng đã chuẩn bị sẵn quầy thức ăn riêng cho khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ