Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột giá rẻ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột

+ Kiểm tra giá vé khứ hồi Đà Nẵng đi Buôn Mê Thuột ngày 10/10 về ngày 13/10, giá vé 1 người lớn , 1 em bé 12 tháng: giá vé người lớn lượt đi và lượt về (1tr050+1tr050=2tr100). Giá vé em bé là 1,050n x 0,1 x 1,1 +100n =  215,500d.

 + Nếu tôi đổi vé lượt đi ngày 10/10 sang ngày 11/10 thì phí đổi là bao nhiêu ? phí đổi là 350.000đ. Giá vé ngày 11/10 là 1.100.000 ngàn. Vậy tổng phí là 350 ngàn + 50 ngàn = 400 ngàn.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,150.000 VND

20

1,210.000 VND

21

1,320.000 VND

22

1,100.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,300.000 VND

25

1,220.000 VND

26

1,090.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,390.000 VND

29

1,260.000 VND

30

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,220.000 VND

2

2,020.000 VND

3

1,900.000 VND

4

2,240.000 VND

5

1,960.000 VND

6

2,040.000 VND

7

2,010.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,150.000 VND

10

2,140.000 VND

11

1,970.000 VND

12

1,910.000 VND

13

1,960.000 VND

14

1,950.000 VND

15

2,150.000 VND

16

2,070.000 VND

17

2,090.000 VND

18

2,120.000 VND

19

1,970.000 VND

20

2,240.000 VND

21

2,220.000 VND

22

2,010.000 VND

23

2,220.000 VND

24

1,910.000 VND

25

2,160.000 VND

26

2,150.000 VND

27

2,070.000 VND

28

2,000.000 VND

29

2,160.000 VND

30

2,060.000 VND

31

2,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,980.000 VND

2

1,910.000 VND

3

1,880.000 VND

4

1,960.000 VND

5

1,710.000 VND

6

1,900.000 VND

7

1,900.000 VND

8

1,860.000 VND

9

1,990.000 VND

10

1,750.000 VND

11

2,060.000 VND

12

2,100.000 VND

13

1,750.000 VND

14

1,900.000 VND

15

2,060.000 VND

16

1,830.000 VND

17

1,710.000 VND

18

2,040.000 VND

19

1,920.000 VND

20

2,010.000 VND

21

2,070.000 VND

22

2,060.000 VND

23

1,930.000 VND

24

2,080.000 VND

25

1,840.000 VND

26

1,960.000 VND

27

1,940.000 VND

28

1,850.000 VND

29

1,810.000 VND

30

1,800.000 VND

31

2,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,310.000 VND

2

1,170.000 VND

3

1,160.000 VND

4

1,050.000 VND

5

1,220.000 VND

6

1,190.000 VND

7

1,190.000 VND

8

1,300.000 VND

9

1,140.000 VND

10

1,190.000 VND

11

1,140.000 VND

12

1,260.000 VND

13

1,320.000 VND

14

1,250.000 VND

15

1,030.000 VND

16

1,240.000 VND

17

1,190.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,000.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,000.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,340.000 VND

26

1,390.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,370.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

1,170.000 VND

3

1,210.000 VND

4

1,170.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,030.000 VND

7

1,020.000 VND

8

1,070.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,250.000 VND

11

1,270.000 VND

12

1,350.000 VND

13

1,080.000 VND

14

1,220.000 VND

15

1,130.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,370.000 VND

18

1,380.000 VND

19

1,240.000 VND

20

1,390.000 VND

21

1,350.000 VND

22

1,050.000 VND

23

1,050.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,250.000 VND

27

1,310.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,280.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,290.000 VND

3

1,300.000 VND

4

1,130.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,300.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,330.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,330.000 VND

11

1,200.000 VND

12

1,370.000 VND

13

1,240.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,200.000 VND

18

1,300.000 VND

19

1,140.000 VND

20

1,380.000 VND

21

1,100.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,400.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,350.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,090.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,260.000 VND

4

1,380.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,270.000 VND

7

1,250.000 VND

8

1,010.000 VND

9

1,380.000 VND

10

1,270.000 VND

11

1,330.000 VND

12

1,060.000 VND

13

1,140.000 VND

14

1,110.000 VND

15

1,170.000 VND

16

1,060.000 VND

17

1,090.000 VND

18

1,140.000 VND

19

1,060.000 VND

20

1,340.000 VND

21

1,080.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,170.000 VND

24

1,030.000 VND

25

1,120.000 VND

26

1,070.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,290.000 VND

30

1,390.000 VND

31

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,920.000 VND

2

2,960.000 VND

3

2,740.000 VND

4

2,780.000 VND

5

2,860.000 VND

6

2,890.000 VND

7

2,800.000 VND

8

2,680.000 VND

9

2,800.000 VND

10

2,720.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,600.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,870.000 VND

15

2,950.000 VND

16

2,710.000 VND

17

2,780.000 VND

18

2,920.000 VND

19

2,690.000 VND

20

2,600.000 VND

21

2,960.000 VND

22

2,910.000 VND

23

2,950.000 VND

24

2,990.000 VND

25

2,790.000 VND

26

2,620.000 VND

27

2,940.000 VND

28

2,640.000 VND

29

2,910.000 VND

30

2,670.000 VND

31

2,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,120.000 VND

2

3,250.000 VND

3

3,380.000 VND

4

3,140.000 VND

5

3,280.000 VND

6

3,270.000 VND

7

3,270.000 VND

8

3,180.000 VND

9

3,370.000 VND

10

3,360.000 VND

11

3,020.000 VND

12

3,020.000 VND

13

3,310.000 VND

14

3,370.000 VND

15

3,190.000 VND

16

3,160.000 VND

17

3,320.000 VND

18

3,360.000 VND

19

3,340.000 VND

20

3,290.000 VND

21

3,200.000 VND

22

3,010.000 VND

23

3,380.000 VND

24

3,320.000 VND

25

3,170.000 VND

26

3,360.000 VND

27

3,190.000 VND

28

3,250.000 VND

29

3,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,580.000 VND

2

2,580.000 VND

3

2,520.000 VND

4

2,750.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,580.000 VND

7

2,510.000 VND

8

2,860.000 VND

9

2,850.000 VND

10

2,720.000 VND

11

2,800.000 VND

12

2,660.000 VND

13

2,680.000 VND

14

2,730.000 VND

15

2,550.000 VND

16

2,750.000 VND

17

2,750.000 VND

18

2,880.000 VND

19

2,830.000 VND

20

2,750.000 VND

21

2,520.000 VND

22

2,520.000 VND

23

2,710.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,820.000 VND

26

2,540.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,640.000 VND

30

2,570.000 VND

31

2,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,320.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,150.000 VND

4

1,120.000 VND

5

1,010.000 VND

6

1,320.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,010.000 VND

9

1,290.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,010.000 VND

14

1,120.000 VND

15

1,050.000 VND

16

1,000.000 VND

17

1,040.000 VND

18

1,250.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,190.000 VND

21

1,110.000 VND

22

1,060.000 VND

23

1,250.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,400.000 VND

26

1,070.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,370.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

1,070.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,080.000 VND

5

1,290.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,380.000 VND

8

1,280.000 VND

9

1,310.000 VND

10

1,370.000 VND

11

1,190.000 VND

12

1,050.000 VND

13

1,230.000 VND

14

1,150.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,390.000 VND

17

1,280.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,390.000 VND

20

1,150.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,280.000 VND

23

1,160.000 VND

24

1,380.000 VND

25

1,140.000 VND

26

1,370.000 VND

27

1,380.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,090.000 VND

31

1,040.000 VND

+ Tôi hoàn vé máy bay thì mất phí bao nhiêu cho 2 mẹ con : phí hoàn cho người lớn là 350 ngàn, phí hoàn cho em bé là 100 ngàn, tổng phí cần thanh toán là 100 + 350 = 450 ngàn.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột giá rẻ
 
+ Tôi lấy tiền hoàn ở đâu, sau bao lâu thì được lấy ? Quý khách có thể lấy tiền hoàn ở đại lý, quý khách có thể đến đại lý để nhận tiền hoặc đại lý sẽ chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng cho bạn. Quý khách có thể nhận tiền hoàn sau thời gian 3 ngày đến 3 tuần.

+ Tôi quên hành lý trên chuyến vé máy bay Đà Nẵng Buôn Ma Thuột thì làm thế nào ? Bạn có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài của hãng VN Airline để lấy lại hành lý.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ