Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ giá rẻ vietjet air

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ

+ Chuyến bay Đà Nẵng đi Cần Thơ của vietnam airlines giá bao nhiêu? Chỉ có một hãng Vietjet Air thực hiện chặng bay này. giá ở các mức 890.000đ đến 1.320.000đ

+  Đặt vé lúc nào đi Cần Thơ có giá tốt nhất, cần những thông tin gì khi đặt vé máy bay? thường đặt trước vài tuần có giá tốt, giá thấp nhất là 480 ngàn chưa thuế phí. Để đặt vé Quý khách cần cung cấp ngày giờ bay, tên người bay, hành lý nếu có.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

920.000 VND

25

750.000 VND

26

630.000 VND

27

950.000 VND

28

610.000 VND

29

610.000 VND

30

690.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

950.000 VND

3

580.000 VND

4

960.000 VND

5

820.000 VND

6

570.000 VND

7

650.000 VND

8

860.000 VND

9

950.000 VND

10

1,000.000 VND

11

970.000 VND

12

960.000 VND

13

920.000 VND

14

580.000 VND

15

800.000 VND

16

580.000 VND

17

690.000 VND

18

880.000 VND

19

850.000 VND

20

880.000 VND

21

690.000 VND

22

770.000 VND

23

870.000 VND

24

800.000 VND

25

680.000 VND

26

840.000 VND

27

750.000 VND

28

680.000 VND

29

820.000 VND

30

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

910.000 VND

3

740.000 VND

4

810.000 VND

5

620.000 VND

6

710.000 VND

7

580.000 VND

8

990.000 VND

9

560.000 VND

10

720.000 VND

11

590.000 VND

12

800.000 VND

13

810.000 VND

14

920.000 VND

15

650.000 VND

16

700.000 VND

17

860.000 VND

18

700.000 VND

19

840.000 VND

20

640.000 VND

21

650.000 VND

22

660.000 VND

23

730.000 VND

24

580.000 VND

25

900.000 VND

26

880.000 VND

27

770.000 VND

28

740.000 VND

29

610.000 VND

30

660.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

880.000 VND

3

660.000 VND

4

870.000 VND

5

620.000 VND

6

550.000 VND

7

640.000 VND

8

830.000 VND

9

930.000 VND

10

880.000 VND

11

670.000 VND

12

950.000 VND

13

680.000 VND

14

950.000 VND

15

710.000 VND

16

610.000 VND

17

760.000 VND

18

820.000 VND

19

650.000 VND

20

620.000 VND

21

650.000 VND

22

900.000 VND

23

820.000 VND

24

870.000 VND

25

910.000 VND

26

570.000 VND

27

860.000 VND

28

880.000 VND

29

970.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,890.000 VND

2

1,500.000 VND

3

1,690.000 VND

4

1,520.000 VND

5

1,460.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,670.000 VND

8

1,750.000 VND

9

1,600.000 VND

10

1,690.000 VND

11

1,830.000 VND

12

1,540.000 VND

13

1,680.000 VND

14

1,670.000 VND

15

1,700.000 VND

16

1,770.000 VND

17

1,750.000 VND

18

1,880.000 VND

19

1,690.000 VND

20

1,870.000 VND

21

1,650.000 VND

22

1,800.000 VND

23

1,890.000 VND

24

1,460.000 VND

25

1,820.000 VND

26

1,640.000 VND

27

1,510.000 VND

28

1,520.000 VND

29

1,700.000 VND

30

1,480.000 VND

31

1,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,520.000 VND

3

1,470.000 VND

4

1,570.000 VND

5

1,550.000 VND

6

1,460.000 VND

7

1,280.000 VND

8

1,650.000 VND

9

1,590.000 VND

10

1,550.000 VND

11

1,410.000 VND

12

1,610.000 VND

13

1,450.000 VND

14

1,310.000 VND

15

1,450.000 VND

16

1,390.000 VND

17

1,280.000 VND

18

1,550.000 VND

19

1,270.000 VND

20

1,680.000 VND

21

1,480.000 VND

22

1,320.000 VND

23

1,650.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,580.000 VND

26

1,620.000 VND

27

1,310.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,290.000 VND

31

1,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

690.000 VND

3

600.000 VND

4

790.000 VND

5

580.000 VND

6

780.000 VND

7

820.000 VND

8

660.000 VND

9

560.000 VND

10

820.000 VND

11

580.000 VND

12

770.000 VND

13

690.000 VND

14

710.000 VND

15

960.000 VND

16

910.000 VND

17

730.000 VND

18

810.000 VND

19

760.000 VND

20

810.000 VND

21

600.000 VND

22

880.000 VND

23

760.000 VND

24

990.000 VND

25

990.000 VND

26

710.000 VND

27

690.000 VND

28

850.000 VND

29

680.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

820.000 VND

3

960.000 VND

4

900.000 VND

5

670.000 VND

6

950.000 VND

7

750.000 VND

8

580.000 VND

9

830.000 VND

10

740.000 VND

11

830.000 VND

12

830.000 VND

13

820.000 VND

14

790.000 VND

15

690.000 VND

16

590.000 VND

17

710.000 VND

18

740.000 VND

19

930.000 VND

20

840.000 VND

21

810.000 VND

22

770.000 VND

23

630.000 VND

24

980.000 VND

25

820.000 VND

26

720.000 VND

27

610.000 VND

28

610.000 VND

29

680.000 VND

30

830.000 VND

31

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

720.000 VND

3

930.000 VND

4

720.000 VND

5

710.000 VND

6

570.000 VND

7

990.000 VND

8

730.000 VND

9

550.000 VND

10

690.000 VND

11

650.000 VND

12

730.000 VND

13

640.000 VND

14

570.000 VND

15

670.000 VND

16

780.000 VND

17

930.000 VND

18

640.000 VND

19

610.000 VND

20

640.000 VND

21

800.000 VND

22

700.000 VND

23

750.000 VND

24

760.000 VND

25

880.000 VND

26

920.000 VND

27

660.000 VND

28

700.000 VND

29

960.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

640.000 VND

3

850.000 VND

4

640.000 VND

5

550.000 VND

6

680.000 VND

7

830.000 VND

8

590.000 VND

9

700.000 VND

10

770.000 VND

11

700.000 VND

12

560.000 VND

13

800.000 VND

14

560.000 VND

15

890.000 VND

16

830.000 VND

17

570.000 VND

18

960.000 VND

19

660.000 VND

20

780.000 VND

21

770.000 VND

22

910.000 VND

23

730.000 VND

24

620.000 VND

25

750.000 VND

26

920.000 VND

27

990.000 VND

28

720.000 VND

29

650.000 VND

30

990.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,320.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,570.000 VND

6

2,460.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,430.000 VND

9

2,530.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,430.000 VND

15

2,460.000 VND

16

2,530.000 VND

17

2,600.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,590.000 VND

20

2,280.000 VND

21

2,440.000 VND

22

2,450.000 VND

23

2,180.000 VND

24

2,490.000 VND

25

2,310.000 VND

26

2,400.000 VND

27

2,270.000 VND

28

2,360.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,510.000 VND

31

2,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,780.000 VND

2

2,970.000 VND

3

2,890.000 VND

4

2,840.000 VND

5

2,920.000 VND

6

2,560.000 VND

7

2,960.000 VND

8

2,900.000 VND

9

3,000.000 VND

10

2,630.000 VND

11

2,720.000 VND

12

2,830.000 VND

13

2,990.000 VND

14

2,960.000 VND

15

2,930.000 VND

16

2,730.000 VND

17

2,850.000 VND

18

2,660.000 VND

19

2,660.000 VND

20

2,760.000 VND

21

2,620.000 VND

22

2,800.000 VND

23

2,810.000 VND

24

2,870.000 VND

25

2,770.000 VND

26

2,610.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,870.000 VND

29

2,610.000 VND

+ Chi tiết về thủ tục khi bay của người lớn? Bạn đến sân bay Đà nẵng đến quầy vietjet air, cung cấp mã bay và giấy chứng minh để an ninh kiểm tra, khi đã làm thủ tục hoàn chỉnh và ngồi đợi máy bay cất cánh.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ giá rẻ vietjet air
 
+ Vé Vietjet đăng kí 30kg thì hết bao nhiêu tiền? Vietjet quy định 30kg ký gởi là 380.000đ.

+ Tôi mua vé vietjet đà nẵng đi cần thơ ngày 17/10 giá 900.000 .nhưng muốn đổi vé cho em tôi đi Hà Nội - Cần Thơ ngày 20/10 thì phí đổi bao nhiêu ? Vietjet Air vừa mới mở thêm đường bay từ HN về Cần Thơ, giá vé ngày 20.10 là 1,050,000d. Tổng phí bao gồm phí đổi 360 + giá vé chênh lệch (1050-900=150n), tổng là 510.000.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ