Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt

Tôi có mua 2 vé của hãng vietnam airlines bay từ Đà Nẵng đi Đà Lạt, bây giờ hoàn vé thì khi nào đại lý vemaybaylyhai.com.vn gửi tiền hoàn về? Đại lý sẽ gửi tiền hoàn vé sau thời gian 3 ngày đến 3 tuần.

Hiện tại mình đang ở sân bay Đà Nẵng mua vé bên đại lý bạn làm sao lấy vé, mình không biết chuyển khoản? Bạn có thể nhờ người thân chuyển khoản, sau khi xác nhận việc chuyển khoản thành công đại lý sẽ gửi mã đặt chỗ cho quý khách qua email hoặc tin nhắn điện thoại. Hai là nếu bạn có người thân ở khu vực tphcm, vé có thể giao và thanh toán tận nơi.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

930.000 VND

25

1,050.000 VND

26

1,230.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,190.000 VND

29

850.000 VND

30

770.000 VND

31

1,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

880.000 VND

3

1,210.000 VND

4

1,280.000 VND

5

1,010.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,120.000 VND

8

880.000 VND

9

810.000 VND

10

860.000 VND

11

1,120.000 VND

12

830.000 VND

13

910.000 VND

14

1,210.000 VND

15

1,300.000 VND

16

1,040.000 VND

17

930.000 VND

18

840.000 VND

19

1,150.000 VND

20

840.000 VND

21

1,290.000 VND

22

1,340.000 VND

23

880.000 VND

24

1,000.000 VND

25

1,290.000 VND

26

880.000 VND

27

930.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,800.000 VND

2

1,760.000 VND

3

1,680.000 VND

4

2,020.000 VND

5

1,880.000 VND

6

2,140.000 VND

7

1,930.000 VND

8

2,120.000 VND

9

2,240.000 VND

10

2,250.000 VND

11

2,130.000 VND

12

1,900.000 VND

13

1,980.000 VND

14

2,050.000 VND

15

2,190.000 VND

16

2,110.000 VND

17

2,190.000 VND

18

2,080.000 VND

19

1,830.000 VND

20

2,060.000 VND

21

1,710.000 VND

22

2,230.000 VND

23

1,820.000 VND

24

1,800.000 VND

25

2,220.000 VND

26

1,750.000 VND

27

1,910.000 VND

28

2,150.000 VND

29

2,160.000 VND

30

1,760.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,990.000 VND

2

1,990.000 VND

3

2,000.000 VND

4

2,020.000 VND

5

1,980.000 VND

6

1,500.000 VND

7

1,820.000 VND

8

1,820.000 VND

9

1,820.000 VND

10

1,510.000 VND

11

1,630.000 VND

12

1,660.000 VND

13

1,770.000 VND

14

1,840.000 VND

15

2,020.000 VND

16

1,840.000 VND

17

1,840.000 VND

18

1,720.000 VND

19

1,900.000 VND

20

1,550.000 VND

21

1,710.000 VND

22

1,740.000 VND

23

1,810.000 VND

24

2,000.000 VND

25

1,840.000 VND

26

1,460.000 VND

27

1,790.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,790.000 VND

30

1,940.000 VND

31

1,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

760.000 VND

3

1,150.000 VND

4

860.000 VND

5

990.000 VND

6

790.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,340.000 VND

9

1,290.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,110.000 VND

12

920.000 VND

13

910.000 VND

14

1,010.000 VND

15

970.000 VND

16

1,080.000 VND

17

1,310.000 VND

18

1,050.000 VND

19

950.000 VND

20

1,000.000 VND

21

930.000 VND

22

1,130.000 VND

23

850.000 VND

24

1,070.000 VND

25

910.000 VND

26

1,350.000 VND

27

940.000 VND

28

1,080.000 VND

29

830.000 VND

30

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

880.000 VND

3

1,220.000 VND

4

970.000 VND

5

990.000 VND

6

1,260.000 VND

7

920.000 VND

8

1,140.000 VND

9

820.000 VND

10

1,060.000 VND

11

950.000 VND

12

890.000 VND

13

1,230.000 VND

14

890.000 VND

15

1,210.000 VND

16

1,010.000 VND

17

800.000 VND

18

970.000 VND

19

970.000 VND

20

1,340.000 VND

21

1,060.000 VND

22

1,030.000 VND

23

950.000 VND

24

900.000 VND

25

940.000 VND

26

1,240.000 VND

27

920.000 VND

28

930.000 VND

29

1,250.000 VND

30

1,350.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

790.000 VND

3

970.000 VND

4

920.000 VND

5

880.000 VND

6

860.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,220.000 VND

12

1,250.000 VND

13

1,320.000 VND

14

1,120.000 VND

15

910.000 VND

16

980.000 VND

17

1,070.000 VND

18

770.000 VND

19

1,280.000 VND

20

900.000 VND

21

820.000 VND

22

1,220.000 VND

23

1,330.000 VND

24

1,090.000 VND

25

1,180.000 VND

26

1,170.000 VND

27

780.000 VND

28

1,100.000 VND

29

860.000 VND

30

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

1,300.000 VND

3

1,220.000 VND

4

1,130.000 VND

5

910.000 VND

6

1,210.000 VND

7

950.000 VND

8

810.000 VND

9

830.000 VND

10

880.000 VND

11

1,250.000 VND

12

960.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,280.000 VND

15

810.000 VND

16

780.000 VND

17

850.000 VND

18

780.000 VND

19

1,300.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,100.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,320.000 VND

24

870.000 VND

25

950.000 VND

26

1,310.000 VND

27

930.000 VND

28

770.000 VND

29

860.000 VND

30

950.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,720.000 VND

2

2,570.000 VND

3

2,870.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,880.000 VND

7

2,860.000 VND

8

2,770.000 VND

9

2,900.000 VND

10

2,620.000 VND

11

2,460.000 VND

12

2,410.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,420.000 VND

15

2,700.000 VND

16

2,470.000 VND

17

2,810.000 VND

18

2,870.000 VND

19

2,860.000 VND

20

2,420.000 VND

21

2,450.000 VND

22

2,550.000 VND

23

2,850.000 VND

24

2,390.000 VND

25

2,380.000 VND

26

2,690.000 VND

27

2,520.000 VND

28

2,610.000 VND

29

2,920.000 VND

30

2,710.000 VND

31

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,190.000 VND

2

2,970.000 VND

3

3,240.000 VND

4

3,240.000 VND

5

3,060.000 VND

6

3,300.000 VND

7

3,350.000 VND

8

3,270.000 VND

9

3,040.000 VND

10

3,110.000 VND

11

2,830.000 VND

12

3,180.000 VND

13

3,150.000 VND

14

2,820.000 VND

15

2,880.000 VND

16

2,790.000 VND

17

3,180.000 VND

18

3,070.000 VND

19

3,150.000 VND

20

3,020.000 VND

21

2,940.000 VND

22

2,760.000 VND

23

2,820.000 VND

24

2,980.000 VND

25

3,210.000 VND

26

3,140.000 VND

27

3,270.000 VND

28

3,030.000 VND

29

2,780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,730.000 VND

2

2,330.000 VND

3

2,380.000 VND

4

2,440.000 VND

5

2,480.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,340.000 VND

8

2,370.000 VND

9

2,690.000 VND

10

2,270.000 VND

11

2,800.000 VND

12

2,310.000 VND

13

2,680.000 VND

14

2,820.000 VND

15

2,550.000 VND

16

2,710.000 VND

17

2,420.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,700.000 VND

20

2,390.000 VND

21

2,540.000 VND

22

2,820.000 VND

23

2,680.000 VND

24

2,730.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,640.000 VND

28

2,820.000 VND

29

2,630.000 VND

30

2,580.000 VND

31

2,800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

880.000 VND

3

1,160.000 VND

4

820.000 VND

5

800.000 VND

6

890.000 VND

7

880.000 VND

8

860.000 VND

9

990.000 VND

10

1,260.000 VND

11

760.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,270.000 VND

14

1,280.000 VND

15

980.000 VND

16

1,190.000 VND

17

750.000 VND

18

1,010.000 VND

19

1,300.000 VND

20

1,120.000 VND

21

830.000 VND

22

780.000 VND

23

1,230.000 VND

24

960.000 VND

25

1,260.000 VND

26

830.000 VND

27

1,180.000 VND

28

1,250.000 VND

29

1,350.000 VND

30

760.000 VND

Vietjet air và hãng jetstar giá rẻ bán vé máy bay chặng này bao nhiêu tiền? Từ Đà Nẵng đi Đà Lạt chỉ có 1 hãng VietNam Airline bay. Giá thấp nhất là 830,000đ/ vé.

Tôi lỡ quên xóa tin nhắn mã bay khi mua vé bên đại lý của bạn thì làm cách nào để nhận lại vé? Bạn có thể liên hệ với đại lý, cung cấp những thông tin bay của mình để lấy lại mã đặt chỗ.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt giá rẻ vietnam airlines
 
Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt? Mỗi ngày có 1 chuyến bay từ Đà Nẵng về Đà Lạt và ngược lại.

Đến đà lạt có phải sân bay liên khương không? bay mất bao nhiêu tiếng? Sân bay ở Đà Lạt có tên Liên Khương, bay từ Đà Nẵng đến Đà Lạt khoảng 1 giờ.

Đại lý có thể xuất vé trước và chuyển khoản sau được không? Quý khách chuyển khoản khi đó bên đại lý mới xác nhận và xuất vé máy bay được.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ