Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt

Tôi có mua 2 vé của hãng vietnam airlines bay từ Đà Nẵng đi Đà Lạt, bây giờ hoàn vé thì khi nào đại lý vemaybaylyhai.com.vn gửi tiền hoàn về? Đại lý sẽ gửi tiền hoàn vé sau thời gian 3 ngày đến 3 tuần.

Hiện tại mình đang ở sân bay Đà Nẵng mua vé bên đại lý bạn làm sao lấy vé, mình không biết chuyển khoản? Bạn có thể nhờ người thân chuyển khoản, sau khi xác nhận việc chuyển khoản thành công đại lý sẽ gửi mã đặt chỗ cho quý khách qua email hoặc tin nhắn điện thoại. Hai là nếu bạn có người thân ở khu vực tphcm, vé có thể giao và thanh toán tận nơi.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,260.000 VND

20

1,190.000 VND

21

820.000 VND

22

820.000 VND

23

1,090.000 VND

24

940.000 VND

25

1,160.000 VND

26

1,310.000 VND

27

930.000 VND

28

940.000 VND

29

1,330.000 VND

30

1,300.000 VND

31

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

930.000 VND

3

1,180.000 VND

4

1,320.000 VND

5

1,160.000 VND

6

990.000 VND

7

1,240.000 VND

8

890.000 VND

9

970.000 VND

10

890.000 VND

11

810.000 VND

12

1,190.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,160.000 VND

16

970.000 VND

17

830.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,250.000 VND

20

930.000 VND

21

1,120.000 VND

22

930.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,080.000 VND

25

1,020.000 VND

26

950.000 VND

27

930.000 VND

28

1,330.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

1,110.000 VND

3

1,210.000 VND

4

850.000 VND

5

1,180.000 VND

6

800.000 VND

7

840.000 VND

8

1,200.000 VND

9

1,300.000 VND

10

1,260.000 VND

11

790.000 VND

12

1,290.000 VND

13

890.000 VND

14

1,000.000 VND

15

1,040.000 VND

16

1,020.000 VND

17

870.000 VND

18

1,340.000 VND

19

890.000 VND

20

1,080.000 VND

21

1,110.000 VND

22

910.000 VND

23

760.000 VND

24

1,090.000 VND

25

930.000 VND

26

930.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,190.000 VND

29

790.000 VND

30

1,240.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,480.000 VND

2

2,540.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,550.000 VND

5

2,650.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,760.000 VND

8

2,810.000 VND

9

2,710.000 VND

10

2,730.000 VND

11

2,610.000 VND

12

2,400.000 VND

13

2,370.000 VND

14

2,530.000 VND

15

2,770.000 VND

16

2,420.000 VND

17

2,380.000 VND

18

2,410.000 VND

19

2,940.000 VND

20

2,640.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,490.000 VND

23

2,820.000 VND

24

2,510.000 VND

25

2,390.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,420.000 VND

28

2,740.000 VND

29

2,670.000 VND

30

2,950.000 VND

31

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,830.000 VND

2

3,070.000 VND

3

2,800.000 VND

4

3,150.000 VND

5

3,350.000 VND

6

3,170.000 VND

7

2,770.000 VND

8

2,890.000 VND

9

3,280.000 VND

10

2,870.000 VND

11

3,220.000 VND

12

3,070.000 VND

13

3,030.000 VND

14

2,990.000 VND

15

2,920.000 VND

16

3,090.000 VND

17

3,070.000 VND

18

3,140.000 VND

19

3,130.000 VND

20

2,860.000 VND

21

2,950.000 VND

22

3,260.000 VND

23

2,970.000 VND

24

3,160.000 VND

25

2,980.000 VND

26

2,990.000 VND

27

2,870.000 VND

28

3,120.000 VND

29

3,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,820.000 VND

3

2,670.000 VND

4

2,740.000 VND

5

2,300.000 VND

6

2,650.000 VND

7

2,300.000 VND

8

2,340.000 VND

9

2,480.000 VND

10

2,260.000 VND

11

2,710.000 VND

12

2,810.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,310.000 VND

15

2,730.000 VND

16

2,360.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,620.000 VND

20

2,500.000 VND

21

2,800.000 VND

22

2,830.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,810.000 VND

25

2,640.000 VND

26

2,560.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,600.000 VND

30

2,300.000 VND

31

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

990.000 VND

3

880.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,170.000 VND

6

1,170.000 VND

7

960.000 VND

8

1,230.000 VND

9

900.000 VND

10

890.000 VND

11

1,260.000 VND

12

880.000 VND

13

1,040.000 VND

14

820.000 VND

15

850.000 VND

16

1,240.000 VND

17

780.000 VND

18

1,030.000 VND

19

880.000 VND

20

1,290.000 VND

21

900.000 VND

22

1,110.000 VND

23

980.000 VND

24

1,280.000 VND

25

1,260.000 VND

26

990.000 VND

27

1,160.000 VND

28

830.000 VND

29

990.000 VND

30

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

790.000 VND

3

1,200.000 VND

4

1,040.000 VND

5

1,010.000 VND

6

1,280.000 VND

7

1,330.000 VND

8

930.000 VND

9

1,280.000 VND

10

1,350.000 VND

11

920.000 VND

12

1,010.000 VND

13

1,350.000 VND

14

830.000 VND

15

1,240.000 VND

16

1,330.000 VND

17

980.000 VND

18

860.000 VND

19

1,090.000 VND

20

810.000 VND

21

770.000 VND

22

1,160.000 VND

23

1,040.000 VND

24

970.000 VND

25

840.000 VND

26

810.000 VND

27

1,200.000 VND

28

990.000 VND

29

800.000 VND

30

830.000 VND

31

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,260.000 VND

2

820.000 VND

3

1,290.000 VND

4

1,170.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,200.000 VND

8

950.000 VND

9

1,250.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,300.000 VND

12

1,030.000 VND

13

1,340.000 VND

14

1,250.000 VND

15

1,010.000 VND

16

870.000 VND

17

1,330.000 VND

18

940.000 VND

19

750.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,210.000 VND

22

770.000 VND

23

930.000 VND

24

1,140.000 VND

25

1,270.000 VND

26

790.000 VND

27

970.000 VND

28

810.000 VND

29

800.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,340.000 VND

4

1,320.000 VND

5

840.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,010.000 VND

9

780.000 VND

10

780.000 VND

11

880.000 VND

12

1,160.000 VND

13

1,150.000 VND

14

1,300.000 VND

15

1,180.000 VND

16

900.000 VND

17

750.000 VND

18

1,320.000 VND

19

850.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,160.000 VND

22

880.000 VND

23

920.000 VND

24

880.000 VND

25

1,200.000 VND

26

900.000 VND

27

990.000 VND

28

1,070.000 VND

29

1,190.000 VND

30

1,240.000 VND

31

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

810.000 VND

3

1,220.000 VND

4

820.000 VND

5

1,100.000 VND

6

960.000 VND

7

810.000 VND

8

1,030.000 VND

9

1,340.000 VND

10

1,110.000 VND

11

860.000 VND

12

860.000 VND

13

790.000 VND

14

850.000 VND

15

960.000 VND

16

1,310.000 VND

17

1,210.000 VND

18

1,270.000 VND

19

940.000 VND

20

920.000 VND

21

1,220.000 VND

22

1,170.000 VND

23

910.000 VND

24

870.000 VND

25

970.000 VND

26

1,030.000 VND

27

1,240.000 VND

28

910.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,210.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,180.000 VND

4

980.000 VND

5

1,320.000 VND

6

1,130.000 VND

7

780.000 VND

8

1,240.000 VND

9

830.000 VND

10

790.000 VND

11

1,190.000 VND

12

910.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,000.000 VND

15

1,190.000 VND

16

880.000 VND

17

1,330.000 VND

18

1,160.000 VND

19

770.000 VND

20

1,160.000 VND

21

890.000 VND

22

1,130.000 VND

23

870.000 VND

24

1,070.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,310.000 VND

27

1,020.000 VND

28

970.000 VND

29

760.000 VND

30

1,190.000 VND

Vietjet air và hãng jetstar giá rẻ bán vé máy bay chặng này bao nhiêu tiền? Từ Đà Nẵng đi Đà Lạt chỉ có 1 hãng VietNam Airline bay. Giá thấp nhất là 830,000đ/ vé.

Tôi lỡ quên xóa tin nhắn mã bay khi mua vé bên đại lý của bạn thì làm cách nào để nhận lại vé? Bạn có thể liên hệ với đại lý, cung cấp những thông tin bay của mình để lấy lại mã đặt chỗ.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt giá rẻ vietnam airlines
 
Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt? Mỗi ngày có 1 chuyến bay từ Đà Nẵng về Đà Lạt và ngược lại.

Đến đà lạt có phải sân bay liên khương không? bay mất bao nhiêu tiếng? Sân bay ở Đà Lạt có tên Liên Khương, bay từ Đà Nẵng đến Đà Lạt khoảng 1 giờ.

Đại lý có thể xuất vé trước và chuyển khoản sau được không? Quý khách chuyển khoản khi đó bên đại lý mới xác nhận và xuất vé máy bay được.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ