Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội

Tôi cần biết thông tin của hai sân bay này như tên, địa điểm, và mã sân bay? Ở Đà nẵng có 1 sân bay duy nhất là sân bay Đà Nẵng (DAD) nằm ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ở Hà Nội có 1 sân bay duy nhất là sân bay Nội Bài (HAN) thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Mỗi ngày có bao nhiêu hãng bay chặng vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội? Mỗi ngày có đến 3 hãng tham gia bay chặng này.

Các mức gói hành lý vietjet air mở bán cụ thể là bao nhiêu? Vietjet air mở bán các gói hành lý như sau: gói 15kg giá 145n, gói 20kg giá 175n, gói 25 kg giá 240,000đ và gói 30kg giá 380ngan.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

760.000 VND

15

590.000 VND

16

610.000 VND

17

710.000 VND

18

900.000 VND

19

800.000 VND

20

840.000 VND

21

760.000 VND

22

580.000 VND

23

750.000 VND

24

810.000 VND

25

810.000 VND

26

470.000 VND

27

480.000 VND

28

520.000 VND

29

730.000 VND

30

760.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,340.000 VND

2

2,340.000 VND

3

2,150.000 VND

4

2,470.000 VND

5

2,400.000 VND

6

2,400.000 VND

7

2,270.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,120.000 VND

11

2,470.000 VND

12

2,490.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,290.000 VND

16

2,240.000 VND

17

2,170.000 VND

18

2,410.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,320.000 VND

21

2,200.000 VND

22

2,200.000 VND

23

2,410.000 VND

24

2,080.000 VND

25

2,190.000 VND

26

2,150.000 VND

27

2,260.000 VND

28

2,190.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,290.000 VND

31

2,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,670.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,800.000 VND

4

2,460.000 VND

5

2,800.000 VND

6

2,780.000 VND

7

2,510.000 VND

8

2,470.000 VND

9

2,680.000 VND

10

2,650.000 VND

11

2,720.000 VND

12

2,880.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,510.000 VND

15

2,480.000 VND

16

2,690.000 VND

17

2,650.000 VND

18

2,840.000 VND

19

2,470.000 VND

20

2,710.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,860.000 VND

23

2,820.000 VND

24

2,710.000 VND

25

2,590.000 VND

26

2,490.000 VND

27

2,880.000 VND

28

2,820.000 VND

29

2,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,230.000 VND

2

2,000.000 VND

3

2,140.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,300.000 VND

6

2,020.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,240.000 VND

9

2,270.000 VND

10

2,150.000 VND

11

2,320.000 VND

12

2,090.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,390.000 VND

15

2,070.000 VND

16

2,150.000 VND

17

2,230.000 VND

18

1,960.000 VND

19

2,000.000 VND

20

2,100.000 VND

21

2,160.000 VND

22

2,050.000 VND

23

2,330.000 VND

24

2,180.000 VND

25

2,110.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,270.000 VND

28

2,000.000 VND

29

2,130.000 VND

30

2,340.000 VND

31

2,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

850.000 VND

3

680.000 VND

4

570.000 VND

5

850.000 VND

6

600.000 VND

7

790.000 VND

8

900.000 VND

9

780.000 VND

10

540.000 VND

11

690.000 VND

12

780.000 VND

13

580.000 VND

14

780.000 VND

15

810.000 VND

16

660.000 VND

17

470.000 VND

18

850.000 VND

19

610.000 VND

20

630.000 VND

21

840.000 VND

22

610.000 VND

23

860.000 VND

24

850.000 VND

25

760.000 VND

26

560.000 VND

27

900.000 VND

28

850.000 VND

29

500.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

560.000 VND

3

550.000 VND

4

810.000 VND

5

570.000 VND

6

820.000 VND

7

880.000 VND

8

790.000 VND

9

680.000 VND

10

680.000 VND

11

780.000 VND

12

640.000 VND

13

780.000 VND

14

900.000 VND

15

870.000 VND

16

790.000 VND

17

580.000 VND

18

620.000 VND

19

500.000 VND

20

500.000 VND

21

630.000 VND

22

680.000 VND

23

490.000 VND

24

540.000 VND

25

850.000 VND

26

800.000 VND

27

660.000 VND

28

600.000 VND

29

670.000 VND

30

470.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

810.000 VND

3

690.000 VND

4

480.000 VND

5

580.000 VND

6

700.000 VND

7

810.000 VND

8

470.000 VND

9

560.000 VND

10

780.000 VND

11

700.000 VND

12

540.000 VND

13

620.000 VND

14

560.000 VND

15

490.000 VND

16

540.000 VND

17

900.000 VND

18

680.000 VND

19

860.000 VND

20

530.000 VND

21

470.000 VND

22

890.000 VND

23

630.000 VND

24

840.000 VND

25

890.000 VND

26

730.000 VND

27

800.000 VND

28

650.000 VND

29

670.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

540.000 VND

3

800.000 VND

4

530.000 VND

5

580.000 VND

6

840.000 VND

7

490.000 VND

8

540.000 VND

9

840.000 VND

10

500.000 VND

11

750.000 VND

12

620.000 VND

13

700.000 VND

14

720.000 VND

15

670.000 VND

16

740.000 VND

17

870.000 VND

18

790.000 VND

19

700.000 VND

20

620.000 VND

21

570.000 VND

22

530.000 VND

23

490.000 VND

24

830.000 VND

25

670.000 VND

26

820.000 VND

27

760.000 VND

28

720.000 VND

29

900.000 VND

30

590.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

810.000 VND

3

470.000 VND

4

570.000 VND

5

530.000 VND

6

750.000 VND

7

860.000 VND

8

800.000 VND

9

780.000 VND

10

770.000 VND

11

630.000 VND

12

780.000 VND

13

750.000 VND

14

550.000 VND

15

550.000 VND

16

880.000 VND

17

880.000 VND

18

520.000 VND

19

500.000 VND

20

630.000 VND

21

890.000 VND

22

750.000 VND

23

820.000 VND

24

740.000 VND

25

760.000 VND

26

490.000 VND

27

790.000 VND

28

490.000 VND

29

700.000 VND

30

640.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

510.000 VND

3

840.000 VND

4

520.000 VND

5

690.000 VND

6

590.000 VND

7

900.000 VND

8

740.000 VND

9

750.000 VND

10

890.000 VND

11

640.000 VND

12

710.000 VND

13

530.000 VND

14

830.000 VND

15

860.000 VND

16

890.000 VND

17

750.000 VND

18

540.000 VND

19

620.000 VND

20

810.000 VND

21

660.000 VND

22

500.000 VND

23

560.000 VND

24

490.000 VND

25

480.000 VND

26

760.000 VND

27

810.000 VND

28

900.000 VND

29

640.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

820.000 VND

3

750.000 VND

4

820.000 VND

5

620.000 VND

6

880.000 VND

7

790.000 VND

8

580.000 VND

9

810.000 VND

10

870.000 VND

11

650.000 VND

12

610.000 VND

13

850.000 VND

14

540.000 VND

15

530.000 VND

16

730.000 VND

17

590.000 VND

18

490.000 VND

19

660.000 VND

20

460.000 VND

21

690.000 VND

22

750.000 VND

23

450.000 VND

24

570.000 VND

25

610.000 VND

26

760.000 VND

27

810.000 VND

28

460.000 VND

29

630.000 VND

30

900.000 VND

31

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

480.000 VND

3

570.000 VND

4

610.000 VND

5

610.000 VND

6

550.000 VND

7

520.000 VND

8

900.000 VND

9

470.000 VND

10

730.000 VND

11

510.000 VND

12

800.000 VND

13

510.000 VND

14

610.000 VND

15

790.000 VND

16

780.000 VND

17

730.000 VND

18

710.000 VND

19

590.000 VND

20

520.000 VND

21

820.000 VND

22

760.000 VND

23

730.000 VND

24

640.000 VND

25

460.000 VND

26

630.000 VND

27

670.000 VND

28

590.000 VND

29

610.000 VND

30

770.000 VND

Theo quy định hãng hàng không trẻ em dưới 2 tuổi thì đi chung với cha mẹ ruột, vậy một em bé 1 tuổi và trẻ em 3 tuổi có được đi không? Trẻ 1 tuổi và trẻ em 3 tuổi đều có thể đi chung với cha hoặc mẹ ruột.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines
 
Vietnam airlines có miễn phí cho trẻ em và em bé không? Vietnam airlines không miễn phí giá vé cho trẻ em và em bé. nhưng sẽ giảm giá từ 25 đến 90%.

Mỗi tháng tôi đi công tác thường xuyên chặng Đà Nẵng Hà Nội vậy có chính sách gì cho người bay thường xuyên không? Bạn đặt vé thường xuyên tại đại lý luôn được chúng tôi hỗ trợ bán giá vé tốt nhất, giảm giá vé tốt nhất và ưu tiên phục vụ 24/24. Nếu Bạn đi thường xuyên hãng VN Airlines có thể liên hệ với tổng đài để đăng ký thẻ vàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ