Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội

Tôi cần biết thông tin của hai sân bay này như tên, địa điểm, và mã sân bay? Ở Đà nẵng có 1 sân bay duy nhất là sân bay Đà Nẵng (DAD) nằm ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ở Hà Nội có 1 sân bay duy nhất là sân bay Nội Bài (HAN) thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Mỗi ngày có bao nhiêu hãng bay chặng vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội? Mỗi ngày có đến 3 hãng tham gia bay chặng này.

Các mức gói hành lý vietjet air mở bán cụ thể là bao nhiêu? Vietjet air mở bán các gói hành lý như sau: gói 15kg giá 145n, gói 20kg giá 175n, gói 25 kg giá 240,000đ và gói 30kg giá 380ngan.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

550.000 VND

25

710.000 VND

26

510.000 VND

27

490.000 VND

28

890.000 VND

29

750.000 VND

30

610.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

610.000 VND

3

680.000 VND

4

740.000 VND

5

730.000 VND

6

570.000 VND

7

560.000 VND

8

570.000 VND

9

560.000 VND

10

640.000 VND

11

780.000 VND

12

510.000 VND

13

690.000 VND

14

530.000 VND

15

450.000 VND

16

820.000 VND

17

820.000 VND

18

870.000 VND

19

510.000 VND

20

700.000 VND

21

780.000 VND

22

790.000 VND

23

740.000 VND

24

650.000 VND

25

840.000 VND

26

580.000 VND

27

610.000 VND

28

590.000 VND

29

530.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

640.000 VND

3

810.000 VND

4

500.000 VND

5

860.000 VND

6

760.000 VND

7

670.000 VND

8

720.000 VND

9

660.000 VND

10

470.000 VND

11

860.000 VND

12

880.000 VND

13

780.000 VND

14

520.000 VND

15

790.000 VND

16

500.000 VND

17

700.000 VND

18

680.000 VND

19

850.000 VND

20

570.000 VND

21

580.000 VND

22

640.000 VND

23

630.000 VND

24

860.000 VND

25

490.000 VND

26

540.000 VND

27

580.000 VND

28

560.000 VND

29

640.000 VND

30

880.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

720.000 VND

3

550.000 VND

4

460.000 VND

5

580.000 VND

6

650.000 VND

7

480.000 VND

8

790.000 VND

9

770.000 VND

10

880.000 VND

11

820.000 VND

12

480.000 VND

13

570.000 VND

14

660.000 VND

15

740.000 VND

16

580.000 VND

17

770.000 VND

18

870.000 VND

19

620.000 VND

20

640.000 VND

21

560.000 VND

22

620.000 VND

23

770.000 VND

24

590.000 VND

25

880.000 VND

26

600.000 VND

27

680.000 VND

28

840.000 VND

29

850.000 VND

30

460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,410.000 VND

2

1,390.000 VND

3

1,440.000 VND

4

1,700.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,450.000 VND

7

1,380.000 VND

8

1,590.000 VND

9

1,670.000 VND

10

1,440.000 VND

11

1,400.000 VND

12

1,560.000 VND

13

1,770.000 VND

14

1,540.000 VND

15

1,640.000 VND

16

1,510.000 VND

17

1,690.000 VND

18

1,630.000 VND

19

1,560.000 VND

20

1,580.000 VND

21

1,620.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,500.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,790.000 VND

26

1,680.000 VND

27

1,420.000 VND

28

1,670.000 VND

29

1,580.000 VND

30

1,760.000 VND

31

1,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,570.000 VND

2

1,480.000 VND

3

1,260.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,430.000 VND

6

1,370.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,320.000 VND

9

1,560.000 VND

10

1,290.000 VND

11

1,350.000 VND

12

1,520.000 VND

13

1,410.000 VND

14

1,280.000 VND

15

1,360.000 VND

16

1,500.000 VND

17

1,210.000 VND

18

1,580.000 VND

19

1,460.000 VND

20

1,210.000 VND

21

1,360.000 VND

22

1,390.000 VND

23

1,360.000 VND

24

1,330.000 VND

25

1,280.000 VND

26

1,600.000 VND

27

1,230.000 VND

28

1,550.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,250.000 VND

31

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

670.000 VND

3

690.000 VND

4

830.000 VND

5

660.000 VND

6

580.000 VND

7

460.000 VND

8

860.000 VND

9

510.000 VND

10

500.000 VND

11

870.000 VND

12

870.000 VND

13

460.000 VND

14

900.000 VND

15

760.000 VND

16

560.000 VND

17

520.000 VND

18

720.000 VND

19

860.000 VND

20

610.000 VND

21

800.000 VND

22

620.000 VND

23

630.000 VND

24

550.000 VND

25

670.000 VND

26

740.000 VND

27

740.000 VND

28

550.000 VND

29

750.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

450.000 VND

3

870.000 VND

4

470.000 VND

5

480.000 VND

6

550.000 VND

7

470.000 VND

8

740.000 VND

9

860.000 VND

10

900.000 VND

11

540.000 VND

12

800.000 VND

13

550.000 VND

14

680.000 VND

15

540.000 VND

16

550.000 VND

17

720.000 VND

18

790.000 VND

19

830.000 VND

20

620.000 VND

21

550.000 VND

22

780.000 VND

23

540.000 VND

24

780.000 VND

25

550.000 VND

26

670.000 VND

27

610.000 VND

28

570.000 VND

29

570.000 VND

30

650.000 VND

31

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

850.000 VND

3

600.000 VND

4

660.000 VND

5

740.000 VND

6

580.000 VND

7

880.000 VND

8

790.000 VND

9

720.000 VND

10

630.000 VND

11

640.000 VND

12

610.000 VND

13

590.000 VND

14

650.000 VND

15

500.000 VND

16

650.000 VND

17

650.000 VND

18

730.000 VND

19

480.000 VND

20

660.000 VND

21

790.000 VND

22

490.000 VND

23

560.000 VND

24

620.000 VND

25

830.000 VND

26

880.000 VND

27

680.000 VND

28

880.000 VND

29

880.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

470.000 VND

3

610.000 VND

4

560.000 VND

5

790.000 VND

6

500.000 VND

7

660.000 VND

8

550.000 VND

9

480.000 VND

10

700.000 VND

11

620.000 VND

12

520.000 VND

13

820.000 VND

14

760.000 VND

15

680.000 VND

16

820.000 VND

17

580.000 VND

18

470.000 VND

19

690.000 VND

20

470.000 VND

21

460.000 VND

22

820.000 VND

23

620.000 VND

24

540.000 VND

25

740.000 VND

26

600.000 VND

27

570.000 VND

28

850.000 VND

29

720.000 VND

30

820.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,350.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,060.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,130.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,260.000 VND

11

2,420.000 VND

12

2,320.000 VND

13

2,410.000 VND

14

2,180.000 VND

15

2,190.000 VND

16

2,170.000 VND

17

2,180.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,410.000 VND

20

2,460.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,160.000 VND

23

2,180.000 VND

24

2,050.000 VND

25

2,150.000 VND

26

2,150.000 VND

27

2,140.000 VND

28

2,390.000 VND

29

2,060.000 VND

30

2,340.000 VND

31

2,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,590.000 VND

2

2,760.000 VND

3

2,710.000 VND

4

2,780.000 VND

5

2,710.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,810.000 VND

8

2,550.000 VND

9

2,800.000 VND

10

2,580.000 VND

11

2,670.000 VND

12

2,810.000 VND

13

2,680.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,520.000 VND

16

2,480.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,660.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,480.000 VND

21

2,770.000 VND

22

2,720.000 VND

23

2,520.000 VND

24

2,590.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,860.000 VND

27

2,500.000 VND

28

2,880.000 VND

29

2,690.000 VND

Theo quy định hãng hàng không trẻ em dưới 2 tuổi thì đi chung với cha mẹ ruột, vậy một em bé 1 tuổi và trẻ em 3 tuổi có được đi không? Trẻ 1 tuổi và trẻ em 3 tuổi đều có thể đi chung với cha hoặc mẹ ruột.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines
 
Vietnam airlines có miễn phí cho trẻ em và em bé không? Vietnam airlines không miễn phí giá vé cho trẻ em và em bé. nhưng sẽ giảm giá từ 25 đến 90%.

Mỗi tháng tôi đi công tác thường xuyên chặng Đà Nẵng Hà Nội vậy có chính sách gì cho người bay thường xuyên không? Bạn đặt vé thường xuyên tại đại lý luôn được chúng tôi hỗ trợ bán giá vé tốt nhất, giảm giá vé tốt nhất và ưu tiên phục vụ 24/24. Nếu Bạn đi thường xuyên hãng VN Airlines có thể liên hệ với tổng đài để đăng ký thẻ vàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ