Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội

Tôi cần biết thông tin của hai sân bay này như tên, địa điểm, và mã sân bay? Ở Đà nẵng có 1 sân bay duy nhất là sân bay Đà Nẵng (DAD) nằm ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ở Hà Nội có 1 sân bay duy nhất là sân bay Nội Bài (HAN) thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Mỗi ngày có bao nhiêu hãng bay chặng vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội? Mỗi ngày có đến 3 hãng tham gia bay chặng này.

Các mức gói hành lý vietjet air mở bán cụ thể là bao nhiêu? Vietjet air mở bán các gói hành lý như sau: gói 15kg giá 145n, gói 20kg giá 175n, gói 25 kg giá 240,000đ và gói 30kg giá 380ngan.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

480.000 VND

25

820.000 VND

26

700.000 VND

27

680.000 VND

28

660.000 VND

29

660.000 VND

30

820.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

620.000 VND

3

700.000 VND

4

800.000 VND

5

570.000 VND

6

840.000 VND

7

570.000 VND

8

460.000 VND

9

650.000 VND

10

700.000 VND

11

740.000 VND

12

450.000 VND

13

490.000 VND

14

540.000 VND

15

700.000 VND

16

490.000 VND

17

810.000 VND

18

720.000 VND

19

880.000 VND

20

500.000 VND

21

630.000 VND

22

560.000 VND

23

640.000 VND

24

460.000 VND

25

500.000 VND

26

850.000 VND

27

760.000 VND

28

850.000 VND

29

620.000 VND

30

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,710.000 VND

2

1,780.000 VND

3

1,460.000 VND

4

1,770.000 VND

5

1,770.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,370.000 VND

8

1,360.000 VND

9

1,770.000 VND

10

1,500.000 VND

11

1,640.000 VND

12

1,710.000 VND

13

1,400.000 VND

14

1,390.000 VND

15

1,690.000 VND

16

1,530.000 VND

17

1,600.000 VND

18

1,420.000 VND

19

1,750.000 VND

20

1,800.000 VND

21

1,420.000 VND

22

1,420.000 VND

23

1,390.000 VND

24

1,650.000 VND

25

1,450.000 VND

26

1,370.000 VND

27

1,460.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,580.000 VND

30

1,720.000 VND

31

1,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,520.000 VND

2

1,400.000 VND

3

1,330.000 VND

4

1,180.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,350.000 VND

8

1,420.000 VND

9

1,560.000 VND

10

1,200.000 VND

11

1,450.000 VND

12

1,510.000 VND

13

1,460.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,400.000 VND

16

1,480.000 VND

17

1,480.000 VND

18

1,310.000 VND

19

1,490.000 VND

20

1,380.000 VND

21

1,450.000 VND

22

1,360.000 VND

23

1,250.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,540.000 VND

26

1,180.000 VND

27

1,450.000 VND

28

1,310.000 VND

29

1,220.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

490.000 VND

2

850.000 VND

3

640.000 VND

4

850.000 VND

5

750.000 VND

6

570.000 VND

7

740.000 VND

8

530.000 VND

9

720.000 VND

10

520.000 VND

11

720.000 VND

12

700.000 VND

13

520.000 VND

14

630.000 VND

15

640.000 VND

16

720.000 VND

17

560.000 VND

18

890.000 VND

19

500.000 VND

20

730.000 VND

21

630.000 VND

22

850.000 VND

23

610.000 VND

24

850.000 VND

25

510.000 VND

26

740.000 VND

27

840.000 VND

28

760.000 VND

29

860.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

840.000 VND

3

500.000 VND

4

880.000 VND

5

760.000 VND

6

890.000 VND

7

650.000 VND

8

510.000 VND

9

880.000 VND

10

800.000 VND

11

490.000 VND

12

810.000 VND

13

730.000 VND

14

890.000 VND

15

700.000 VND

16

850.000 VND

17

740.000 VND

18

850.000 VND

19

720.000 VND

20

880.000 VND

21

640.000 VND

22

620.000 VND

23

810.000 VND

24

750.000 VND

25

700.000 VND

26

820.000 VND

27

840.000 VND

28

720.000 VND

29

500.000 VND

30

470.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

760.000 VND

3

890.000 VND

4

460.000 VND

5

710.000 VND

6

840.000 VND

7

590.000 VND

8

670.000 VND

9

640.000 VND

10

640.000 VND

11

750.000 VND

12

850.000 VND

13

800.000 VND

14

830.000 VND

15

760.000 VND

16

790.000 VND

17

730.000 VND

18

510.000 VND

19

780.000 VND

20

680.000 VND

21

710.000 VND

22

570.000 VND

23

470.000 VND

24

830.000 VND

25

800.000 VND

26

770.000 VND

27

700.000 VND

28

770.000 VND

29

710.000 VND

30

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

550.000 VND

3

620.000 VND

4

530.000 VND

5

670.000 VND

6

640.000 VND

7

480.000 VND

8

880.000 VND

9

650.000 VND

10

700.000 VND

11

480.000 VND

12

750.000 VND

13

830.000 VND

14

890.000 VND

15

870.000 VND

16

760.000 VND

17

490.000 VND

18

660.000 VND

19

570.000 VND

20

720.000 VND

21

600.000 VND

22

830.000 VND

23

770.000 VND

24

680.000 VND

25

710.000 VND

26

620.000 VND

27

600.000 VND

28

570.000 VND

29

650.000 VND

30

720.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,170.000 VND

2

2,150.000 VND

3

2,480.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,160.000 VND

6

2,310.000 VND

7

2,110.000 VND

8

2,440.000 VND

9

2,260.000 VND

10

2,380.000 VND

11

2,090.000 VND

12

2,450.000 VND

13

2,160.000 VND

14

2,320.000 VND

15

2,370.000 VND

16

2,120.000 VND

17

2,270.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,440.000 VND

20

2,050.000 VND

21

2,420.000 VND

22

2,140.000 VND

23

2,450.000 VND

24

2,330.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,130.000 VND

27

2,230.000 VND

28

2,460.000 VND

29

2,230.000 VND

30

2,290.000 VND

31

2,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,480.000 VND

2

2,480.000 VND

3

2,660.000 VND

4

2,840.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,480.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,580.000 VND

9

2,580.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,600.000 VND

12

2,690.000 VND

13

2,750.000 VND

14

2,800.000 VND

15

2,470.000 VND

16

2,850.000 VND

17

2,600.000 VND

18

2,850.000 VND

19

2,850.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,630.000 VND

22

2,520.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,580.000 VND

25

2,540.000 VND

26

2,470.000 VND

27

2,840.000 VND

28

2,810.000 VND

29

2,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,260.000 VND

4

2,200.000 VND

5

1,950.000 VND

6

2,080.000 VND

7

2,100.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,160.000 VND

12

2,360.000 VND

13

2,250.000 VND

14

1,980.000 VND

15

2,090.000 VND

16

1,980.000 VND

17

2,020.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,020.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,230.000 VND

22

2,150.000 VND

23

2,120.000 VND

24

2,150.000 VND

25

2,380.000 VND

26

2,020.000 VND

27

2,180.000 VND

28

2,360.000 VND

29

2,320.000 VND

30

2,250.000 VND

31

2,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

750.000 VND

3

700.000 VND

4

450.000 VND

5

900.000 VND

6

730.000 VND

7

710.000 VND

8

670.000 VND

9

510.000 VND

10

630.000 VND

11

830.000 VND

12

590.000 VND

13

490.000 VND

14

770.000 VND

15

580.000 VND

16

660.000 VND

17

900.000 VND

18

580.000 VND

19

890.000 VND

20

680.000 VND

21

860.000 VND

22

630.000 VND

23

510.000 VND

24

670.000 VND

25

600.000 VND

26

690.000 VND

27

810.000 VND

28

860.000 VND

29

900.000 VND

30

730.000 VND

Theo quy định hãng hàng không trẻ em dưới 2 tuổi thì đi chung với cha mẹ ruột, vậy một em bé 1 tuổi và trẻ em 3 tuổi có được đi không? Trẻ 1 tuổi và trẻ em 3 tuổi đều có thể đi chung với cha hoặc mẹ ruột.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines
 
Vietnam airlines có miễn phí cho trẻ em và em bé không? Vietnam airlines không miễn phí giá vé cho trẻ em và em bé. nhưng sẽ giảm giá từ 25 đến 90%.

Mỗi tháng tôi đi công tác thường xuyên chặng Đà Nẵng Hà Nội vậy có chính sách gì cho người bay thường xuyên không? Bạn đặt vé thường xuyên tại đại lý luôn được chúng tôi hỗ trợ bán giá vé tốt nhất, giảm giá vé tốt nhất và ưu tiên phục vụ 24/24. Nếu Bạn đi thường xuyên hãng VN Airlines có thể liên hệ với tổng đài để đăng ký thẻ vàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ