Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội

Tôi cần biết thông tin của hai sân bay này như tên, địa điểm, và mã sân bay? Ở Đà nẵng có 1 sân bay duy nhất là sân bay Đà Nẵng (DAD) nằm ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ở Hà Nội có 1 sân bay duy nhất là sân bay Nội Bài (HAN) thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Mỗi ngày có bao nhiêu hãng bay chặng vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội? Mỗi ngày có đến 3 hãng tham gia bay chặng này.

Các mức gói hành lý vietjet air mở bán cụ thể là bao nhiêu? Vietjet air mở bán các gói hành lý như sau: gói 15kg giá 145n, gói 20kg giá 175n, gói 25 kg giá 240,000đ và gói 30kg giá 380ngan.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,180.000 VND

20

1,240.000 VND

21

1,380.000 VND

22

1,490.000 VND

23

1,200.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,170.000 VND

26

1,530.000 VND

27

1,320.000 VND

28

1,470.000 VND

29

1,310.000 VND

30

1,420.000 VND

31

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

480.000 VND

3

540.000 VND

4

650.000 VND

5

730.000 VND

6

660.000 VND

7

850.000 VND

8

670.000 VND

9

660.000 VND

10

530.000 VND

11

560.000 VND

12

580.000 VND

13

830.000 VND

14

660.000 VND

15

810.000 VND

16

830.000 VND

17

630.000 VND

18

720.000 VND

19

470.000 VND

20

900.000 VND

21

890.000 VND

22

480.000 VND

23

460.000 VND

24

690.000 VND

25

500.000 VND

26

820.000 VND

27

560.000 VND

28

590.000 VND

29

780.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

760.000 VND

3

580.000 VND

4

720.000 VND

5

590.000 VND

6

900.000 VND

7

470.000 VND

8

520.000 VND

9

730.000 VND

10

710.000 VND

11

630.000 VND

12

480.000 VND

13

680.000 VND

14

790.000 VND

15

520.000 VND

16

800.000 VND

17

760.000 VND

18

800.000 VND

19

790.000 VND

20

590.000 VND

21

890.000 VND

22

610.000 VND

23

610.000 VND

24

500.000 VND

25

540.000 VND

26

760.000 VND

27

500.000 VND

28

570.000 VND

29

510.000 VND

30

840.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

480.000 VND

2

490.000 VND

3

900.000 VND

4

550.000 VND

5

860.000 VND

6

720.000 VND

7

550.000 VND

8

800.000 VND

9

860.000 VND

10

470.000 VND

11

720.000 VND

12

610.000 VND

13

800.000 VND

14

860.000 VND

15

810.000 VND

16

570.000 VND

17

570.000 VND

18

770.000 VND

19

540.000 VND

20

700.000 VND

21

500.000 VND

22

620.000 VND

23

480.000 VND

24

760.000 VND

25

510.000 VND

26

710.000 VND

27

850.000 VND

28

720.000 VND

29

640.000 VND

30

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

480.000 VND

3

870.000 VND

4

560.000 VND

5

760.000 VND

6

560.000 VND

7

870.000 VND

8

520.000 VND

9

790.000 VND

10

890.000 VND

11

710.000 VND

12

720.000 VND

13

670.000 VND

14

510.000 VND

15

760.000 VND

16

500.000 VND

17

450.000 VND

18

630.000 VND

19

870.000 VND

20

480.000 VND

21

640.000 VND

22

640.000 VND

23

870.000 VND

24

610.000 VND

25

630.000 VND

26

720.000 VND

27

850.000 VND

28

650.000 VND

29

630.000 VND

30

560.000 VND

31

450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,280.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,310.000 VND

5

2,080.000 VND

6

2,200.000 VND

7

2,210.000 VND

8

2,070.000 VND

9

2,480.000 VND

10

2,060.000 VND

11

2,230.000 VND

12

2,390.000 VND

13

2,170.000 VND

14

2,230.000 VND

15

2,160.000 VND

16

2,440.000 VND

17

2,240.000 VND

18

2,350.000 VND

19

2,420.000 VND

20

2,210.000 VND

21

2,160.000 VND

22

2,210.000 VND

23

2,470.000 VND

24

2,170.000 VND

25

2,430.000 VND

26

2,250.000 VND

27

2,140.000 VND

28

2,090.000 VND

29

2,210.000 VND

30

2,480.000 VND

31

2,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,600.000 VND

2

2,540.000 VND

3

2,750.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,870.000 VND

6

2,760.000 VND

7

2,480.000 VND

8

2,760.000 VND

9

2,690.000 VND

10

2,740.000 VND

11

2,810.000 VND

12

2,530.000 VND

13

2,580.000 VND

14

2,630.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,740.000 VND

18

2,660.000 VND

19

2,600.000 VND

20

2,600.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,750.000 VND

24

2,740.000 VND

25

2,800.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,510.000 VND

28

2,660.000 VND

29

2,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,250.000 VND

2

2,020.000 VND

3

2,130.000 VND

4

1,960.000 VND

5

2,000.000 VND

6

2,220.000 VND

7

2,220.000 VND

8

2,160.000 VND

9

2,000.000 VND

10

2,120.000 VND

11

2,090.000 VND

12

1,970.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,300.000 VND

15

2,210.000 VND

16

1,960.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,390.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,330.000 VND

21

2,120.000 VND

22

2,200.000 VND

23

2,050.000 VND

24

2,010.000 VND

25

2,010.000 VND

26

1,990.000 VND

27

2,250.000 VND

28

2,360.000 VND

29

2,090.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

800.000 VND

3

830.000 VND

4

510.000 VND

5

840.000 VND

6

490.000 VND

7

670.000 VND

8

650.000 VND

9

750.000 VND

10

510.000 VND

11

460.000 VND

12

860.000 VND

13

530.000 VND

14

720.000 VND

15

500.000 VND

16

590.000 VND

17

800.000 VND

18

610.000 VND

19

840.000 VND

20

580.000 VND

21

900.000 VND

22

520.000 VND

23

760.000 VND

24

490.000 VND

25

530.000 VND

26

500.000 VND

27

460.000 VND

28

510.000 VND

29

560.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

710.000 VND

3

610.000 VND

4

460.000 VND

5

630.000 VND

6

880.000 VND

7

750.000 VND

8

840.000 VND

9

770.000 VND

10

780.000 VND

11

530.000 VND

12

490.000 VND

13

840.000 VND

14

630.000 VND

15

870.000 VND

16

650.000 VND

17

710.000 VND

18

890.000 VND

19

860.000 VND

20

520.000 VND

21

580.000 VND

22

760.000 VND

23

550.000 VND

24

600.000 VND

25

670.000 VND

26

820.000 VND

27

860.000 VND

28

850.000 VND

29

500.000 VND

30

840.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

590.000 VND

3

500.000 VND

4

720.000 VND

5

690.000 VND

6

610.000 VND

7

840.000 VND

8

790.000 VND

9

680.000 VND

10

570.000 VND

11

860.000 VND

12

560.000 VND

13

870.000 VND

14

490.000 VND

15

630.000 VND

16

500.000 VND

17

840.000 VND

18

740.000 VND

19

730.000 VND

20

560.000 VND

21

510.000 VND

22

610.000 VND

23

540.000 VND

24

550.000 VND

25

600.000 VND

26

470.000 VND

27

740.000 VND

28

480.000 VND

29

740.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

490.000 VND

3

850.000 VND

4

760.000 VND

5

890.000 VND

6

750.000 VND

7

690.000 VND

8

500.000 VND

9

500.000 VND

10

650.000 VND

11

810.000 VND

12

770.000 VND

13

810.000 VND

14

460.000 VND

15

860.000 VND

16

680.000 VND

17

860.000 VND

18

640.000 VND

19

610.000 VND

20

590.000 VND

21

470.000 VND

22

640.000 VND

23

890.000 VND

24

590.000 VND

25

840.000 VND

26

690.000 VND

27

570.000 VND

28

500.000 VND

29

460.000 VND

30

690.000 VND

31

700.000 VND

Theo quy định hãng hàng không trẻ em dưới 2 tuổi thì đi chung với cha mẹ ruột, vậy một em bé 1 tuổi và trẻ em 3 tuổi có được đi không? Trẻ 1 tuổi và trẻ em 3 tuổi đều có thể đi chung với cha hoặc mẹ ruột.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines
 
Vietnam airlines có miễn phí cho trẻ em và em bé không? Vietnam airlines không miễn phí giá vé cho trẻ em và em bé. nhưng sẽ giảm giá từ 25 đến 90%.

Mỗi tháng tôi đi công tác thường xuyên chặng Đà Nẵng Hà Nội vậy có chính sách gì cho người bay thường xuyên không? Bạn đặt vé thường xuyên tại đại lý luôn được chúng tôi hỗ trợ bán giá vé tốt nhất, giảm giá vé tốt nhất và ưu tiên phục vụ 24/24. Nếu Bạn đi thường xuyên hãng VN Airlines có thể liên hệ với tổng đài để đăng ký thẻ vàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ