Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng

Mình cần đặt vé hãng vietnam airlines chuyến bay chiều tầm 4 hay 5h giá bao nhiêu tiền? Hãng không có chuyến bay 4-5 giờ chiều cho quý khách, chỉ có chuyến lúc 2h trưa , giá vé là 1,215,000đ.

Tôi mua vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng rồi ra sân bay thanh toán được không?  Quý khách mua vé tại đại lý phải thanh toán ở đại lý mới có thể lấy vé (trong vòng 24 tiếng). Trường hợp bạn thanh toán tại sân bay khi mua vé ở sân bay, giá vé ngoài sân bay thường rất cao.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

660.000 VND

24

540.000 VND

25

740.000 VND

26

930.000 VND

27

550.000 VND

28

740.000 VND

29

770.000 VND

30

580.000 VND

31

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

580.000 VND

3

840.000 VND

4

1,030.000 VND

5

850.000 VND

6

950.000 VND

7

520.000 VND

8

620.000 VND

9

530.000 VND

10

890.000 VND

11

500.000 VND

12

670.000 VND

13

700.000 VND

14

1,050.000 VND

15

540.000 VND

16

730.000 VND

17

1,000.000 VND

18

540.000 VND

19

1,020.000 VND

20

550.000 VND

21

770.000 VND

22

950.000 VND

23

470.000 VND

24

1,010.000 VND

25

920.000 VND

26

470.000 VND

27

680.000 VND

28

660.000 VND

29

580.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

490.000 VND

3

690.000 VND

4

510.000 VND

5

600.000 VND

6

930.000 VND

7

560.000 VND

8

670.000 VND

9

790.000 VND

10

680.000 VND

11

920.000 VND

12

490.000 VND

13

940.000 VND

14

980.000 VND

15

860.000 VND

16

650.000 VND

17

1,000.000 VND

18

480.000 VND

19

820.000 VND

20

750.000 VND

21

690.000 VND

22

790.000 VND

23

910.000 VND

24

930.000 VND

25

490.000 VND

26

760.000 VND

27

760.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,040.000 VND

30

580.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,060.000 VND

2

1,010.000 VND

3

1,000.000 VND

4

530.000 VND

5

600.000 VND

6

770.000 VND

7

470.000 VND

8

850.000 VND

9

720.000 VND

10

1,020.000 VND

11

750.000 VND

12

720.000 VND

13

840.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,010.000 VND

16

630.000 VND

17

700.000 VND

18

970.000 VND

19

820.000 VND

20

790.000 VND

21

710.000 VND

22

810.000 VND

23

590.000 VND

24

590.000 VND

25

1,000.000 VND

26

790.000 VND

27

740.000 VND

28

860.000 VND

29

630.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,590.000 VND

2

1,970.000 VND

3

1,520.000 VND

4

1,970.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,670.000 VND

8

1,670.000 VND

9

1,570.000 VND

10

1,570.000 VND

11

1,870.000 VND

12

1,670.000 VND

13

1,880.000 VND

14

1,540.000 VND

15

1,820.000 VND

16

1,510.000 VND

17

1,500.000 VND

18

1,890.000 VND

19

1,960.000 VND

20

1,550.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,780.000 VND

23

1,420.000 VND

24

1,650.000 VND

25

1,920.000 VND

26

1,760.000 VND

27

1,780.000 VND

28

1,950.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,720.000 VND

31

1,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

1,800.000 VND

3

1,180.000 VND

4

1,590.000 VND

5

1,500.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,600.000 VND

8

1,390.000 VND

9

1,700.000 VND

10

1,770.000 VND

11

1,740.000 VND

12

1,530.000 VND

13

1,210.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,660.000 VND

16

1,460.000 VND

17

1,740.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,420.000 VND

20

1,350.000 VND

21

1,360.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,260.000 VND

25

1,640.000 VND

26

1,350.000 VND

27

1,630.000 VND

28

1,460.000 VND

29

1,620.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

730.000 VND

3

920.000 VND

4

750.000 VND

5

960.000 VND

6

870.000 VND

7

970.000 VND

8

750.000 VND

9

770.000 VND

10

500.000 VND

11

1,020.000 VND

12

900.000 VND

13

860.000 VND

14

1,020.000 VND

15

1,050.000 VND

16

500.000 VND

17

780.000 VND

18

680.000 VND

19

680.000 VND

20

630.000 VND

21

830.000 VND

22

500.000 VND

23

820.000 VND

24

670.000 VND

25

940.000 VND

26

1,010.000 VND

27

600.000 VND

28

1,100.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

570.000 VND

3

830.000 VND

4

670.000 VND

5

680.000 VND

6

490.000 VND

7

800.000 VND

8

660.000 VND

9

890.000 VND

10

570.000 VND

11

500.000 VND

12

500.000 VND

13

850.000 VND

14

560.000 VND

15

1,060.000 VND

16

770.000 VND

17

600.000 VND

18

870.000 VND

19

590.000 VND

20

920.000 VND

21

840.000 VND

22

780.000 VND

23

1,060.000 VND

24

610.000 VND

25

760.000 VND

26

490.000 VND

27

760.000 VND

28

1,010.000 VND

29

580.000 VND

30

880.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,000.000 VND

3

590.000 VND

4

650.000 VND

5

860.000 VND

6

930.000 VND

7

470.000 VND

8

1,080.000 VND

9

630.000 VND

10

900.000 VND

11

460.000 VND

12

750.000 VND

13

600.000 VND

14

1,040.000 VND

15

980.000 VND

16

490.000 VND

17

790.000 VND

18

980.000 VND

19

1,090.000 VND

20

890.000 VND

21

460.000 VND

22

950.000 VND

23

500.000 VND

24

640.000 VND

25

570.000 VND

26

890.000 VND

27

540.000 VND

28

490.000 VND

29

980.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

520.000 VND

3

620.000 VND

4

670.000 VND

5

470.000 VND

6

1,010.000 VND

7

720.000 VND

8

500.000 VND

9

680.000 VND

10

1,000.000 VND

11

680.000 VND

12

920.000 VND

13

880.000 VND

14

1,020.000 VND

15

950.000 VND

16

510.000 VND

17

790.000 VND

18

740.000 VND

19

520.000 VND

20

470.000 VND

21

970.000 VND

22

570.000 VND

23

780.000 VND

24

910.000 VND

25

860.000 VND

26

700.000 VND

27

490.000 VND

28

770.000 VND

29

1,030.000 VND

30

580.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,380.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,590.000 VND

4

2,540.000 VND

5

2,530.000 VND

6

2,530.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,170.000 VND

9

2,120.000 VND

10

2,060.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,450.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,480.000 VND

15

2,160.000 VND

16

2,260.000 VND

17

2,220.000 VND

18

2,470.000 VND

19

2,320.000 VND

20

2,660.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,100.000 VND

23

2,660.000 VND

24

2,170.000 VND

25

2,100.000 VND

26

2,410.000 VND

27

2,250.000 VND

28

2,160.000 VND

29

2,490.000 VND

30

2,150.000 VND

31

2,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

2,640.000 VND

3

2,700.000 VND

4

2,810.000 VND

5

3,010.000 VND

6

2,460.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,580.000 VND

9

3,100.000 VND

10

2,850.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,920.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,570.000 VND

15

2,610.000 VND

16

2,880.000 VND

17

2,790.000 VND

18

3,050.000 VND

19

2,880.000 VND

20

2,600.000 VND

21

3,100.000 VND

22

2,750.000 VND

23

2,570.000 VND

24

2,850.000 VND

25

3,070.000 VND

26

2,930.000 VND

27

2,540.000 VND

28

2,760.000 VND

29

3,010.000 VND

Cho tôi hỏi tôi đã đặt vé Đà Nẵng đi Hải Phòng rồi ,số ghế của tôi là bao nhiêu ? Bạn sẽ được sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên khi làm thủ tục ở sân bay, ra sớm làm thủ tục sớm sẽ có số ghế ngồi phía trên.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng giá rẻ vietnam airlines
 
Tôi có được mang sầu riêng lên máy bay không? Được với điều kiện bạn đóng gói đúng quy cách. Tránh làm ảnh hưởng những người sung quanh.

Mua vé máy bay ngoài hãng có gì khác so với đại lý? Đại lý có dịch vụ giao vé tận nơi, chăm sóc khách hàng 24/24, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc cho khách hàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ