Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang

Nên vé hãng nào đi nha trang, vietjet air, jetstra, vietnam airlines? báo giá các hãng: Từ Đà Nẵng đến Nha Trang chỉ có 2 hãng bay là Jetstar và Vietnamairlines. Giá thấp nhất, hãng JetStar là 1,220,000đ. Hãng VietNam Airline là 1,260,000đ.

Tôi có mua vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang vietjet air, do bận việc không đi được nên muốn hoàn vé, lúc trước tôi mua 1.100.000đ bây giờ tôi nhận được bao nhiêu tiền? Vé của Vietjet Air không thể hoàn được, quý khách có thể đổi vé sang ngày khác hoặc hành trình khác hoặc đổi tên người bay, phí đổi là 360 ngàn + giá vé chênh lệch.

Đổi tên vé em bé cho người lớn mất phí bao nhiêu, vé em bé là 500.000đ của hãng vietnam airlines. không thể đổi được, Bạn có thể hoàn vé máy bay em bé và mua vé mới cho người lớn.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

950.000 VND

25

910.000 VND

26

1,090.000 VND

27

900.000 VND

28

1,330.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,390.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

940.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,200.000 VND

5

1,310.000 VND

6

920.000 VND

7

1,340.000 VND

8

1,210.000 VND

9

1,080.000 VND

10

1,350.000 VND

11

1,380.000 VND

12

1,330.000 VND

13

970.000 VND

14

1,010.000 VND

15

1,120.000 VND

16

1,130.000 VND

17

1,370.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,080.000 VND

20

970.000 VND

21

1,180.000 VND

22

1,080.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,200.000 VND

26

1,060.000 VND

27

1,010.000 VND

28

1,090.000 VND

29

1,020.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,910.000 VND

2

2,200.000 VND

3

2,030.000 VND

4

1,990.000 VND

5

2,160.000 VND

6

1,810.000 VND

7

2,160.000 VND

8

2,150.000 VND

9

1,980.000 VND

10

2,070.000 VND

11

2,000.000 VND

12

2,060.000 VND

13

1,810.000 VND

14

2,270.000 VND

15

2,050.000 VND

16

2,270.000 VND

17

1,950.000 VND

18

2,230.000 VND

19

1,900.000 VND

20

2,100.000 VND

21

2,190.000 VND

22

1,890.000 VND

23

2,290.000 VND

24

2,020.000 VND

25

2,280.000 VND

26

1,940.000 VND

27

2,220.000 VND

28

2,280.000 VND

29

2,150.000 VND

30

1,870.000 VND

31

1,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,060.000 VND

2

2,010.000 VND

3

1,780.000 VND

4

1,620.000 VND

5

2,070.000 VND

6

1,880.000 VND

7

1,750.000 VND

8

2,100.000 VND

9

2,040.000 VND

10

1,960.000 VND

11

1,760.000 VND

12

2,080.000 VND

13

1,810.000 VND

14

1,690.000 VND

15

2,030.000 VND

16

1,910.000 VND

17

1,640.000 VND

18

1,880.000 VND

19

1,830.000 VND

20

1,790.000 VND

21

1,800.000 VND

22

1,860.000 VND

23

1,850.000 VND

24

1,830.000 VND

25

1,830.000 VND

26

1,860.000 VND

27

1,970.000 VND

28

1,630.000 VND

29

1,660.000 VND

30

1,950.000 VND

31

1,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

1,290.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,350.000 VND

5

1,210.000 VND

6

1,170.000 VND

7

910.000 VND

8

1,220.000 VND

9

1,100.000 VND

10

1,230.000 VND

11

1,340.000 VND

12

1,100.000 VND

13

1,180.000 VND

14

980.000 VND

15

1,150.000 VND

16

1,190.000 VND

17

1,220.000 VND

18

1,170.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,070.000 VND

23

920.000 VND

24

1,020.000 VND

25

930.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,040.000 VND

28

1,340.000 VND

29

1,040.000 VND

30

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,350.000 VND

2

900.000 VND

3

1,400.000 VND

4

1,100.000 VND

5

900.000 VND

6

1,280.000 VND

7

1,330.000 VND

8

1,150.000 VND

9

930.000 VND

10

1,070.000 VND

11

1,210.000 VND

12

940.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,390.000 VND

16

1,150.000 VND

17

1,140.000 VND

18

1,110.000 VND

19

930.000 VND

20

920.000 VND

21

1,240.000 VND

22

1,300.000 VND

23

1,350.000 VND

24

1,130.000 VND

25

920.000 VND

26

940.000 VND

27

1,150.000 VND

28

1,180.000 VND

29

950.000 VND

30

1,240.000 VND

31

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,370.000 VND

2

1,240.000 VND

3

950.000 VND

4

990.000 VND

5

1,310.000 VND

6

1,370.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,360.000 VND

9

1,290.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,200.000 VND

12

910.000 VND

13

960.000 VND

14

1,130.000 VND

15

990.000 VND

16

1,390.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,140.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,120.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,320.000 VND

23

1,000.000 VND

24

1,330.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,310.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,370.000 VND

30

1,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

1,020.000 VND

3

1,040.000 VND

4

940.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,350.000 VND

8

1,340.000 VND

9

1,170.000 VND

10

930.000 VND

11

1,030.000 VND

12

1,190.000 VND

13

1,260.000 VND

14

1,280.000 VND

15

900.000 VND

16

1,290.000 VND

17

1,390.000 VND

18

1,060.000 VND

19

1,260.000 VND

20

1,370.000 VND

21

1,360.000 VND

22

900.000 VND

23

1,210.000 VND

24

1,350.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,330.000 VND

28

1,310.000 VND

29

920.000 VND

30

1,020.000 VND

31

1,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,800.000 VND

2

2,520.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,670.000 VND

5

2,930.000 VND

6

3,000.000 VND

7

2,530.000 VND

8

2,870.000 VND

9

2,890.000 VND

10

2,960.000 VND

11

2,610.000 VND

12

2,580.000 VND

13

2,680.000 VND

14

2,800.000 VND

15

2,620.000 VND

16

2,820.000 VND

17

2,740.000 VND

18

2,890.000 VND

19

2,720.000 VND

20

2,910.000 VND

21

2,680.000 VND

22

2,580.000 VND

23

2,710.000 VND

24

2,690.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,690.000 VND

27

2,540.000 VND

28

2,740.000 VND

29

2,860.000 VND

30

2,520.000 VND

31

2,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,300.000 VND

2

3,080.000 VND

3

3,290.000 VND

4

3,240.000 VND

5

2,950.000 VND

6

3,100.000 VND

7

3,120.000 VND

8

2,980.000 VND

9

2,910.000 VND

10

2,960.000 VND

11

3,330.000 VND

12

3,350.000 VND

13

3,220.000 VND

14

3,110.000 VND

15

3,180.000 VND

16

3,080.000 VND

17

2,970.000 VND

18

3,370.000 VND

19

3,160.000 VND

20

3,160.000 VND

21

3,210.000 VND

22

3,340.000 VND

23

3,260.000 VND

24

3,340.000 VND

25

3,130.000 VND

26

2,960.000 VND

27

2,990.000 VND

28

3,240.000 VND

29

3,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,650.000 VND

2

2,470.000 VND

3

2,690.000 VND

4

2,680.000 VND

5

2,510.000 VND

6

2,460.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,720.000 VND

9

2,800.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,450.000 VND

12

2,730.000 VND

13

2,600.000 VND

14

2,530.000 VND

15

2,740.000 VND

16

2,480.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,420.000 VND

19

2,690.000 VND

20

2,490.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,410.000 VND

24

2,860.000 VND

25

2,680.000 VND

26

2,650.000 VND

27

2,710.000 VND

28

2,840.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,430.000 VND

31

2,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,340.000 VND

2

1,160.000 VND

3

1,300.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,360.000 VND

6

1,030.000 VND

7

1,160.000 VND

8

1,220.000 VND

9

960.000 VND

10

1,390.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,290.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,330.000 VND

15

1,150.000 VND

16

1,340.000 VND

17

910.000 VND

18

1,040.000 VND

19

1,150.000 VND

20

1,300.000 VND

21

1,370.000 VND

22

1,330.000 VND

23

1,070.000 VND

24

1,350.000 VND

25

1,240.000 VND

26

940.000 VND

27

1,130.000 VND

28

1,020.000 VND

29

1,230.000 VND

30

1,260.000 VND

Có chuyến bay lúc 16:30 hằng ngày không, hay có chuyến nào gần thời gian này nhất, giá vé bao nhiêu tiền? hãng nào cất cánh? Chỉ có 1 chuyến buổi sáng hằng ngày, giá vé 2 hãng bay jetstar là 1,220,000đ và giá vé vietnam airline là 1,260,000đ.

Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang giá rẻ vietnam airlines
 
Ém bé gần 2 tuổi có được miễn phí không? Với Hãng JetStar, bé dưới 2 tuổi được miễn phí vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang, với hãng Vnairline bé dưới 2 tuổi vé tương đương 10% so với vé người lớn chưa thuế phí.

Mang cây cảnh lên máy bay vào hành lý ký gửi không? không được, Bạn có thể đăng ký dịch vụ vẫn chuyển khác như xe, tàu, máy bay không chấp nhận vận chuyển.

Tôi đã bị cắm đi máy bay 1 năm, nhưng có việc gấp gia đình có đi được không? Bạn vi phạm không thể thực hiện chuyến bay được, bạn bắt buộc phải đi bằng phương tiện khác.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ