Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku

Vietjet và Jetstar có chuyến vé máy bay Đà nẵng đi Pleiku và ngược lại không? Chỉ có Vietnam airlines bay Đà Nẵng đi Pleiku, Trẻ em giá vé như thế nào: Giá trẻ em được giảm 25% nghĩa là bằng 75% giá người lớn, em bé giảm 90%.

Tôi đổi vé thì có mất phí không? Quý khách đổi vé phải thực hiên trước ngày bay, phí đổi là 350.000 + chênh lệch giá vé. Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn có giao vé tận nơi quận 9 không: Tùy theo số lượng vé máy bay, nếu ít vé quý khách chuyển khoản là nhanh nhất mà lại không tốn phí.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,140.000 VND

25

1,230.000 VND

26

1,100.000 VND

27

910.000 VND

28

1,130.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,010.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

950.000 VND

3

1,280.000 VND

4

1,260.000 VND

5

1,260.000 VND

6

1,110.000 VND

7

960.000 VND

8

1,150.000 VND

9

980.000 VND

10

1,130.000 VND

11

950.000 VND

12

900.000 VND

13

1,140.000 VND

14

1,250.000 VND

15

940.000 VND

16

1,010.000 VND

17

1,290.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,240.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,220.000 VND

23

1,160.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,250.000 VND

26

1,120.000 VND

27

1,290.000 VND

28

1,160.000 VND

29

1,260.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,960.000 VND

2

1,860.000 VND

3

1,850.000 VND

4

1,920.000 VND

5

1,980.000 VND

6

2,070.000 VND

7

2,000.000 VND

8

1,970.000 VND

9

2,160.000 VND

10

2,190.000 VND

11

2,050.000 VND

12

2,100.000 VND

13

1,820.000 VND

14

1,870.000 VND

15

2,180.000 VND

16

2,180.000 VND

17

1,950.000 VND

18

2,080.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,180.000 VND

21

1,850.000 VND

22

2,100.000 VND

23

1,830.000 VND

24

2,110.000 VND

25

1,960.000 VND

26

2,100.000 VND

27

1,910.000 VND

28

2,050.000 VND

29

2,160.000 VND

30

1,910.000 VND

31

1,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,670.000 VND

2

1,720.000 VND

3

1,720.000 VND

4

1,950.000 VND

5

1,840.000 VND

6

1,940.000 VND

7

1,860.000 VND

8

1,800.000 VND

9

1,970.000 VND

10

1,680.000 VND

11

1,980.000 VND

12

1,670.000 VND

13

1,920.000 VND

14

1,760.000 VND

15

1,950.000 VND

16

1,720.000 VND

17

1,860.000 VND

18

1,970.000 VND

19

1,930.000 VND

20

1,680.000 VND

21

1,930.000 VND

22

1,900.000 VND

23

2,000.000 VND

24

1,970.000 VND

25

1,670.000 VND

26

1,840.000 VND

27

1,830.000 VND

28

1,890.000 VND

29

1,920.000 VND

30

1,790.000 VND

31

1,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,050.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,100.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,220.000 VND

7

1,220.000 VND

8

1,150.000 VND

9

1,180.000 VND

10

1,230.000 VND

11

1,280.000 VND

12

910.000 VND

13

1,220.000 VND

14

1,210.000 VND

15

1,110.000 VND

16

920.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,140.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,130.000 VND

23

970.000 VND

24

1,000.000 VND

25

900.000 VND

26

960.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,140.000 VND

29

900.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

1,220.000 VND

3

910.000 VND

4

1,000.000 VND

5

960.000 VND

6

1,240.000 VND

7

1,000.000 VND

8

1,080.000 VND

9

1,150.000 VND

10

1,010.000 VND

11

1,220.000 VND

12

1,130.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,130.000 VND

15

1,110.000 VND

16

950.000 VND

17

1,200.000 VND

18

900.000 VND

19

1,150.000 VND

20

1,060.000 VND

21

940.000 VND

22

1,180.000 VND

23

1,170.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,240.000 VND

26

1,270.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,150.000 VND

30

1,140.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,210.000 VND

2

1,150.000 VND

3

950.000 VND

4

910.000 VND

5

920.000 VND

6

1,210.000 VND

7

1,100.000 VND

8

1,260.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,010.000 VND

11

1,060.000 VND

12

950.000 VND

13

1,190.000 VND

14

1,230.000 VND

15

1,260.000 VND

16

910.000 VND

17

1,230.000 VND

18

1,090.000 VND

19

1,250.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,160.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,050.000 VND

25

1,030.000 VND

26

930.000 VND

27

1,040.000 VND

28

930.000 VND

29

1,270.000 VND

30

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

1,110.000 VND

3

920.000 VND

4

960.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,240.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,000.000 VND

9

940.000 VND

10

900.000 VND

11

1,020.000 VND

12

970.000 VND

13

1,010.000 VND

14

1,190.000 VND

15

950.000 VND

16

910.000 VND

17

1,110.000 VND

18

1,170.000 VND

19

1,120.000 VND

20

1,100.000 VND

21

1,090.000 VND

22

960.000 VND

23

1,260.000 VND

24

1,280.000 VND

25

920.000 VND

26

1,080.000 VND

27

910.000 VND

28

900.000 VND

29

1,240.000 VND

30

1,100.000 VND

31

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,680.000 VND

2

2,530.000 VND

3

2,880.000 VND

4

2,890.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,830.000 VND

7

2,820.000 VND

8

2,580.000 VND

9

2,790.000 VND

10

2,770.000 VND

11

2,740.000 VND

12

2,810.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,630.000 VND

15

2,730.000 VND

16

2,510.000 VND

17

2,720.000 VND

18

2,570.000 VND

19

2,790.000 VND

20

2,880.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,560.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,540.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,630.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,830.000 VND

29

2,780.000 VND

30

2,510.000 VND

31

2,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,020.000 VND

2

2,960.000 VND

3

3,040.000 VND

4

3,140.000 VND

5

3,000.000 VND

6

2,920.000 VND

7

3,120.000 VND

8

3,210.000 VND

9

3,180.000 VND

10

3,080.000 VND

11

3,140.000 VND

12

2,950.000 VND

13

3,090.000 VND

14

3,120.000 VND

15

2,930.000 VND

16

3,130.000 VND

17

3,190.000 VND

18

3,230.000 VND

19

3,140.000 VND

20

3,040.000 VND

21

3,140.000 VND

22

3,010.000 VND

23

3,270.000 VND

24

3,220.000 VND

25

3,070.000 VND

26

3,150.000 VND

27

2,990.000 VND

28

3,060.000 VND

29

3,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,480.000 VND

2

2,720.000 VND

3

2,410.000 VND

4

2,600.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,790.000 VND

8

2,530.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,510.000 VND

11

2,740.000 VND

12

2,430.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,490.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,410.000 VND

17

2,580.000 VND

18

2,790.000 VND

19

2,530.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,630.000 VND

22

2,730.000 VND

23

2,590.000 VND

24

2,710.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,690.000 VND

28

2,690.000 VND

29

2,660.000 VND

30

2,600.000 VND

31

2,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,230.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,160.000 VND

4

1,000.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,050.000 VND

8

1,100.000 VND

9

1,100.000 VND

10

980.000 VND

11

960.000 VND

12

970.000 VND

13

1,030.000 VND

14

1,220.000 VND

15

1,090.000 VND

16

1,040.000 VND

17

1,190.000 VND

18

940.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,030.000 VND

21

980.000 VND

22

990.000 VND

23

1,260.000 VND

24

1,190.000 VND

25

1,150.000 VND

26

990.000 VND

27

1,230.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,300.000 VND

Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines
 
Em bé dưới 1 tuổi có đi được không? Em bé trên 2 tuần tuổi là có thể thực hiện chuyến bay, sử dụng giấy chứng sinh để làm thủ tục bay. Hành lý được bao nhiêu ? Hành lý vietnam airlines cho phép 7kg xách tay và 20 kg kí gởi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ