Vé máy bay Đà Nẵng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 400.000vnđ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi TPHCM Sài Gòn

Có những hãng nào bán vé máy bay từ Đà Nẵng đi TPHCM? Có 3 hãng bay từ Đà Nẵng đi Sài Gòn, gồm các hãng Vietnam airlines, Jetstar, Vietjet air.

Giá rẻ nhất của Vietnam airlines, Vietjet là bao nhiêu ? Giá rẻ nhất của Vietnam airlines là 1,020,000VND. Giá rẻ nhất của Vietjet air là 620,000VND.

Vé khuyến mại có đổi ngày được không ? Loại vé máy bay khuyến mãi không thể thay đổi được. Không đi là bỏ vé máy bay.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

520.000 VND

24

560.000 VND

25

660.000 VND

26

490.000 VND

27

600.000 VND

28

380.000 VND

29

710.000 VND

30

550.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

700.000 VND

3

410.000 VND

4

390.000 VND

5

540.000 VND

6

800.000 VND

7

630.000 VND

8

550.000 VND

9

690.000 VND

10

530.000 VND

11

470.000 VND

12

450.000 VND

13

720.000 VND

14

380.000 VND

15

380.000 VND

16

620.000 VND

17

680.000 VND

18

630.000 VND

19

450.000 VND

20

490.000 VND

21

470.000 VND

22

430.000 VND

23

660.000 VND

24

780.000 VND

25

700.000 VND

26

570.000 VND

27

470.000 VND

28

510.000 VND

29

690.000 VND

30

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

380.000 VND

3

500.000 VND

4

750.000 VND

5

520.000 VND

6

430.000 VND

7

580.000 VND

8

580.000 VND

9

350.000 VND

10

640.000 VND

11

710.000 VND

12

720.000 VND

13

740.000 VND

14

420.000 VND

15

620.000 VND

16

540.000 VND

17

550.000 VND

18

740.000 VND

19

440.000 VND

20

510.000 VND

21

770.000 VND

22

450.000 VND

23

760.000 VND

24

640.000 VND

25

430.000 VND

26

660.000 VND

27

540.000 VND

28

360.000 VND

29

660.000 VND

30

750.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

420.000 VND

2

720.000 VND

3

770.000 VND

4

700.000 VND

5

610.000 VND

6

720.000 VND

7

420.000 VND

8

580.000 VND

9

650.000 VND

10

390.000 VND

11

640.000 VND

12

740.000 VND

13

710.000 VND

14

740.000 VND

15

730.000 VND

16

790.000 VND

17

660.000 VND

18

370.000 VND

19

700.000 VND

20

770.000 VND

21

590.000 VND

22

420.000 VND

23

570.000 VND

24

580.000 VND

25

500.000 VND

26

580.000 VND

27

410.000 VND

28

640.000 VND

29

770.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

1,600.000 VND

3

1,400.000 VND

4

1,430.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,460.000 VND

7

1,280.000 VND

8

1,630.000 VND

9

1,370.000 VND

10

1,580.000 VND

11

1,690.000 VND

12

1,510.000 VND

13

1,530.000 VND

14

1,250.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,400.000 VND

17

1,310.000 VND

18

1,510.000 VND

19

1,670.000 VND

20

1,510.000 VND

21

1,380.000 VND

22

1,570.000 VND

23

1,550.000 VND

24

1,670.000 VND

25

1,670.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,650.000 VND

28

1,690.000 VND

29

1,400.000 VND

30

1,270.000 VND

31

1,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,440.000 VND

2

1,270.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,230.000 VND

5

1,500.000 VND

6

1,400.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,170.000 VND

9

1,220.000 VND

10

1,320.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,050.000 VND

13

1,500.000 VND

14

1,080.000 VND

15

1,220.000 VND

16

1,250.000 VND

17

1,190.000 VND

18

1,350.000 VND

19

1,210.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,380.000 VND

22

1,070.000 VND

23

1,220.000 VND

24

1,370.000 VND

25

1,290.000 VND

26

1,340.000 VND

27

1,420.000 VND

28

1,370.000 VND

29

1,490.000 VND

30

1,440.000 VND

31

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

450.000 VND

3

410.000 VND

4

510.000 VND

5

770.000 VND

6

470.000 VND

7

730.000 VND

8

490.000 VND

9

530.000 VND

10

750.000 VND

11

570.000 VND

12

660.000 VND

13

580.000 VND

14

780.000 VND

15

350.000 VND

16

650.000 VND

17

370.000 VND

18

750.000 VND

19

570.000 VND

20

570.000 VND

21

490.000 VND

22

530.000 VND

23

530.000 VND

24

680.000 VND

25

610.000 VND

26

720.000 VND

27

480.000 VND

28

470.000 VND

29

420.000 VND

30

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

700.000 VND

3

680.000 VND

4

710.000 VND

5

760.000 VND

6

630.000 VND

7

370.000 VND

8

530.000 VND

9

690.000 VND

10

450.000 VND

11

670.000 VND

12

530.000 VND

13

590.000 VND

14

710.000 VND

15

750.000 VND

16

730.000 VND

17

710.000 VND

18

380.000 VND

19

480.000 VND

20

670.000 VND

21

420.000 VND

22

540.000 VND

23

520.000 VND

24

630.000 VND

25

770.000 VND

26

550.000 VND

27

740.000 VND

28

630.000 VND

29

580.000 VND

30

380.000 VND

31

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

580.000 VND

3

660.000 VND

4

710.000 VND

5

800.000 VND

6

690.000 VND

7

410.000 VND

8

450.000 VND

9

460.000 VND

10

620.000 VND

11

700.000 VND

12

600.000 VND

13

730.000 VND

14

730.000 VND

15

560.000 VND

16

720.000 VND

17

530.000 VND

18

460.000 VND

19

420.000 VND

20

580.000 VND

21

350.000 VND

22

600.000 VND

23

520.000 VND

24

750.000 VND

25

770.000 VND

26

490.000 VND

27

770.000 VND

28

400.000 VND

29

760.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

660.000 VND

3

740.000 VND

4

660.000 VND

5

350.000 VND

6

420.000 VND

7

550.000 VND

8

420.000 VND

9

570.000 VND

10

560.000 VND

11

590.000 VND

12

410.000 VND

13

640.000 VND

14

460.000 VND

15

440.000 VND

16

770.000 VND

17

550.000 VND

18

780.000 VND

19

610.000 VND

20

490.000 VND

21

720.000 VND

22

620.000 VND

23

420.000 VND

24

400.000 VND

25

700.000 VND

26

380.000 VND

27

510.000 VND

28

700.000 VND

29

550.000 VND

30

600.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,960.000 VND

2

2,010.000 VND

3

2,270.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,090.000 VND

6

2,160.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,240.000 VND

9

2,070.000 VND

10

2,130.000 VND

11

2,280.000 VND

12

2,180.000 VND

13

2,290.000 VND

14

2,180.000 VND

15

2,220.000 VND

16

2,320.000 VND

17

2,330.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,260.000 VND

20

2,200.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,350.000 VND

23

2,240.000 VND

24

2,070.000 VND

25

2,390.000 VND

26

2,050.000 VND

27

2,150.000 VND

28

2,040.000 VND

29

2,270.000 VND

30

2,190.000 VND

31

2,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,780.000 VND

2

2,480.000 VND

3

2,610.000 VND

4

2,720.000 VND

5

2,780.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,780.000 VND

8

2,530.000 VND

9

2,650.000 VND

10

2,760.000 VND

11

2,380.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,600.000 VND

14

2,790.000 VND

15

2,640.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,430.000 VND

18

2,420.000 VND

19

2,670.000 VND

20

2,740.000 VND

21

2,570.000 VND

22

2,580.000 VND

23

2,700.000 VND

24

2,650.000 VND

25

2,470.000 VND

26

2,500.000 VND

27

2,780.000 VND

28

2,610.000 VND

29

2,490.000 VND

Từ Đà Nẵng đi TPHCM mất bao lâu ? hãng nào giảm giá cho em bé ?Từ Đà Nẵng đi Sài Gòn mất gần 1 giờ 15 phút. Quý khách chọn hãng Vietjet air sẽ được miễn phí vé em bé. Trẻ em có được mang hành lý bằng người lớn không?Trẻ em được mang 15kg hành lý như người lớn.

Vé máy bay Đà Nẵng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 400.000vnđ - vemaybaylyhai.com.vn
 
Thủ tục đặt vé tại phòng vé vemaybaylyhai.com.vn? Quý khách đến tại phòng vé cung cấp hành trình và lịch bay của mình cho nhân viên để kiểm tra giá. Nếu chọn được giá tốt quý khách yêu cầu nhân viên giữ lại vé hoặc thanh toán ngay để lấy vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ