Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh giá rẻ vietnam airlines 600.000vnđ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh

Vietjet một tuần có mấy chuyến từ Đà Nẵng đi Vinh, giá vé bao nhiêu ? Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh chỉ có hãng Vietnam airlines bay, giá vé 950,000VND. Một tuần ngày nào cũng có một chuyến bay từ Đà Nẵng đến Vinh.

Đổi hành trình và đổi luôn ngày mất phí bao nhiêu? Quý khách mua vé của Vietnam airlines không thể thay đổi được hành trình, chỉ có thể thay đổi ngày bay, phí đổi 350,000VND.
Hãng bay trễ 4 tiếng tôi muốn hoàn vé lại có mất phí không?Quý khách sẽ được hoàn lại vé miễn phí khi hãng bay trễ trên 3 tiếng.

Muốn xem giá vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh làm cách nào ? Quý khách truy cập trang web của chúng tôi để kiểm tra giá vé (vemaybaylyhai.com.vn) hoặc gọi đến phòng vé của chúng tôi để được nhân viên tư vấn, kiểm tra và báo giá.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,050.000 VND

16

1,080.000 VND

17

770.000 VND

18

900.000 VND

19

730.000 VND

20

940.000 VND

21

830.000 VND

22

870.000 VND

23

1,010.000 VND

24

1,070.000 VND

25

1,100.000 VND

26

840.000 VND

27

890.000 VND

28

1,080.000 VND

29

770.000 VND

30

770.000 VND

31

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,720.000 VND

4

2,660.000 VND

5

2,770.000 VND

6

2,420.000 VND

7

2,750.000 VND

8

2,680.000 VND

9

2,680.000 VND

10

2,760.000 VND

11

2,510.000 VND

12

2,830.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,780.000 VND

16

2,380.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,750.000 VND

19

2,730.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,490.000 VND

22

2,730.000 VND

23

2,470.000 VND

24

2,650.000 VND

25

2,790.000 VND

26

2,800.000 VND

27

2,660.000 VND

28

2,480.000 VND

29

2,840.000 VND

30

2,420.000 VND

31

2,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,710.000 VND

2

3,140.000 VND

3

3,010.000 VND

4

2,850.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,920.000 VND

7

3,130.000 VND

8

2,960.000 VND

9

3,080.000 VND

10

3,200.000 VND

11

3,040.000 VND

12

2,960.000 VND

13

2,940.000 VND

14

3,090.000 VND

15

2,870.000 VND

16

2,720.000 VND

17

2,870.000 VND

18

2,780.000 VND

19

2,930.000 VND

20

3,110.000 VND

21

2,730.000 VND

22

3,040.000 VND

23

3,170.000 VND

24

2,850.000 VND

25

2,930.000 VND

26

2,770.000 VND

27

3,110.000 VND

28

3,230.000 VND

29

2,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,660.000 VND

2

2,490.000 VND

3

2,590.000 VND

4

2,590.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,350.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,430.000 VND

11

2,200.000 VND

12

2,530.000 VND

13

2,680.000 VND

14

2,620.000 VND

15

2,480.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,320.000 VND

18

2,330.000 VND

19

2,680.000 VND

20

2,630.000 VND

21

2,230.000 VND

22

2,220.000 VND

23

2,390.000 VND

24

2,270.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,400.000 VND

28

2,350.000 VND

29

2,670.000 VND

30

2,240.000 VND

31

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

1,050.000 VND

3

700.000 VND

4

1,180.000 VND

5

750.000 VND

6

1,150.000 VND

7

1,090.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,070.000 VND

10

900.000 VND

11

720.000 VND

12

760.000 VND

13

1,230.000 VND

14

880.000 VND

15

870.000 VND

16

1,060.000 VND

17

840.000 VND

18

1,240.000 VND

19

1,140.000 VND

20

720.000 VND

21

1,130.000 VND

22

700.000 VND

23

710.000 VND

24

870.000 VND

25

1,080.000 VND

26

850.000 VND

27

920.000 VND

28

710.000 VND

29

890.000 VND

30

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

1,080.000 VND

3

890.000 VND

4

720.000 VND

5

990.000 VND

6

710.000 VND

7

1,210.000 VND

8

1,140.000 VND

9

1,150.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,120.000 VND

12

830.000 VND

13

860.000 VND

14

990.000 VND

15

1,040.000 VND

16

860.000 VND

17

1,250.000 VND

18

1,200.000 VND

19

1,050.000 VND

20

960.000 VND

21

710.000 VND

22

960.000 VND

23

980.000 VND

24

1,180.000 VND

25

900.000 VND

26

1,160.000 VND

27

910.000 VND

28

860.000 VND

29

890.000 VND

30

860.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

1,000.000 VND

3

760.000 VND

4

1,220.000 VND

5

890.000 VND

6

740.000 VND

7

1,200.000 VND

8

740.000 VND

9

1,200.000 VND

10

850.000 VND

11

1,010.000 VND

12

1,150.000 VND

13

880.000 VND

14

1,080.000 VND

15

750.000 VND

16

810.000 VND

17

820.000 VND

18

800.000 VND

19

1,210.000 VND

20

1,190.000 VND

21

760.000 VND

22

740.000 VND

23

1,000.000 VND

24

1,140.000 VND

25

1,020.000 VND

26

800.000 VND

27

1,100.000 VND

28

700.000 VND

29

780.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

930.000 VND

3

1,050.000 VND

4

1,070.000 VND

5

1,100.000 VND

6

1,160.000 VND

7

1,000.000 VND

8

1,170.000 VND

9

730.000 VND

10

990.000 VND

11

1,100.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,090.000 VND

14

980.000 VND

15

950.000 VND

16

750.000 VND

17

740.000 VND

18

1,230.000 VND

19

760.000 VND

20

840.000 VND

21

810.000 VND

22

1,070.000 VND

23

1,250.000 VND

24

1,150.000 VND

25

800.000 VND

26

1,060.000 VND

27

740.000 VND

28

890.000 VND

29

800.000 VND

30

1,050.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

820.000 VND

3

1,160.000 VND

4

1,150.000 VND

5

800.000 VND

6

800.000 VND

7

1,120.000 VND

8

920.000 VND

9

820.000 VND

10

1,210.000 VND

11

950.000 VND

12

860.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,060.000 VND

15

750.000 VND

16

770.000 VND

17

1,160.000 VND

18

980.000 VND

19

1,080.000 VND

20

1,120.000 VND

21

890.000 VND

22

1,100.000 VND

23

760.000 VND

24

1,070.000 VND

25

1,080.000 VND

26

800.000 VND

27

1,030.000 VND

28

1,220.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,130.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

830.000 VND

3

1,160.000 VND

4

800.000 VND

5

1,130.000 VND

6

990.000 VND

7

1,050.000 VND

8

1,040.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,200.000 VND

11

950.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,180.000 VND

14

710.000 VND

15

1,020.000 VND

16

1,000.000 VND

17

970.000 VND

18

1,130.000 VND

19

1,080.000 VND

20

1,200.000 VND

21

980.000 VND

22

1,240.000 VND

23

740.000 VND

24

940.000 VND

25

1,200.000 VND

26

800.000 VND

27

1,160.000 VND

28

1,110.000 VND

29

890.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

1,160.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,200.000 VND

5

1,030.000 VND

6

1,160.000 VND

7

840.000 VND

8

820.000 VND

9

920.000 VND

10

900.000 VND

11

1,240.000 VND

12

1,060.000 VND

13

880.000 VND

14

980.000 VND

15

790.000 VND

16

1,020.000 VND

17

1,100.000 VND

18

1,160.000 VND

19

720.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,020.000 VND

22

1,100.000 VND

23

910.000 VND

24

800.000 VND

25

1,030.000 VND

26

750.000 VND

27

740.000 VND

28

910.000 VND

29

780.000 VND

30

740.000 VND

31

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

740.000 VND

3

1,180.000 VND

4

790.000 VND

5

1,100.000 VND

6

800.000 VND

7

1,030.000 VND

8

920.000 VND

9

880.000 VND

10

860.000 VND

11

1,020.000 VND

12

800.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,050.000 VND

16

980.000 VND

17

740.000 VND

18

1,040.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,000.000 VND

21

1,000.000 VND

22

1,170.000 VND

23

850.000 VND

24

1,190.000 VND

25

840.000 VND

26

720.000 VND

27

1,010.000 VND

28

1,130.000 VND

29

1,000.000 VND

30

800.000 VND


Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh - vemaybaylyhai.com.vn
 
Thủ tục đặt vé , thanh toán như thế nào ? Quý khách khi đặt vé chỉ cần cung cấp hành trình, ngày giờ bay, tên người bay, quý khách ở xa thanh toán chuyển khoản, nếu quý khách ở gần có thể đến phòng vé máy bay để lấy và thanh toán hoặc vé sẽ được giao đến và thanh toán tận nơi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ