Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh giá rẻ vietnam airlines 600.000vnđ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh

Vietjet một tuần có mấy chuyến từ Đà Nẵng đi Vinh, giá vé bao nhiêu ? Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh chỉ có hãng Vietnam airlines bay, giá vé 950,000VND. Một tuần ngày nào cũng có một chuyến bay từ Đà Nẵng đến Vinh.

Đổi hành trình và đổi luôn ngày mất phí bao nhiêu? Quý khách mua vé của Vietnam airlines không thể thay đổi được hành trình, chỉ có thể thay đổi ngày bay, phí đổi 350,000VND.
Hãng bay trễ 4 tiếng tôi muốn hoàn vé lại có mất phí không?Quý khách sẽ được hoàn lại vé miễn phí khi hãng bay trễ trên 3 tiếng.

Muốn xem giá vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh làm cách nào ? Quý khách truy cập trang web của chúng tôi để kiểm tra giá vé (vemaybaylyhai.com.vn) hoặc gọi đến phòng vé của chúng tôi để được nhân viên tư vấn, kiểm tra và báo giá.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

750.000 VND

24

880.000 VND

25

750.000 VND

26

1,240.000 VND

27

1,010.000 VND

28

1,220.000 VND

29

910.000 VND

30

1,000.000 VND

31

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

930.000 VND

3

870.000 VND

4

860.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,160.000 VND

8

770.000 VND

9

1,110.000 VND

10

900.000 VND

11

1,020.000 VND

12

970.000 VND

13

940.000 VND

14

860.000 VND

15

1,160.000 VND

16

780.000 VND

17

800.000 VND

18

720.000 VND

19

800.000 VND

20

890.000 VND

21

1,090.000 VND

22

910.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,090.000 VND

25

1,110.000 VND

26

930.000 VND

27

710.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,130.000 VND

30

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

1,210.000 VND

3

780.000 VND

4

1,190.000 VND

5

870.000 VND

6

720.000 VND

7

890.000 VND

8

1,010.000 VND

9

1,220.000 VND

10

710.000 VND

11

900.000 VND

12

1,250.000 VND

13

890.000 VND

14

1,160.000 VND

15

1,220.000 VND

16

1,110.000 VND

17

1,160.000 VND

18

980.000 VND

19

1,040.000 VND

20

850.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,220.000 VND

23

1,110.000 VND

24

850.000 VND

25

1,140.000 VND

26

900.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,000.000 VND

29

800.000 VND

30

820.000 VND

31

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,030.000 VND

3

940.000 VND

4

790.000 VND

5

780.000 VND

6

720.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,030.000 VND

9

960.000 VND

10

880.000 VND

11

1,000.000 VND

12

820.000 VND

13

780.000 VND

14

970.000 VND

15

970.000 VND

16

870.000 VND

17

1,040.000 VND

18

970.000 VND

19

770.000 VND

20

1,120.000 VND

21

940.000 VND

22

900.000 VND

23

1,030.000 VND

24

820.000 VND

25

890.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,030.000 VND

28

700.000 VND

29

990.000 VND

30

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,950.000 VND

2

2,020.000 VND

3

1,780.000 VND

4

1,760.000 VND

5

2,090.000 VND

6

2,010.000 VND

7

2,090.000 VND

8

1,890.000 VND

9

1,640.000 VND

10

1,910.000 VND

11

1,760.000 VND

12

1,780.000 VND

13

1,950.000 VND

14

1,960.000 VND

15

2,050.000 VND

16

1,700.000 VND

17

1,700.000 VND

18

1,990.000 VND

19

1,700.000 VND

20

2,130.000 VND

21

1,640.000 VND

22

1,820.000 VND

23

2,050.000 VND

24

1,840.000 VND

25

1,970.000 VND

26

1,770.000 VND

27

1,870.000 VND

28

2,070.000 VND

29

2,130.000 VND

30

1,750.000 VND

31

1,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,540.000 VND

2

1,610.000 VND

3

1,920.000 VND

4

1,920.000 VND

5

1,750.000 VND

6

1,740.000 VND

7

1,930.000 VND

8

1,930.000 VND

9

1,580.000 VND

10

1,610.000 VND

11

1,730.000 VND

12

1,560.000 VND

13

1,950.000 VND

14

1,920.000 VND

15

1,420.000 VND

16

1,800.000 VND

17

1,750.000 VND

18

1,530.000 VND

19

1,770.000 VND

20

1,670.000 VND

21

1,510.000 VND

22

1,580.000 VND

23

1,700.000 VND

24

1,700.000 VND

25

1,910.000 VND

26

1,690.000 VND

27

1,850.000 VND

28

1,930.000 VND

29

1,430.000 VND

30

1,450.000 VND

31

1,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

1,210.000 VND

3

880.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,190.000 VND

6

1,210.000 VND

7

790.000 VND

8

980.000 VND

9

900.000 VND

10

1,060.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,070.000 VND

13

850.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,160.000 VND

16

790.000 VND

17

1,090.000 VND

18

1,160.000 VND

19

1,080.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,060.000 VND

22

1,130.000 VND

23

850.000 VND

24

1,000.000 VND

25

1,110.000 VND

26

980.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,060.000 VND

29

1,210.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,000.000 VND

4

810.000 VND

5

950.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,220.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,120.000 VND

11

1,070.000 VND

12

890.000 VND

13

960.000 VND

14

850.000 VND

15

970.000 VND

16

790.000 VND

17

720.000 VND

18

760.000 VND

19

1,220.000 VND

20

1,150.000 VND

21

900.000 VND

22

980.000 VND

23

810.000 VND

24

900.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,090.000 VND

27

930.000 VND

28

1,220.000 VND

29

720.000 VND

30

860.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

1,020.000 VND

3

930.000 VND

4

1,170.000 VND

5

1,200.000 VND

6

1,160.000 VND

7

950.000 VND

8

1,180.000 VND

9

750.000 VND

10

1,220.000 VND

11

910.000 VND

12

1,170.000 VND

13

840.000 VND

14

1,010.000 VND

15

910.000 VND

16

710.000 VND

17

800.000 VND

18

910.000 VND

19

760.000 VND

20

1,150.000 VND

21

950.000 VND

22

950.000 VND

23

1,060.000 VND

24

1,090.000 VND

25

760.000 VND

26

1,010.000 VND

27

710.000 VND

28

1,150.000 VND

29

860.000 VND

30

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

970.000 VND

3

940.000 VND

4

970.000 VND

5

750.000 VND

6

1,020.000 VND

7

1,220.000 VND

8

940.000 VND

9

890.000 VND

10

900.000 VND

11

1,140.000 VND

12

1,220.000 VND

13

890.000 VND

14

760.000 VND

15

780.000 VND

16

860.000 VND

17

1,140.000 VND

18

1,130.000 VND

19

1,060.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,020.000 VND

22

860.000 VND

23

930.000 VND

24

770.000 VND

25

1,180.000 VND

26

820.000 VND

27

940.000 VND

28

970.000 VND

29

1,200.000 VND

30

920.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,800.000 VND

2

2,560.000 VND

3

2,610.000 VND

4

2,830.000 VND

5

2,790.000 VND

6

2,700.000 VND

7

2,340.000 VND

8

2,790.000 VND

9

2,790.000 VND

10

2,690.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,440.000 VND

13

2,800.000 VND

14

2,590.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,300.000 VND

17

2,520.000 VND

18

2,750.000 VND

19

2,640.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,470.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,400.000 VND

24

2,610.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,400.000 VND

27

2,530.000 VND

28

2,680.000 VND

29

2,630.000 VND

30

2,660.000 VND

31

2,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,220.000 VND

2

2,780.000 VND

3

3,060.000 VND

4

2,990.000 VND

5

2,840.000 VND

6

2,700.000 VND

7

2,810.000 VND

8

2,970.000 VND

9

2,840.000 VND

10

2,730.000 VND

11

3,020.000 VND

12

3,180.000 VND

13

3,140.000 VND

14

2,970.000 VND

15

2,860.000 VND

16

2,750.000 VND

17

2,950.000 VND

18

3,250.000 VND

19

3,240.000 VND

20

2,730.000 VND

21

2,890.000 VND

22

2,780.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,870.000 VND

25

2,950.000 VND

26

3,220.000 VND

27

3,150.000 VND

28

2,860.000 VND

29

2,860.000 VND


Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh - vemaybaylyhai.com.vn
 
Thủ tục đặt vé , thanh toán như thế nào ? Quý khách khi đặt vé chỉ cần cung cấp hành trình, ngày giờ bay, tên người bay, quý khách ở xa thanh toán chuyển khoản, nếu quý khách ở gần có thể đến phòng vé máy bay để lấy và thanh toán hoặc vé sẽ được giao đến và thanh toán tận nơi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ