Vé máy bay đi Chicago mỹ giá rẻ nhất khi mua khứ hồi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Chicago

Chúng tôi không chỉ giúp bạn tìm các chuyến bay giá rẻ đến Chicago, mà còn có thể giúp bạn mua vé kiểm trá giá vé máy bay đi Chicago rẻ nhất từ đại lý vemaybaylyhai.com.vn. Mua và book vé trực tuyến dễ dàng với chức năng tìm kiếm mọi chuyến bay.

Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare nằm trên Tây O'Hare, từ trung tâm thành phố Chicago khoảng 18 dặm. Nó có các trung tâm cho tất cả các hãng hàng không lớn cung cấp các chuyến bay tới Chicago, bao gồm American Airlines, British Airways và JetBlue. Sân bay Quốc tế Chicago Midway nằm ở Nam Cicero Avenue, từ trung tâm thành phố Chicago khoảng 12 dặm. Bảy hãng hàng không phục vụ sân bay Midway, bao gồm Air Tran, Delta và Southwest Airlines. www.vemaybaylyhai.com.vn  tìm kiếm các chuyến bay đến cả hai sân bay để bạn có được mức giá tốt nhất.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

820.000 VND

25

990.000 VND

26

970.000 VND

27

930.000 VND

28

960.000 VND

29

830.000 VND

30

1,000.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

880.000 VND

3

810.000 VND

4

870.000 VND

5

980.000 VND

6

980.000 VND

7

1,000.000 VND

8

990.000 VND

9

970.000 VND

10

970.000 VND

11

920.000 VND

12

860.000 VND

13

870.000 VND

14

880.000 VND

15

950.000 VND

16

920.000 VND

17

890.000 VND

18

880.000 VND

19

840.000 VND

20

820.000 VND

21

980.000 VND

22

940.000 VND

23

860.000 VND

24

990.000 VND

25

900.000 VND

26

970.000 VND

27

860.000 VND

28

900.000 VND

29

920.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

920.000 VND

3

930.000 VND

4

810.000 VND

5

950.000 VND

6

980.000 VND

7

830.000 VND

8

900.000 VND

9

840.000 VND

10

920.000 VND

11

860.000 VND

12

960.000 VND

13

920.000 VND

14

860.000 VND

15

840.000 VND

16

900.000 VND

17

990.000 VND

18

990.000 VND

19

820.000 VND

20

870.000 VND

21

830.000 VND

22

900.000 VND

23

960.000 VND

24

950.000 VND

25

890.000 VND

26

940.000 VND

27

960.000 VND

28

870.000 VND

29

970.000 VND

30

920.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

840.000 VND

3

880.000 VND

4

870.000 VND

5

820.000 VND

6

1,000.000 VND

7

960.000 VND

8

920.000 VND

9

960.000 VND

10

980.000 VND

11

950.000 VND

12

810.000 VND

13

820.000 VND

14

940.000 VND

15

990.000 VND

16

950.000 VND

17

890.000 VND

18

930.000 VND

19

840.000 VND

20

910.000 VND

21

900.000 VND

22

980.000 VND

23

860.000 VND

24

970.000 VND

25

910.000 VND

26

930.000 VND

27

890.000 VND

28

880.000 VND

29

920.000 VND

30

840.000 VND

31

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

980.000 VND

3

990.000 VND

4

890.000 VND

5

880.000 VND

6

800.000 VND

7

840.000 VND

8

970.000 VND

9

890.000 VND

10

960.000 VND

11

940.000 VND

12

960.000 VND

13

950.000 VND

14

840.000 VND

15

990.000 VND

16

980.000 VND

17

1,000.000 VND

18

850.000 VND

19

980.000 VND

20

880.000 VND

21

930.000 VND

22

930.000 VND

23

950.000 VND

24

980.000 VND

25

970.000 VND

26

860.000 VND

27

990.000 VND

28

920.000 VND

29

910.000 VND

30

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

850.000 VND

3

860.000 VND

4

910.000 VND

5

840.000 VND

6

890.000 VND

7

870.000 VND

8

940.000 VND

9

910.000 VND

10

860.000 VND

11

870.000 VND

12

980.000 VND

13

950.000 VND

14

1,000.000 VND

15

850.000 VND

16

950.000 VND

17

820.000 VND

18

900.000 VND

19

910.000 VND

20

920.000 VND

21

1,000.000 VND

22

920.000 VND

23

820.000 VND

24

890.000 VND

25

980.000 VND

26

810.000 VND

27

880.000 VND

28

910.000 VND

29

890.000 VND

30

890.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

850.000 VND

3

930.000 VND

4

830.000 VND

5

910.000 VND

6

850.000 VND

7

900.000 VND

8

890.000 VND

9

810.000 VND

10

940.000 VND

11

920.000 VND

12

800.000 VND

13

860.000 VND

14

930.000 VND

15

830.000 VND

16

990.000 VND

17

800.000 VND

18

970.000 VND

19

1,000.000 VND

20

980.000 VND

21

830.000 VND

22

930.000 VND

23

900.000 VND

24

920.000 VND

25

890.000 VND

26

920.000 VND

27

890.000 VND

28

840.000 VND

29

820.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

1,000.000 VND

3

910.000 VND

4

860.000 VND

5

960.000 VND

6

810.000 VND

7

860.000 VND

8

920.000 VND

9

950.000 VND

10

860.000 VND

11

900.000 VND

12

840.000 VND

13

910.000 VND

14

930.000 VND

15

850.000 VND

16

980.000 VND

17

890.000 VND

18

900.000 VND

19

930.000 VND

20

910.000 VND

21

990.000 VND

22

890.000 VND

23

850.000 VND

24

800.000 VND

25

860.000 VND

26

830.000 VND

27

850.000 VND

28

950.000 VND

29

950.000 VND

30

890.000 VND

31

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

830.000 VND

3

980.000 VND

4

840.000 VND

5

870.000 VND

6

1,000.000 VND

7

880.000 VND

8

970.000 VND

9

850.000 VND

10

950.000 VND

11

990.000 VND

12

960.000 VND

13

960.000 VND

14

820.000 VND

15

910.000 VND

16

910.000 VND

17

890.000 VND

18

970.000 VND

19

910.000 VND

20

950.000 VND

21

830.000 VND

22

940.000 VND

23

1,000.000 VND

24

1,000.000 VND

25

940.000 VND

26

920.000 VND

27

940.000 VND

28

870.000 VND

29

990.000 VND

30

940.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

990.000 VND

3

940.000 VND

4

960.000 VND

5

880.000 VND

6

830.000 VND

7

910.000 VND

8

920.000 VND

9

870.000 VND

10

840.000 VND

11

990.000 VND

12

870.000 VND

13

880.000 VND

14

930.000 VND

15

960.000 VND

16

870.000 VND

17

1,000.000 VND

18

900.000 VND

19

960.000 VND

20

820.000 VND

21

860.000 VND

22

850.000 VND

23

880.000 VND

24

860.000 VND

25

830.000 VND

26

940.000 VND

27

890.000 VND

28

870.000 VND

29

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

930.000 VND

3

980.000 VND

4

920.000 VND

5

860.000 VND

6

940.000 VND

7

920.000 VND

8

920.000 VND

9

960.000 VND

10

950.000 VND

11

950.000 VND

12

930.000 VND

13

1,000.000 VND

14

910.000 VND

15

990.000 VND

16

870.000 VND

17

820.000 VND

18

840.000 VND

19

920.000 VND

20

880.000 VND

21

840.000 VND

22

850.000 VND

23

810.000 VND

24

930.000 VND

25

970.000 VND

26

990.000 VND

27

850.000 VND

28

820.000 VND

29

930.000 VND

30

910.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

980.000 VND

3

930.000 VND

4

900.000 VND

5

870.000 VND

6

820.000 VND

7

890.000 VND

8

890.000 VND

9

1,000.000 VND

10

890.000 VND

11

980.000 VND

12

900.000 VND

13

980.000 VND

14

920.000 VND

15

950.000 VND

16

870.000 VND

17

970.000 VND

18

990.000 VND

19

940.000 VND

20

900.000 VND

21

820.000 VND

22

920.000 VND

23

960.000 VND

24

920.000 VND

25

860.000 VND

26

940.000 VND

27

940.000 VND

28

840.000 VND

29

870.000 VND

30

810.000 VND

Sân bay Quốc tế Nội Bài là sân bay lớn nhất phục vụ khu vực phía Bắc của Việt Nam, cung cấp các chuyến bay giá rẻ từ Hà Nội đến hầu hết các điểm đến ở châu Á cũng như các chuyến bay đến châu âu. Nằm khoảng 28 dặm từ trung tâm thành phố Hà Nội, sân bay là một chiếc taxi 30-45 phút đi. Sân bay phục vụ như là một điểm trung tâm cho Air Mekong và Vietnam Airlines, với các dịch vụ được cung cấp bởi Aeroflot, China Airlines, Singapore Airlines, Japan Airlines và Cebu Pacific. Hầu hết các chuyến bay chỉ bay trực tiếp tới các thành phố châu Á khác, nhưng có thể đặt chỗ ở bất cứ đâu trên thế giới bằng cách sử dụng nhiều hãng vận chuyển thông qua www.vemaybaylyhai.com.vn . Do không gian nhỏ giữa các đường băng, sân bay được giới hạn trong việc xử lý chỉ 10 triệu hành khách mỗi năm. Chuyến bay đến Chicago-Các sân bay tại Chicago
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ