Vé máy bay đi Dallas mỹ giá rẻ nhất khuyến mãi khứ hồi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Dallas

Việc tính tính thành giá vé máy bay đi Dallas mỹ, chuyến bay quá cảnh thường rẻ hơn chuyến bay nhanh nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ nếu chuyến bay chuân chuyển qua nhiều đường bay không phù hợp.Gía vé mỗi chuyến khác nhau và thường phụ thuộc rất nhiều vào thời gian, địa điểm. Để tìm hiểu chuyến bay đi Dallas, Hoa kỳ bạn có thể nhờ nhân viên tổng đài tư vấn và hỗ trợ hoặc tim hiểu thông tin trên wed www.vemaybaylyhai.com.vn.

Tổng thời gian bay từ Texas mỹ đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là 16 giờ, 51 phút nhanh nhất, nếu bay dừng có thể mất 20-30 tiếng . Điều này giả định một tốc độ bay trung bình cho một máy bay thương mại là 500 mph, tương đương với 800 km / h hoặc 433 hải lý / giờ. Nó cũng thêm 30 phút nữa để cất cánh và hạ cánh. Thời gian chính xác của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào tốc độ gió. có thể check thông tin trên wedsite trực tuyến vemaybaylyhai.com.vn
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

14,640.000 VND

25

14,330.000 VND

26

14,740.000 VND

27

13,650.000 VND

28

13,840.000 VND

29

14,550.000 VND

30

13,540.000 VND

31

13,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,750.000 VND

2

14,690.000 VND

3

14,100.000 VND

4

13,720.000 VND

5

14,270.000 VND

6

14,670.000 VND

7

13,760.000 VND

8

14,110.000 VND

9

14,830.000 VND

10

14,070.000 VND

11

14,150.000 VND

12

14,190.000 VND

13

14,130.000 VND

14

14,270.000 VND

15

14,990.000 VND

16

13,860.000 VND

17

13,750.000 VND

18

14,100.000 VND

19

14,480.000 VND

20

14,640.000 VND

21

13,650.000 VND

22

13,700.000 VND

23

14,020.000 VND

24

13,810.000 VND

25

14,260.000 VND

26

14,910.000 VND

27

13,610.000 VND

28

14,400.000 VND

29

14,350.000 VND

30

14,900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,510.000 VND

2

14,080.000 VND

3

13,820.000 VND

4

14,100.000 VND

5

14,000.000 VND

6

13,540.000 VND

7

14,540.000 VND

8

14,560.000 VND

9

14,560.000 VND

10

13,890.000 VND

11

14,250.000 VND

12

13,720.000 VND

13

14,410.000 VND

14

13,590.000 VND

15

14,790.000 VND

16

14,600.000 VND

17

13,740.000 VND

18

14,050.000 VND

19

14,850.000 VND

20

13,850.000 VND

21

14,880.000 VND

22

14,490.000 VND

23

14,140.000 VND

24

14,470.000 VND

25

13,910.000 VND

26

14,020.000 VND

27

13,670.000 VND

28

14,010.000 VND

29

13,860.000 VND

30

14,840.000 VND

31

14,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,440.000 VND

2

14,610.000 VND

3

14,890.000 VND

4

14,630.000 VND

5

14,800.000 VND

6

14,130.000 VND

7

13,920.000 VND

8

14,830.000 VND

9

14,970.000 VND

10

14,740.000 VND

11

14,900.000 VND

12

14,720.000 VND

13

14,490.000 VND

14

14,510.000 VND

15

13,720.000 VND

16

13,750.000 VND

17

14,420.000 VND

18

14,640.000 VND

19

14,310.000 VND

20

14,540.000 VND

21

13,770.000 VND

22

14,900.000 VND

23

14,940.000 VND

24

14,070.000 VND

25

14,970.000 VND

26

13,900.000 VND

27

13,720.000 VND

28

13,780.000 VND

29

13,690.000 VND

30

14,030.000 VND

31

14,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

13,560.000 VND

2

14,140.000 VND

3

13,610.000 VND

4

13,960.000 VND

5

14,060.000 VND

6

14,820.000 VND

7

14,910.000 VND

8

13,690.000 VND

9

14,680.000 VND

10

14,300.000 VND

11

13,540.000 VND

12

13,690.000 VND

13

14,230.000 VND

14

13,610.000 VND

15

14,290.000 VND

16

14,050.000 VND

17

14,310.000 VND

18

14,050.000 VND

19

14,640.000 VND

20

14,060.000 VND

21

13,730.000 VND

22

14,170.000 VND

23

13,650.000 VND

24

14,120.000 VND

25

14,520.000 VND

26

14,890.000 VND

27

14,440.000 VND

28

14,880.000 VND

29

13,960.000 VND

30

14,930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,990.000 VND

2

14,090.000 VND

3

13,660.000 VND

4

13,710.000 VND

5

14,140.000 VND

6

13,500.000 VND

7

14,660.000 VND

8

14,510.000 VND

9

13,530.000 VND

10

14,640.000 VND

11

13,550.000 VND

12

14,110.000 VND

13

14,610.000 VND

14

14,650.000 VND

15

13,970.000 VND

16

14,810.000 VND

17

13,550.000 VND

18

14,750.000 VND

19

13,530.000 VND

20

13,510.000 VND

21

14,240.000 VND

22

13,540.000 VND

23

14,180.000 VND

24

13,710.000 VND

25

14,670.000 VND

26

13,760.000 VND

27

14,370.000 VND

28

14,210.000 VND

29

14,850.000 VND

30

14,040.000 VND

31

14,940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,280.000 VND

2

14,240.000 VND

3

13,710.000 VND

4

13,990.000 VND

5

14,950.000 VND

6

13,730.000 VND

7

13,630.000 VND

8

14,530.000 VND

9

13,630.000 VND

10

13,680.000 VND

11

13,920.000 VND

12

14,760.000 VND

13

13,530.000 VND

14

14,990.000 VND

15

14,920.000 VND

16

14,410.000 VND

17

14,910.000 VND

18

14,730.000 VND

19

14,430.000 VND

20

13,840.000 VND

21

14,950.000 VND

22

14,360.000 VND

23

14,990.000 VND

24

13,920.000 VND

25

14,590.000 VND

26

14,010.000 VND

27

13,640.000 VND

28

14,640.000 VND

29

14,870.000 VND

30

14,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,550.000 VND

2

13,990.000 VND

3

13,800.000 VND

4

14,580.000 VND

5

13,940.000 VND

6

14,120.000 VND

7

13,990.000 VND

8

13,970.000 VND

9

13,870.000 VND

10

14,100.000 VND

11

14,980.000 VND

12

14,970.000 VND

13

14,870.000 VND

14

13,780.000 VND

15

14,240.000 VND

16

14,520.000 VND

17

14,660.000 VND

18

14,750.000 VND

19

13,720.000 VND

20

14,700.000 VND

21

14,240.000 VND

22

14,540.000 VND

23

13,790.000 VND

24

13,700.000 VND

25

14,400.000 VND

26

14,110.000 VND

27

13,900.000 VND

28

14,490.000 VND

29

13,690.000 VND

30

13,500.000 VND

31

14,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,720.000 VND

2

14,530.000 VND

3

13,890.000 VND

4

13,780.000 VND

5

13,900.000 VND

6

13,890.000 VND

7

14,250.000 VND

8

14,960.000 VND

9

14,830.000 VND

10

13,760.000 VND

11

13,720.000 VND

12

14,520.000 VND

13

14,430.000 VND

14

14,470.000 VND

15

14,140.000 VND

16

13,950.000 VND

17

14,170.000 VND

18

14,820.000 VND

19

14,720.000 VND

20

14,640.000 VND

21

14,630.000 VND

22

13,570.000 VND

23

14,220.000 VND

24

14,840.000 VND

25

14,380.000 VND

26

14,490.000 VND

27

14,250.000 VND

28

14,310.000 VND

29

13,720.000 VND

30

14,610.000 VND

31

14,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,720.000 VND

2

13,530.000 VND

3

14,260.000 VND

4

14,640.000 VND

5

14,870.000 VND

6

13,940.000 VND

7

14,650.000 VND

8

14,960.000 VND

9

13,700.000 VND

10

14,580.000 VND

11

13,940.000 VND

12

13,690.000 VND

13

14,010.000 VND

14

13,520.000 VND

15

14,780.000 VND

16

13,680.000 VND

17

13,730.000 VND

18

14,040.000 VND

19

14,970.000 VND

20

14,890.000 VND

21

14,450.000 VND

22

14,790.000 VND

23

14,980.000 VND

24

13,580.000 VND

25

14,080.000 VND

26

14,860.000 VND

27

14,980.000 VND

28

14,260.000 VND

29

13,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

14,110.000 VND

2

14,820.000 VND

3

14,750.000 VND

4

14,510.000 VND

5

14,540.000 VND

6

13,970.000 VND

7

14,330.000 VND

8

14,760.000 VND

9

14,010.000 VND

10

13,860.000 VND

11

14,920.000 VND

12

13,740.000 VND

13

13,960.000 VND

14

14,840.000 VND

15

14,200.000 VND

16

14,000.000 VND

17

14,060.000 VND

18

14,110.000 VND

19

13,870.000 VND

20

14,100.000 VND

21

14,600.000 VND

22

14,350.000 VND

23

14,490.000 VND

24

14,550.000 VND

25

13,840.000 VND

26

14,090.000 VND

27

14,350.000 VND

28

13,540.000 VND

29

14,540.000 VND

30

14,540.000 VND

31

13,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

13,560.000 VND

2

13,860.000 VND

3

14,550.000 VND

4

14,290.000 VND

5

14,140.000 VND

6

14,720.000 VND

7

14,320.000 VND

8

14,090.000 VND

9

14,210.000 VND

10

13,770.000 VND

11

14,690.000 VND

12

14,120.000 VND

13

14,430.000 VND

14

14,600.000 VND

15

13,900.000 VND

16

14,010.000 VND

17

14,030.000 VND

18

14,620.000 VND

19

13,600.000 VND

20

13,730.000 VND

21

14,300.000 VND

22

14,220.000 VND

23

14,160.000 VND

24

13,990.000 VND

25

14,250.000 VND

26

14,670.000 VND

27

13,880.000 VND

28

13,670.000 VND

29

13,940.000 VND

30

13,780.000 VND

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi, hãy nhớ thêm thời gian để chiếc máy bay đi taxi giữa cổng và sân bay của sân bay. Đo lường này chỉ dành cho thời gian bay thực sự. Bạn cũng nên tính thời gian đợi ở sân bay và thiết bị có thể hoặc thời tiết bị chậm trễ. Nếu bạn đang cố tìm ra thời gian bạn sẽ đến điểm đến, bạn có thể muốn xem liệu có sự khác biệt về thời gian giữa Dallas và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hay không.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ