Vé máy bay đi Fukuoka Nhật Bản giá rẻ nhất khuyến mãi khứ hồi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Fukuoka

Thành phố Fukuoka là trung tâm hành chính của tỉnh Fukuoka, ở Kyushu, phía nam Nhật Bản. Vé máy bay giá rẻ đi Fukuoka, Nhật Bản từ Hà nội đi fukuoka giá rẻ. Đại Lý LÝ HẢI là đại lý vé máy bay cấp 1, đại lý chính thức của các hãng hàng không nội địa/quốc tế tại Việt Nam. Vé máy bay đi Fukuoka Nhật Bản giá rẻ của hãng hàng không Cebu Pacific. Giá vé máy bay từ Việt Nam đến thành phố Fukuoka chỉ từ 211 ...Fukuoka là thủ phủ của hòn đảo Kyushu khi nắm giữ vai trò chủ chốt về kinh tế, chính trị, văn hóa của một trong bốn hòn đảo lớn nhất.

Đến với Fukuoka bạn sẽ có nhiều cơ hội cho những cuộc khám phá văn hóa. Trong Nhật Bản, Fukuoka được biết đến với món ăn độc đáo của nó và khu phố. Vé máy bay giá rẻ đi Fukuoka từ Hà Nội. Vé máy bay giá rẻ TPHCM đi Fukuoka từ Hà Nội,Thành phố Fukuoka là trung tâm hành chính của tỉnh Fukuoka, ở Kyushu, phía nam Nhật Bản. Mua vé máy bay đi FuKuOKa giá rẻ, FuKuOKa Nhật Bản là một quốc gia sống tại hải đảo ở vùng Đông Á, tọa lạc trên Thái Bình Dương.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

5,520.000 VND

25

6,100.000 VND

26

6,820.000 VND

27

5,870.000 VND

28

6,740.000 VND

29

6,230.000 VND

30

6,530.000 VND

31

7,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,560.000 VND

2

5,570.000 VND

3

5,680.000 VND

4

6,850.000 VND

5

6,950.000 VND

6

7,210.000 VND

7

6,460.000 VND

8

6,940.000 VND

9

7,300.000 VND

10

5,710.000 VND

11

5,980.000 VND

12

6,510.000 VND

13

6,430.000 VND

14

6,660.000 VND

15

6,340.000 VND

16

5,700.000 VND

17

6,370.000 VND

18

6,860.000 VND

19

6,170.000 VND

20

5,550.000 VND

21

7,490.000 VND

22

6,550.000 VND

23

7,220.000 VND

24

7,430.000 VND

25

6,020.000 VND

26

6,120.000 VND

27

6,210.000 VND

28

6,220.000 VND

29

6,870.000 VND

30

7,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,500.000 VND

2

5,610.000 VND

3

5,570.000 VND

4

6,430.000 VND

5

5,670.000 VND

6

6,350.000 VND

7

6,240.000 VND

8

6,610.000 VND

9

5,880.000 VND

10

7,470.000 VND

11

6,670.000 VND

12

7,390.000 VND

13

5,720.000 VND

14

7,010.000 VND

15

5,990.000 VND

16

7,300.000 VND

17

6,400.000 VND

18

6,870.000 VND

19

6,870.000 VND

20

7,210.000 VND

21

6,780.000 VND

22

7,210.000 VND

23

5,960.000 VND

24

5,970.000 VND

25

7,350.000 VND

26

7,240.000 VND

27

6,530.000 VND

28

6,390.000 VND

29

5,740.000 VND

30

6,350.000 VND

31

7,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

5,730.000 VND

2

6,060.000 VND

3

6,880.000 VND

4

7,400.000 VND

5

6,980.000 VND

6

7,140.000 VND

7

6,700.000 VND

8

5,510.000 VND

9

6,440.000 VND

10

5,610.000 VND

11

6,380.000 VND

12

5,810.000 VND

13

5,890.000 VND

14

5,670.000 VND

15

6,780.000 VND

16

7,390.000 VND

17

5,580.000 VND

18

6,600.000 VND

19

5,890.000 VND

20

6,040.000 VND

21

5,680.000 VND

22

6,560.000 VND

23

5,790.000 VND

24

6,550.000 VND

25

6,430.000 VND

26

7,400.000 VND

27

5,800.000 VND

28

7,080.000 VND

29

6,250.000 VND

30

7,430.000 VND

31

6,930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,030.000 VND

2

5,770.000 VND

3

6,470.000 VND

4

7,130.000 VND

5

6,030.000 VND

6

7,190.000 VND

7

6,680.000 VND

8

6,150.000 VND

9

6,700.000 VND

10

6,880.000 VND

11

6,880.000 VND

12

6,810.000 VND

13

5,870.000 VND

14

6,210.000 VND

15

5,600.000 VND

16

5,620.000 VND

17

7,150.000 VND

18

5,770.000 VND

19

6,550.000 VND

20

5,630.000 VND

21

7,210.000 VND

22

6,670.000 VND

23

7,300.000 VND

24

6,620.000 VND

25

6,900.000 VND

26

5,600.000 VND

27

5,670.000 VND

28

7,240.000 VND

29

6,990.000 VND

30

6,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,100.000 VND

2

6,720.000 VND

3

6,840.000 VND

4

6,370.000 VND

5

6,880.000 VND

6

7,480.000 VND

7

6,320.000 VND

8

7,470.000 VND

9

6,470.000 VND

10

7,110.000 VND

11

7,080.000 VND

12

6,660.000 VND

13

6,630.000 VND

14

5,800.000 VND

15

6,850.000 VND

16

5,700.000 VND

17

5,580.000 VND

18

5,700.000 VND

19

6,400.000 VND

20

7,320.000 VND

21

5,580.000 VND

22

6,860.000 VND

23

6,450.000 VND

24

7,020.000 VND

25

5,920.000 VND

26

5,800.000 VND

27

6,350.000 VND

28

7,260.000 VND

29

5,850.000 VND

30

6,100.000 VND

31

6,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,160.000 VND

2

5,720.000 VND

3

6,200.000 VND

4

6,440.000 VND

5

6,900.000 VND

6

5,820.000 VND

7

7,410.000 VND

8

5,590.000 VND

9

6,690.000 VND

10

6,060.000 VND

11

6,020.000 VND

12

6,450.000 VND

13

6,890.000 VND

14

5,840.000 VND

15

6,510.000 VND

16

6,290.000 VND

17

6,310.000 VND

18

6,020.000 VND

19

5,620.000 VND

20

5,540.000 VND

21

5,970.000 VND

22

5,780.000 VND

23

7,130.000 VND

24

7,320.000 VND

25

6,390.000 VND

26

5,820.000 VND

27

7,280.000 VND

28

7,190.000 VND

29

6,060.000 VND

30

6,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,060.000 VND

2

5,730.000 VND

3

6,450.000 VND

4

7,390.000 VND

5

5,710.000 VND

6

6,100.000 VND

7

5,790.000 VND

8

6,560.000 VND

9

6,750.000 VND

10

6,240.000 VND

11

6,750.000 VND

12

7,050.000 VND

13

5,820.000 VND

14

5,710.000 VND

15

6,770.000 VND

16

5,940.000 VND

17

6,810.000 VND

18

6,700.000 VND

19

6,910.000 VND

20

6,850.000 VND

21

6,520.000 VND

22

5,790.000 VND

23

6,330.000 VND

24

6,720.000 VND

25

5,730.000 VND

26

5,720.000 VND

27

6,520.000 VND

28

6,010.000 VND

29

6,510.000 VND

30

5,700.000 VND

31

5,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,600.000 VND

2

6,800.000 VND

3

7,160.000 VND

4

6,890.000 VND

5

5,830.000 VND

6

6,450.000 VND

7

7,210.000 VND

8

7,470.000 VND

9

7,350.000 VND

10

6,390.000 VND

11

7,180.000 VND

12

7,340.000 VND

13

6,730.000 VND

14

6,400.000 VND

15

6,620.000 VND

16

5,580.000 VND

17

5,880.000 VND

18

6,020.000 VND

19

5,590.000 VND

20

6,540.000 VND

21

5,810.000 VND

22

6,540.000 VND

23

7,260.000 VND

24

6,450.000 VND

25

6,710.000 VND

26

7,190.000 VND

27

7,240.000 VND

28

6,570.000 VND

29

5,880.000 VND

30

5,910.000 VND

31

6,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,210.000 VND

2

7,370.000 VND

3

6,870.000 VND

4

5,630.000 VND

5

5,890.000 VND

6

5,890.000 VND

7

5,970.000 VND

8

5,950.000 VND

9

7,270.000 VND

10

6,760.000 VND

11

6,050.000 VND

12

6,490.000 VND

13

7,470.000 VND

14

7,100.000 VND

15

6,360.000 VND

16

6,380.000 VND

17

7,390.000 VND

18

6,300.000 VND

19

6,220.000 VND

20

7,160.000 VND

21

6,880.000 VND

22

6,050.000 VND

23

5,710.000 VND

24

6,770.000 VND

25

6,160.000 VND

26

6,930.000 VND

27

7,020.000 VND

28

6,330.000 VND

29

7,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,390.000 VND

2

6,480.000 VND

3

6,710.000 VND

4

7,020.000 VND

5

5,620.000 VND

6

6,440.000 VND

7

6,850.000 VND

8

7,340.000 VND

9

5,670.000 VND

10

6,390.000 VND

11

5,520.000 VND

12

7,460.000 VND

13

6,260.000 VND

14

7,360.000 VND

15

6,490.000 VND

16

5,510.000 VND

17

5,770.000 VND

18

7,130.000 VND

19

7,360.000 VND

20

6,980.000 VND

21

6,880.000 VND

22

7,270.000 VND

23

6,240.000 VND

24

6,130.000 VND

25

7,150.000 VND

26

5,850.000 VND

27

6,580.000 VND

28

6,620.000 VND

29

7,300.000 VND

30

6,920.000 VND

31

6,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,150.000 VND

2

5,920.000 VND

3

5,850.000 VND

4

5,930.000 VND

5

5,760.000 VND

6

5,760.000 VND

7

6,040.000 VND

8

7,140.000 VND

9

7,410.000 VND

10

6,200.000 VND

11

6,460.000 VND

12

6,060.000 VND

13

7,110.000 VND

14

6,560.000 VND

15

6,640.000 VND

16

5,970.000 VND

17

6,050.000 VND

18

5,570.000 VND

19

6,670.000 VND

20

6,240.000 VND

21

5,810.000 VND

22

6,960.000 VND

23

7,490.000 VND

24

5,530.000 VND

25

5,890.000 VND

26

5,640.000 VND

27

6,000.000 VND

28

6,930.000 VND

29

6,570.000 VND

30

6,640.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ