Bảng giá vé máy bay đi Kuala Lumpur malaysia giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Kuala Lumpur

Vietjet xin giới thiệu đến Quý khách hàng bảng giá vé máy bay tham khảo trên một số chặng bay từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur phổ biến của các. Giá vé máy bay đi Malaysia tham khảo chưa bao gồm thuế và phí khởi hành từ TP.HCM (SGN) và HÀ NỘI (HAN) đến Kuala Lumpur (KUL): Để mua vé máy bay đi Kuala Lumpur bạn chỉ cần liên nhân viên LÝ HẢI qua tổng đài đặt vé.

Vé máy bay Hà Nội đi Kuala Lumpur vietnam airlines giá rẻ khứ hồi từ 51usd, 4 lý do nên mua vé máy bay giá rẻ đi Kuala Lumpur của vietnam airlines được hành lý khá nhiều, giảm giá trẻ em, em bé, người có tuổi, giảm vé đoàn số lượng hơn 5 người khứ hồi. ngoài ra hoàn đổi vé giá thấp nhất.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,670.000 VND

20

1,480.000 VND

21

1,450.000 VND

22

1,650.000 VND

23

1,090.000 VND

24

1,470.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,320.000 VND

27

1,480.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,240.000 VND

30

1,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,610.000 VND

3

1,240.000 VND

4

1,600.000 VND

5

1,540.000 VND

6

1,200.000 VND

7

1,570.000 VND

8

1,410.000 VND

9

1,530.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,510.000 VND

12

1,480.000 VND

13

1,150.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,380.000 VND

17

1,270.000 VND

18

1,600.000 VND

19

1,040.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,190.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,370.000 VND

24

1,020.000 VND

25

1,050.000 VND

26

1,280.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,130.000 VND

29

1,370.000 VND

30

1,400.000 VND

31

1,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,650.000 VND

2

1,370.000 VND

3

1,610.000 VND

4

1,360.000 VND

5

1,290.000 VND

6

1,160.000 VND

7

1,610.000 VND

8

1,330.000 VND

9

1,020.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,240.000 VND

12

1,360.000 VND

13

1,620.000 VND

14

1,430.000 VND

15

1,490.000 VND

16

1,400.000 VND

17

1,350.000 VND

18

1,290.000 VND

19

1,490.000 VND

20

1,190.000 VND

21

1,500.000 VND

22

1,540.000 VND

23

1,170.000 VND

24

1,330.000 VND

25

1,560.000 VND

26

1,480.000 VND

27

1,290.000 VND

28

1,460.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,530.000 VND

31

1,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,380.000 VND

2

1,310.000 VND

3

1,340.000 VND

4

1,610.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,200.000 VND

9

1,540.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,460.000 VND

13

1,610.000 VND

14

1,100.000 VND

15

1,560.000 VND

16

1,660.000 VND

17

1,630.000 VND

18

1,200.000 VND

19

1,370.000 VND

20

1,100.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,570.000 VND

23

1,630.000 VND

24

1,370.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,470.000 VND

30

1,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,570.000 VND

3

1,050.000 VND

4

1,330.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,260.000 VND

7

1,010.000 VND

8

1,640.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,420.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,600.000 VND

13

1,370.000 VND

14

1,370.000 VND

15

1,380.000 VND

16

1,470.000 VND

17

1,680.000 VND

18

1,590.000 VND

19

1,400.000 VND

20

1,450.000 VND

21

1,660.000 VND

22

1,590.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,610.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,660.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,650.000 VND

30

1,650.000 VND

31

1,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

1,050.000 VND

3

1,380.000 VND

4

1,270.000 VND

5

1,330.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,190.000 VND

8

1,040.000 VND

9

1,610.000 VND

10

1,430.000 VND

11

1,410.000 VND

12

1,430.000 VND

13

1,380.000 VND

14

1,390.000 VND

15

1,010.000 VND

16

1,040.000 VND

17

1,420.000 VND

18

1,210.000 VND

19

1,540.000 VND

20

1,220.000 VND

21

1,700.000 VND

22

1,390.000 VND

23

1,640.000 VND

24

1,280.000 VND

25

1,610.000 VND

26

1,420.000 VND

27

1,590.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,530.000 VND

30

1,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

1,010.000 VND

3

1,030.000 VND

4

1,100.000 VND

5

1,690.000 VND

6

1,030.000 VND

7

1,680.000 VND

8

1,170.000 VND

9

1,150.000 VND

10

1,470.000 VND

11

1,470.000 VND

12

1,370.000 VND

13

1,340.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,420.000 VND

16

1,010.000 VND

17

1,450.000 VND

18

1,000.000 VND

19

1,240.000 VND

20

1,340.000 VND

21

1,420.000 VND

22

1,220.000 VND

23

1,090.000 VND

24

1,320.000 VND

25

1,150.000 VND

26

1,300.000 VND

27

1,280.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,170.000 VND

30

1,090.000 VND

31

1,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,590.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,210.000 VND

4

1,690.000 VND

5

1,600.000 VND

6

1,220.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,510.000 VND

9

1,550.000 VND

10

1,530.000 VND

11

1,580.000 VND

12

1,130.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,330.000 VND

15

1,200.000 VND

16

1,220.000 VND

17

1,060.000 VND

18

1,680.000 VND

19

1,010.000 VND

20

1,120.000 VND

21

1,390.000 VND

22

1,030.000 VND

23

1,650.000 VND

24

1,250.000 VND

25

1,500.000 VND

26

1,660.000 VND

27

1,180.000 VND

28

1,520.000 VND

29

1,400.000 VND

30

1,320.000 VND

31

1,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,680.000 VND

2

1,180.000 VND

3

1,110.000 VND

4

1,640.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,570.000 VND

7

1,130.000 VND

8

1,660.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,450.000 VND

11

1,140.000 VND

12

1,390.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,100.000 VND

15

1,680.000 VND

16

1,290.000 VND

17

1,400.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,650.000 VND

20

1,040.000 VND

21

1,180.000 VND

22

1,160.000 VND

23

1,440.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,580.000 VND

26

1,360.000 VND

27

1,370.000 VND

28

1,670.000 VND

29

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

1,650.000 VND

3

1,080.000 VND

4

1,300.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,560.000 VND

7

1,290.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,360.000 VND

10

1,570.000 VND

11

1,610.000 VND

12

1,090.000 VND

13

1,460.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,260.000 VND

16

1,510.000 VND

17

1,570.000 VND

18

1,350.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,660.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,460.000 VND

23

1,570.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,410.000 VND

26

1,580.000 VND

27

1,540.000 VND

28

1,580.000 VND

29

1,420.000 VND

30

1,040.000 VND

31

1,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,490.000 VND

2

1,310.000 VND

3

1,480.000 VND

4

1,090.000 VND

5

1,690.000 VND

6

1,260.000 VND

7

1,070.000 VND

8

1,320.000 VND

9

1,350.000 VND

10

1,390.000 VND

11

1,340.000 VND

12

1,190.000 VND

13

1,530.000 VND

14

1,430.000 VND

15

1,590.000 VND

16

1,420.000 VND

17

1,210.000 VND

18

1,530.000 VND

19

1,450.000 VND

20

1,430.000 VND

21

1,210.000 VND

22

1,190.000 VND

23

1,110.000 VND

24

1,580.000 VND

25

1,530.000 VND

26

1,680.000 VND

27

1,500.000 VND

28

1,400.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,510.000 VND

2

1,350.000 VND

3

1,640.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,100.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,430.000 VND

8

1,590.000 VND

9

1,110.000 VND

10

1,290.000 VND

11

1,050.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,430.000 VND

14

1,180.000 VND

15

1,660.000 VND

16

1,480.000 VND

17

1,280.000 VND

18

1,500.000 VND

19

1,310.000 VND

20

1,610.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,020.000 VND

23

1,340.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,390.000 VND

26

1,400.000 VND

27

1,360.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,350.000 VND

30

1,600.000 VND

31

1,130.000 VND

Hấp dẫn vé máy bay đi Malaysia đến thành phố Kuala Lumpur giá chỉ từ 2,680,000 VNĐ. Khuyến mãi từ hãng Vietnam Airlines đến ngày. Du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng các danh thắng quyến rũ, đồng thời được thỏa thích mua sắm tại những . Đi Kuala Lumpur – Malaysia cùng vé máy bay giá rẻ Thai Airways. Giấc mơ đến với Kuala Lumpur đã không còn xa vời khi bạn chỉ tốn từ 1.200.000 mua vé máy bay Vietnam Airline bay thẳng đến Malaysia. Vé máy bay 1 chiều từ Sài Gòn đi Kuala Lumpur khoảng 30 SGD ... Giá vé: từ 26.50 SGD đến 41.50 SGD (khoảng 438.000Đ đến 686.000Đ). vé máy bay Hà nội đi kuala lumpur giá rẻ thật sự là một điều không dễ dàng khi bạn có nhu cầu đi lại, nhưng LÝ HẢI luôn đảm bảo giá vé máy bay đi malaysia tốt.

Để chuẩn bị cho một chuyến đi xa, chuyện mua vé máy bay sẽ làm bạn ... Như trường hợp vé của hãng VIETJET AIR từ Kuala Lumpur đi New . chuyên cung cấp vé máy bay từ Hà Nội đi Kuala Lumpur Malaysia với 2 chuyến mỗi ngày. Hệ thống cung cấp vé của chúng tôi luôn . Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Sân bay Kota Kinabalu, Sân bay quốc tế Penang, Sân bay Kuching, Sân bay Langkawi là sân bay lớn nhất trong 62 sân bay . Vé máy bay tết đi Kuala Lumpur giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh của hãng hàng không Thai Airways áp dụng cho các chuyến bay từ Việt Nam với giá chỉ có 257 USD.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ