Vé máy bay đi Melbourne Úc giá rẻ khuyến mãi khứ hồi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Melbourne

Cung cấp vé máy bay TPHCM (Sài Gòn) đi Melbourne. Từ thành phố Hồ Chí Minh có các chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế: Vietnam Airlines, đặt vé máy bay đi Melbourne Của hãng Vietanm airlines. Vé máy bay Hà Nội đi Melbourne úc giá rẻ đã chính thức được hãng hàng không Vietnam Airlines mở bán. Vé hiện đang có bán tại phòng vé vemaybaylyhai.com.vn

Một chuyến du lịch đến Melbourne, Úc sẽ giúp bạn khám phá nhiều địa danh nổi tiếng thế giới với chi phí hành trình siêu tiết kiệm. Liên hệ mua vé máy bay đi úc tại LÝ HẢI. Được mệnh danh là thủ đô văn hóa của Úc, đến Melbourne trong chuyến đi sắp tới với vé máy bay tphcm đi Melbourne giá rẻ, bạn sẽ có những trải nghiệm tốt.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8,600.000 VND

20

8,860.000 VND

21

6,980.000 VND

22

5,940.000 VND

23

6,410.000 VND

24

7,280.000 VND

25

5,750.000 VND

26

8,280.000 VND

27

6,680.000 VND

28

8,400.000 VND

29

5,960.000 VND

30

6,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,390.000 VND

2

7,010.000 VND

3

9,110.000 VND

4

6,740.000 VND

5

7,780.000 VND

6

7,210.000 VND

7

9,070.000 VND

8

6,030.000 VND

9

8,640.000 VND

10

8,560.000 VND

11

8,180.000 VND

12

6,810.000 VND

13

8,130.000 VND

14

6,020.000 VND

15

7,770.000 VND

16

8,160.000 VND

17

7,990.000 VND

18

5,960.000 VND

19

8,000.000 VND

20

6,310.000 VND

21

7,800.000 VND

22

6,030.000 VND

23

6,170.000 VND

24

7,850.000 VND

25

8,880.000 VND

26

8,690.000 VND

27

8,750.000 VND

28

7,410.000 VND

29

6,200.000 VND

30

6,480.000 VND

31

5,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

5,620.000 VND

2

9,310.000 VND

3

6,200.000 VND

4

7,780.000 VND

5

8,590.000 VND

6

5,530.000 VND

7

7,940.000 VND

8

6,190.000 VND

9

6,000.000 VND

10

7,700.000 VND

11

7,620.000 VND

12

5,680.000 VND

13

8,820.000 VND

14

7,970.000 VND

15

9,350.000 VND

16

9,430.000 VND

17

6,690.000 VND

18

6,050.000 VND

19

7,550.000 VND

20

8,900.000 VND

21

8,910.000 VND

22

6,260.000 VND

23

5,620.000 VND

24

8,140.000 VND

25

7,010.000 VND

26

5,810.000 VND

27

7,770.000 VND

28

9,170.000 VND

29

6,870.000 VND

30

7,390.000 VND

31

6,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

6,700.000 VND

2

7,060.000 VND

3

9,290.000 VND

4

6,080.000 VND

5

6,240.000 VND

6

8,110.000 VND

7

7,330.000 VND

8

8,440.000 VND

9

8,860.000 VND

10

6,810.000 VND

11

5,580.000 VND

12

5,660.000 VND

13

6,670.000 VND

14

7,380.000 VND

15

8,260.000 VND

16

6,370.000 VND

17

6,010.000 VND

18

7,200.000 VND

19

7,540.000 VND

20

8,990.000 VND

21

7,760.000 VND

22

5,780.000 VND

23

6,330.000 VND

24

6,060.000 VND

25

9,170.000 VND

26

9,360.000 VND

27

6,950.000 VND

28

9,000.000 VND

29

7,060.000 VND

30

7,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

9,480.000 VND

2

5,780.000 VND

3

6,470.000 VND

4

6,300.000 VND

5

5,760.000 VND

6

7,290.000 VND

7

7,890.000 VND

8

8,120.000 VND

9

6,790.000 VND

10

8,920.000 VND

11

6,550.000 VND

12

6,210.000 VND

13

8,810.000 VND

14

6,610.000 VND

15

7,090.000 VND

16

6,700.000 VND

17

6,820.000 VND

18

7,570.000 VND

19

8,950.000 VND

20

6,810.000 VND

21

8,660.000 VND

22

7,730.000 VND

23

6,660.000 VND

24

6,280.000 VND

25

5,530.000 VND

26

8,910.000 VND

27

8,990.000 VND

28

9,070.000 VND

29

5,830.000 VND

30

9,170.000 VND

31

8,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,990.000 VND

2

7,840.000 VND

3

8,580.000 VND

4

5,920.000 VND

5

7,000.000 VND

6

8,980.000 VND

7

6,630.000 VND

8

6,090.000 VND

9

8,600.000 VND

10

7,620.000 VND

11

7,190.000 VND

12

8,130.000 VND

13

5,900.000 VND

14

7,450.000 VND

15

6,380.000 VND

16

6,430.000 VND

17

7,700.000 VND

18

7,420.000 VND

19

6,560.000 VND

20

7,170.000 VND

21

7,430.000 VND

22

7,800.000 VND

23

7,300.000 VND

24

6,470.000 VND

25

9,000.000 VND

26

8,900.000 VND

27

6,200.000 VND

28

7,960.000 VND

29

6,480.000 VND

30

6,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,320.000 VND

2

7,720.000 VND

3

6,870.000 VND

4

6,800.000 VND

5

7,990.000 VND

6

6,500.000 VND

7

5,630.000 VND

8

8,970.000 VND

9

7,680.000 VND

10

8,320.000 VND

11

9,040.000 VND

12

8,380.000 VND

13

5,730.000 VND

14

6,830.000 VND

15

7,240.000 VND

16

8,570.000 VND

17

6,100.000 VND

18

9,080.000 VND

19

6,940.000 VND

20

5,900.000 VND

21

9,360.000 VND

22

5,850.000 VND

23

6,190.000 VND

24

7,410.000 VND

25

5,770.000 VND

26

6,060.000 VND

27

8,430.000 VND

28

5,540.000 VND

29

6,270.000 VND

30

5,880.000 VND

31

9,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,570.000 VND

2

6,250.000 VND

3

7,930.000 VND

4

8,030.000 VND

5

7,630.000 VND

6

5,720.000 VND

7

7,880.000 VND

8

7,790.000 VND

9

9,290.000 VND

10

6,510.000 VND

11

7,860.000 VND

12

9,280.000 VND

13

8,610.000 VND

14

9,270.000 VND

15

8,560.000 VND

16

8,450.000 VND

17

5,600.000 VND

18

8,280.000 VND

19

7,400.000 VND

20

6,870.000 VND

21

9,200.000 VND

22

8,000.000 VND

23

8,010.000 VND

24

7,860.000 VND

25

8,850.000 VND

26

8,140.000 VND

27

8,810.000 VND

28

5,610.000 VND

29

8,470.000 VND

30

7,410.000 VND

31

9,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,650.000 VND

2

6,070.000 VND

3

7,670.000 VND

4

8,740.000 VND

5

8,000.000 VND

6

6,620.000 VND

7

6,520.000 VND

8

7,300.000 VND

9

7,420.000 VND

10

8,250.000 VND

11

8,360.000 VND

12

8,480.000 VND

13

5,980.000 VND

14

8,360.000 VND

15

9,480.000 VND

16

8,760.000 VND

17

7,520.000 VND

18

6,560.000 VND

19

7,800.000 VND

20

9,220.000 VND

21

8,730.000 VND

22

7,310.000 VND

23

5,970.000 VND

24

9,130.000 VND

25

6,260.000 VND

26

8,460.000 VND

27

5,940.000 VND

28

8,100.000 VND

29

9,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

8,820.000 VND

2

9,360.000 VND

3

8,490.000 VND

4

7,900.000 VND

5

7,560.000 VND

6

5,840.000 VND

7

7,000.000 VND

8

8,110.000 VND

9

9,330.000 VND

10

8,430.000 VND

11

6,980.000 VND

12

7,340.000 VND

13

8,810.000 VND

14

7,870.000 VND

15

8,710.000 VND

16

8,890.000 VND

17

7,620.000 VND

18

6,600.000 VND

19

6,610.000 VND

20

6,660.000 VND

21

5,690.000 VND

22

6,440.000 VND

23

6,570.000 VND

24

6,510.000 VND

25

8,130.000 VND

26

5,860.000 VND

27

9,130.000 VND

28

6,040.000 VND

29

5,980.000 VND

30

6,360.000 VND

31

6,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,710.000 VND

2

8,980.000 VND

3

5,900.000 VND

4

8,300.000 VND

5

9,260.000 VND

6

8,560.000 VND

7

6,200.000 VND

8

5,740.000 VND

9

6,520.000 VND

10

7,150.000 VND

11

8,480.000 VND

12

9,080.000 VND

13

5,720.000 VND

14

7,930.000 VND

15

9,250.000 VND

16

6,820.000 VND

17

8,390.000 VND

18

6,760.000 VND

19

6,900.000 VND

20

6,350.000 VND

21

8,560.000 VND

22

7,350.000 VND

23

5,530.000 VND

24

6,960.000 VND

25

6,460.000 VND

26

7,930.000 VND

27

5,890.000 VND

28

8,960.000 VND

29

7,570.000 VND

30

7,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

7,000.000 VND

2

9,270.000 VND

3

9,310.000 VND

4

9,190.000 VND

5

6,590.000 VND

6

7,870.000 VND

7

5,950.000 VND

8

9,410.000 VND

9

7,800.000 VND

10

7,040.000 VND

11

5,990.000 VND

12

8,710.000 VND

13

7,480.000 VND

14

6,980.000 VND

15

6,070.000 VND

16

7,350.000 VND

17

7,680.000 VND

18

7,960.000 VND

19

8,150.000 VND

20

8,700.000 VND

21

8,190.000 VND

22

9,400.000 VND

23

7,280.000 VND

24

9,120.000 VND

25

6,680.000 VND

26

8,850.000 VND

27

6,630.000 VND

28

8,040.000 VND

29

6,720.000 VND

30

8,650.000 VND

31

8,700.000 VND

Để đặt Vé máy bay Sài gòn đi Melbourne Úc quý khach vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên các đại lý chúng tôi hoặc truy cập website để đặt vé nhanh nhất. Vé máy bay Vietnam Airlines Tân Sơn Nhất đi Melbourne. Vẻ đẹp của Úc đã để lại ấn tượng khó phai cho du khách qua những địa điểm nổi tiếng như chỉ từ 215 USD, cập nhật thông tin hãng bay đường bay đi Melbourne mới nhất, cung cấp thông tin di chuyển ở thành phố Melbourne.

Thông tin vé máy bay đi Melbourne Úc Jetstar mới nhất: Để phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường không của quý khách hãng hàng không Jetstar , Đặt vé đi Melbourne một chiều – khứ hồi, giá hợp lý. Vé máy bay du lịch giá rẻ đi Melbourne sẽ đưa bạn đến với Thành phố được mệnh danh là nữ hoàng của nước Úc cùng khám phá sự đa dạng.

Để có tấm vé máy bay khuyến mãi đi Melbourne sớm nhất bạn hãy liên hệ ngay đại lý bằng cách gọi hoặc truy cập vemaybaylyhai.com.vn. Giá vé máy bay Vietnam Airlines Hà nội đi Melbourne. Với những ai yêu âm nhạc thì thành phố Melbourne thật sự là một thành phố lý tưởng vì nơi đây thường xuyên diễn ra những buổi biểu diễn âm nhạc đỉnh cao.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ