Vé máy bay đi Phnom Penh Campuchia giá rẻ vietnam airlines - cambodian angkor

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Phnom Penh Campuchia

Trước khi mua vé máy bay đi Phnom Penh Campuchia bạn đã sẳn sàng kiến thức và giấy tờ hợp lệ để bay du lịch đến nước campuchia chưa? hãy xem toàn bộ tư vấn để có được đầy đủ sử khởi đầu cho một chuyến du lịch và kết thúc đầy vui vẻ và bổ ích.

Cần những gì để mua được vé máy bay, mua vé người lớn và em bé có khác nhau không?Qúy khách cần cung cấp thông tin  hành trình và hộ chiếu để đại lý đặt vé. Đối với trẻ em phải có đầy đủ ngày tháng năm sinh

Nếu ở xa thì làm sao lấy vé và thanh toán? Ở xa quý khách chọn hình thức thanh toán chuyển khoản qua ATM, internet banking và các ngân hàng nội địa là nhanh chóng và tiện lợi nhất. Không cần lo lằn về việc nhân vé như thế nào. Ngay sau khi thanh toán đại lý sẽ gửi cho quý khách mã đặt chỗ xác nhận chuyến bay, quý khách có thể dùng mã này kiểm tra thông tin trên hãng.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,510.000 VND

20

1,380.000 VND

21

1,600.000 VND

22

1,460.000 VND

23

1,590.000 VND

24

1,470.000 VND

25

1,490.000 VND

26

1,560.000 VND

27

1,640.000 VND

28

1,630.000 VND

29

1,310.000 VND

30

1,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,650.000 VND

2

1,690.000 VND

3

1,430.000 VND

4

1,530.000 VND

5

1,350.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,380.000 VND

8

1,610.000 VND

9

1,460.000 VND

10

1,590.000 VND

11

1,330.000 VND

12

1,510.000 VND

13

1,580.000 VND

14

1,360.000 VND

15

1,600.000 VND

16

1,630.000 VND

17

1,370.000 VND

18

1,320.000 VND

19

1,640.000 VND

20

1,430.000 VND

21

1,460.000 VND

22

1,640.000 VND

23

1,670.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,630.000 VND

26

1,380.000 VND

27

1,550.000 VND

28

1,630.000 VND

29

1,330.000 VND

30

1,330.000 VND

31

1,480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,470.000 VND

2

1,580.000 VND

3

1,330.000 VND

4

1,340.000 VND

5

1,510.000 VND

6

1,430.000 VND

7

1,330.000 VND

8

1,300.000 VND

9

1,520.000 VND

10

1,640.000 VND

11

1,590.000 VND

12

1,480.000 VND

13

1,610.000 VND

14

1,510.000 VND

15

1,430.000 VND

16

1,600.000 VND

17

1,530.000 VND

18

1,390.000 VND

19

1,690.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,620.000 VND

22

1,660.000 VND

23

1,540.000 VND

24

1,490.000 VND

25

1,590.000 VND

26

1,660.000 VND

27

1,620.000 VND

28

1,300.000 VND

29

1,660.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,700.000 VND

2

1,540.000 VND

3

1,600.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,330.000 VND

6

1,370.000 VND

7

1,380.000 VND

8

1,650.000 VND

9

1,680.000 VND

10

1,310.000 VND

11

1,310.000 VND

12

1,390.000 VND

13

1,450.000 VND

14

1,540.000 VND

15

1,440.000 VND

16

1,680.000 VND

17

1,380.000 VND

18

1,520.000 VND

19

1,350.000 VND

20

1,610.000 VND

21

1,470.000 VND

22

1,370.000 VND

23

1,600.000 VND

24

1,420.000 VND

25

1,550.000 VND

26

1,520.000 VND

27

1,350.000 VND

28

1,580.000 VND

29

1,660.000 VND

30

1,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,460.000 VND

2

1,530.000 VND

3

1,610.000 VND

4

1,520.000 VND

5

1,380.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,410.000 VND

8

1,390.000 VND

9

1,420.000 VND

10

1,590.000 VND

11

1,640.000 VND

12

1,520.000 VND

13

1,320.000 VND

14

1,490.000 VND

15

1,510.000 VND

16

1,380.000 VND

17

1,300.000 VND

18

1,510.000 VND

19

1,650.000 VND

20

1,580.000 VND

21

1,460.000 VND

22

1,570.000 VND

23

1,320.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,470.000 VND

26

1,390.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,410.000 VND

29

1,310.000 VND

30

1,570.000 VND

31

1,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,490.000 VND

2

1,550.000 VND

3

1,420.000 VND

4

1,330.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,610.000 VND

7

1,360.000 VND

8

1,360.000 VND

9

1,360.000 VND

10

1,380.000 VND

11

1,650.000 VND

12

1,360.000 VND

13

1,530.000 VND

14

1,660.000 VND

15

1,590.000 VND

16

1,350.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,380.000 VND

19

1,410.000 VND

20

1,390.000 VND

21

1,600.000 VND

22

1,340.000 VND

23

1,620.000 VND

24

1,580.000 VND

25

1,640.000 VND

26

1,430.000 VND

27

1,610.000 VND

28

1,640.000 VND

29

1,550.000 VND

30

1,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,360.000 VND

2

1,520.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,430.000 VND

5

1,700.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,510.000 VND

8

1,540.000 VND

9

1,680.000 VND

10

1,420.000 VND

11

1,380.000 VND

12

1,500.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,430.000 VND

15

1,340.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,560.000 VND

18

1,440.000 VND

19

1,430.000 VND

20

1,650.000 VND

21

1,380.000 VND

22

1,320.000 VND

23

1,360.000 VND

24

1,330.000 VND

25

1,680.000 VND

26

1,650.000 VND

27

1,690.000 VND

28

1,350.000 VND

29

1,600.000 VND

30

1,610.000 VND

31

1,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,340.000 VND

2

1,480.000 VND

3

1,360.000 VND

4

1,350.000 VND

5

1,340.000 VND

6

1,490.000 VND

7

1,320.000 VND

8

1,620.000 VND

9

1,580.000 VND

10

1,500.000 VND

11

1,670.000 VND

12

1,680.000 VND

13

1,520.000 VND

14

1,500.000 VND

15

1,520.000 VND

16

1,370.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,340.000 VND

19

1,460.000 VND

20

1,340.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,560.000 VND

23

1,370.000 VND

24

1,600.000 VND

25

1,380.000 VND

26

1,480.000 VND

27

1,590.000 VND

28

1,360.000 VND

29

1,340.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,420.000 VND

2

1,470.000 VND

3

1,530.000 VND

4

1,560.000 VND

5

1,430.000 VND

6

1,400.000 VND

7

1,620.000 VND

8

1,460.000 VND

9

1,430.000 VND

10

1,620.000 VND

11

1,580.000 VND

12

1,370.000 VND

13

1,620.000 VND

14

1,510.000 VND

15

1,670.000 VND

16

1,380.000 VND

17

1,520.000 VND

18

1,550.000 VND

19

1,480.000 VND

20

1,620.000 VND

21

1,480.000 VND

22

1,590.000 VND

23

1,500.000 VND

24

1,630.000 VND

25

1,600.000 VND

26

1,530.000 VND

27

1,350.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,430.000 VND

2

1,660.000 VND

3

1,380.000 VND

4

1,360.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,330.000 VND

7

1,450.000 VND

8

1,470.000 VND

9

1,620.000 VND

10

1,390.000 VND

11

1,590.000 VND

12

1,390.000 VND

13

1,470.000 VND

14

1,330.000 VND

15

1,410.000 VND

16

1,520.000 VND

17

1,340.000 VND

18

1,360.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,350.000 VND

21

1,660.000 VND

22

1,640.000 VND

23

1,600.000 VND

24

1,450.000 VND

25

1,360.000 VND

26

1,360.000 VND

27

1,530.000 VND

28

1,370.000 VND

29

1,590.000 VND

30

1,590.000 VND

31

1,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,550.000 VND

2

1,590.000 VND

3

1,600.000 VND

4

1,330.000 VND

5

1,350.000 VND

6

1,330.000 VND

7

1,400.000 VND

8

1,380.000 VND

9

1,440.000 VND

10

1,380.000 VND

11

1,390.000 VND

12

1,650.000 VND

13

1,610.000 VND

14

1,550.000 VND

15

1,540.000 VND

16

1,610.000 VND

17

1,470.000 VND

18

1,700.000 VND

19

1,360.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,310.000 VND

22

1,390.000 VND

23

1,690.000 VND

24

1,650.000 VND

25

1,620.000 VND

26

1,640.000 VND

27

1,650.000 VND

28

1,470.000 VND

29

1,430.000 VND

30

1,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,310.000 VND

2

1,360.000 VND

3

1,470.000 VND

4

1,550.000 VND

5

1,380.000 VND

6

1,640.000 VND

7

1,630.000 VND

8

1,500.000 VND

9

1,500.000 VND

10

1,350.000 VND

11

1,490.000 VND

12

1,430.000 VND

13

1,580.000 VND

14

1,300.000 VND

15

1,620.000 VND

16

1,670.000 VND

17

1,340.000 VND

18

1,410.000 VND

19

1,380.000 VND

20

1,340.000 VND

21

1,540.000 VND

22

1,540.000 VND

23

1,310.000 VND

24

1,390.000 VND

25

1,490.000 VND

26

1,630.000 VND

27

1,430.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,670.000 VND

30

1,310.000 VND

31

1,490.000 VND

Trường hợp hành lý dư theo quy định khi cân tại sân bay thì phải làm thế nào? Qúy khách mang dư hành lý phải trả phí phạt hành lý trực tiếp tại sân bay. Với mọi nhu cầu của khách hàng phòng vé vemaybaylyhai.com.vn chúng tôi luôn hỗ trợ 24/24.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ