Vé máy bay đi Seoul giá rẻ nhất từ Hà Nội và TP hồ chí minh

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Seoul

Vé máy bay Thành Phố Hồ Chí Minh đi Seoul. Hàn Quốc nằm ở phần phía nam bán đảo Triều Tiên. Địa hình phân hoá thành hai vùng rõ rệt, Đặt mua vé máy bay hãng VietNam Airlines, Vietjet Air, Jetstar đi Seoul giá rẻ nhất tại vemaybaylyhai.com.vn. Đặt mua vé khứ hồi một chiều - Vé máy bay đi Hàn Quốc - Vietnam Airlines. Hỗ trợ Tư vấn miễn phí ... Vé máy bay đi Seoul từ Sài Gòn.

Chưa bao giờ mà quý khách có thể tưởng tượng ra được sao giá vé máy bay đi từ Hà Nội đến Seoul – Hàn Quốc mà lại có giá rẻ “kinh khủng” đến vậy, chỉ có tại hệ thống LÝ HẢI quý khách luôn đặt được mức giá vé máy bay rẻ nhất so với các đại lý KHÁC.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,640.000 VND

25

1,500.000 VND

26

1,730.000 VND

27

1,490.000 VND

28

1,760.000 VND

29

1,720.000 VND

30

1,610.000 VND

31

1,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,450.000 VND

3

1,590.000 VND

4

1,440.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,480.000 VND

7

1,600.000 VND

8

1,730.000 VND

9

1,420.000 VND

10

1,420.000 VND

11

1,420.000 VND

12

1,720.000 VND

13

1,710.000 VND

14

1,780.000 VND

15

1,690.000 VND

16

1,450.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,510.000 VND

19

1,750.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,580.000 VND

22

1,650.000 VND

23

1,720.000 VND

24

1,410.000 VND

25

1,600.000 VND

26

1,680.000 VND

27

1,530.000 VND

28

1,610.000 VND

29

1,440.000 VND

30

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,680.000 VND

2

1,750.000 VND

3

1,700.000 VND

4

1,620.000 VND

5

1,600.000 VND

6

1,690.000 VND

7

1,430.000 VND

8

1,750.000 VND

9

1,710.000 VND

10

1,690.000 VND

11

1,790.000 VND

12

1,740.000 VND

13

1,770.000 VND

14

1,560.000 VND

15

1,730.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,500.000 VND

18

1,760.000 VND

19

1,740.000 VND

20

1,650.000 VND

21

1,460.000 VND

22

1,510.000 VND

23

1,670.000 VND

24

1,440.000 VND

25

1,420.000 VND

26

1,690.000 VND

27

1,490.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,770.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,510.000 VND

2

1,700.000 VND

3

1,690.000 VND

4

1,650.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,680.000 VND

7

1,800.000 VND

8

1,550.000 VND

9

1,730.000 VND

10

1,760.000 VND

11

1,590.000 VND

12

1,440.000 VND

13

1,510.000 VND

14

1,600.000 VND

15

1,720.000 VND

16

1,590.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,500.000 VND

19

1,730.000 VND

20

1,690.000 VND

21

1,660.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,710.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,720.000 VND

26

1,450.000 VND

27

1,690.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,570.000 VND

31

1,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,460.000 VND

2

1,440.000 VND

3

1,630.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,670.000 VND

6

1,690.000 VND

7

1,630.000 VND

8

1,800.000 VND

9

1,440.000 VND

10

1,750.000 VND

11

1,430.000 VND

12

1,590.000 VND

13

1,630.000 VND

14

1,680.000 VND

15

1,730.000 VND

16

1,760.000 VND

17

1,560.000 VND

18

1,550.000 VND

19

1,770.000 VND

20

1,510.000 VND

21

1,630.000 VND

22

1,490.000 VND

23

1,600.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,410.000 VND

26

1,730.000 VND

27

1,760.000 VND

28

1,490.000 VND

29

1,420.000 VND

30

1,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,440.000 VND

2

1,730.000 VND

3

1,560.000 VND

4

1,590.000 VND

5

1,730.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,690.000 VND

8

1,620.000 VND

9

1,520.000 VND

10

1,730.000 VND

11

1,510.000 VND

12

1,570.000 VND

13

1,780.000 VND

14

1,670.000 VND

15

1,620.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,630.000 VND

18

1,460.000 VND

19

1,740.000 VND

20

1,500.000 VND

21

1,540.000 VND

22

1,430.000 VND

23

1,490.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,650.000 VND

26

1,750.000 VND

27

1,700.000 VND

28

1,440.000 VND

29

1,770.000 VND

30

1,670.000 VND

31

1,780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,440.000 VND

2

1,480.000 VND

3

1,590.000 VND

4

1,750.000 VND

5

1,680.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,520.000 VND

8

1,570.000 VND

9

1,660.000 VND

10

1,670.000 VND

11

1,770.000 VND

12

1,730.000 VND

13

1,450.000 VND

14

1,720.000 VND

15

1,470.000 VND

16

1,530.000 VND

17

1,500.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,630.000 VND

20

1,590.000 VND

21

1,650.000 VND

22

1,420.000 VND

23

1,580.000 VND

24

1,600.000 VND

25

1,600.000 VND

26

1,650.000 VND

27

1,640.000 VND

28

1,590.000 VND

29

1,460.000 VND

30

1,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,410.000 VND

2

1,650.000 VND

3

1,550.000 VND

4

1,400.000 VND

5

1,630.000 VND

6

1,480.000 VND

7

1,720.000 VND

8

1,450.000 VND

9

1,690.000 VND

10

1,540.000 VND

11

1,710.000 VND

12

1,670.000 VND

13

1,560.000 VND

14

1,430.000 VND

15

1,570.000 VND

16

1,750.000 VND

17

1,560.000 VND

18

1,690.000 VND

19

1,670.000 VND

20

1,680.000 VND

21

1,480.000 VND

22

1,570.000 VND

23

1,470.000 VND

24

1,500.000 VND

25

1,460.000 VND

26

1,450.000 VND

27

1,630.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,790.000 VND

30

1,600.000 VND

31

1,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,730.000 VND

2

1,760.000 VND

3

1,440.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,710.000 VND

6

1,690.000 VND

7

1,590.000 VND

8

1,700.000 VND

9

1,710.000 VND

10

1,540.000 VND

11

1,730.000 VND

12

1,690.000 VND

13

1,740.000 VND

14

1,580.000 VND

15

1,430.000 VND

16

1,700.000 VND

17

1,680.000 VND

18

1,570.000 VND

19

1,470.000 VND

20

1,640.000 VND

21

1,460.000 VND

22

1,470.000 VND

23

1,470.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,740.000 VND

26

1,750.000 VND

27

1,650.000 VND

28

1,710.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,730.000 VND

31

1,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,490.000 VND

2

1,480.000 VND

3

1,440.000 VND

4

1,540.000 VND

5

1,540.000 VND

6

1,800.000 VND

7

1,450.000 VND

8

1,590.000 VND

9

1,460.000 VND

10

1,480.000 VND

11

1,800.000 VND

12

1,640.000 VND

13

1,520.000 VND

14

1,410.000 VND

15

1,480.000 VND

16

1,680.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,440.000 VND

19

1,520.000 VND

20

1,680.000 VND

21

1,780.000 VND

22

1,480.000 VND

23

1,750.000 VND

24

1,640.000 VND

25

1,400.000 VND

26

1,410.000 VND

27

1,650.000 VND

28

1,720.000 VND

29

1,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,410.000 VND

2

1,570.000 VND

3

1,460.000 VND

4

1,650.000 VND

5

1,550.000 VND

6

1,680.000 VND

7

1,630.000 VND

8

1,710.000 VND

9

1,700.000 VND

10

1,590.000 VND

11

1,670.000 VND

12

1,460.000 VND

13

1,590.000 VND

14

1,540.000 VND

15

1,670.000 VND

16

1,430.000 VND

17

1,620.000 VND

18

1,580.000 VND

19

1,740.000 VND

20

1,780.000 VND

21

1,400.000 VND

22

1,520.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,700.000 VND

26

1,560.000 VND

27

1,530.000 VND

28

1,460.000 VND

29

1,520.000 VND

30

1,430.000 VND

31

1,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,680.000 VND

2

1,660.000 VND

3

1,620.000 VND

4

1,490.000 VND

5

1,690.000 VND

6

1,450.000 VND

7

1,730.000 VND

8

1,440.000 VND

9

1,590.000 VND

10

1,410.000 VND

11

1,510.000 VND

12

1,560.000 VND

13

1,460.000 VND

14

1,760.000 VND

15

1,680.000 VND

16

1,550.000 VND

17

1,420.000 VND

18

1,610.000 VND

19

1,610.000 VND

20

1,430.000 VND

21

1,790.000 VND

22

1,510.000 VND

23

1,640.000 VND

24

1,790.000 VND

25

1,490.000 VND

26

1,780.000 VND

27

1,530.000 VND

28

1,760.000 VND

29

1,430.000 VND

30

1,680.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ