Vé máy bay đi Siem Reap Campuchia giá rẻ khuyến mãi mỗi ngày

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Siem Reap

Campuchia giá rẻ của Vietnam Airlines tại TPHCM với giá vé khứ hồi, đường bay thẳng từ TPHCM chỉ từ 3946000 . Đại lý đặt vé máy bay đi Siem Reap Campuchia gọn và là đại lý đặt vé máy bay đi. Những điểm du lịch ở Campuchia gồm có: Phnom Penh, Siem Reap, Sihanouk hay Rattanakhri. Thủ đô Phnom Penh.

Vé máy bay giá rẻ đi Siem Reap, Campuchia. Siem Reap điểm đến nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng Campuchia. Là nơi hòa quyện giữa quá khứ vương. Vé máy bay từ Sài Gòn đi Siem Reap (Campuchia) - Đại lý vé máy bay . Vé máy bay từ Sài Gòn đi Siem Reap là những tấm vé hấp dẫn nhất đối với du khách Việt muốn đi du lịch Campuchia. Thông tin vé máy bay Đà Nẵng đi Campuchia. Có 2 hãng hàng không bay trực tiếp từ Hà Nội đến Siem Reap - Campuchia là Hãng hàng không SilkAir.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,670.000 VND

20

1,890.000 VND

21

1,880.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,910.000 VND

24

1,640.000 VND

25

1,830.000 VND

26

1,930.000 VND

27

1,960.000 VND

28

1,960.000 VND

29

1,610.000 VND

30

1,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,730.000 VND

2

1,630.000 VND

3

1,920.000 VND

4

1,880.000 VND

5

1,960.000 VND

6

1,860.000 VND

7

1,750.000 VND

8

1,960.000 VND

9

1,510.000 VND

10

1,940.000 VND

11

1,590.000 VND

12

1,880.000 VND

13

1,600.000 VND

14

1,860.000 VND

15

1,530.000 VND

16

1,690.000 VND

17

1,960.000 VND

18

1,840.000 VND

19

1,910.000 VND

20

1,980.000 VND

21

1,990.000 VND

22

1,710.000 VND

23

1,980.000 VND

24

1,900.000 VND

25

1,770.000 VND

26

1,820.000 VND

27

1,700.000 VND

28

1,910.000 VND

29

1,540.000 VND

30

1,510.000 VND

31

1,800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,830.000 VND

2

1,510.000 VND

3

1,640.000 VND

4

1,890.000 VND

5

1,800.000 VND

6

1,950.000 VND

7

1,620.000 VND

8

1,680.000 VND

9

1,910.000 VND

10

1,850.000 VND

11

1,810.000 VND

12

1,930.000 VND

13

1,850.000 VND

14

1,990.000 VND

15

1,550.000 VND

16

1,550.000 VND

17

1,550.000 VND

18

1,550.000 VND

19

1,990.000 VND

20

1,810.000 VND

21

1,820.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,690.000 VND

24

1,950.000 VND

25

1,920.000 VND

26

1,830.000 VND

27

1,850.000 VND

28

1,950.000 VND

29

1,730.000 VND

30

1,550.000 VND

31

1,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,660.000 VND

2

1,660.000 VND

3

1,980.000 VND

4

1,650.000 VND

5

1,940.000 VND

6

1,550.000 VND

7

1,910.000 VND

8

1,700.000 VND

9

1,840.000 VND

10

1,660.000 VND

11

1,860.000 VND

12

1,930.000 VND

13

1,700.000 VND

14

1,750.000 VND

15

1,930.000 VND

16

1,840.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,790.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,530.000 VND

21

1,920.000 VND

22

1,830.000 VND

23

1,820.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,650.000 VND

26

1,830.000 VND

27

1,850.000 VND

28

1,810.000 VND

29

1,910.000 VND

30

1,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,540.000 VND

2

1,920.000 VND

3

1,640.000 VND

4

1,550.000 VND

5

1,660.000 VND

6

1,900.000 VND

7

1,670.000 VND

8

1,900.000 VND

9

1,750.000 VND

10

1,660.000 VND

11

1,940.000 VND

12

1,910.000 VND

13

1,740.000 VND

14

1,830.000 VND

15

1,780.000 VND

16

1,980.000 VND

17

1,760.000 VND

18

1,630.000 VND

19

1,620.000 VND

20

1,710.000 VND

21

1,760.000 VND

22

1,850.000 VND

23

1,830.000 VND

24

1,930.000 VND

25

1,840.000 VND

26

1,980.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,560.000 VND

29

1,610.000 VND

30

1,940.000 VND

31

1,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,710.000 VND

2

1,820.000 VND

3

1,690.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,710.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,710.000 VND

8

1,810.000 VND

9

1,920.000 VND

10

1,710.000 VND

11

1,930.000 VND

12

1,790.000 VND

13

1,570.000 VND

14

1,880.000 VND

15

1,780.000 VND

16

1,930.000 VND

17

1,690.000 VND

18

1,820.000 VND

19

1,680.000 VND

20

1,790.000 VND

21

1,600.000 VND

22

1,940.000 VND

23

1,640.000 VND

24

1,940.000 VND

25

1,900.000 VND

26

1,950.000 VND

27

1,930.000 VND

28

1,820.000 VND

29

1,630.000 VND

30

1,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,610.000 VND

2

1,890.000 VND

3

1,690.000 VND

4

1,690.000 VND

5

1,540.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,770.000 VND

8

1,940.000 VND

9

1,950.000 VND

10

1,960.000 VND

11

1,530.000 VND

12

1,680.000 VND

13

1,640.000 VND

14

1,960.000 VND

15

1,700.000 VND

16

1,680.000 VND

17

1,920.000 VND

18

1,610.000 VND

19

1,790.000 VND

20

1,970.000 VND

21

1,760.000 VND

22

1,960.000 VND

23

1,910.000 VND

24

1,940.000 VND

25

1,780.000 VND

26

1,710.000 VND

27

1,800.000 VND

28

1,780.000 VND

29

1,880.000 VND

30

1,720.000 VND

31

1,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,890.000 VND

2

1,980.000 VND

3

1,730.000 VND

4

1,790.000 VND

5

1,590.000 VND

6

1,910.000 VND

7

1,580.000 VND

8

1,950.000 VND

9

1,670.000 VND

10

1,910.000 VND

11

1,550.000 VND

12

1,770.000 VND

13

1,650.000 VND

14

1,560.000 VND

15

1,730.000 VND

16

1,760.000 VND

17

1,890.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,500.000 VND

20

1,810.000 VND

21

1,950.000 VND

22

1,640.000 VND

23

1,540.000 VND

24

1,560.000 VND

25

1,820.000 VND

26

1,590.000 VND

27

1,670.000 VND

28

1,680.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,690.000 VND

31

1,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,870.000 VND

2

1,690.000 VND

3

1,510.000 VND

4

1,880.000 VND

5

1,790.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,870.000 VND

8

1,510.000 VND

9

1,790.000 VND

10

1,890.000 VND

11

1,690.000 VND

12

1,740.000 VND

13

1,890.000 VND

14

1,610.000 VND

15

1,990.000 VND

16

1,530.000 VND

17

1,510.000 VND

18

1,830.000 VND

19

1,930.000 VND

20

1,850.000 VND

21

1,550.000 VND

22

1,640.000 VND

23

1,970.000 VND

24

1,860.000 VND

25

1,980.000 VND

26

1,640.000 VND

27

1,820.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,790.000 VND

2

1,760.000 VND

3

1,960.000 VND

4

1,550.000 VND

5

1,800.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,700.000 VND

8

1,550.000 VND

9

1,990.000 VND

10

1,990.000 VND

11

1,780.000 VND

12

1,600.000 VND

13

1,620.000 VND

14

1,790.000 VND

15

1,630.000 VND

16

1,790.000 VND

17

1,510.000 VND

18

1,750.000 VND

19

1,820.000 VND

20

1,760.000 VND

21

1,780.000 VND

22

1,770.000 VND

23

1,830.000 VND

24

1,810.000 VND

25

1,840.000 VND

26

1,670.000 VND

27

1,750.000 VND

28

1,540.000 VND

29

1,680.000 VND

30

1,530.000 VND

31

1,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,730.000 VND

2

1,870.000 VND

3

1,730.000 VND

4

1,770.000 VND

5

1,810.000 VND

6

1,760.000 VND

7

1,520.000 VND

8

1,900.000 VND

9

1,910.000 VND

10

1,630.000 VND

11

1,870.000 VND

12

1,840.000 VND

13

1,760.000 VND

14

1,740.000 VND

15

1,820.000 VND

16

1,600.000 VND

17

1,740.000 VND

18

1,520.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,950.000 VND

21

1,840.000 VND

22

1,550.000 VND

23

1,790.000 VND

24

1,700.000 VND

25

1,700.000 VND

26

1,770.000 VND

27

1,700.000 VND

28

1,980.000 VND

29

1,630.000 VND

30

1,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,700.000 VND

2

2,000.000 VND

3

1,810.000 VND

4

1,910.000 VND

5

1,810.000 VND

6

1,940.000 VND

7

1,570.000 VND

8

1,510.000 VND

9

1,950.000 VND

10

1,560.000 VND

11

1,530.000 VND

12

1,710.000 VND

13

1,940.000 VND

14

1,700.000 VND

15

1,900.000 VND

16

1,510.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,540.000 VND

19

1,530.000 VND

20

1,550.000 VND

21

1,810.000 VND

22

1,990.000 VND

23

1,990.000 VND

24

1,730.000 VND

25

1,710.000 VND

26

1,580.000 VND

27

1,620.000 VND

28

1,980.000 VND

29

1,970.000 VND

30

1,620.000 VND

31

1,610.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ