Vé máy bay đi Thượng Hải giá rẻ từ Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Thượng Hải

Bắc Kinh, Quảng Châu và Thượng Hải là cửa ngõ chính của Trung Quốc, đó có 5 sân bay lớn nhất, vậy bạn nên chú ý khi mua vé máy bay đi Trung Quốc, Với tấm vé máy bay từ Hà Nội đi Thượng Hải bạn sẽ được đặt chân đến khám phá một trong những thành phố nổi tiếng trên thế giới, Hành khách thường lựa chọn Vietnam Airlines, China Airlines, Cathay Airways để mua vé máy bay. Vé máy bay đi Thượng Hải giá rẻ - China Southern Airlines.

Bạn đang muốn tìm mua vé máy bay TPHCM đi Thượng Hải giá rẻ của hãng hàng không hàng đầu Trung Quốc China Sourthen. Bạn chỉ cần truy cập. Lựa chọn tấm vé máy bay đi Trung Quốc giá siêu rẻ chỉ 17 USD bằng cách liên hệ .... Đặt vé máy bay giá rẻ Hà Nội đi Thượng Hải ngay hôm nay để săn vé giá rẻ và ưu đãi
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,710.000 VND

20

1,680.000 VND

21

1,780.000 VND

22

1,990.000 VND

23

2,100.000 VND

24

1,800.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,900.000 VND

27

1,660.000 VND

28

1,640.000 VND

29

1,910.000 VND

30

1,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,900.000 VND

2

1,670.000 VND

3

1,640.000 VND

4

2,110.000 VND

5

1,510.000 VND

6

1,590.000 VND

7

1,580.000 VND

8

1,960.000 VND

9

2,040.000 VND

10

1,820.000 VND

11

1,840.000 VND

12

1,980.000 VND

13

1,820.000 VND

14

1,850.000 VND

15

1,970.000 VND

16

1,690.000 VND

17

1,870.000 VND

18

2,090.000 VND

19

2,010.000 VND

20

1,670.000 VND

21

2,090.000 VND

22

1,610.000 VND

23

1,640.000 VND

24

2,160.000 VND

25

2,140.000 VND

26

1,500.000 VND

27

1,810.000 VND

28

1,560.000 VND

29

1,910.000 VND

30

2,150.000 VND

31

1,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,850.000 VND

2

2,010.000 VND

3

2,140.000 VND

4

1,530.000 VND

5

1,640.000 VND

6

1,860.000 VND

7

2,100.000 VND

8

1,630.000 VND

9

1,970.000 VND

10

1,650.000 VND

11

1,840.000 VND

12

1,750.000 VND

13

1,880.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,630.000 VND

16

1,980.000 VND

17

2,190.000 VND

18

1,510.000 VND

19

2,110.000 VND

20

1,520.000 VND

21

2,160.000 VND

22

1,800.000 VND

23

1,670.000 VND

24

1,920.000 VND

25

2,010.000 VND

26

1,900.000 VND

27

1,820.000 VND

28

2,050.000 VND

29

2,100.000 VND

30

1,820.000 VND

31

2,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,020.000 VND

2

1,890.000 VND

3

1,940.000 VND

4

2,070.000 VND

5

1,840.000 VND

6

1,630.000 VND

7

1,890.000 VND

8

1,880.000 VND

9

1,740.000 VND

10

2,170.000 VND

11

1,830.000 VND

12

2,080.000 VND

13

1,770.000 VND

14

1,640.000 VND

15

2,020.000 VND

16

2,190.000 VND

17

1,990.000 VND

18

1,670.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,180.000 VND

21

2,070.000 VND

22

1,760.000 VND

23

1,920.000 VND

24

1,860.000 VND

25

1,620.000 VND

26

2,090.000 VND

27

2,100.000 VND

28

2,130.000 VND

29

1,760.000 VND

30

1,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,550.000 VND

2

1,920.000 VND

3

1,930.000 VND

4

1,560.000 VND

5

2,130.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,660.000 VND

8

1,550.000 VND

9

1,700.000 VND

10

2,030.000 VND

11

1,520.000 VND

12

1,580.000 VND

13

1,700.000 VND

14

1,600.000 VND

15

1,590.000 VND

16

2,030.000 VND

17

1,720.000 VND

18

2,180.000 VND

19

1,640.000 VND

20

1,860.000 VND

21

1,590.000 VND

22

2,070.000 VND

23

2,140.000 VND

24

1,630.000 VND

25

1,820.000 VND

26

1,960.000 VND

27

1,890.000 VND

28

1,760.000 VND

29

2,050.000 VND

30

1,830.000 VND

31

2,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,570.000 VND

2

1,920.000 VND

3

1,510.000 VND

4

1,590.000 VND

5

2,130.000 VND

6

1,530.000 VND

7

1,930.000 VND

8

1,910.000 VND

9

1,610.000 VND

10

2,020.000 VND

11

1,870.000 VND

12

1,900.000 VND

13

1,590.000 VND

14

1,800.000 VND

15

1,690.000 VND

16

2,080.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,810.000 VND

19

1,660.000 VND

20

2,050.000 VND

21

2,070.000 VND

22

2,100.000 VND

23

2,050.000 VND

24

1,660.000 VND

25

1,840.000 VND

26

2,020.000 VND

27

1,680.000 VND

28

2,140.000 VND

29

1,980.000 VND

30

2,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,860.000 VND

2

1,720.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,730.000 VND

6

1,930.000 VND

7

1,940.000 VND

8

1,900.000 VND

9

2,140.000 VND

10

1,740.000 VND

11

2,030.000 VND

12

1,790.000 VND

13

1,780.000 VND

14

1,780.000 VND

15

1,960.000 VND

16

1,520.000 VND

17

1,630.000 VND

18

2,140.000 VND

19

1,570.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,010.000 VND

22

1,890.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,030.000 VND

25

2,150.000 VND

26

1,710.000 VND

27

1,630.000 VND

28

1,990.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,970.000 VND

31

1,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,080.000 VND

2

1,530.000 VND

3

1,550.000 VND

4

1,970.000 VND

5

1,900.000 VND

6

1,840.000 VND

7

2,030.000 VND

8

1,680.000 VND

9

1,750.000 VND

10

1,940.000 VND

11

2,110.000 VND

12

1,750.000 VND

13

1,780.000 VND

14

1,970.000 VND

15

1,530.000 VND

16

2,050.000 VND

17

2,050.000 VND

18

1,940.000 VND

19

2,180.000 VND

20

2,080.000 VND

21

1,990.000 VND

22

1,970.000 VND

23

2,040.000 VND

24

2,180.000 VND

25

1,580.000 VND

26

2,050.000 VND

27

1,790.000 VND

28

1,890.000 VND

29

1,870.000 VND

30

2,120.000 VND

31

1,750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,820.000 VND

2

1,850.000 VND

3

2,200.000 VND

4

1,760.000 VND

5

1,510.000 VND

6

1,580.000 VND

7

1,870.000 VND

8

1,930.000 VND

9

1,510.000 VND

10

1,570.000 VND

11

2,000.000 VND

12

2,170.000 VND

13

1,730.000 VND

14

1,850.000 VND

15

1,540.000 VND

16

2,120.000 VND

17

2,200.000 VND

18

1,910.000 VND

19

2,100.000 VND

20

2,070.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,890.000 VND

23

2,070.000 VND

24

1,550.000 VND

25

2,140.000 VND

26

1,950.000 VND

27

1,990.000 VND

28

2,140.000 VND

29

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,670.000 VND

2

1,690.000 VND

3

1,940.000 VND

4

1,860.000 VND

5

1,680.000 VND

6

1,620.000 VND

7

1,680.000 VND

8

2,190.000 VND

9

2,040.000 VND

10

2,200.000 VND

11

1,950.000 VND

12

1,510.000 VND

13

1,880.000 VND

14

2,120.000 VND

15

2,010.000 VND

16

2,110.000 VND

17

1,550.000 VND

18

1,570.000 VND

19

1,770.000 VND

20

2,140.000 VND

21

2,190.000 VND

22

1,990.000 VND

23

1,700.000 VND

24

1,540.000 VND

25

1,850.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,180.000 VND

28

1,810.000 VND

29

1,920.000 VND

30

2,180.000 VND

31

1,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,710.000 VND

2

2,180.000 VND

3

1,530.000 VND

4

2,200.000 VND

5

1,500.000 VND

6

1,520.000 VND

7

1,650.000 VND

8

1,780.000 VND

9

1,750.000 VND

10

1,730.000 VND

11

1,540.000 VND

12

1,590.000 VND

13

2,060.000 VND

14

2,070.000 VND

15

1,540.000 VND

16

1,930.000 VND

17

1,790.000 VND

18

2,020.000 VND

19

2,160.000 VND

20

1,780.000 VND

21

2,010.000 VND

22

1,960.000 VND

23

2,020.000 VND

24

1,660.000 VND

25

2,190.000 VND

26

1,730.000 VND

27

2,090.000 VND

28

1,870.000 VND

29

1,640.000 VND

30

1,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,790.000 VND

2

1,930.000 VND

3

1,930.000 VND

4

1,700.000 VND

5

1,570.000 VND

6

1,860.000 VND

7

1,590.000 VND

8

2,040.000 VND

9

1,670.000 VND

10

2,180.000 VND

11

1,880.000 VND

12

1,680.000 VND

13

2,040.000 VND

14

1,520.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,650.000 VND

17

1,830.000 VND

18

1,750.000 VND

19

1,630.000 VND

20

1,950.000 VND

21

1,730.000 VND

22

1,580.000 VND

23

1,730.000 VND

24

1,730.000 VND

25

2,110.000 VND

26

2,050.000 VND

27

1,920.000 VND

28

2,060.000 VND

29

2,080.000 VND

30

1,730.000 VND

31

1,690.000 VND

Chiếc vé máy bay đi Thượng Hải sẽ đưa du khách đến với chuyến tham quan khám phá một trong những thiên đường hàng hiệu của Châu Á. Là đại lý bán vé máy bay đi Thượng Hải của hãng hàng không Air Asia, LÝ HẢI đem lại cho khách hàng chiếc vé máy bay giá rẻ đi Thượng. ve may bay di trung quoc gia re 180usd china airlines, đại lý bán Vé máy bay đi ... Mua sắm thỏa thích ở Quảng Châu, vui chơi giải trí ở khu phố Thượng Hải…

Bắc Kinh, Quảng Châu và Thượng Hải là cửa ngõ chính của Trung Quốc. ... đó có 5 sân bay lớn nhất, vậy bạn nên chú ý khi mua vé máy bay đi Trung Quốc qua ...Với tấm vé máy bay từ Hà Nội đi Thượng Hải bạn sẽ được đặt chân đến khám phá một trong những thành phố nổi tiếng trên thế giới, được tìm ...
Vé máy bay đi Thượng Hải

Bạn đang muốn tìm mua vé máy bay đi Thượng Hải giá rẻ của hãng hàng không hàng đầu Trung Quốc China Sourthen. Bạn chỉ cần truy cập. Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) -Shanghai(Thượng Hải) rẻ nhất có các hãng hàng không:Vietnam Airlines, China Southern, China Eastern, Malaysia Airlines.

Các sân bay thành phố nào mọi người thường đến ở Trung Quốc? Quảng Châu(CAN), Thượng Hải(PVG), Bắc Kinh(PEK) là những cái tên hàng đầu khi nhắc ...
Vé máy bay Thượng Hải - China Airlines. Vé máy bay đi thượng hải của China Airlines sẽ cùng bạn bay đến thành phố lớn nhất tại Trung Quốc. Thượng Hải là điểm đến lý tưởng nơi có thể thay đổi ...Cathay Pacific – Khuyến mại mùa thu Chặng bay từ Hồ Chí Minh ✈ Beijing Giá chỉ từ 375 USD vé khứ hồi. Thời gian bay: 15/11/2015 ...

Các tìm kiếm liên quan đến vé máy bay đi thượng hải
giá vé máy bay hà nội đi thượng hải
thời gian bay từ việt nam sang thượng hải
bay từ hà nội sang thượng hải mất bao lâu
đi thượng hải có cần visa không
vé máy bay từ thượng hải về việt nam
thời gian bay từ hà nội đến thượng hải
từ hà nội đến thượng hải bao nhiêu km
khoảng cách hà nội thượng hải
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ