Vé máy bay đi Viêng Chăn Lào giá rẻ nhất vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay đi Viêng Chăn Lào

Sân bay quốc tế Viêng chăn là của ngõ đưa du khách đến với thủ đô Viêng chăn của Lào. Đến đây hầu như du khách nào cũng ấn tượng bởi sự thân thiện của người dân bản xứ.  

Mặc dù có địa lý giáp với thủ đô Hà Nội của Vietnam airlines nhưng giá vé máy bay đi Viêng Chăn Lào cũng vẫn khá cao với mức khứ hồi trên 2 triệu . Ngoài máy bay khách hàng đi Lào có thể sử dụng phương tiện khác là xe khách hoặc đường bộ.

Nếu đi bằng máy bay quý khách cần phải lưu ý về thủ tục phải có hộ chiếu mới đi được. Nhiều khách đặt chiều đi bằng xe chiều về máy bay nhưng lại không có hộ chiếu nên không thực hiện được chuyến bay

Ve may bay Vietnam airlines thường xuyên có khuyến mại cho các chuyến đi Lào, ngoài vietnam airlines quý khách có thể đặt vé máy bay đi Lào của Lào airline là những hãng tốt nhất thực hiện hành trình đi Lào.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,770.000 VND

20

1,580.000 VND

21

1,510.000 VND

22

1,800.000 VND

23

1,640.000 VND

24

1,710.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,760.000 VND

27

1,520.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,520.000 VND

30

1,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,750.000 VND

2

1,620.000 VND

3

1,790.000 VND

4

1,750.000 VND

5

1,660.000 VND

6

1,640.000 VND

7

1,580.000 VND

8

1,610.000 VND

9

1,550.000 VND

10

1,650.000 VND

11

1,770.000 VND

12

1,760.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,670.000 VND

15

1,510.000 VND

16

1,540.000 VND

17

1,730.000 VND

18

1,500.000 VND

19

1,760.000 VND

20

1,680.000 VND

21

1,780.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,670.000 VND

24

1,780.000 VND

25

1,630.000 VND

26

1,660.000 VND

27

1,730.000 VND

28

1,590.000 VND

29

1,580.000 VND

30

1,740.000 VND

31

1,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,560.000 VND

2

1,640.000 VND

3

1,560.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,710.000 VND

6

1,770.000 VND

7

1,550.000 VND

8

1,510.000 VND

9

1,560.000 VND

10

1,660.000 VND

11

1,730.000 VND

12

1,530.000 VND

13

1,520.000 VND

14

1,790.000 VND

15

1,710.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,530.000 VND

18

1,530.000 VND

19

1,680.000 VND

20

1,530.000 VND

21

1,530.000 VND

22

1,800.000 VND

23

1,630.000 VND

24

1,610.000 VND

25

1,640.000 VND

26

1,600.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,590.000 VND

29

1,760.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,640.000 VND

2

1,560.000 VND

3

1,570.000 VND

4

1,710.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,600.000 VND

7

1,520.000 VND

8

1,520.000 VND

9

1,610.000 VND

10

1,600.000 VND

11

1,720.000 VND

12

1,550.000 VND

13

1,750.000 VND

14

1,580.000 VND

15

1,680.000 VND

16

1,770.000 VND

17

1,530.000 VND

18

1,690.000 VND

19

1,760.000 VND

20

1,700.000 VND

21

1,530.000 VND

22

1,510.000 VND

23

1,720.000 VND

24

1,670.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,750.000 VND

27

1,640.000 VND

28

1,620.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,730.000 VND

2

1,710.000 VND

3

1,570.000 VND

4

1,560.000 VND

5

1,690.000 VND

6

1,520.000 VND

7

1,760.000 VND

8

1,760.000 VND

9

1,550.000 VND

10

1,720.000 VND

11

1,600.000 VND

12

1,550.000 VND

13

1,670.000 VND

14

1,520.000 VND

15

1,560.000 VND

16

1,580.000 VND

17

1,630.000 VND

18

1,750.000 VND

19

1,590.000 VND

20

1,730.000 VND

21

1,770.000 VND

22

1,700.000 VND

23

1,770.000 VND

24

1,600.000 VND

25

1,780.000 VND

26

1,760.000 VND

27

1,680.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,680.000 VND

30

1,740.000 VND

31

1,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,730.000 VND

2

1,510.000 VND

3

1,640.000 VND

4

1,690.000 VND

5

1,580.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,580.000 VND

8

1,630.000 VND

9

1,790.000 VND

10

1,690.000 VND

11

1,680.000 VND

12

1,770.000 VND

13

1,620.000 VND

14

1,710.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,570.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,700.000 VND

19

1,680.000 VND

20

1,680.000 VND

21

1,750.000 VND

22

1,730.000 VND

23

1,660.000 VND

24

1,700.000 VND

25

1,670.000 VND

26

1,610.000 VND

27

1,650.000 VND

28

1,740.000 VND

29

1,710.000 VND

30

1,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,680.000 VND

2

1,510.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,750.000 VND

5

1,510.000 VND

6

1,800.000 VND

7

1,510.000 VND

8

1,790.000 VND

9

1,790.000 VND

10

1,520.000 VND

11

1,770.000 VND

12

1,700.000 VND

13

1,700.000 VND

14

1,580.000 VND

15

1,800.000 VND

16

1,600.000 VND

17

1,690.000 VND

18

1,510.000 VND

19

1,540.000 VND

20

1,600.000 VND

21

1,580.000 VND

22

1,510.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,760.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,650.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,770.000 VND

29

1,700.000 VND

30

1,610.000 VND

31

1,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,570.000 VND

2

1,530.000 VND

3

1,600.000 VND

4

1,540.000 VND

5

1,620.000 VND

6

1,790.000 VND

7

1,720.000 VND

8

1,630.000 VND

9

1,510.000 VND

10

1,650.000 VND

11

1,670.000 VND

12

1,720.000 VND

13

1,760.000 VND

14

1,700.000 VND

15

1,520.000 VND

16

1,780.000 VND

17

1,600.000 VND

18

1,660.000 VND

19

1,570.000 VND

20

1,590.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,510.000 VND

23

1,590.000 VND

24

1,610.000 VND

25

1,660.000 VND

26

1,760.000 VND

27

1,720.000 VND

28

1,670.000 VND

29

1,790.000 VND

30

1,740.000 VND

31

1,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,590.000 VND

2

1,720.000 VND

3

1,610.000 VND

4

1,650.000 VND

5

1,680.000 VND

6

1,790.000 VND

7

1,610.000 VND

8

1,540.000 VND

9

1,670.000 VND

10

1,680.000 VND

11

1,720.000 VND

12

1,800.000 VND

13

1,780.000 VND

14

1,650.000 VND

15

1,500.000 VND

16

1,640.000 VND

17

1,680.000 VND

18

1,550.000 VND

19

1,560.000 VND

20

1,700.000 VND

21

1,570.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,760.000 VND

24

1,590.000 VND

25

1,570.000 VND

26

1,760.000 VND

27

1,570.000 VND

28

1,570.000 VND

29

1,750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,770.000 VND

2

1,690.000 VND

3

1,550.000 VND

4

1,670.000 VND

5

1,570.000 VND

6

1,790.000 VND

7

1,660.000 VND

8

1,650.000 VND

9

1,740.000 VND

10

1,660.000 VND

11

1,750.000 VND

12

1,800.000 VND

13

1,720.000 VND

14

1,670.000 VND

15

1,610.000 VND

16

1,720.000 VND

17

1,570.000 VND

18

1,680.000 VND

19

1,680.000 VND

20

1,710.000 VND

21

1,770.000 VND

22

1,720.000 VND

23

1,770.000 VND

24

1,620.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,730.000 VND

27

1,710.000 VND

28

1,550.000 VND

29

1,790.000 VND

30

1,620.000 VND

31

1,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,660.000 VND

2

1,640.000 VND

3

1,720.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,680.000 VND

8

1,770.000 VND

9

1,710.000 VND

10

1,770.000 VND

11

1,800.000 VND

12

1,560.000 VND

13

1,510.000 VND

14

1,770.000 VND

15

1,640.000 VND

16

1,670.000 VND

17

1,610.000 VND

18

1,550.000 VND

19

1,530.000 VND

20

1,670.000 VND

21

1,680.000 VND

22

1,700.000 VND

23

1,710.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,520.000 VND

26

1,760.000 VND

27

1,700.000 VND

28

1,570.000 VND

29

1,570.000 VND

30

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,540.000 VND

2

1,720.000 VND

3

1,720.000 VND

4

1,690.000 VND

5

1,590.000 VND

6

1,760.000 VND

7

1,760.000 VND

8

1,520.000 VND

9

1,530.000 VND

10

1,790.000 VND

11

1,590.000 VND

12

1,570.000 VND

13

1,760.000 VND

14

1,710.000 VND

15

1,670.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,560.000 VND

19

1,610.000 VND

20

1,540.000 VND

21

1,800.000 VND

22

1,670.000 VND

23

1,660.000 VND

24

1,630.000 VND

25

1,770.000 VND

26

1,740.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,550.000 VND

29

1,640.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,720.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ