Vé máy bay Điện Biên đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Điện Biên đi Hà Nội

Điện Biên là sân bay thành phố Điện Biên Phủ phải không, có mấy chuyến tới Điện Biên tới Hà Nội mỗi ngày? Điện biên là sân bay chính vùng Điện Biên tây bắc. Có hai chuyến từ Hà Nội đi Điên Biên mỗi ngày của vietnam airlines

+ Giá vé rẻ nhất từ Điện Biên đi Hà Nội là bao nhiêu, nên đặt vé thời điểm nào ? Giá vé rẻ nhất cho hành trình này là 800.000, nên đặt vé máy bay Điện Biên Hà Nội khi có chương trình khuyến mại hoặc đặt trước ngày bay 1,2 tháng.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

890.000 VND

15

780.000 VND

16

1,000.000 VND

17

900.000 VND

18

1,060.000 VND

19

1,070.000 VND

20

820.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,100.000 VND

23

930.000 VND

24

1,060.000 VND

25

960.000 VND

26

940.000 VND

27

1,010.000 VND

28

870.000 VND

29

780.000 VND

30

850.000 VND

31

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,500.000 VND

2

2,420.000 VND

3

2,610.000 VND

4

2,610.000 VND

5

2,670.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,660.000 VND

9

2,480.000 VND

10

2,400.000 VND

11

2,590.000 VND

12

2,380.000 VND

13

2,440.000 VND

14

2,610.000 VND

15

2,460.000 VND

16

2,530.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,650.000 VND

20

2,520.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,580.000 VND

23

2,410.000 VND

24

2,580.000 VND

25

2,370.000 VND

26

2,510.000 VND

27

2,590.000 VND

28

2,610.000 VND

29

2,590.000 VND

30

2,520.000 VND

31

2,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,010.000 VND

2

3,010.000 VND

3

3,060.000 VND

4

2,960.000 VND

5

2,880.000 VND

6

3,080.000 VND

7

2,990.000 VND

8

2,960.000 VND

9

2,980.000 VND

10

2,800.000 VND

11

2,880.000 VND

12

2,970.000 VND

13

3,020.000 VND

14

2,950.000 VND

15

2,850.000 VND

16

2,850.000 VND

17

2,890.000 VND

18

3,050.000 VND

19

2,980.000 VND

20

2,980.000 VND

21

2,940.000 VND

22

2,770.000 VND

23

3,000.000 VND

24

2,950.000 VND

25

2,850.000 VND

26

2,910.000 VND

27

2,940.000 VND

28

3,020.000 VND

29

2,880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,450.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,500.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,440.000 VND

8

2,360.000 VND

9

2,530.000 VND

10

2,340.000 VND

11

2,380.000 VND

12

2,270.000 VND

13

2,320.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,350.000 VND

17

2,580.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,430.000 VND

20

2,330.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,370.000 VND

23

2,540.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,550.000 VND

29

2,480.000 VND

30

2,550.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

1,040.000 VND

3

970.000 VND

4

960.000 VND

5

1,080.000 VND

6

790.000 VND

7

970.000 VND

8

1,070.000 VND

9

950.000 VND

10

970.000 VND

11

970.000 VND

12

950.000 VND

13

810.000 VND

14

830.000 VND

15

1,020.000 VND

16

800.000 VND

17

830.000 VND

18

830.000 VND

19

850.000 VND

20

990.000 VND

21

810.000 VND

22

920.000 VND

23

1,010.000 VND

24

860.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,040.000 VND

27

830.000 VND

28

780.000 VND

29

960.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

820.000 VND

3

920.000 VND

4

980.000 VND

5

830.000 VND

6

750.000 VND

7

790.000 VND

8

820.000 VND

9

1,060.000 VND

10

800.000 VND

11

900.000 VND

12

920.000 VND

13

860.000 VND

14

760.000 VND

15

1,050.000 VND

16

850.000 VND

17

1,080.000 VND

18

840.000 VND

19

1,050.000 VND

20

830.000 VND

21

830.000 VND

22

910.000 VND

23

1,000.000 VND

24

810.000 VND

25

800.000 VND

26

920.000 VND

27

840.000 VND

28

830.000 VND

29

930.000 VND

30

930.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

830.000 VND

3

760.000 VND

4

1,090.000 VND

5

810.000 VND

6

920.000 VND

7

930.000 VND

8

850.000 VND

9

1,040.000 VND

10

750.000 VND

11

750.000 VND

12

840.000 VND

13

1,050.000 VND

14

910.000 VND

15

810.000 VND

16

790.000 VND

17

1,010.000 VND

18

770.000 VND

19

900.000 VND

20

760.000 VND

21

820.000 VND

22

830.000 VND

23

990.000 VND

24

890.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,030.000 VND

27

990.000 VND

28

820.000 VND

29

1,050.000 VND

30

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

760.000 VND

3

870.000 VND

4

850.000 VND

5

790.000 VND

6

890.000 VND

7

1,030.000 VND

8

770.000 VND

9

800.000 VND

10

1,090.000 VND

11

1,050.000 VND

12

770.000 VND

13

1,050.000 VND

14

770.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,010.000 VND

17

1,080.000 VND

18

840.000 VND

19

1,050.000 VND

20

770.000 VND

21

1,040.000 VND

22

860.000 VND

23

770.000 VND

24

790.000 VND

25

1,040.000 VND

26

850.000 VND

27

1,050.000 VND

28

820.000 VND

29

960.000 VND

30

900.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

1,080.000 VND

3

890.000 VND

4

760.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,070.000 VND

7

920.000 VND

8

910.000 VND

9

820.000 VND

10

990.000 VND

11

1,080.000 VND

12

1,040.000 VND

13

840.000 VND

14

890.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,000.000 VND

18

1,010.000 VND

19

950.000 VND

20

960.000 VND

21

970.000 VND

22

900.000 VND

23

930.000 VND

24

990.000 VND

25

810.000 VND

26

810.000 VND

27

1,070.000 VND

28

840.000 VND

29

920.000 VND

30

1,060.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

940.000 VND

3

790.000 VND

4

810.000 VND

5

910.000 VND

6

820.000 VND

7

1,070.000 VND

8

1,030.000 VND

9

890.000 VND

10

1,090.000 VND

11

770.000 VND

12

960.000 VND

13

770.000 VND

14

750.000 VND

15

940.000 VND

16

980.000 VND

17

850.000 VND

18

980.000 VND

19

860.000 VND

20

780.000 VND

21

970.000 VND

22

980.000 VND

23

1,090.000 VND

24

790.000 VND

25

890.000 VND

26

1,090.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,030.000 VND

29

980.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

890.000 VND

3

1,030.000 VND

4

1,000.000 VND

5

1,060.000 VND

6

1,050.000 VND

7

770.000 VND

8

760.000 VND

9

1,090.000 VND

10

900.000 VND

11

840.000 VND

12

1,050.000 VND

13

1,090.000 VND

14

840.000 VND

15

900.000 VND

16

1,030.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,040.000 VND

19

840.000 VND

20

980.000 VND

21

870.000 VND

22

980.000 VND

23

760.000 VND

24

910.000 VND

25

1,050.000 VND

26

890.000 VND

27

840.000 VND

28

870.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,050.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

1,050.000 VND

3

790.000 VND

4

790.000 VND

5

840.000 VND

6

850.000 VND

7

1,050.000 VND

8

960.000 VND

9

860.000 VND

10

810.000 VND

11

950.000 VND

12

1,090.000 VND

13

980.000 VND

14

930.000 VND

15

790.000 VND

16

800.000 VND

17

1,040.000 VND

18

910.000 VND

19

790.000 VND

20

1,000.000 VND

21

760.000 VND

22

850.000 VND

23

850.000 VND

24

820.000 VND

25

870.000 VND

26

860.000 VND

27

1,030.000 VND

28

1,050.000 VND

29

790.000 VND

30

1,080.000 VND

+ Tôi có thể tham khảo, tra giá vé máy bay ở đâu ? Qúy khách chỉ cần truy cập vemaybaylyhai.com.vn để tìm thông tin chuyến bay và giá vé. Có rất nhiều chuyến bay cho quý khách lựa chọn.

Vé máy bay Điện Biên đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Tôi đặt vé qua điện thoại được không, thanh toán bằng thẻ ATM được không? Qúy khách đặt vé qua điện thoại hay yahoo,skype...đều được, thanh toán thể quý khách chỉ cần ra cây ATM và chuyển khoản cho chúng tôi.

+ Khi ra sân bay làm thủ tục tôi nên mang theo những gì? Qúy khách luôn phải chuẩn bị cho mình giấy tờ tuy thân khi đi máy bay như CMND/hộ chiếu/bằng lái xe… có mặt trước 1 tiếng để làm thủ tục bay
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ