Vé máy bay Điện Biên đi Nha Trang giá rẻ kết hợp bay vietjet air?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Điện Biên đi Nha Trang

CHƯA CÓ CHUYẾN BAY THẲNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐI NHA TRANG, tuy nhiên sự kết hợp bay khá thuận tiện khi bay dừng tại Hà Nội, hãy book ngay những tấm vé giá rẻ để đi du lịch nha trang qua sự kết hợp hãng vietnam airlines, jetstar, vietjet air.

ĐƯỜNG BAY KẾT HỢP:
  1. Mua vé từ Điện Biên đi Hà Nội, và một vé Hà Nội đi Nha Trang

Đó là sự kết hợp di nhất tối ưu nhất khi bay từ Điện Biên đi Nha Trang, hãy book vé tại LÝ HẢI để được giảm đoàn, vé tết, vé giảm giá.

BẢNG GIÁ KẾT HỢP BAY 2 CHẶNG ĐỂ ĐẾN NHA TRANG
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2,370.000 VND

25

2,660.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,260.000 VND

28

2,480.000 VND

29

2,520.000 VND

30

2,300.000 VND

31

2,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,290.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,480.000 VND

4

2,650.000 VND

5

2,570.000 VND

6

2,620.000 VND

7

2,700.000 VND

8

2,250.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,490.000 VND

11

2,430.000 VND

12

2,360.000 VND

13

2,320.000 VND

14

2,480.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,200.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,340.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,600.000 VND

21

2,460.000 VND

22

2,660.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,210.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,260.000 VND

28

2,440.000 VND

29

2,570.000 VND

30

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,400.000 VND

2

3,380.000 VND

3

3,190.000 VND

4

3,180.000 VND

5

3,110.000 VND

6

3,460.000 VND

7

3,400.000 VND

8

3,120.000 VND

9

3,420.000 VND

10

3,340.000 VND

11

3,250.000 VND

12

3,160.000 VND

13

3,450.000 VND

14

3,480.000 VND

15

3,420.000 VND

16

3,350.000 VND

17

3,290.000 VND

18

3,270.000 VND

19

3,560.000 VND

20

3,170.000 VND

21

3,330.000 VND

22

3,330.000 VND

23

3,350.000 VND

24

3,360.000 VND

25

3,280.000 VND

26

3,490.000 VND

27

3,560.000 VND

28

3,130.000 VND

29

3,350.000 VND

30

3,130.000 VND

31

3,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,090.000 VND

2

3,220.000 VND

3

3,060.000 VND

4

3,020.000 VND

5

3,150.000 VND

6

3,060.000 VND

7

3,280.000 VND

8

3,130.000 VND

9

3,370.000 VND

10

3,030.000 VND

11

3,140.000 VND

12

3,210.000 VND

13

3,300.000 VND

14

3,080.000 VND

15

3,030.000 VND

16

3,120.000 VND

17

3,160.000 VND

18

3,090.000 VND

19

3,220.000 VND

20

3,040.000 VND

21

3,060.000 VND

22

2,950.000 VND

23

3,100.000 VND

24

3,070.000 VND

25

3,090.000 VND

26

2,920.000 VND

27

3,290.000 VND

28

3,100.000 VND

29

3,280.000 VND

30

3,110.000 VND

31

3,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,540.000 VND

2

2,680.000 VND

3

2,640.000 VND

4

2,540.000 VND

5

2,570.000 VND

6

2,580.000 VND

7

2,230.000 VND

8

2,400.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,200.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,290.000 VND

13

2,370.000 VND

14

2,590.000 VND

15

2,680.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,370.000 VND

18

2,550.000 VND

19

2,290.000 VND

20

2,390.000 VND

21

2,390.000 VND

22

2,590.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,630.000 VND

25

2,690.000 VND

26

2,360.000 VND

27

2,520.000 VND

28

2,520.000 VND

29

2,420.000 VND

30

2,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,560.000 VND

2

2,220.000 VND

3

2,700.000 VND

4

2,340.000 VND

5

2,260.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,240.000 VND

10

2,630.000 VND

11

2,530.000 VND

12

2,530.000 VND

13

2,540.000 VND

14

2,340.000 VND

15

2,550.000 VND

16

2,460.000 VND

17

2,420.000 VND

18

2,440.000 VND

19

2,360.000 VND

20

2,510.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,510.000 VND

24

2,330.000 VND

25

2,540.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,360.000 VND

28

2,510.000 VND

29

2,550.000 VND

30

2,260.000 VND

31

2,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,610.000 VND

2

2,300.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,680.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,520.000 VND

8

2,580.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,220.000 VND

11

2,580.000 VND

12

2,550.000 VND

13

2,370.000 VND

14

2,350.000 VND

15

2,590.000 VND

16

2,250.000 VND

17

2,520.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,610.000 VND

20

2,670.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,530.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,670.000 VND

25

2,630.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,360.000 VND

28

2,200.000 VND

29

2,630.000 VND

30

2,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,470.000 VND

2

2,310.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,530.000 VND

5

2,230.000 VND

6

2,250.000 VND

7

2,580.000 VND

8

2,450.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,310.000 VND

11

2,400.000 VND

12

2,530.000 VND

13

2,440.000 VND

14

2,400.000 VND

15

2,690.000 VND

16

2,680.000 VND

17

2,590.000 VND

18

2,550.000 VND

19

2,340.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,690.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,460.000 VND

24

2,420.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,570.000 VND

27

2,540.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,230.000 VND

30

2,440.000 VND

31

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,070.000 VND

2

4,110.000 VND

3

4,240.000 VND

4

4,100.000 VND

5

3,930.000 VND

6

3,940.000 VND

7

3,950.000 VND

8

3,970.000 VND

9

4,060.000 VND

10

4,000.000 VND

11

3,890.000 VND

12

4,120.000 VND

13

3,910.000 VND

14

3,950.000 VND

15

4,170.000 VND

16

3,880.000 VND

17

4,130.000 VND

18

4,060.000 VND

19

4,150.000 VND

20

3,830.000 VND

21

4,140.000 VND

22

3,800.000 VND

23

3,880.000 VND

24

4,150.000 VND

25

4,000.000 VND

26

4,260.000 VND

27

3,890.000 VND

28

4,110.000 VND

29

3,940.000 VND

30

3,850.000 VND

31

3,800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,350.000 VND

2

4,220.000 VND

3

4,300.000 VND

4

4,670.000 VND

5

4,540.000 VND

6

4,520.000 VND

7

4,500.000 VND

8

4,220.000 VND

9

4,440.000 VND

10

4,400.000 VND

11

4,220.000 VND

12

4,680.000 VND

13

4,690.000 VND

14

4,490.000 VND

15

4,330.000 VND

16

4,370.000 VND

17

4,330.000 VND

18

4,380.000 VND

19

4,250.000 VND

20

4,570.000 VND

21

4,660.000 VND

22

4,440.000 VND

23

4,280.000 VND

24

4,600.000 VND

25

4,690.000 VND

26

4,220.000 VND

27

4,590.000 VND

28

4,540.000 VND

29

4,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,110.000 VND

2

4,130.000 VND

3

3,720.000 VND

4

3,960.000 VND

5

3,990.000 VND

6

4,060.000 VND

7

3,910.000 VND

8

4,050.000 VND

9

3,760.000 VND

10

3,920.000 VND

11

3,950.000 VND

12

3,770.000 VND

13

3,920.000 VND

14

3,960.000 VND

15

4,030.000 VND

16

3,890.000 VND

17

3,830.000 VND

18

4,020.000 VND

19

3,880.000 VND

20

4,060.000 VND

21

4,090.000 VND

22

3,830.000 VND

23

3,720.000 VND

24

3,750.000 VND

25

4,100.000 VND

26

3,750.000 VND

27

4,170.000 VND

28

4,110.000 VND

29

3,780.000 VND

30

3,940.000 VND

31

3,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,350.000 VND

2

2,260.000 VND

3

2,540.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,410.000 VND

6

2,600.000 VND

7

2,250.000 VND

8

2,520.000 VND

9

2,210.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,580.000 VND

12

2,390.000 VND

13

2,220.000 VND

14

2,660.000 VND

15

2,370.000 VND

16

2,390.000 VND

17

2,400.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,700.000 VND

20

2,430.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,250.000 VND

23

2,260.000 VND

24

2,650.000 VND

25

2,300.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,350.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,280.000 VND

30

2,620.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ