Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội

Giá vé khuyến mại Đồng Hới đi Hà Nội khoảng bao nhiêu? Giá vé khuyến mại rẻ nhất từ Đồng Hới đi Hà Nội là khoảng 600.000 VNĐ.

+ Tôi muốn đặt vé khuyến mại đi Đồng Hới cho 2 người lớn cần thông tin gì, giữ vé được bao lâu ? Chỉ cần tên đúng CMND , số điện thoại người bay là chúng tôi có thể đặt giữ vé máy bay cho quý khách trong 12 tiếng

+ Khách nước ngoài đặt vé có cần thủ tục gì không ? khách nước ngoài cũng như nội địa chỉ cần nhập đúng thông tin tên trên hộ chiếu.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,240.000 VND

22

980.000 VND

23

1,190.000 VND

24

1,240.000 VND

25

800.000 VND

26

980.000 VND

27

1,310.000 VND

28

960.000 VND

29

730.000 VND

30

890.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

850.000 VND

3

720.000 VND

4

1,000.000 VND

5

1,290.000 VND

6

920.000 VND

7

1,210.000 VND

8

1,160.000 VND

9

1,300.000 VND

10

650.000 VND

11

620.000 VND

12

1,130.000 VND

13

980.000 VND

14

1,220.000 VND

15

1,260.000 VND

16

1,350.000 VND

17

720.000 VND

18

620.000 VND

19

1,180.000 VND

20

910.000 VND

21

1,300.000 VND

22

690.000 VND

23

630.000 VND

24

900.000 VND

25

1,270.000 VND

26

920.000 VND

27

960.000 VND

28

920.000 VND

29

600.000 VND

30

1,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

1,150.000 VND

3

750.000 VND

4

1,300.000 VND

5

830.000 VND

6

1,100.000 VND

7

730.000 VND

8

1,330.000 VND

9

1,100.000 VND

10

750.000 VND

11

1,230.000 VND

12

960.000 VND

13

1,170.000 VND

14

820.000 VND

15

710.000 VND

16

1,080.000 VND

17

630.000 VND

18

740.000 VND

19

700.000 VND

20

760.000 VND

21

940.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,100.000 VND

24

1,230.000 VND

25

620.000 VND

26

1,270.000 VND

27

1,100.000 VND

28

740.000 VND

29

800.000 VND

30

730.000 VND

31

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,950.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,900.000 VND

4

2,420.000 VND

5

2,780.000 VND

6

2,220.000 VND

7

2,480.000 VND

8

2,290.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,390.000 VND

11

2,210.000 VND

12

2,420.000 VND

13

2,450.000 VND

14

2,700.000 VND

15

2,930.000 VND

16

2,440.000 VND

17

2,200.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,840.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,260.000 VND

23

2,810.000 VND

24

2,790.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,780.000 VND

27

2,910.000 VND

28

2,610.000 VND

29

2,670.000 VND

30

2,790.000 VND

31

2,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,020.000 VND

2

3,070.000 VND

3

2,950.000 VND

4

2,720.000 VND

5

2,670.000 VND

6

3,110.000 VND

7

3,300.000 VND

8

2,880.000 VND

9

2,860.000 VND

10

3,160.000 VND

11

2,640.000 VND

12

2,740.000 VND

13

3,340.000 VND

14

3,210.000 VND

15

2,920.000 VND

16

3,260.000 VND

17

3,250.000 VND

18

3,130.000 VND

19

3,330.000 VND

20

3,270.000 VND

21

2,770.000 VND

22

2,770.000 VND

23

2,650.000 VND

24

3,260.000 VND

25

2,830.000 VND

26

3,010.000 VND

27

2,850.000 VND

28

3,330.000 VND

29

3,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,160.000 VND

2

2,190.000 VND

3

2,820.000 VND

4

2,440.000 VND

5

2,330.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,460.000 VND

8

2,680.000 VND

9

2,790.000 VND

10

2,340.000 VND

11

2,300.000 VND

12

2,420.000 VND

13

2,100.000 VND

14

2,500.000 VND

15

2,160.000 VND

16

2,670.000 VND

17

2,150.000 VND

18

2,190.000 VND

19

2,750.000 VND

20

2,610.000 VND

21

2,100.000 VND

22

2,380.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,250.000 VND

25

2,850.000 VND

26

2,610.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,150.000 VND

29

2,760.000 VND

30

2,190.000 VND

31

2,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

1,170.000 VND

3

1,190.000 VND

4

1,220.000 VND

5

1,190.000 VND

6

1,110.000 VND

7

830.000 VND

8

840.000 VND

9

990.000 VND

10

610.000 VND

11

1,030.000 VND

12

840.000 VND

13

830.000 VND

14

780.000 VND

15

720.000 VND

16

830.000 VND

17

1,120.000 VND

18

990.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,300.000 VND

21

730.000 VND

22

1,080.000 VND

23

790.000 VND

24

1,340.000 VND

25

800.000 VND

26

1,340.000 VND

27

720.000 VND

28

960.000 VND

29

980.000 VND

30

1,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

1,310.000 VND

3

790.000 VND

4

1,210.000 VND

5

1,220.000 VND

6

910.000 VND

7

870.000 VND

8

960.000 VND

9

600.000 VND

10

890.000 VND

11

950.000 VND

12

690.000 VND

13

1,110.000 VND

14

680.000 VND

15

840.000 VND

16

1,240.000 VND

17

750.000 VND

18

840.000 VND

19

800.000 VND

20

890.000 VND

21

1,260.000 VND

22

670.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,240.000 VND

25

620.000 VND

26

690.000 VND

27

1,050.000 VND

28

700.000 VND

29

1,230.000 VND

30

940.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

670.000 VND

3

1,270.000 VND

4

1,040.000 VND

5

950.000 VND

6

660.000 VND

7

1,140.000 VND

8

690.000 VND

9

1,180.000 VND

10

1,190.000 VND

11

1,090.000 VND

12

710.000 VND

13

1,090.000 VND

14

620.000 VND

15

710.000 VND

16

900.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,160.000 VND

19

1,260.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,270.000 VND

23

1,260.000 VND

24

660.000 VND

25

730.000 VND

26

1,020.000 VND

27

790.000 VND

28

1,050.000 VND

29

1,120.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

690.000 VND

3

1,300.000 VND

4

760.000 VND

5

750.000 VND

6

710.000 VND

7

630.000 VND

8

980.000 VND

9

640.000 VND

10

1,030.000 VND

11

940.000 VND

12

630.000 VND

13

1,220.000 VND

14

1,070.000 VND

15

810.000 VND

16

860.000 VND

17

650.000 VND

18

1,200.000 VND

19

850.000 VND

20

1,200.000 VND

21

680.000 VND

22

990.000 VND

23

1,330.000 VND

24

660.000 VND

25

1,070.000 VND

26

780.000 VND

27

1,180.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,290.000 VND

30

680.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,290.000 VND

3

690.000 VND

4

750.000 VND

5

1,190.000 VND

6

1,230.000 VND

7

940.000 VND

8

850.000 VND

9

1,230.000 VND

10

730.000 VND

11

620.000 VND

12

870.000 VND

13

1,010.000 VND

14

780.000 VND

15

960.000 VND

16

690.000 VND

17

920.000 VND

18

630.000 VND

19

820.000 VND

20

940.000 VND

21

1,000.000 VND

22

880.000 VND

23

680.000 VND

24

990.000 VND

25

1,100.000 VND

26

620.000 VND

27

1,080.000 VND

28

990.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,230.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

1,350.000 VND

3

610.000 VND

4

810.000 VND

5

870.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,210.000 VND

8

930.000 VND

9

1,210.000 VND

10

610.000 VND

11

1,190.000 VND

12

770.000 VND

13

1,230.000 VND

14

640.000 VND

15

640.000 VND

16

1,070.000 VND

17

1,040.000 VND

18

690.000 VND

19

1,280.000 VND

20

650.000 VND

21

770.000 VND

22

1,350.000 VND

23

1,110.000 VND

24

870.000 VND

25

1,000.000 VND

26

840.000 VND

27

610.000 VND

28

1,070.000 VND

29

940.000 VND

30

990.000 VND

+ Tôi có thể làm thủ tục và biết số ghế trước không? Qúy khách có thể đăng ký check in online trực tiếp trên wed hãng và biết được số ghế.

Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Hạng thương gia Đồng Hới đi Hà Nội giá bao nhiêu, có gì khác so với khoang phổ thông? Hạng Thương gia từ Đồng Hới đi Hà Nội giá 1.800.000, được ngồi ở khoang  thương gia với những dịch vụ, ưu tiên của hãng, điều kiện vé cũng tốt hơn phổ thông khi được đổi vé miễn phi, mang theo nhiều hành lý hơn. Đặt vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội trước 3,4 tuần để có giá vé tốt nhất.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ