Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội

Giá vé khuyến mại Đồng Hới đi Hà Nội khoảng bao nhiêu? Giá vé khuyến mại rẻ nhất từ Đồng Hới đi Hà Nội là khoảng 600.000 VNĐ.

+ Tôi muốn đặt vé khuyến mại đi Đồng Hới cho 2 người lớn cần thông tin gì, giữ vé được bao lâu ? Chỉ cần tên đúng CMND , số điện thoại người bay là chúng tôi có thể đặt giữ vé máy bay cho quý khách trong 12 tiếng

+ Khách nước ngoài đặt vé có cần thủ tục gì không ? khách nước ngoài cũng như nội địa chỉ cần nhập đúng thông tin tên trên hộ chiếu.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

640.000 VND

25

1,080.000 VND

26

630.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,310.000 VND

29

830.000 VND

30

1,250.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

920.000 VND

3

1,030.000 VND

4

690.000 VND

5

620.000 VND

6

970.000 VND

7

840.000 VND

8

840.000 VND

9

1,260.000 VND

10

1,350.000 VND

11

860.000 VND

12

720.000 VND

13

1,030.000 VND

14

1,200.000 VND

15

1,080.000 VND

16

810.000 VND

17

890.000 VND

18

1,180.000 VND

19

800.000 VND

20

970.000 VND

21

1,320.000 VND

22

1,300.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,090.000 VND

25

740.000 VND

26

1,120.000 VND

27

920.000 VND

28

1,230.000 VND

29

830.000 VND

30

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,600.000 VND

2

2,120.000 VND

3

1,810.000 VND

4

1,860.000 VND

5

1,870.000 VND

6

2,230.000 VND

7

2,210.000 VND

8

2,050.000 VND

9

1,610.000 VND

10

1,950.000 VND

11

1,520.000 VND

12

2,160.000 VND

13

1,600.000 VND

14

1,830.000 VND

15

1,760.000 VND

16

1,800.000 VND

17

1,930.000 VND

18

1,500.000 VND

19

2,110.000 VND

20

2,000.000 VND

21

1,830.000 VND

22

2,060.000 VND

23

1,900.000 VND

24

1,650.000 VND

25

2,160.000 VND

26

1,510.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,770.000 VND

29

1,950.000 VND

30

1,990.000 VND

31

2,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,630.000 VND

2

1,500.000 VND

3

1,470.000 VND

4

1,990.000 VND

5

1,590.000 VND

6

1,690.000 VND

7

1,840.000 VND

8

1,760.000 VND

9

1,850.000 VND

10

1,850.000 VND

11

1,600.000 VND

12

1,780.000 VND

13

1,320.000 VND

14

1,710.000 VND

15

1,450.000 VND

16

1,850.000 VND

17

1,640.000 VND

18

1,350.000 VND

19

1,360.000 VND

20

1,730.000 VND

21

1,550.000 VND

22

1,750.000 VND

23

1,420.000 VND

24

2,040.000 VND

25

1,830.000 VND

26

1,780.000 VND

27

1,700.000 VND

28

1,940.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,490.000 VND

31

1,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

1,340.000 VND

3

1,180.000 VND

4

900.000 VND

5

1,000.000 VND

6

930.000 VND

7

1,200.000 VND

8

850.000 VND

9

960.000 VND

10

980.000 VND

11

700.000 VND

12

900.000 VND

13

1,060.000 VND

14

900.000 VND

15

1,080.000 VND

16

1,240.000 VND

17

680.000 VND

18

910.000 VND

19

1,280.000 VND

20

750.000 VND

21

1,010.000 VND

22

1,020.000 VND

23

770.000 VND

24

700.000 VND

25

1,300.000 VND

26

1,230.000 VND

27

1,110.000 VND

28

640.000 VND

29

730.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,240.000 VND

4

930.000 VND

5

630.000 VND

6

750.000 VND

7

810.000 VND

8

1,310.000 VND

9

1,090.000 VND

10

770.000 VND

11

1,130.000 VND

12

1,090.000 VND

13

830.000 VND

14

1,100.000 VND

15

720.000 VND

16

830.000 VND

17

1,220.000 VND

18

760.000 VND

19

860.000 VND

20

930.000 VND

21

820.000 VND

22

1,340.000 VND

23

900.000 VND

24

660.000 VND

25

1,340.000 VND

26

1,080.000 VND

27

880.000 VND

28

660.000 VND

29

1,350.000 VND

30

720.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,040.000 VND

3

650.000 VND

4

1,090.000 VND

5

830.000 VND

6

710.000 VND

7

990.000 VND

8

760.000 VND

9

1,050.000 VND

10

1,280.000 VND

11

1,280.000 VND

12

990.000 VND

13

1,320.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,110.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,100.000 VND

18

960.000 VND

19

680.000 VND

20

770.000 VND

21

660.000 VND

22

1,130.000 VND

23

1,290.000 VND

24

750.000 VND

25

690.000 VND

26

1,160.000 VND

27

890.000 VND

28

1,350.000 VND

29

1,190.000 VND

30

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,340.000 VND

2

1,300.000 VND

3

780.000 VND

4

880.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,340.000 VND

8

770.000 VND

9

890.000 VND

10

910.000 VND

11

1,000.000 VND

12

1,010.000 VND

13

920.000 VND

14

800.000 VND

15

790.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,200.000 VND

18

1,260.000 VND

19

610.000 VND

20

890.000 VND

21

1,240.000 VND

22

750.000 VND

23

1,070.000 VND

24

1,150.000 VND

25

1,250.000 VND

26

1,000.000 VND

27

830.000 VND

28

830.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,310.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,270.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,310.000 VND

4

2,360.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,710.000 VND

7

2,860.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,440.000 VND

10

2,770.000 VND

11

2,740.000 VND

12

2,890.000 VND

13

2,810.000 VND

14

2,650.000 VND

15

2,490.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,530.000 VND

19

2,840.000 VND

20

2,720.000 VND

21

2,720.000 VND

22

2,720.000 VND

23

2,710.000 VND

24

2,340.000 VND

25

2,550.000 VND

26

2,830.000 VND

27

2,220.000 VND

28

2,360.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,650.000 VND

31

2,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,700.000 VND

2

3,050.000 VND

3

3,270.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,690.000 VND

6

3,320.000 VND

7

2,960.000 VND

8

3,310.000 VND

9

3,080.000 VND

10

3,070.000 VND

11

3,050.000 VND

12

2,770.000 VND

13

2,970.000 VND

14

3,070.000 VND

15

2,720.000 VND

16

2,670.000 VND

17

2,660.000 VND

18

3,250.000 VND

19

2,700.000 VND

20

3,030.000 VND

21

3,340.000 VND

22

2,640.000 VND

23

2,730.000 VND

24

2,710.000 VND

25

2,910.000 VND

26

2,810.000 VND

27

2,910.000 VND

28

3,210.000 VND

29

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,110.000 VND

2

2,690.000 VND

3

2,450.000 VND

4

2,690.000 VND

5

2,740.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,230.000 VND

8

2,820.000 VND

9

2,750.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,800.000 VND

12

2,680.000 VND

13

2,600.000 VND

14

2,630.000 VND

15

2,180.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,760.000 VND

18

2,250.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,620.000 VND

21

2,780.000 VND

22

2,750.000 VND

23

2,480.000 VND

24

2,340.000 VND

25

2,820.000 VND

26

2,380.000 VND

27

2,260.000 VND

28

2,180.000 VND

29

2,350.000 VND

30

2,370.000 VND

31

2,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,350.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,150.000 VND

5

620.000 VND

6

1,020.000 VND

7

1,140.000 VND

8

1,140.000 VND

9

920.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,030.000 VND

12

1,310.000 VND

13

1,120.000 VND

14

970.000 VND

15

1,140.000 VND

16

870.000 VND

17

920.000 VND

18

600.000 VND

19

1,300.000 VND

20

1,070.000 VND

21

880.000 VND

22

1,250.000 VND

23

780.000 VND

24

700.000 VND

25

800.000 VND

26

950.000 VND

27

1,020.000 VND

28

990.000 VND

29

1,120.000 VND

30

840.000 VND

+ Tôi có thể làm thủ tục và biết số ghế trước không? Qúy khách có thể đăng ký check in online trực tiếp trên wed hãng và biết được số ghế.

Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Hạng thương gia Đồng Hới đi Hà Nội giá bao nhiêu, có gì khác so với khoang phổ thông? Hạng Thương gia từ Đồng Hới đi Hà Nội giá 1.800.000, được ngồi ở khoang  thương gia với những dịch vụ, ưu tiên của hãng, điều kiện vé cũng tốt hơn phổ thông khi được đổi vé miễn phi, mang theo nhiều hành lý hơn. Đặt vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội trước 3,4 tuần để có giá vé tốt nhất.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ