Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội

Giá vé khuyến mại Đồng Hới đi Hà Nội khoảng bao nhiêu? Giá vé khuyến mại rẻ nhất từ Đồng Hới đi Hà Nội là khoảng 600.000 VNĐ.

+ Tôi muốn đặt vé khuyến mại đi Đồng Hới cho 2 người lớn cần thông tin gì, giữ vé được bao lâu ? Chỉ cần tên đúng CMND , số điện thoại người bay là chúng tôi có thể đặt giữ vé máy bay cho quý khách trong 12 tiếng

+ Khách nước ngoài đặt vé có cần thủ tục gì không ? khách nước ngoài cũng như nội địa chỉ cần nhập đúng thông tin tên trên hộ chiếu.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,150.000 VND

15

1,340.000 VND

16

1,320.000 VND

17

1,350.000 VND

18

870.000 VND

19

680.000 VND

20

1,120.000 VND

21

1,220.000 VND

22

1,090.000 VND

23

880.000 VND

24

910.000 VND

25

1,060.000 VND

26

1,250.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,020.000 VND

29

610.000 VND

30

1,310.000 VND

31

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,480.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,770.000 VND

4

2,510.000 VND

5

2,610.000 VND

6

2,690.000 VND

7

2,670.000 VND

8

2,720.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,670.000 VND

12

2,750.000 VND

13

2,910.000 VND

14

2,550.000 VND

15

2,760.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,280.000 VND

18

2,830.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,570.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,220.000 VND

24

2,310.000 VND

25

2,350.000 VND

26

2,850.000 VND

27

2,650.000 VND

28

2,950.000 VND

29

2,450.000 VND

30

2,520.000 VND

31

2,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,740.000 VND

2

3,180.000 VND

3

3,150.000 VND

4

2,820.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,640.000 VND

7

3,280.000 VND

8

2,820.000 VND

9

3,040.000 VND

10

3,050.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,630.000 VND

13

3,160.000 VND

14

3,200.000 VND

15

2,940.000 VND

16

2,890.000 VND

17

2,910.000 VND

18

3,110.000 VND

19

2,890.000 VND

20

2,770.000 VND

21

3,160.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,870.000 VND

24

3,130.000 VND

25

3,200.000 VND

26

2,910.000 VND

27

2,990.000 VND

28

2,940.000 VND

29

3,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,430.000 VND

2

2,700.000 VND

3

2,800.000 VND

4

2,840.000 VND

5

2,370.000 VND

6

2,520.000 VND

7

2,820.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,830.000 VND

10

2,300.000 VND

11

2,230.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,120.000 VND

15

2,690.000 VND

16

2,770.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,130.000 VND

19

2,780.000 VND

20

2,600.000 VND

21

2,390.000 VND

22

2,730.000 VND

23

2,510.000 VND

24

2,330.000 VND

25

2,790.000 VND

26

2,260.000 VND

27

2,580.000 VND

28

2,610.000 VND

29

2,640.000 VND

30

2,460.000 VND

31

2,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

650.000 VND

3

1,190.000 VND

4

1,190.000 VND

5

780.000 VND

6

1,130.000 VND

7

990.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,180.000 VND

10

900.000 VND

11

1,200.000 VND

12

740.000 VND

13

1,240.000 VND

14

740.000 VND

15

910.000 VND

16

1,130.000 VND

17

960.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,160.000 VND

20

1,160.000 VND

21

1,250.000 VND

22

640.000 VND

23

1,120.000 VND

24

760.000 VND

25

1,010.000 VND

26

940.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,220.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

680.000 VND

3

840.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,140.000 VND

6

630.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,340.000 VND

9

1,310.000 VND

10

1,270.000 VND

11

1,210.000 VND

12

1,220.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,110.000 VND

16

970.000 VND

17

860.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,150.000 VND

21

1,030.000 VND

22

1,300.000 VND

23

1,260.000 VND

24

1,140.000 VND

25

680.000 VND

26

830.000 VND

27

1,320.000 VND

28

880.000 VND

29

1,190.000 VND

30

940.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,290.000 VND

2

1,020.000 VND

3

720.000 VND

4

1,300.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,110.000 VND

7

1,200.000 VND

8

870.000 VND

9

890.000 VND

10

700.000 VND

11

890.000 VND

12

1,220.000 VND

13

620.000 VND

14

680.000 VND

15

650.000 VND

16

920.000 VND

17

1,150.000 VND

18

1,080.000 VND

19

730.000 VND

20

1,200.000 VND

21

660.000 VND

22

710.000 VND

23

620.000 VND

24

900.000 VND

25

1,340.000 VND

26

670.000 VND

27

1,080.000 VND

28

700.000 VND

29

990.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

1,040.000 VND

3

1,010.000 VND

4

690.000 VND

5

1,200.000 VND

6

910.000 VND

7

890.000 VND

8

1,170.000 VND

9

660.000 VND

10

1,220.000 VND

11

1,130.000 VND

12

920.000 VND

13

1,220.000 VND

14

600.000 VND

15

1,210.000 VND

16

1,310.000 VND

17

1,120.000 VND

18

990.000 VND

19

1,160.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,020.000 VND

22

930.000 VND

23

1,300.000 VND

24

870.000 VND

25

870.000 VND

26

660.000 VND

27

670.000 VND

28

910.000 VND

29

660.000 VND

30

810.000 VND

31

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

1,160.000 VND

3

960.000 VND

4

850.000 VND

5

640.000 VND

6

1,210.000 VND

7

1,230.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,160.000 VND

10

880.000 VND

11

690.000 VND

12

850.000 VND

13

900.000 VND

14

1,310.000 VND

15

810.000 VND

16

1,280.000 VND

17

1,160.000 VND

18

710.000 VND

19

720.000 VND

20

1,100.000 VND

21

890.000 VND

22

1,120.000 VND

23

760.000 VND

24

910.000 VND

25

920.000 VND

26

1,190.000 VND

27

800.000 VND

28

650.000 VND

29

990.000 VND

30

870.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,300.000 VND

3

960.000 VND

4

1,280.000 VND

5

820.000 VND

6

1,060.000 VND

7

980.000 VND

8

880.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,130.000 VND

11

850.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,090.000 VND

14

920.000 VND

15

610.000 VND

16

810.000 VND

17

750.000 VND

18

1,120.000 VND

19

820.000 VND

20

1,220.000 VND

21

1,260.000 VND

22

1,030.000 VND

23

800.000 VND

24

820.000 VND

25

1,150.000 VND

26

1,070.000 VND

27

1,340.000 VND

28

950.000 VND

29

990.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,220.000 VND

2

1,210.000 VND

3

710.000 VND

4

1,130.000 VND

5

670.000 VND

6

620.000 VND

7

1,330.000 VND

8

860.000 VND

9

1,010.000 VND

10

810.000 VND

11

1,080.000 VND

12

860.000 VND

13

760.000 VND

14

800.000 VND

15

1,140.000 VND

16

790.000 VND

17

1,240.000 VND

18

1,030.000 VND

19

1,030.000 VND

20

940.000 VND

21

1,210.000 VND

22

1,080.000 VND

23

670.000 VND

24

610.000 VND

25

1,070.000 VND

26

1,300.000 VND

27

740.000 VND

28

1,280.000 VND

29

680.000 VND

30

700.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

940.000 VND

3

1,310.000 VND

4

760.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,270.000 VND

7

1,200.000 VND

8

840.000 VND

9

1,080.000 VND

10

670.000 VND

11

760.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,110.000 VND

14

810.000 VND

15

1,170.000 VND

16

750.000 VND

17

830.000 VND

18

640.000 VND

19

1,120.000 VND

20

1,100.000 VND

21

820.000 VND

22

1,140.000 VND

23

1,010.000 VND

24

1,260.000 VND

25

1,330.000 VND

26

1,150.000 VND

27

790.000 VND

28

830.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,170.000 VND

+ Tôi có thể làm thủ tục và biết số ghế trước không? Qúy khách có thể đăng ký check in online trực tiếp trên wed hãng và biết được số ghế.

Vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Hạng thương gia Đồng Hới đi Hà Nội giá bao nhiêu, có gì khác so với khoang phổ thông? Hạng Thương gia từ Đồng Hới đi Hà Nội giá 1.800.000, được ngồi ở khoang  thương gia với những dịch vụ, ưu tiên của hãng, điều kiện vé cũng tốt hơn phổ thông khi được đổi vé miễn phi, mang theo nhiều hành lý hơn. Đặt vé máy bay Đồng Hới đi Hà Nội trước 3,4 tuần để có giá vé tốt nhất.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ