Vé máy bay Đồng Hới đi Phú Quốc giá rẻ hãng jetstar mở bán bay rẻ?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đồng Hới đi Phú Quốc

Bạn đang ở Đồng Hới muốn đi du lịch Phú Quốc bằng đường hàng không, vẫn có thể bay được nhưng phải kết hợp bay dừng vì CHƯA CÓ ĐƯỜNG BAY THẲNG ĐỒNG HỚI ĐI PHÚ QUỐC, chúng tôi đã kết hợp giờ bay hãng bay cho nhiều khách hàng với mức giá tốt nhất, giờ đi phù hợp.

KẾT HỢP CHẶNG BAY DỪNG TẠI TPHCM:
  1. Mua 2 vé bay: Từ Đồng Hới đi TPHCM có nhiều hãng bay rẻ, và một vé TPHCM đi Phú Quốc (giá vé kết hợp tổng được cập nhật theo ngày dưới bảng giá)

BẢNG GIÁ VÉ KẾT HỢP ĐỒNG HỚI => TPHCM => PHÚ QUỐC
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2,350.000 VND

25

1,940.000 VND

26

2,100.000 VND

27

2,150.000 VND

28

1,950.000 VND

29

1,990.000 VND

30

2,470.000 VND

31

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,220.000 VND

2

2,050.000 VND

3

2,000.000 VND

4

2,070.000 VND

5

1,950.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,430.000 VND

8

2,040.000 VND

9

2,240.000 VND

10

2,110.000 VND

11

2,000.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,300.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,080.000 VND

17

2,290.000 VND

18

2,460.000 VND

19

2,280.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,500.000 VND

22

2,470.000 VND

23

2,150.000 VND

24

2,210.000 VND

25

2,190.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,280.000 VND

28

2,440.000 VND

29

2,030.000 VND

30

2,450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,260.000 VND

2

3,030.000 VND

3

3,260.000 VND

4

2,940.000 VND

5

3,110.000 VND

6

2,870.000 VND

7

2,970.000 VND

8

3,030.000 VND

9

2,940.000 VND

10

3,210.000 VND

11

3,260.000 VND

12

3,030.000 VND

13

2,830.000 VND

14

3,210.000 VND

15

3,300.000 VND

16

2,980.000 VND

17

3,300.000 VND

18

2,820.000 VND

19

3,390.000 VND

20

2,800.000 VND

21

2,940.000 VND

22

2,800.000 VND

23

2,910.000 VND

24

2,930.000 VND

25

2,970.000 VND

26

2,890.000 VND

27

3,080.000 VND

28

3,060.000 VND

29

3,290.000 VND

30

3,260.000 VND

31

3,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,750.000 VND

2

3,050.000 VND

3

2,690.000 VND

4

2,930.000 VND

5

2,740.000 VND

6

2,760.000 VND

7

2,770.000 VND

8

2,980.000 VND

9

3,110.000 VND

10

2,830.000 VND

11

3,180.000 VND

12

2,920.000 VND

13

2,810.000 VND

14

2,910.000 VND

15

3,200.000 VND

16

2,720.000 VND

17

3,080.000 VND

18

2,920.000 VND

19

3,010.000 VND

20

2,650.000 VND

21

3,110.000 VND

22

2,700.000 VND

23

3,080.000 VND

24

2,980.000 VND

25

3,020.000 VND

26

2,990.000 VND

27

3,120.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,920.000 VND

30

2,810.000 VND

31

3,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,360.000 VND

2

2,200.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,120.000 VND

5

1,970.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,100.000 VND

8

1,940.000 VND

9

2,160.000 VND

10

2,490.000 VND

11

2,150.000 VND

12

2,060.000 VND

13

1,940.000 VND

14

1,930.000 VND

15

2,080.000 VND

16

2,480.000 VND

17

2,180.000 VND

18

2,110.000 VND

19

2,290.000 VND

20

2,300.000 VND

21

2,450.000 VND

22

1,920.000 VND

23

2,160.000 VND

24

2,040.000 VND

25

2,410.000 VND

26

2,470.000 VND

27

1,930.000 VND

28

2,350.000 VND

29

1,900.000 VND

30

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,290.000 VND

2

2,130.000 VND

3

2,480.000 VND

4

1,990.000 VND

5

2,160.000 VND

6

2,130.000 VND

7

2,180.000 VND

8

2,270.000 VND

9

2,210.000 VND

10

2,360.000 VND

11

1,930.000 VND

12

2,290.000 VND

13

2,460.000 VND

14

2,030.000 VND

15

2,010.000 VND

16

2,050.000 VND

17

2,040.000 VND

18

2,470.000 VND

19

2,110.000 VND

20

2,390.000 VND

21

2,440.000 VND

22

1,990.000 VND

23

2,270.000 VND

24

2,060.000 VND

25

2,260.000 VND

26

2,210.000 VND

27

2,350.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,240.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,240.000 VND

2

2,190.000 VND

3

1,970.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,270.000 VND

6

1,980.000 VND

7

2,420.000 VND

8

2,210.000 VND

9

2,430.000 VND

10

1,990.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,170.000 VND

15

2,430.000 VND

16

1,940.000 VND

17

1,940.000 VND

18

2,480.000 VND

19

2,130.000 VND

20

1,970.000 VND

21

1,940.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,490.000 VND

24

1,930.000 VND

25

2,150.000 VND

26

2,070.000 VND

27

1,970.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,050.000 VND

2

2,090.000 VND

3

2,210.000 VND

4

2,200.000 VND

5

2,400.000 VND

6

2,450.000 VND

7

2,420.000 VND

8

2,400.000 VND

9

2,490.000 VND

10

2,340.000 VND

11

1,950.000 VND

12

2,240.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,430.000 VND

15

2,110.000 VND

16

2,340.000 VND

17

2,350.000 VND

18

2,460.000 VND

19

2,100.000 VND

20

2,000.000 VND

21

1,930.000 VND

22

1,950.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,370.000 VND

26

1,990.000 VND

27

2,200.000 VND

28

1,930.000 VND

29

2,470.000 VND

30

2,040.000 VND

31

2,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,050.000 VND

2

3,520.000 VND

3

3,940.000 VND

4

3,670.000 VND

5

3,830.000 VND

6

4,100.000 VND

7

3,650.000 VND

8

3,810.000 VND

9

3,810.000 VND

10

3,810.000 VND

11

3,590.000 VND

12

3,730.000 VND

13

3,730.000 VND

14

3,580.000 VND

15

3,880.000 VND

16

3,850.000 VND

17

3,680.000 VND

18

3,740.000 VND

19

4,100.000 VND

20

4,060.000 VND

21

4,100.000 VND

22

3,600.000 VND

23

3,920.000 VND

24

3,660.000 VND

25

4,090.000 VND

26

4,030.000 VND

27

3,970.000 VND

28

3,700.000 VND

29

3,860.000 VND

30

3,970.000 VND

31

3,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,380.000 VND

2

4,490.000 VND

3

4,280.000 VND

4

4,420.000 VND

5

4,210.000 VND

6

4,200.000 VND

7

3,960.000 VND

8

4,110.000 VND

9

4,150.000 VND

10

3,980.000 VND

11

4,180.000 VND

12

4,240.000 VND

13

3,950.000 VND

14

4,050.000 VND

15

4,150.000 VND

16

4,030.000 VND

17

3,990.000 VND

18

4,150.000 VND

19

4,000.000 VND

20

4,110.000 VND

21

3,980.000 VND

22

4,110.000 VND

23

3,930.000 VND

24

4,260.000 VND

25

3,930.000 VND

26

4,360.000 VND

27

4,290.000 VND

28

4,090.000 VND

29

4,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,750.000 VND

2

3,470.000 VND

3

3,490.000 VND

4

4,000.000 VND

5

3,420.000 VND

6

3,910.000 VND

7

3,910.000 VND

8

3,540.000 VND

9

3,530.000 VND

10

3,950.000 VND

11

3,840.000 VND

12

3,740.000 VND

13

3,690.000 VND

14

3,900.000 VND

15

3,970.000 VND

16

3,620.000 VND

17

3,570.000 VND

18

3,590.000 VND

19

3,840.000 VND

20

3,400.000 VND

21

3,690.000 VND

22

3,490.000 VND

23

3,900.000 VND

24

3,720.000 VND

25

3,790.000 VND

26

3,930.000 VND

27

3,650.000 VND

28

3,940.000 VND

29

3,790.000 VND

30

3,820.000 VND

31

3,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,970.000 VND

2

2,230.000 VND

3

2,370.000 VND

4

2,350.000 VND

5

1,930.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,240.000 VND

9

2,210.000 VND

10

2,230.000 VND

11

2,270.000 VND

12

2,390.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,040.000 VND

15

1,940.000 VND

16

2,270.000 VND

17

2,290.000 VND

18

2,270.000 VND

19

2,160.000 VND

20

2,030.000 VND

21

2,260.000 VND

22

2,310.000 VND

23

2,090.000 VND

24

2,050.000 VND

25

2,190.000 VND

26

2,030.000 VND

27

2,360.000 VND

28

2,270.000 VND

29

2,210.000 VND

30

2,020.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ