Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn

+ Tôi mua vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM sắp tới nhưng có việc có thể đổi tên cho người khác không, phí bao nhiêu ?Quý khách không thể đổi tên người bay, quý khách chỉ có thể hoàn lại vé mua vé mới.

+ Tôi ở Đồng Hới muốn lấy vé thì làm thế nào ? Quý khách ở xa có thể thanh toán chuyển khoản, đại lý sẽ xác nhận việc chuyển khoản và gửi mã đặt chỗ qua tin nhắn hoặc vé điện tử qua email cho quý khách.
bảng giá vé máy bay đồng hới quảng bình đi tphcm

+ Tổng đài vietnam airlines là gì ? Số tổng đài Vietnam airlines là 08 38 320 320. Có hãng nào giá rẻ đi chặng này không, giá vé máy bay rẻ nhất bao nhiêu? Hiện chỉ có duy nhất một hãng Vietnam airlines bay chặng này. Giá thấp nhất tầm 1,400,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

950.000 VND

24

880.000 VND

25

690.000 VND

26

910.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,100.000 VND

29

620.000 VND

30

760.000 VND

31

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

690.000 VND

3

1,200.000 VND

4

710.000 VND

5

1,010.000 VND

6

900.000 VND

7

800.000 VND

8

1,080.000 VND

9

1,020.000 VND

10

960.000 VND

11

940.000 VND

12

900.000 VND

13

880.000 VND

14

740.000 VND

15

1,060.000 VND

16

600.000 VND

17

980.000 VND

18

750.000 VND

19

1,010.000 VND

20

1,060.000 VND

21

1,180.000 VND

22

870.000 VND

23

820.000 VND

24

660.000 VND

25

710.000 VND

26

770.000 VND

27

1,190.000 VND

28

690.000 VND

29

790.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

640.000 VND

3

810.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,060.000 VND

6

840.000 VND

7

1,090.000 VND

8

610.000 VND

9

660.000 VND

10

740.000 VND

11

1,090.000 VND

12

620.000 VND

13

780.000 VND

14

750.000 VND

15

930.000 VND

16

1,020.000 VND

17

970.000 VND

18

740.000 VND

19

650.000 VND

20

1,190.000 VND

21

930.000 VND

22

940.000 VND

23

730.000 VND

24

920.000 VND

25

1,020.000 VND

26

960.000 VND

27

780.000 VND

28

790.000 VND

29

1,090.000 VND

30

720.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

990.000 VND

3

940.000 VND

4

1,000.000 VND

5

940.000 VND

6

1,150.000 VND

7

940.000 VND

8

1,030.000 VND

9

860.000 VND

10

1,130.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,000.000 VND

13

1,050.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,100.000 VND

17

860.000 VND

18

1,160.000 VND

19

730.000 VND

20

920.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,150.000 VND

23

940.000 VND

24

880.000 VND

25

610.000 VND

26

630.000 VND

27

910.000 VND

28

710.000 VND

29

720.000 VND

30

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,980.000 VND

2

1,680.000 VND

3

1,810.000 VND

4

1,630.000 VND

5

1,990.000 VND

6

1,810.000 VND

7

1,610.000 VND

8

2,070.000 VND

9

1,520.000 VND

10

1,960.000 VND

11

1,950.000 VND

12

2,100.000 VND

13

1,810.000 VND

14

1,820.000 VND

15

1,600.000 VND

16

1,950.000 VND

17

1,970.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,520.000 VND

21

1,600.000 VND

22

1,910.000 VND

23

2,070.000 VND

24

1,560.000 VND

25

1,530.000 VND

26

1,530.000 VND

27

1,900.000 VND

28

1,540.000 VND

29

1,640.000 VND

30

2,040.000 VND

31

1,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,720.000 VND

3

1,540.000 VND

4

1,300.000 VND

5

1,330.000 VND

6

1,880.000 VND

7

1,610.000 VND

8

1,510.000 VND

9

1,850.000 VND

10

1,580.000 VND

11

1,430.000 VND

12

1,320.000 VND

13

1,490.000 VND

14

1,820.000 VND

15

1,700.000 VND

16

1,810.000 VND

17

1,490.000 VND

18

1,670.000 VND

19

1,600.000 VND

20

1,390.000 VND

21

1,770.000 VND

22

1,460.000 VND

23

1,330.000 VND

24

1,850.000 VND

25

1,310.000 VND

26

1,860.000 VND

27

1,610.000 VND

28

1,610.000 VND

29

1,440.000 VND

30

1,310.000 VND

31

1,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

840.000 VND

3

980.000 VND

4

700.000 VND

5

870.000 VND

6

1,150.000 VND

7

750.000 VND

8

800.000 VND

9

1,150.000 VND

10

930.000 VND

11

950.000 VND

12

1,090.000 VND

13

1,130.000 VND

14

890.000 VND

15

1,160.000 VND

16

1,060.000 VND

17

1,180.000 VND

18

850.000 VND

19

650.000 VND

20

830.000 VND

21

920.000 VND

22

740.000 VND

23

750.000 VND

24

1,170.000 VND

25

1,150.000 VND

26

610.000 VND

27

930.000 VND

28

950.000 VND

29

1,120.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

1,000.000 VND

3

770.000 VND

4

1,020.000 VND

5

990.000 VND

6

1,130.000 VND

7

830.000 VND

8

1,180.000 VND

9

1,000.000 VND

10

1,080.000 VND

11

840.000 VND

12

640.000 VND

13

990.000 VND

14

840.000 VND

15

1,040.000 VND

16

790.000 VND

17

1,100.000 VND

18

1,170.000 VND

19

630.000 VND

20

880.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,120.000 VND

23

870.000 VND

24

1,060.000 VND

25

1,040.000 VND

26

1,020.000 VND

27

840.000 VND

28

660.000 VND

29

860.000 VND

30

940.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

1,120.000 VND

3

700.000 VND

4

980.000 VND

5

960.000 VND

6

1,180.000 VND

7

910.000 VND

8

770.000 VND

9

920.000 VND

10

1,120.000 VND

11

700.000 VND

12

610.000 VND

13

780.000 VND

14

1,070.000 VND

15

960.000 VND

16

1,060.000 VND

17

630.000 VND

18

950.000 VND

19

920.000 VND

20

1,100.000 VND

21

960.000 VND

22

950.000 VND

23

730.000 VND

24

840.000 VND

25

1,140.000 VND

26

1,200.000 VND

27

910.000 VND

28

810.000 VND

29

870.000 VND

30

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

1,010.000 VND

3

640.000 VND

4

850.000 VND

5

890.000 VND

6

1,040.000 VND

7

620.000 VND

8

710.000 VND

9

710.000 VND

10

610.000 VND

11

1,100.000 VND

12

690.000 VND

13

610.000 VND

14

690.000 VND

15

990.000 VND

16

920.000 VND

17

780.000 VND

18

1,190.000 VND

19

890.000 VND

20

1,180.000 VND

21

980.000 VND

22

640.000 VND

23

610.000 VND

24

1,160.000 VND

25

1,100.000 VND

26

760.000 VND

27

1,170.000 VND

28

600.000 VND

29

1,160.000 VND

30

860.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,420.000 VND

2

2,320.000 VND

3

2,610.000 VND

4

2,650.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,230.000 VND

8

2,780.000 VND

9

2,530.000 VND

10

2,750.000 VND

11

2,470.000 VND

12

2,350.000 VND

13

2,700.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,670.000 VND

16

2,340.000 VND

17

2,770.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,360.000 VND

21

2,570.000 VND

22

2,500.000 VND

23

2,780.000 VND

24

2,580.000 VND

25

2,350.000 VND

26

2,410.000 VND

27

2,440.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,670.000 VND

30

2,500.000 VND

31

2,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,030.000 VND

2

2,700.000 VND

3

3,200.000 VND

4

2,870.000 VND

5

2,640.000 VND

6

3,130.000 VND

7

3,040.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,820.000 VND

10

3,140.000 VND

11

3,180.000 VND

12

2,780.000 VND

13

2,920.000 VND

14

3,160.000 VND

15

2,990.000 VND

16

3,070.000 VND

17

3,040.000 VND

18

2,940.000 VND

19

2,740.000 VND

20

3,200.000 VND

21

2,650.000 VND

22

3,110.000 VND

23

3,030.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,660.000 VND

26

3,080.000 VND

27

2,820.000 VND

28

2,720.000 VND

29

2,710.000 VND


Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Thủ tục cho trẻ em và em bé khi đi máy bay là gì?trẻ em và em bé cần mang theo giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính để làm thủ tục? Trẻ em và em bé trên 1 tháng tuổi cần có giấy khai sinh bản sao có đóng dấu giáp lai hoặc bản chính hoặc sử dụng hộ chiếu để làm thủ tục, em bé dưới một tháng tuổi cần có giấy chứng sinh.

+ Tư vấn cách đặt vé máy bay Đồng Hới đi Sài Gòn và thanh toán tại phòng vé? quý khách có thể liên hệ đặt vé qua điện thoại và thanh toán chuyển khoản để lấy vé hoặc đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé và thanh toán.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ