Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn

+ Tôi mua vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM sắp tới nhưng có việc có thể đổi tên cho người khác không, phí bao nhiêu ?Quý khách không thể đổi tên người bay, quý khách chỉ có thể hoàn lại vé mua vé mới.

+ Tôi ở Đồng Hới muốn lấy vé thì làm thế nào ? Quý khách ở xa có thể thanh toán chuyển khoản, đại lý sẽ xác nhận việc chuyển khoản và gửi mã đặt chỗ qua tin nhắn hoặc vé điện tử qua email cho quý khách.
bảng giá vé máy bay đồng hới quảng bình đi tphcm

+ Tổng đài vietnam airlines là gì ? Số tổng đài Vietnam airlines là 08 38 320 320. Có hãng nào giá rẻ đi chặng này không, giá vé máy bay rẻ nhất bao nhiêu? Hiện chỉ có duy nhất một hãng Vietnam airlines bay chặng này. Giá thấp nhất tầm 1,400,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

930.000 VND

19

1,010.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,100.000 VND

22

1,060.000 VND

23

870.000 VND

24

870.000 VND

25

900.000 VND

26

660.000 VND

27

730.000 VND

28

1,030.000 VND

29

1,130.000 VND

30

720.000 VND

31

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

1,110.000 VND

3

1,150.000 VND

4

770.000 VND

5

800.000 VND

6

1,060.000 VND

7

1,110.000 VND

8

830.000 VND

9

670.000 VND

10

620.000 VND

11

1,140.000 VND

12

880.000 VND

13

800.000 VND

14

720.000 VND

15

780.000 VND

16

720.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,130.000 VND

19

940.000 VND

20

900.000 VND

21

780.000 VND

22

600.000 VND

23

880.000 VND

24

860.000 VND

25

780.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,030.000 VND

28

1,090.000 VND

29

970.000 VND

30

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

740.000 VND

3

1,100.000 VND

4

760.000 VND

5

780.000 VND

6

780.000 VND

7

620.000 VND

8

1,040.000 VND

9

1,020.000 VND

10

660.000 VND

11

990.000 VND

12

720.000 VND

13

690.000 VND

14

840.000 VND

15

610.000 VND

16

1,010.000 VND

17

1,070.000 VND

18

830.000 VND

19

620.000 VND

20

600.000 VND

21

860.000 VND

22

1,150.000 VND

23

970.000 VND

24

1,190.000 VND

25

1,100.000 VND

26

790.000 VND

27

1,180.000 VND

28

1,100.000 VND

29

920.000 VND

30

1,140.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,420.000 VND

2

2,500.000 VND

3

2,560.000 VND

4

2,440.000 VND

5

2,710.000 VND

6

2,750.000 VND

7

2,380.000 VND

8

2,460.000 VND

9

2,710.000 VND

10

2,420.000 VND

11

2,640.000 VND

12

2,620.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,670.000 VND

15

2,660.000 VND

16

2,780.000 VND

17

2,790.000 VND

18

2,720.000 VND

19

2,790.000 VND

20

2,310.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,570.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,380.000 VND

26

2,600.000 VND

27

2,450.000 VND

28

2,560.000 VND

29

2,540.000 VND

30

2,350.000 VND

31

2,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,870.000 VND

2

3,000.000 VND

3

3,180.000 VND

4

2,960.000 VND

5

2,900.000 VND

6

2,750.000 VND

7

2,680.000 VND

8

2,690.000 VND

9

2,820.000 VND

10

3,150.000 VND

11

2,900.000 VND

12

2,820.000 VND

13

2,720.000 VND

14

2,890.000 VND

15

2,760.000 VND

16

2,990.000 VND

17

2,740.000 VND

18

2,630.000 VND

19

3,180.000 VND

20

2,810.000 VND

21

2,830.000 VND

22

2,940.000 VND

23

2,880.000 VND

24

2,820.000 VND

25

2,700.000 VND

26

3,110.000 VND

27

2,960.000 VND

28

3,060.000 VND

29

2,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,240.000 VND

2

2,160.000 VND

3

2,200.000 VND

4

2,220.000 VND

5

2,420.000 VND

6

2,620.000 VND

7

2,470.000 VND

8

2,380.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,630.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,340.000 VND

13

2,540.000 VND

14

2,610.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,360.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,210.000 VND

20

2,590.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,460.000 VND

23

2,660.000 VND

24

2,140.000 VND

25

2,110.000 VND

26

2,600.000 VND

27

2,110.000 VND

28

2,350.000 VND

29

2,240.000 VND

30

2,250.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

1,090.000 VND

3

790.000 VND

4

650.000 VND

5

1,030.000 VND

6

1,090.000 VND

7

760.000 VND

8

830.000 VND

9

870.000 VND

10

770.000 VND

11

710.000 VND

12

910.000 VND

13

630.000 VND

14

1,120.000 VND

15

1,060.000 VND

16

760.000 VND

17

1,100.000 VND

18

1,070.000 VND

19

660.000 VND

20

760.000 VND

21

740.000 VND

22

680.000 VND

23

1,100.000 VND

24

1,090.000 VND

25

1,150.000 VND

26

940.000 VND

27

850.000 VND

28

1,030.000 VND

29

1,100.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

840.000 VND

3

670.000 VND

4

1,010.000 VND

5

620.000 VND

6

610.000 VND

7

620.000 VND

8

1,060.000 VND

9

1,000.000 VND

10

690.000 VND

11

1,020.000 VND

12

1,010.000 VND

13

1,080.000 VND

14

940.000 VND

15

1,180.000 VND

16

720.000 VND

17

810.000 VND

18

730.000 VND

19

1,060.000 VND

20

1,010.000 VND

21

1,120.000 VND

22

640.000 VND

23

1,110.000 VND

24

1,070.000 VND

25

850.000 VND

26

650.000 VND

27

980.000 VND

28

720.000 VND

29

710.000 VND

30

620.000 VND

31

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

1,100.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,180.000 VND

5

840.000 VND

6

760.000 VND

7

1,050.000 VND

8

770.000 VND

9

970.000 VND

10

870.000 VND

11

1,080.000 VND

12

890.000 VND

13

900.000 VND

14

1,060.000 VND

15

1,090.000 VND

16

1,070.000 VND

17

750.000 VND

18

1,020.000 VND

19

730.000 VND

20

1,020.000 VND

21

900.000 VND

22

640.000 VND

23

640.000 VND

24

1,060.000 VND

25

630.000 VND

26

840.000 VND

27

770.000 VND

28

1,100.000 VND

29

930.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

610.000 VND

3

1,040.000 VND

4

1,100.000 VND

5

820.000 VND

6

930.000 VND

7

890.000 VND

8

660.000 VND

9

1,190.000 VND

10

750.000 VND

11

640.000 VND

12

1,120.000 VND

13

910.000 VND

14

680.000 VND

15

780.000 VND

16

860.000 VND

17

950.000 VND

18

850.000 VND

19

690.000 VND

20

760.000 VND

21

1,070.000 VND

22

820.000 VND

23

860.000 VND

24

1,100.000 VND

25

790.000 VND

26

870.000 VND

27

1,030.000 VND

28

1,030.000 VND

29

610.000 VND

30

780.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

710.000 VND

3

740.000 VND

4

1,040.000 VND

5

1,110.000 VND

6

780.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,010.000 VND

9

700.000 VND

10

1,000.000 VND

11

820.000 VND

12

1,150.000 VND

13

960.000 VND

14

1,170.000 VND

15

750.000 VND

16

990.000 VND

17

710.000 VND

18

1,070.000 VND

19

710.000 VND

20

1,140.000 VND

21

600.000 VND

22

750.000 VND

23

1,170.000 VND

24

820.000 VND

25

1,150.000 VND

26

1,030.000 VND

27

850.000 VND

28

820.000 VND

29

930.000 VND

30

1,160.000 VND

31

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

860.000 VND

3

700.000 VND

4

830.000 VND

5

990.000 VND

6

770.000 VND

7

700.000 VND

8

1,090.000 VND

9

810.000 VND

10

950.000 VND

11

600.000 VND

12

1,010.000 VND

13

610.000 VND

14

1,000.000 VND

15

620.000 VND

16

920.000 VND

17

1,200.000 VND

18

610.000 VND

19

950.000 VND

20

750.000 VND

21

1,080.000 VND

22

660.000 VND

23

1,070.000 VND

24

910.000 VND

25

990.000 VND

26

720.000 VND

27

660.000 VND

28

620.000 VND

29

670.000 VND

30

640.000 VND


Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Thủ tục cho trẻ em và em bé khi đi máy bay là gì?trẻ em và em bé cần mang theo giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính để làm thủ tục? Trẻ em và em bé trên 1 tháng tuổi cần có giấy khai sinh bản sao có đóng dấu giáp lai hoặc bản chính hoặc sử dụng hộ chiếu để làm thủ tục, em bé dưới một tháng tuổi cần có giấy chứng sinh.

+ Tư vấn cách đặt vé máy bay Đồng Hới đi Sài Gòn và thanh toán tại phòng vé? quý khách có thể liên hệ đặt vé qua điện thoại và thanh toán chuyển khoản để lấy vé hoặc đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé và thanh toán.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ