Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn

+ Tôi mua vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM sắp tới nhưng có việc có thể đổi tên cho người khác không, phí bao nhiêu ?Quý khách không thể đổi tên người bay, quý khách chỉ có thể hoàn lại vé mua vé mới.

+ Tôi ở Đồng Hới muốn lấy vé thì làm thế nào ? Quý khách ở xa có thể thanh toán chuyển khoản, đại lý sẽ xác nhận việc chuyển khoản và gửi mã đặt chỗ qua tin nhắn hoặc vé điện tử qua email cho quý khách.
bảng giá vé máy bay đồng hới quảng bình đi tphcm

+ Tổng đài vietnam airlines là gì ? Số tổng đài Vietnam airlines là 08 38 320 320. Có hãng nào giá rẻ đi chặng này không, giá vé máy bay rẻ nhất bao nhiêu? Hiện chỉ có duy nhất một hãng Vietnam airlines bay chặng này. Giá thấp nhất tầm 1,400,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

780.000 VND

16

770.000 VND

17

600.000 VND

18

1,140.000 VND

19

850.000 VND

20

770.000 VND

21

640.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,190.000 VND

24

1,120.000 VND

25

1,110.000 VND

26

1,010.000 VND

27

970.000 VND

28

920.000 VND

29

700.000 VND

30

860.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,220.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,720.000 VND

4

2,710.000 VND

5

2,440.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,350.000 VND

9

2,760.000 VND

10

2,450.000 VND

11

2,370.000 VND

12

2,610.000 VND

13

2,460.000 VND

14

2,590.000 VND

15

2,400.000 VND

16

2,530.000 VND

17

2,350.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,630.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,230.000 VND

22

2,410.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,250.000 VND

25

2,610.000 VND

26

2,670.000 VND

27

2,510.000 VND

28

2,670.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,680.000 VND

31

2,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,200.000 VND

2

2,760.000 VND

3

3,050.000 VND

4

2,840.000 VND

5

2,660.000 VND

6

3,060.000 VND

7

2,650.000 VND

8

2,640.000 VND

9

2,720.000 VND

10

2,990.000 VND

11

3,020.000 VND

12

2,860.000 VND

13

2,660.000 VND

14

3,150.000 VND

15

2,830.000 VND

16

2,740.000 VND

17

3,160.000 VND

18

2,990.000 VND

19

2,900.000 VND

20

3,010.000 VND

21

2,900.000 VND

22

2,640.000 VND

23

2,880.000 VND

24

3,050.000 VND

25

3,120.000 VND

26

2,980.000 VND

27

2,940.000 VND

28

2,630.000 VND

29

3,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,430.000 VND

2

2,260.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,270.000 VND

5

2,620.000 VND

6

2,250.000 VND

7

2,330.000 VND

8

2,100.000 VND

9

2,310.000 VND

10

2,440.000 VND

11

2,180.000 VND

12

2,410.000 VND

13

2,100.000 VND

14

2,600.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,120.000 VND

17

2,590.000 VND

18

2,140.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,190.000 VND

22

2,650.000 VND

23

2,460.000 VND

24

2,690.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,140.000 VND

27

2,690.000 VND

28

2,270.000 VND

29

2,490.000 VND

30

2,130.000 VND

31

2,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

830.000 VND

3

1,170.000 VND

4

650.000 VND

5

760.000 VND

6

810.000 VND

7

1,060.000 VND

8

660.000 VND

9

1,140.000 VND

10

780.000 VND

11

610.000 VND

12

910.000 VND

13

770.000 VND

14

860.000 VND

15

930.000 VND

16

860.000 VND

17

1,050.000 VND

18

1,160.000 VND

19

1,020.000 VND

20

730.000 VND

21

760.000 VND

22

690.000 VND

23

910.000 VND

24

1,070.000 VND

25

1,050.000 VND

26

810.000 VND

27

820.000 VND

28

650.000 VND

29

630.000 VND

30

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,080.000 VND

3

740.000 VND

4

680.000 VND

5

1,060.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,150.000 VND

8

640.000 VND

9

780.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,090.000 VND

13

640.000 VND

14

1,160.000 VND

15

840.000 VND

16

1,030.000 VND

17

810.000 VND

18

910.000 VND

19

750.000 VND

20

910.000 VND

21

1,200.000 VND

22

630.000 VND

23

870.000 VND

24

800.000 VND

25

1,170.000 VND

26

1,080.000 VND

27

810.000 VND

28

690.000 VND

29

900.000 VND

30

930.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,060.000 VND

3

1,160.000 VND

4

690.000 VND

5

630.000 VND

6

1,120.000 VND

7

630.000 VND

8

730.000 VND

9

640.000 VND

10

940.000 VND

11

620.000 VND

12

890.000 VND

13

810.000 VND

14

770.000 VND

15

1,120.000 VND

16

680.000 VND

17

1,000.000 VND

18

810.000 VND

19

1,170.000 VND

20

630.000 VND

21

990.000 VND

22

660.000 VND

23

740.000 VND

24

660.000 VND

25

880.000 VND

26

700.000 VND

27

950.000 VND

28

1,000.000 VND

29

970.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

810.000 VND

3

1,110.000 VND

4

900.000 VND

5

720.000 VND

6

1,070.000 VND

7

880.000 VND

8

930.000 VND

9

710.000 VND

10

1,190.000 VND

11

790.000 VND

12

680.000 VND

13

1,080.000 VND

14

1,080.000 VND

15

1,060.000 VND

16

1,150.000 VND

17

930.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,180.000 VND

20

720.000 VND

21

1,180.000 VND

22

610.000 VND

23

1,120.000 VND

24

670.000 VND

25

730.000 VND

26

1,020.000 VND

27

760.000 VND

28

850.000 VND

29

990.000 VND

30

890.000 VND

31

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

1,010.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,050.000 VND

5

1,080.000 VND

6

1,170.000 VND

7

680.000 VND

8

830.000 VND

9

1,110.000 VND

10

820.000 VND

11

680.000 VND

12

830.000 VND

13

1,010.000 VND

14

1,050.000 VND

15

870.000 VND

16

950.000 VND

17

1,160.000 VND

18

720.000 VND

19

1,140.000 VND

20

990.000 VND

21

1,000.000 VND

22

910.000 VND

23

840.000 VND

24

630.000 VND

25

910.000 VND

26

1,080.000 VND

27

620.000 VND

28

710.000 VND

29

730.000 VND

30

1,140.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

1,040.000 VND

3

670.000 VND

4

1,010.000 VND

5

800.000 VND

6

810.000 VND

7

690.000 VND

8

1,060.000 VND

9

1,200.000 VND

10

970.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,180.000 VND

13

830.000 VND

14

620.000 VND

15

1,120.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,180.000 VND

18

680.000 VND

19

660.000 VND

20

1,120.000 VND

21

700.000 VND

22

770.000 VND

23

1,180.000 VND

24

910.000 VND

25

790.000 VND

26

1,050.000 VND

27

1,080.000 VND

28

790.000 VND

29

1,140.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

700.000 VND

3

1,000.000 VND

4

1,180.000 VND

5

670.000 VND

6

710.000 VND

7

630.000 VND

8

950.000 VND

9

900.000 VND

10

1,180.000 VND

11

740.000 VND

12

630.000 VND

13

850.000 VND

14

720.000 VND

15

1,030.000 VND

16

650.000 VND

17

1,100.000 VND

18

890.000 VND

19

930.000 VND

20

750.000 VND

21

760.000 VND

22

1,160.000 VND

23

1,140.000 VND

24

790.000 VND

25

970.000 VND

26

730.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,130.000 VND

29

980.000 VND

30

1,040.000 VND

31

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

640.000 VND

3

630.000 VND

4

1,140.000 VND

5

760.000 VND

6

1,040.000 VND

7

890.000 VND

8

1,030.000 VND

9

620.000 VND

10

650.000 VND

11

720.000 VND

12

910.000 VND

13

890.000 VND

14

700.000 VND

15

900.000 VND

16

610.000 VND

17

880.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,020.000 VND

20

1,080.000 VND

21

1,190.000 VND

22

700.000 VND

23

680.000 VND

24

760.000 VND

25

730.000 VND

26

850.000 VND

27

850.000 VND

28

900.000 VND

29

650.000 VND

30

660.000 VND


Vé máy bay Đồng Hới đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Thủ tục cho trẻ em và em bé khi đi máy bay là gì?trẻ em và em bé cần mang theo giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính để làm thủ tục? Trẻ em và em bé trên 1 tháng tuổi cần có giấy khai sinh bản sao có đóng dấu giáp lai hoặc bản chính hoặc sử dụng hộ chiếu để làm thủ tục, em bé dưới một tháng tuổi cần có giấy chứng sinh.

+ Tư vấn cách đặt vé máy bay Đồng Hới đi Sài Gòn và thanh toán tại phòng vé? quý khách có thể liên hệ đặt vé qua điện thoại và thanh toán chuyển khoản để lấy vé hoặc đến trực tiếp tại phòng vé để đặt vé và thanh toán.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ