Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ

+ Có bao nhiêu hãng hàng không bay Hà Nội đi Cần Thơ? giá vé hãng nào rẻ nhất. Có 1 hãng Vietnam airline bay từ Hà Nội đi Cần thơ. giá thấp nhất là 1,159,000(chưa thuế phí). Từ ngày 17/10 vietjet air sẽ mở bay chặng này mức giá hấp dẫn.

+ Tôi có thẻ Đảng viên có thể đi thay CMND  được không?  Thay thế được. Quý Khách có thể sử dụng thẻ Đảng viên để làm thủ tục bình thường. Vietnam airlines miễn phí hành lý nhưng nếu tôi không mang hành lý có được giảm tiền không ? Theo quy định của hãng là không giảm tiền.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

720.000 VND

15

1,000.000 VND

16

1,180.000 VND

17

800.000 VND

18

900.000 VND

19

1,220.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,150.000 VND

23

740.000 VND

24

1,070.000 VND

25

970.000 VND

26

1,000.000 VND

27

860.000 VND

28

1,090.000 VND

29

820.000 VND

30

880.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,570.000 VND

2

2,680.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,360.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,800.000 VND

7

2,760.000 VND

8

2,900.000 VND

9

2,620.000 VND

10

2,690.000 VND

11

2,800.000 VND

12

2,650.000 VND

13

2,430.000 VND

14

2,390.000 VND

15

2,580.000 VND

16

2,670.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,730.000 VND

19

2,740.000 VND

20

2,590.000 VND

21

2,720.000 VND

22

2,590.000 VND

23

2,420.000 VND

24

2,810.000 VND

25

2,850.000 VND

26

2,770.000 VND

27

2,550.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,370.000 VND

30

2,390.000 VND

31

2,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,010.000 VND

2

2,710.000 VND

3

3,210.000 VND

4

2,720.000 VND

5

3,290.000 VND

6

3,090.000 VND

7

2,820.000 VND

8

3,260.000 VND

9

3,060.000 VND

10

3,030.000 VND

11

3,050.000 VND

12

3,130.000 VND

13

3,070.000 VND

14

2,790.000 VND

15

2,960.000 VND

16

3,020.000 VND

17

3,230.000 VND

18

2,800.000 VND

19

2,880.000 VND

20

2,740.000 VND

21

3,260.000 VND

22

3,140.000 VND

23

3,050.000 VND

24

2,800.000 VND

25

3,010.000 VND

26

3,030.000 VND

27

3,110.000 VND

28

3,240.000 VND

29

2,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,230.000 VND

2

2,680.000 VND

3

2,500.000 VND

4

2,280.000 VND

5

2,450.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,330.000 VND

9

2,770.000 VND

10

2,260.000 VND

11

2,780.000 VND

12

2,700.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,660.000 VND

15

2,690.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,470.000 VND

19

2,280.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,210.000 VND

22

2,220.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,290.000 VND

25

2,220.000 VND

26

2,400.000 VND

27

2,730.000 VND

28

2,500.000 VND

29

2,610.000 VND

30

2,340.000 VND

31

2,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

920.000 VND

3

1,000.000 VND

4

940.000 VND

5

730.000 VND

6

1,030.000 VND

7

780.000 VND

8

900.000 VND

9

730.000 VND

10

1,030.000 VND

11

910.000 VND

12

1,030.000 VND

13

730.000 VND

14

780.000 VND

15

1,130.000 VND

16

800.000 VND

17

1,210.000 VND

18

1,230.000 VND

19

710.000 VND

20

960.000 VND

21

1,120.000 VND

22

790.000 VND

23

1,180.000 VND

24

760.000 VND

25

1,210.000 VND

26

830.000 VND

27

750.000 VND

28

730.000 VND

29

1,290.000 VND

30

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

1,170.000 VND

3

750.000 VND

4

1,110.000 VND

5

1,260.000 VND

6

810.000 VND

7

750.000 VND

8

970.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,150.000 VND

11

820.000 VND

12

1,220.000 VND

13

1,140.000 VND

14

940.000 VND

15

760.000 VND

16

950.000 VND

17

920.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,220.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,100.000 VND

22

960.000 VND

23

740.000 VND

24

1,100.000 VND

25

960.000 VND

26

1,030.000 VND

27

920.000 VND

28

1,250.000 VND

29

900.000 VND

30

1,190.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

970.000 VND

3

1,250.000 VND

4

970.000 VND

5

760.000 VND

6

810.000 VND

7

1,230.000 VND

8

940.000 VND

9

780.000 VND

10

1,270.000 VND

11

970.000 VND

12

760.000 VND

13

940.000 VND

14

1,100.000 VND

15

1,220.000 VND

16

980.000 VND

17

850.000 VND

18

1,150.000 VND

19

820.000 VND

20

1,080.000 VND

21

900.000 VND

22

1,200.000 VND

23

740.000 VND

24

1,150.000 VND

25

730.000 VND

26

1,240.000 VND

27

700.000 VND

28

1,220.000 VND

29

950.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

790.000 VND

3

700.000 VND

4

1,150.000 VND

5

760.000 VND

6

1,010.000 VND

7

820.000 VND

8

1,080.000 VND

9

1,040.000 VND

10

980.000 VND

11

750.000 VND

12

770.000 VND

13

910.000 VND

14

1,000.000 VND

15

1,010.000 VND

16

730.000 VND

17

840.000 VND

18

950.000 VND

19

760.000 VND

20

970.000 VND

21

1,020.000 VND

22

1,080.000 VND

23

890.000 VND

24

700.000 VND

25

1,100.000 VND

26

1,000.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,210.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,280.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,260.000 VND

2

830.000 VND

3

1,280.000 VND

4

1,000.000 VND

5

1,010.000 VND

6

930.000 VND

7

1,170.000 VND

8

960.000 VND

9

1,050.000 VND

10

850.000 VND

11

1,210.000 VND

12

1,110.000 VND

13

870.000 VND

14

730.000 VND

15

930.000 VND

16

850.000 VND

17

860.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,170.000 VND

20

1,090.000 VND

21

830.000 VND

22

980.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,170.000 VND

25

1,290.000 VND

26

930.000 VND

27

770.000 VND

28

1,020.000 VND

29

910.000 VND

30

1,080.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

920.000 VND

3

1,070.000 VND

4

1,250.000 VND

5

980.000 VND

6

880.000 VND

7

780.000 VND

8

1,190.000 VND

9

910.000 VND

10

1,260.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,180.000 VND

13

980.000 VND

14

1,160.000 VND

15

1,240.000 VND

16

1,300.000 VND

17

870.000 VND

18

1,110.000 VND

19

1,010.000 VND

20

810.000 VND

21

1,140.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,000.000 VND

24

1,160.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,050.000 VND

27

1,160.000 VND

28

920.000 VND

29

1,030.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

940.000 VND

3

1,100.000 VND

4

830.000 VND

5

1,100.000 VND

6

800.000 VND

7

1,220.000 VND

8

850.000 VND

9

1,180.000 VND

10

830.000 VND

11

1,130.000 VND

12

1,020.000 VND

13

810.000 VND

14

1,110.000 VND

15

710.000 VND

16

800.000 VND

17

880.000 VND

18

900.000 VND

19

1,080.000 VND

20

790.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,120.000 VND

23

930.000 VND

24

820.000 VND

25

1,280.000 VND

26

1,020.000 VND

27

830.000 VND

28

780.000 VND

29

1,270.000 VND

30

770.000 VND

31

1,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,300.000 VND

2

1,200.000 VND

3

760.000 VND

4

1,230.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,040.000 VND

7

1,100.000 VND

8

950.000 VND

9

780.000 VND

10

860.000 VND

11

730.000 VND

12

1,140.000 VND

13

1,230.000 VND

14

700.000 VND

15

1,080.000 VND

16

860.000 VND

17

1,280.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,030.000 VND

20

890.000 VND

21

1,120.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,190.000 VND

24

830.000 VND

25

1,050.000 VND

26

1,070.000 VND

27

1,290.000 VND

28

1,180.000 VND

29

710.000 VND

30

1,200.000 VND

+ Tôi có thể làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay không ? Quý khách có thể lên trang web của hãng VN Airline (www.vietnamairlines.com) để làm thủ tục trực tuyến, thời gian làm thủ tục trực tuyến trước 1 ngày.

Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ giá rẻ vietnam airlines
 
+ Tôi đặt vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ cho 2 thằng bé nhà tôi đi được không? Được, với điều kiện 1 trong 2 bé trai phải trên 15 tuổi và có CMND. Nếu 2 bé trai dưới 15 tuổi hãng từ chối vận chuyển.

+ Tôi thanh toán ngân hàng như thế nào ? Quý khách sử dụng ngân hàng nào vui lòng liên hệ với đại lý vemaybaylyhai.com.vn để thanh toán, sau khi xác nhận thanh thoán đại lý sẽ cấp cho quý khách một mã đặt chỗ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ