Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng

- Đặt vé vietnam airlines Hà Nội đi Đà Nẵng ngày mai có giữ vé được không? giá em bé 1 tuổi như thế nào ? Vé của quý khách giữ được trong vòng 4 tiếng, giá vé em bé 1 tuổi được giảm 90% so với giá vé người lớn.

-Tôi muốn chọn chỗ ngồi gần của sổ được không? Quý khách có thể đến sớm làm thủ tục để xin chọn trước chỗ ngồi cho mình.

-Tôi và bạn tôi cùng mua vé Hà Nội đi Đà Nẵng tới đây nhưng đặt mua hai nơi khác nhau.?  Chúng tôi có thể ngồi cùng nhau không? Quý khách khi đến quầy làm thủ tục có thể đến sớm hơn để xin nhân viên cho ngồi cạnh nhau.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

790.000 VND

22

630.000 VND

23

800.000 VND

24

540.000 VND

25

470.000 VND

26

820.000 VND

27

860.000 VND

28

810.000 VND

29

830.000 VND

30

550.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

870.000 VND

3

620.000 VND

4

640.000 VND

5

580.000 VND

6

580.000 VND

7

730.000 VND

8

430.000 VND

9

830.000 VND

10

460.000 VND

11

690.000 VND

12

890.000 VND

13

590.000 VND

14

890.000 VND

15

750.000 VND

16

410.000 VND

17

440.000 VND

18

790.000 VND

19

720.000 VND

20

790.000 VND

21

650.000 VND

22

800.000 VND

23

550.000 VND

24

450.000 VND

25

440.000 VND

26

820.000 VND

27

510.000 VND

28

430.000 VND

29

720.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

720.000 VND

3

540.000 VND

4

890.000 VND

5

740.000 VND

6

850.000 VND

7

840.000 VND

8

570.000 VND

9

680.000 VND

10

560.000 VND

11

720.000 VND

12

560.000 VND

13

890.000 VND

14

630.000 VND

15

620.000 VND

16

890.000 VND

17

430.000 VND

18

540.000 VND

19

420.000 VND

20

510.000 VND

21

400.000 VND

22

850.000 VND

23

810.000 VND

24

430.000 VND

25

740.000 VND

26

410.000 VND

27

680.000 VND

28

500.000 VND

29

760.000 VND

30

480.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

780.000 VND

3

790.000 VND

4

660.000 VND

5

660.000 VND

6

460.000 VND

7

610.000 VND

8

730.000 VND

9

550.000 VND

10

820.000 VND

11

740.000 VND

12

730.000 VND

13

870.000 VND

14

660.000 VND

15

680.000 VND

16

510.000 VND

17

590.000 VND

18

810.000 VND

19

780.000 VND

20

490.000 VND

21

830.000 VND

22

740.000 VND

23

520.000 VND

24

770.000 VND

25

750.000 VND

26

840.000 VND

27

890.000 VND

28

520.000 VND

29

870.000 VND

30

400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,650.000 VND

2

1,320.000 VND

3

1,400.000 VND

4

1,420.000 VND

5

1,390.000 VND

6

1,420.000 VND

7

1,660.000 VND

8

1,460.000 VND

9

1,440.000 VND

10

1,550.000 VND

11

1,620.000 VND

12

1,480.000 VND

13

1,750.000 VND

14

1,570.000 VND

15

1,490.000 VND

16

1,460.000 VND

17

1,690.000 VND

18

1,380.000 VND

19

1,400.000 VND

20

1,770.000 VND

21

1,710.000 VND

22

1,510.000 VND

23

1,350.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,470.000 VND

27

1,480.000 VND

28

1,330.000 VND

29

1,450.000 VND

30

1,350.000 VND

31

1,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,480.000 VND

2

1,480.000 VND

3

1,560.000 VND

4

1,260.000 VND

5

1,270.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,440.000 VND

8

1,340.000 VND

9

1,360.000 VND

10

1,190.000 VND

11

1,450.000 VND

12

1,380.000 VND

13

1,500.000 VND

14

1,280.000 VND

15

1,380.000 VND

16

1,260.000 VND

17

1,340.000 VND

18

1,210.000 VND

19

1,120.000 VND

20

1,240.000 VND

21

1,430.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,330.000 VND

24

1,360.000 VND

25

1,540.000 VND

26

1,510.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,230.000 VND

30

1,570.000 VND

31

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

570.000 VND

3

460.000 VND

4

830.000 VND

5

780.000 VND

6

760.000 VND

7

840.000 VND

8

660.000 VND

9

470.000 VND

10

440.000 VND

11

890.000 VND

12

580.000 VND

13

580.000 VND

14

410.000 VND

15

610.000 VND

16

670.000 VND

17

890.000 VND

18

820.000 VND

19

530.000 VND

20

650.000 VND

21

510.000 VND

22

860.000 VND

23

600.000 VND

24

650.000 VND

25

810.000 VND

26

660.000 VND

27

850.000 VND

28

450.000 VND

29

640.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

610.000 VND

3

870.000 VND

4

650.000 VND

5

880.000 VND

6

510.000 VND

7

510.000 VND

8

540.000 VND

9

680.000 VND

10

480.000 VND

11

580.000 VND

12

490.000 VND

13

680.000 VND

14

650.000 VND

15

610.000 VND

16

860.000 VND

17

450.000 VND

18

500.000 VND

19

700.000 VND

20

530.000 VND

21

740.000 VND

22

770.000 VND

23

700.000 VND

24

660.000 VND

25

810.000 VND

26

680.000 VND

27

590.000 VND

28

610.000 VND

29

400.000 VND

30

880.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

510.000 VND

3

460.000 VND

4

450.000 VND

5

590.000 VND

6

820.000 VND

7

740.000 VND

8

480.000 VND

9

710.000 VND

10

850.000 VND

11

480.000 VND

12

850.000 VND

13

500.000 VND

14

650.000 VND

15

560.000 VND

16

420.000 VND

17

670.000 VND

18

880.000 VND

19

440.000 VND

20

410.000 VND

21

830.000 VND

22

700.000 VND

23

560.000 VND

24

780.000 VND

25

780.000 VND

26

450.000 VND

27

870.000 VND

28

640.000 VND

29

850.000 VND

30

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

780.000 VND

3

700.000 VND

4

720.000 VND

5

790.000 VND

6

480.000 VND

7

660.000 VND

8

490.000 VND

9

660.000 VND

10

780.000 VND

11

700.000 VND

12

480.000 VND

13

820.000 VND

14

730.000 VND

15

720.000 VND

16

870.000 VND

17

540.000 VND

18

430.000 VND

19

600.000 VND

20

680.000 VND

21

570.000 VND

22

820.000 VND

23

640.000 VND

24

750.000 VND

25

870.000 VND

26

530.000 VND

27

560.000 VND

28

430.000 VND

29

440.000 VND

30

840.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,260.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,060.000 VND

6

2,070.000 VND

7

2,370.000 VND

8

2,480.000 VND

9

2,300.000 VND

10

2,440.000 VND

11

2,210.000 VND

12

2,140.000 VND

13

2,170.000 VND

14

2,100.000 VND

15

2,020.000 VND

16

2,030.000 VND

17

2,430.000 VND

18

2,330.000 VND

19

2,250.000 VND

20

2,060.000 VND

21

2,030.000 VND

22

2,280.000 VND

23

2,430.000 VND

24

2,110.000 VND

25

2,200.000 VND

26

2,160.000 VND

27

2,150.000 VND

28

2,150.000 VND

29

2,470.000 VND

30

2,440.000 VND

31

2,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,810.000 VND

2

2,660.000 VND

3

2,870.000 VND

4

2,730.000 VND

5

2,710.000 VND

6

2,560.000 VND

7

2,650.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,720.000 VND

10

2,820.000 VND

11

2,860.000 VND

12

2,670.000 VND

13

2,790.000 VND

14

2,760.000 VND

15

2,630.000 VND

16

2,700.000 VND

17

2,570.000 VND

18

2,770.000 VND

19

2,460.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,460.000 VND

22

2,860.000 VND

23

2,820.000 VND

24

2,580.000 VND

25

2,760.000 VND

26

2,620.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,830.000 VND

29

2,620.000 VND

- Đặt vé máy bay trên hệ thống xong chưa, có cần gọi báo đại lý không? Quý khách đặt vé trên hệ thống chỉ là mới giữ chỗ tạm thời, quý khách gọi đến đại lý để xác nhận một lần nữa trước khi đặt chỗ hoặc sẽ có nhân viên đại lý gọi đến quý khách.

Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
Thanh toán tiền qua hệ thống ATM của Eximbank được không? Quý khách có thể thanh toán qua ngân hàng Eximbank.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ