Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng

- Đặt vé vietnam airlines Hà Nội đi Đà Nẵng ngày mai có giữ vé được không? giá em bé 1 tuổi như thế nào ? Vé của quý khách giữ được trong vòng 4 tiếng, giá vé em bé 1 tuổi được giảm 90% so với giá vé người lớn.

-Tôi muốn chọn chỗ ngồi gần của sổ được không? Quý khách có thể đến sớm làm thủ tục để xin chọn trước chỗ ngồi cho mình.

-Tôi và bạn tôi cùng mua vé Hà Nội đi Đà Nẵng tới đây nhưng đặt mua hai nơi khác nhau.?  Chúng tôi có thể ngồi cùng nhau không? Quý khách khi đến quầy làm thủ tục có thể đến sớm hơn để xin nhân viên cho ngồi cạnh nhau.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,400.000 VND

20

2,170.000 VND

21

2,300.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,080.000 VND

24

2,020.000 VND

25

2,360.000 VND

26

2,290.000 VND

27

2,200.000 VND

28

2,160.000 VND

29

2,030.000 VND

30

2,360.000 VND

31

2,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,720.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,420.000 VND

4

2,550.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,450.000 VND

8

2,850.000 VND

9

2,600.000 VND

10

2,850.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,490.000 VND

14

2,840.000 VND

15

2,770.000 VND

16

2,760.000 VND

17

2,740.000 VND

18

2,880.000 VND

19

2,720.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,460.000 VND

22

2,400.000 VND

23

2,750.000 VND

24

2,590.000 VND

25

2,660.000 VND

26

2,450.000 VND

27

2,690.000 VND

28

2,720.000 VND

29

2,880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

590.000 VND

3

430.000 VND

4

490.000 VND

5

790.000 VND

6

530.000 VND

7

540.000 VND

8

510.000 VND

9

710.000 VND

10

500.000 VND

11

410.000 VND

12

530.000 VND

13

460.000 VND

14

450.000 VND

15

700.000 VND

16

530.000 VND

17

780.000 VND

18

730.000 VND

19

760.000 VND

20

820.000 VND

21

730.000 VND

22

590.000 VND

23

640.000 VND

24

510.000 VND

25

650.000 VND

26

440.000 VND

27

460.000 VND

28

720.000 VND

29

490.000 VND

30

900.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

850.000 VND

3

610.000 VND

4

680.000 VND

5

460.000 VND

6

580.000 VND

7

470.000 VND

8

450.000 VND

9

870.000 VND

10

790.000 VND

11

460.000 VND

12

580.000 VND

13

470.000 VND

14

660.000 VND

15

570.000 VND

16

600.000 VND

17

860.000 VND

18

450.000 VND

19

860.000 VND

20

690.000 VND

21

830.000 VND

22

660.000 VND

23

790.000 VND

24

580.000 VND

25

510.000 VND

26

780.000 VND

27

420.000 VND

28

460.000 VND

29

740.000 VND

30

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

600.000 VND

3

890.000 VND

4

510.000 VND

5

470.000 VND

6

860.000 VND

7

770.000 VND

8

410.000 VND

9

440.000 VND

10

530.000 VND

11

660.000 VND

12

720.000 VND

13

470.000 VND

14

760.000 VND

15

590.000 VND

16

810.000 VND

17

750.000 VND

18

520.000 VND

19

750.000 VND

20

690.000 VND

21

520.000 VND

22

830.000 VND

23

890.000 VND

24

640.000 VND

25

520.000 VND

26

560.000 VND

27

780.000 VND

28

550.000 VND

29

760.000 VND

30

750.000 VND

31

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

760.000 VND

3

610.000 VND

4

470.000 VND

5

530.000 VND

6

660.000 VND

7

570.000 VND

8

890.000 VND

9

670.000 VND

10

690.000 VND

11

890.000 VND

12

820.000 VND

13

510.000 VND

14

550.000 VND

15

730.000 VND

16

610.000 VND

17

440.000 VND

18

800.000 VND

19

680.000 VND

20

660.000 VND

21

560.000 VND

22

870.000 VND

23

670.000 VND

24

650.000 VND

25

470.000 VND

26

870.000 VND

27

590.000 VND

28

610.000 VND

29

560.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

1,340.000 VND

3

1,340.000 VND

4

1,610.000 VND

5

1,720.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,390.000 VND

8

1,710.000 VND

9

1,470.000 VND

10

1,690.000 VND

11

1,480.000 VND

12

1,600.000 VND

13

1,540.000 VND

14

1,470.000 VND

15

1,660.000 VND

16

1,690.000 VND

17

1,680.000 VND

18

1,750.000 VND

19

1,680.000 VND

20

1,540.000 VND

21

1,630.000 VND

22

1,680.000 VND

23

1,480.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,740.000 VND

26

1,380.000 VND

27

1,320.000 VND

28

1,300.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,460.000 VND

31

1,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

1,570.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,450.000 VND

5

1,250.000 VND

6

1,210.000 VND

7

1,200.000 VND

8

1,420.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,140.000 VND

11

1,490.000 VND

12

1,200.000 VND

13

1,420.000 VND

14

1,160.000 VND

15

1,330.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,230.000 VND

18

1,560.000 VND

19

1,440.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,590.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,190.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,470.000 VND

29

1,570.000 VND

30

1,460.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

760.000 VND

3

630.000 VND

4

740.000 VND

5

590.000 VND

6

530.000 VND

7

830.000 VND

8

430.000 VND

9

740.000 VND

10

820.000 VND

11

500.000 VND

12

610.000 VND

13

770.000 VND

14

810.000 VND

15

780.000 VND

16

510.000 VND

17

600.000 VND

18

890.000 VND

19

570.000 VND

20

700.000 VND

21

560.000 VND

22

460.000 VND

23

500.000 VND

24

890.000 VND

25

620.000 VND

26

570.000 VND

27

790.000 VND

28

700.000 VND

29

460.000 VND

30

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

800.000 VND

3

480.000 VND

4

720.000 VND

5

600.000 VND

6

510.000 VND

7

460.000 VND

8

850.000 VND

9

670.000 VND

10

510.000 VND

11

740.000 VND

12

720.000 VND

13

560.000 VND

14

400.000 VND

15

720.000 VND

16

560.000 VND

17

510.000 VND

18

800.000 VND

19

830.000 VND

20

840.000 VND

21

750.000 VND

22

890.000 VND

23

620.000 VND

24

470.000 VND

25

780.000 VND

26

890.000 VND

27

850.000 VND

28

860.000 VND

29

830.000 VND

30

720.000 VND

31

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

420.000 VND

3

650.000 VND

4

780.000 VND

5

490.000 VND

6

630.000 VND

7

530.000 VND

8

420.000 VND

9

850.000 VND

10

770.000 VND

11

520.000 VND

12

650.000 VND

13

820.000 VND

14

430.000 VND

15

820.000 VND

16

620.000 VND

17

450.000 VND

18

720.000 VND

19

600.000 VND

20

880.000 VND

21

820.000 VND

22

770.000 VND

23

560.000 VND

24

640.000 VND

25

690.000 VND

26

440.000 VND

27

830.000 VND

28

880.000 VND

29

860.000 VND

30

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

440.000 VND

3

450.000 VND

4

740.000 VND

5

460.000 VND

6

430.000 VND

7

420.000 VND

8

410.000 VND

9

690.000 VND

10

690.000 VND

11

770.000 VND

12

890.000 VND

13

520.000 VND

14

550.000 VND

15

880.000 VND

16

860.000 VND

17

450.000 VND

18

410.000 VND

19

760.000 VND

20

740.000 VND

21

560.000 VND

22

790.000 VND

23

660.000 VND

24

770.000 VND

25

560.000 VND

26

530.000 VND

27

890.000 VND

28

720.000 VND

29

490.000 VND

30

590.000 VND

31

600.000 VND

- Đặt vé máy bay trên hệ thống xong chưa, có cần gọi báo đại lý không? Quý khách đặt vé trên hệ thống chỉ là mới giữ chỗ tạm thời, quý khách gọi đến đại lý để xác nhận một lần nữa trước khi đặt chỗ hoặc sẽ có nhân viên đại lý gọi đến quý khách.

Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
Thanh toán tiền qua hệ thống ATM của Eximbank được không? Quý khách có thể thanh toán qua ngân hàng Eximbank.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ