Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng

- Đặt vé vietnam airlines Hà Nội đi Đà Nẵng ngày mai có giữ vé được không? giá em bé 1 tuổi như thế nào ? Vé của quý khách giữ được trong vòng 4 tiếng, giá vé em bé 1 tuổi được giảm 90% so với giá vé người lớn.

-Tôi muốn chọn chỗ ngồi gần của sổ được không? Quý khách có thể đến sớm làm thủ tục để xin chọn trước chỗ ngồi cho mình.

-Tôi và bạn tôi cùng mua vé Hà Nội đi Đà Nẵng tới đây nhưng đặt mua hai nơi khác nhau.?  Chúng tôi có thể ngồi cùng nhau không? Quý khách khi đến quầy làm thủ tục có thể đến sớm hơn để xin nhân viên cho ngồi cạnh nhau.
GIÁ VÉ THÁNG 07 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,510.000 VND

24

1,760.000 VND

25

1,660.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,680.000 VND

28

1,600.000 VND

29

1,700.000 VND

30

1,340.000 VND

31

1,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,460.000 VND

2

1,560.000 VND

3

1,530.000 VND

4

1,130.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,480.000 VND

7

1,210.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,120.000 VND

10

1,190.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,140.000 VND

13

1,390.000 VND

14

1,150.000 VND

15

1,290.000 VND

16

1,390.000 VND

17

1,520.000 VND

18

1,140.000 VND

19

1,380.000 VND

20

1,400.000 VND

21

1,510.000 VND

22

1,550.000 VND

23

1,370.000 VND

24

1,180.000 VND

25

1,580.000 VND

26

1,600.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,320.000 VND

29

1,580.000 VND

30

1,380.000 VND

31

1,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

700.000 VND

3

550.000 VND

4

730.000 VND

5

840.000 VND

6

530.000 VND

7

660.000 VND

8

810.000 VND

9

580.000 VND

10

420.000 VND

11

490.000 VND

12

620.000 VND

13

510.000 VND

14

490.000 VND

15

760.000 VND

16

850.000 VND

17

690.000 VND

18

720.000 VND

19

730.000 VND

20

790.000 VND

21

800.000 VND

22

550.000 VND

23

810.000 VND

24

900.000 VND

25

850.000 VND

26

670.000 VND

27

580.000 VND

28

760.000 VND

29

590.000 VND

30

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

520.000 VND

3

760.000 VND

4

550.000 VND

5

500.000 VND

6

850.000 VND

7

450.000 VND

8

550.000 VND

9

560.000 VND

10

440.000 VND

11

550.000 VND

12

540.000 VND

13

710.000 VND

14

510.000 VND

15

840.000 VND

16

450.000 VND

17

790.000 VND

18

480.000 VND

19

520.000 VND

20

840.000 VND

21

660.000 VND

22

610.000 VND

23

890.000 VND

24

660.000 VND

25

900.000 VND

26

650.000 VND

27

520.000 VND

28

890.000 VND

29

800.000 VND

30

820.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

540.000 VND

3

420.000 VND

4

410.000 VND

5

870.000 VND

6

760.000 VND

7

470.000 VND

8

430.000 VND

9

900.000 VND

10

530.000 VND

11

590.000 VND

12

550.000 VND

13

570.000 VND

14

670.000 VND

15

790.000 VND

16

450.000 VND

17

820.000 VND

18

790.000 VND

19

840.000 VND

20

810.000 VND

21

570.000 VND

22

480.000 VND

23

520.000 VND

24

460.000 VND

25

550.000 VND

26

770.000 VND

27

840.000 VND

28

410.000 VND

29

470.000 VND

30

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

470.000 VND

3

820.000 VND

4

700.000 VND

5

760.000 VND

6

670.000 VND

7

880.000 VND

8

660.000 VND

9

870.000 VND

10

610.000 VND

11

410.000 VND

12

860.000 VND

13

500.000 VND

14

450.000 VND

15

640.000 VND

16

540.000 VND

17

870.000 VND

18

420.000 VND

19

560.000 VND

20

650.000 VND

21

430.000 VND

22

450.000 VND

23

770.000 VND

24

490.000 VND

25

530.000 VND

26

850.000 VND

27

770.000 VND

28

490.000 VND

29

770.000 VND

30

540.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,480.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,120.000 VND

5

2,170.000 VND

6

2,000.000 VND

7

2,140.000 VND

8

2,020.000 VND

9

2,210.000 VND

10

2,030.000 VND

11

2,300.000 VND

12

2,070.000 VND

13

2,380.000 VND

14

2,030.000 VND

15

2,060.000 VND

16

2,290.000 VND

17

2,250.000 VND

18

2,140.000 VND

19

2,410.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,290.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,280.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,220.000 VND

27

2,220.000 VND

28

2,170.000 VND

29

2,240.000 VND

30

2,110.000 VND

31

2,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,530.000 VND

2

2,570.000 VND

3

2,740.000 VND

4

2,430.000 VND

5

2,560.000 VND

6

2,690.000 VND

7

2,880.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,590.000 VND

10

2,470.000 VND

11

2,420.000 VND

12

2,610.000 VND

13

2,780.000 VND

14

2,790.000 VND

15

2,640.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,750.000 VND

18

2,540.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,400.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,660.000 VND

23

2,820.000 VND

24

2,750.000 VND

25

2,670.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,610.000 VND

28

2,880.000 VND

29

2,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,990.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,190.000 VND

4

1,940.000 VND

5

2,310.000 VND

6

2,010.000 VND

7

2,380.000 VND

8

2,100.000 VND

9

2,200.000 VND

10

2,170.000 VND

11

2,130.000 VND

12

1,960.000 VND

13

2,230.000 VND

14

2,400.000 VND

15

2,270.000 VND

16

2,090.000 VND

17

2,000.000 VND

18

2,340.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,230.000 VND

21

2,060.000 VND

22

1,990.000 VND

23

2,040.000 VND

24

2,280.000 VND

25

2,300.000 VND

26

1,980.000 VND

27

2,090.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,320.000 VND

30

2,230.000 VND

31

1,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

470.000 VND

3

460.000 VND

4

560.000 VND

5

410.000 VND

6

720.000 VND

7

860.000 VND

8

790.000 VND

9

800.000 VND

10

890.000 VND

11

830.000 VND

12

520.000 VND

13

590.000 VND

14

620.000 VND

15

730.000 VND

16

440.000 VND

17

850.000 VND

18

650.000 VND

19

850.000 VND

20

790.000 VND

21

620.000 VND

22

470.000 VND

23

570.000 VND

24

420.000 VND

25

640.000 VND

26

440.000 VND

27

580.000 VND

28

890.000 VND

29

610.000 VND

30

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

510.000 VND

3

450.000 VND

4

850.000 VND

5

670.000 VND

6

870.000 VND

7

450.000 VND

8

580.000 VND

9

880.000 VND

10

680.000 VND

11

600.000 VND

12

790.000 VND

13

890.000 VND

14

640.000 VND

15

470.000 VND

16

630.000 VND

17

470.000 VND

18

900.000 VND

19

600.000 VND

20

520.000 VND

21

690.000 VND

22

870.000 VND

23

510.000 VND

24

460.000 VND

25

740.000 VND

26

710.000 VND

27

560.000 VND

28

810.000 VND

29

470.000 VND

30

740.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

810.000 VND

3

870.000 VND

4

550.000 VND

5

480.000 VND

6

570.000 VND

7

680.000 VND

8

590.000 VND

9

770.000 VND

10

580.000 VND

11

470.000 VND

12

780.000 VND

13

880.000 VND

14

530.000 VND

15

490.000 VND

16

780.000 VND

17

660.000 VND

18

890.000 VND

19

800.000 VND

20

710.000 VND

21

470.000 VND

22

430.000 VND

23

660.000 VND

24

590.000 VND

25

660.000 VND

26

710.000 VND

27

600.000 VND

28

700.000 VND

29

540.000 VND

30

900.000 VND

- Đặt vé máy bay trên hệ thống xong chưa, có cần gọi báo đại lý không? Quý khách đặt vé trên hệ thống chỉ là mới giữ chỗ tạm thời, quý khách gọi đến đại lý để xác nhận một lần nữa trước khi đặt chỗ hoặc sẽ có nhân viên đại lý gọi đến quý khách.

Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
Thanh toán tiền qua hệ thống ATM của Eximbank được không? Quý khách có thể thanh toán qua ngân hàng Eximbank.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ