Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên

+ Mỗi ngày có mấy chuyến bay tới Điện Biên của hãng nào, giá vé bao nhiêu? Thường có 2 đến 4 chuyến bay tới Điện Biên mỗi ngày. Giá vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên tầm 1 triệu đồng.

+ Tôi mua vé Hà Nội đi Điện Biên ngày 20/9 sắp tới. Vui lòng kiểm tra giá vé máy bay cho 2 người lớn, 1 trẻ em và 1 em bé . ? ngày 20/9 Giá vé cho 1 người lớn là 1.000.000d, 2 người lớn là 2.000.000đ.

Giá vé cho trẻ em = 75% so với giá người lớn chưa thuế = 917.000d.
Giá vé cho em bé = 10% so vơi giá người lớn chưa thuế : 209,000d.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,680.000 VND

20

2,600.000 VND

21

2,540.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,470.000 VND

24

2,400.000 VND

25

2,760.000 VND

26

2,320.000 VND

27

2,320.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,460.000 VND

30

2,660.000 VND

31

2,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,150.000 VND

2

3,010.000 VND

3

3,080.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,750.000 VND

7

3,100.000 VND

8

3,080.000 VND

9

3,200.000 VND

10

3,140.000 VND

11

2,970.000 VND

12

3,020.000 VND

13

3,190.000 VND

14

3,130.000 VND

15

3,040.000 VND

16

2,840.000 VND

17

2,780.000 VND

18

3,080.000 VND

19

2,840.000 VND

20

2,850.000 VND

21

2,940.000 VND

22

2,950.000 VND

23

3,120.000 VND

24

2,840.000 VND

25

3,180.000 VND

26

3,130.000 VND

27

2,740.000 VND

28

2,990.000 VND

29

2,930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

900.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,180.000 VND

5

950.000 VND

6

890.000 VND

7

1,060.000 VND

8

790.000 VND

9

770.000 VND

10

950.000 VND

11

1,120.000 VND

12

990.000 VND

13

1,170.000 VND

14

800.000 VND

15

1,060.000 VND

16

1,180.000 VND

17

1,100.000 VND

18

970.000 VND

19

1,170.000 VND

20

710.000 VND

21

1,060.000 VND

22

820.000 VND

23

830.000 VND

24

1,030.000 VND

25

920.000 VND

26

1,110.000 VND

27

990.000 VND

28

1,200.000 VND

29

730.000 VND

30

720.000 VND

31

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

890.000 VND

3

800.000 VND

4

830.000 VND

5

1,080.000 VND

6

1,010.000 VND

7

910.000 VND

8

900.000 VND

9

830.000 VND

10

810.000 VND

11

770.000 VND

12

940.000 VND

13

860.000 VND

14

860.000 VND

15

850.000 VND

16

890.000 VND

17

1,120.000 VND

18

860.000 VND

19

740.000 VND

20

820.000 VND

21

990.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,060.000 VND

24

730.000 VND

25

740.000 VND

26

730.000 VND

27

740.000 VND

28

870.000 VND

29

730.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

1,160.000 VND

3

1,160.000 VND

4

1,040.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,090.000 VND

8

900.000 VND

9

1,150.000 VND

10

940.000 VND

11

1,060.000 VND

12

800.000 VND

13

740.000 VND

14

800.000 VND

15

790.000 VND

16

960.000 VND

17

780.000 VND

18

1,030.000 VND

19

1,040.000 VND

20

750.000 VND

21

840.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,000.000 VND

24

970.000 VND

25

1,070.000 VND

26

940.000 VND

27

980.000 VND

28

840.000 VND

29

800.000 VND

30

1,110.000 VND

31

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,090.000 VND

3

1,060.000 VND

4

900.000 VND

5

1,170.000 VND

6

1,070.000 VND

7

1,060.000 VND

8

770.000 VND

9

1,110.000 VND

10

840.000 VND

11

880.000 VND

12

1,180.000 VND

13

950.000 VND

14

760.000 VND

15

970.000 VND

16

1,020.000 VND

17

810.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,130.000 VND

20

1,060.000 VND

21

710.000 VND

22

1,020.000 VND

23

1,090.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,040.000 VND

26

1,160.000 VND

27

750.000 VND

28

1,040.000 VND

29

720.000 VND

30

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,790.000 VND

2

1,850.000 VND

3

2,090.000 VND

4

1,850.000 VND

5

2,010.000 VND

6

1,910.000 VND

7

1,940.000 VND

8

1,900.000 VND

9

1,620.000 VND

10

1,640.000 VND

11

2,030.000 VND

12

1,980.000 VND

13

2,040.000 VND

14

1,880.000 VND

15

1,710.000 VND

16

1,840.000 VND

17

1,620.000 VND

18

1,690.000 VND

19

1,820.000 VND

20

2,020.000 VND

21

2,050.000 VND

22

1,650.000 VND

23

1,950.000 VND

24

1,620.000 VND

25

1,740.000 VND

26

1,840.000 VND

27

1,660.000 VND

28

1,650.000 VND

29

1,940.000 VND

30

2,050.000 VND

31

1,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,660.000 VND

2

1,580.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,420.000 VND

6

1,630.000 VND

7

1,830.000 VND

8

1,830.000 VND

9

1,870.000 VND

10

1,410.000 VND

11

1,540.000 VND

12

1,720.000 VND

13

1,460.000 VND

14

1,430.000 VND

15

1,520.000 VND

16

1,590.000 VND

17

1,590.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,670.000 VND

20

1,690.000 VND

21

1,440.000 VND

22

1,770.000 VND

23

1,510.000 VND

24

1,810.000 VND

25

1,770.000 VND

26

1,680.000 VND

27

1,880.000 VND

28

1,600.000 VND

29

1,660.000 VND

30

1,440.000 VND

31

1,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

810.000 VND

3

990.000 VND

4

1,080.000 VND

5

860.000 VND

6

800.000 VND

7

1,070.000 VND

8

1,020.000 VND

9

990.000 VND

10

900.000 VND

11

890.000 VND

12

870.000 VND

13

920.000 VND

14

820.000 VND

15

1,020.000 VND

16

1,200.000 VND

17

1,160.000 VND

18

750.000 VND

19

1,180.000 VND

20

1,040.000 VND

21

1,040.000 VND

22

860.000 VND

23

860.000 VND

24

1,190.000 VND

25

860.000 VND

26

720.000 VND

27

1,070.000 VND

28

950.000 VND

29

820.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

710.000 VND

3

1,160.000 VND

4

740.000 VND

5

1,180.000 VND

6

770.000 VND

7

1,010.000 VND

8

730.000 VND

9

910.000 VND

10

1,120.000 VND

11

910.000 VND

12

930.000 VND

13

820.000 VND

14

860.000 VND

15

1,050.000 VND

16

870.000 VND

17

1,060.000 VND

18

1,150.000 VND

19

940.000 VND

20

950.000 VND

21

1,060.000 VND

22

740.000 VND

23

750.000 VND

24

850.000 VND

25

790.000 VND

26

830.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,080.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,060.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

910.000 VND

3

940.000 VND

4

1,000.000 VND

5

870.000 VND

6

1,010.000 VND

7

1,030.000 VND

8

990.000 VND

9

810.000 VND

10

740.000 VND

11

880.000 VND

12

790.000 VND

13

850.000 VND

14

810.000 VND

15

800.000 VND

16

740.000 VND

17

790.000 VND

18

960.000 VND

19

890.000 VND

20

1,010.000 VND

21

910.000 VND

22

780.000 VND

23

1,170.000 VND

24

720.000 VND

25

950.000 VND

26

1,010.000 VND

27

800.000 VND

28

1,200.000 VND

29

1,020.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

1,080.000 VND

3

750.000 VND

4

880.000 VND

5

890.000 VND

6

800.000 VND

7

800.000 VND

8

1,150.000 VND

9

750.000 VND

10

850.000 VND

11

730.000 VND

12

920.000 VND

13

1,060.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,020.000 VND

16

800.000 VND

17

1,160.000 VND

18

1,140.000 VND

19

820.000 VND

20

940.000 VND

21

800.000 VND

22

910.000 VND

23

730.000 VND

24

970.000 VND

25

830.000 VND

26

1,060.000 VND

27

1,080.000 VND

28

1,000.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,110.000 VND

31

1,040.000 VND

+ Tôi có chuyến bay đi Điện Biên nhưng mới nhận được thông báo trễ chuyến mất 30 phút.  Tôi không muốn đi có thể hoàn vé không? liên hệ thế nào. Bạn có thể liên hệ đến phòng vé nơi bạn đặt hoặc tổng đài để xin hoàn vé Số tổng đài

Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên giá rẻ vietnam airlines
 
+ Tôi từ Đồng Nai thì có thể đặt vé máy bay đi Điên Biên không? lấy vé thế nào? Quý Khách mua 2 vé để bay đến Điện Biên. Khu vực sân bay gần Đồng Nai nhất là sân bay Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình, TpHCM, bạn đi xe đến sân bay để làm thủ tục bay đến Hà Nội, sau đó từ Hà Nội nối chuyến đến Điện Biên. Anh có thể lấy vé bằng cách chuyển khoản, đại lý sẽ gửi mã đặt chỗ qua tin nhắn cho anh, hoặc vé sẽ giao tận nơi nếu anh có người thân ở tphcm.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ