Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên

+ Mỗi ngày có mấy chuyến bay tới Điện Biên của hãng nào, giá vé bao nhiêu? Thường có 2 đến 4 chuyến bay tới Điện Biên mỗi ngày. Giá vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên tầm 1 triệu đồng.

+ Tôi mua vé Hà Nội đi Điện Biên ngày 20/9 sắp tới. Vui lòng kiểm tra giá vé máy bay cho 2 người lớn, 1 trẻ em và 1 em bé . ? ngày 20/9 Giá vé cho 1 người lớn là 1.000.000d, 2 người lớn là 2.000.000đ.

Giá vé cho trẻ em = 75% so với giá người lớn chưa thuế = 917.000d.
Giá vé cho em bé = 10% so vơi giá người lớn chưa thuế : 209,000d.
GIÁ VÉ THÁNG 04 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

980.000 VND

23

1,110.000 VND

24

1,050.000 VND

25

900.000 VND

26

830.000 VND

27

1,000.000 VND

28

970.000 VND

29

940.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

720.000 VND

3

1,050.000 VND

4

910.000 VND

5

970.000 VND

6

1,090.000 VND

7

1,050.000 VND

8

780.000 VND

9

1,090.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,020.000 VND

12

1,080.000 VND

13

880.000 VND

14

850.000 VND

15

990.000 VND

16

1,060.000 VND

17

1,030.000 VND

18

820.000 VND

19

1,040.000 VND

20

810.000 VND

21

740.000 VND

22

1,050.000 VND

23

870.000 VND

24

860.000 VND

25

1,060.000 VND

26

850.000 VND

27

790.000 VND

28

1,000.000 VND

29

870.000 VND

30

900.000 VND

31

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,150.000 VND

3

1,090.000 VND

4

970.000 VND

5

1,100.000 VND

6

1,200.000 VND

7

900.000 VND

8

870.000 VND

9

930.000 VND

10

1,130.000 VND

11

900.000 VND

12

1,110.000 VND

13

980.000 VND

14

1,140.000 VND

15

750.000 VND

16

740.000 VND

17

740.000 VND

18

1,000.000 VND

19

970.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,110.000 VND

23

790.000 VND

24

1,140.000 VND

25

800.000 VND

26

900.000 VND

27

1,080.000 VND

28

1,000.000 VND

29

900.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,670.000 VND

2

1,710.000 VND

3

1,750.000 VND

4

1,640.000 VND

5

2,080.000 VND

6

1,680.000 VND

7

1,990.000 VND

8

2,030.000 VND

9

1,660.000 VND

10

1,900.000 VND

11

1,830.000 VND

12

2,070.000 VND

13

1,710.000 VND

14

1,870.000 VND

15

1,620.000 VND

16

1,670.000 VND

17

1,680.000 VND

18

1,800.000 VND

19

1,690.000 VND

20

1,760.000 VND

21

1,810.000 VND

22

2,020.000 VND

23

1,820.000 VND

24

1,680.000 VND

25

1,810.000 VND

26

2,050.000 VND

27

1,980.000 VND

28

1,650.000 VND

29

1,800.000 VND

30

1,900.000 VND

31

1,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,710.000 VND

2

1,450.000 VND

3

1,450.000 VND

4

1,660.000 VND

5

1,610.000 VND

6

1,850.000 VND

7

1,470.000 VND

8

1,870.000 VND

9

1,860.000 VND

10

1,420.000 VND

11

1,510.000 VND

12

1,730.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,890.000 VND

15

1,640.000 VND

16

1,460.000 VND

17

1,440.000 VND

18

1,460.000 VND

19

1,650.000 VND

20

1,700.000 VND

21

1,690.000 VND

22

1,480.000 VND

23

1,820.000 VND

24

1,400.000 VND

25

1,620.000 VND

26

1,680.000 VND

27

1,820.000 VND

28

1,900.000 VND

29

1,540.000 VND

30

1,900.000 VND

31

1,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

870.000 VND

3

1,050.000 VND

4

1,020.000 VND

5

1,080.000 VND

6

1,100.000 VND

7

1,160.000 VND

8

710.000 VND

9

890.000 VND

10

1,190.000 VND

11

760.000 VND

12

790.000 VND

13

920.000 VND

14

750.000 VND

15

810.000 VND

16

980.000 VND

17

720.000 VND

18

740.000 VND

19

1,060.000 VND

20

720.000 VND

21

1,160.000 VND

22

900.000 VND

23

950.000 VND

24

1,080.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,120.000 VND

27

990.000 VND

28

760.000 VND

29

930.000 VND

30

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,090.000 VND

3

1,160.000 VND

4

970.000 VND

5

980.000 VND

6

760.000 VND

7

910.000 VND

8

850.000 VND

9

1,160.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,100.000 VND

12

1,090.000 VND

13

1,020.000 VND

14

900.000 VND

15

750.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,150.000 VND

18

1,030.000 VND

19

910.000 VND

20

920.000 VND

21

1,080.000 VND

22

930.000 VND

23

730.000 VND

24

760.000 VND

25

1,110.000 VND

26

1,090.000 VND

27

970.000 VND

28

700.000 VND

29

920.000 VND

30

850.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,190.000 VND

4

820.000 VND

5

730.000 VND

6

1,190.000 VND

7

800.000 VND

8

840.000 VND

9

720.000 VND

10

810.000 VND

11

1,060.000 VND

12

870.000 VND

13

1,170.000 VND

14

770.000 VND

15

860.000 VND

16

860.000 VND

17

990.000 VND

18

1,090.000 VND

19

730.000 VND

20

1,180.000 VND

21

700.000 VND

22

1,030.000 VND

23

1,190.000 VND

24

950.000 VND

25

710.000 VND

26

1,110.000 VND

27

940.000 VND

28

940.000 VND

29

1,170.000 VND

30

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,190.000 VND

4

790.000 VND

5

1,090.000 VND

6

790.000 VND

7

740.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,080.000 VND

10

740.000 VND

11

800.000 VND

12

970.000 VND

13

740.000 VND

14

750.000 VND

15

1,030.000 VND

16

850.000 VND

17

1,080.000 VND

18

870.000 VND

19

730.000 VND

20

1,080.000 VND

21

1,030.000 VND

22

1,000.000 VND

23

1,080.000 VND

24

1,110.000 VND

25

740.000 VND

26

850.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,180.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,410.000 VND

2

2,540.000 VND

3

2,460.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,310.000 VND

7

2,530.000 VND

8

2,570.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,390.000 VND

11

2,750.000 VND

12

2,520.000 VND

13

2,740.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,710.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,780.000 VND

20

2,680.000 VND

21

2,490.000 VND

22

2,440.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,520.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,450.000 VND

28

2,410.000 VND

29

2,400.000 VND

30

2,780.000 VND

31

2,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,730.000 VND

2

2,880.000 VND

3

3,190.000 VND

4

2,850.000 VND

5

3,020.000 VND

6

2,960.000 VND

7

2,950.000 VND

8

3,070.000 VND

9

3,160.000 VND

10

3,160.000 VND

11

2,960.000 VND

12

2,830.000 VND

13

2,890.000 VND

14

3,150.000 VND

15

2,930.000 VND

16

2,830.000 VND

17

2,760.000 VND

18

2,780.000 VND

19

3,180.000 VND

20

3,120.000 VND

21

2,770.000 VND

22

2,960.000 VND

23

2,920.000 VND

24

2,830.000 VND

25

2,920.000 VND

26

3,060.000 VND

27

2,890.000 VND

28

3,060.000 VND

29

2,900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,250.000 VND

2

2,410.000 VND

3

2,390.000 VND

4

2,690.000 VND

5

2,520.000 VND

6

2,210.000 VND

7

2,470.000 VND

8

2,630.000 VND

9

2,610.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,320.000 VND

13

2,580.000 VND

14

2,350.000 VND

15

2,400.000 VND

16

2,230.000 VND

17

2,480.000 VND

18

2,630.000 VND

19

2,210.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,270.000 VND

23

2,540.000 VND

24

2,400.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,450.000 VND

28

2,320.000 VND

29

2,420.000 VND

30

2,560.000 VND

31

2,330.000 VND

+ Tôi có chuyến bay đi Điện Biên nhưng mới nhận được thông báo trễ chuyến mất 30 phút.  Tôi không muốn đi có thể hoàn vé không? liên hệ thế nào. Bạn có thể liên hệ đến phòng vé nơi bạn đặt hoặc tổng đài để xin hoàn vé Số tổng đài

Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên giá rẻ vietnam airlines
 
+ Tôi từ Đồng Nai thì có thể đặt vé máy bay đi Điên Biên không? lấy vé thế nào? Quý Khách mua 2 vé để bay đến Điện Biên. Khu vực sân bay gần Đồng Nai nhất là sân bay Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình, TpHCM, bạn đi xe đến sân bay để làm thủ tục bay đến Hà Nội, sau đó từ Hà Nội nối chuyến đến Điện Biên. Anh có thể lấy vé bằng cách chuyển khoản, đại lý sẽ gửi mã đặt chỗ qua tin nhắn cho anh, hoặc vé sẽ giao tận nơi nếu anh có người thân ở tphcm.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ