Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới

+ Giá vé rẻ nhất hãng vietjet air, mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay đến Đồng Hới Quảng Bình, lấy cho tôi vé lúc 13h.?  vietjet air không có chuyến bay đi Quảng Bình, chuyến bay đi Quãng Bình chỉ có một hãng là vietnam airline thôi, mỗi ngày thường thường có 1 đến 2 chuyến bay, mình có chuyến lúc 13h35 bạn đi được không?

+ Người già, trẻ nhỏ có được ưu đãi giá vé máy bay Hà Nội Đồng Hới không? không được nha, tùy theo hãng, nếu là em bé thì sẽ được giảm hoặc là được miễn phí, còn người lớn tuổi không được ưu đãi.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,070.000 VND

25

1,340.000 VND

26

1,310.000 VND

27

600.000 VND

28

620.000 VND

29

770.000 VND

30

950.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

1,340.000 VND

3

690.000 VND

4

930.000 VND

5

1,020.000 VND

6

820.000 VND

7

1,320.000 VND

8

830.000 VND

9

680.000 VND

10

690.000 VND

11

810.000 VND

12

1,160.000 VND

13

780.000 VND

14

1,220.000 VND

15

650.000 VND

16

720.000 VND

17

730.000 VND

18

620.000 VND

19

920.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,040.000 VND

22

1,240.000 VND

23

910.000 VND

24

710.000 VND

25

930.000 VND

26

1,030.000 VND

27

890.000 VND

28

620.000 VND

29

820.000 VND

30

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,690.000 VND

2

1,880.000 VND

3

1,960.000 VND

4

2,040.000 VND

5

1,510.000 VND

6

1,530.000 VND

7

2,060.000 VND

8

1,610.000 VND

9

1,540.000 VND

10

2,010.000 VND

11

1,910.000 VND

12

1,670.000 VND

13

1,930.000 VND

14

1,920.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,670.000 VND

17

1,770.000 VND

18

2,090.000 VND

19

1,700.000 VND

20

1,520.000 VND

21

1,570.000 VND

22

2,150.000 VND

23

2,230.000 VND

24

2,250.000 VND

25

1,730.000 VND

26

1,900.000 VND

27

2,200.000 VND

28

2,080.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,790.000 VND

31

1,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,660.000 VND

2

1,560.000 VND

3

1,720.000 VND

4

1,870.000 VND

5

1,970.000 VND

6

1,800.000 VND

7

1,820.000 VND

8

1,880.000 VND

9

1,810.000 VND

10

1,580.000 VND

11

2,000.000 VND

12

2,020.000 VND

13

1,910.000 VND

14

1,330.000 VND

15

1,370.000 VND

16

1,910.000 VND

17

1,930.000 VND

18

1,920.000 VND

19

1,870.000 VND

20

2,050.000 VND

21

1,640.000 VND

22

1,610.000 VND

23

1,530.000 VND

24

1,930.000 VND

25

1,500.000 VND

26

1,440.000 VND

27

1,690.000 VND

28

1,980.000 VND

29

1,400.000 VND

30

1,690.000 VND

31

1,450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

960.000 VND

3

930.000 VND

4

770.000 VND

5

1,270.000 VND

6

670.000 VND

7

1,220.000 VND

8

970.000 VND

9

890.000 VND

10

1,260.000 VND

11

1,330.000 VND

12

1,150.000 VND

13

1,140.000 VND

14

1,220.000 VND

15

660.000 VND

16

1,030.000 VND

17

650.000 VND

18

980.000 VND

19

820.000 VND

20

1,300.000 VND

21

910.000 VND

22

980.000 VND

23

910.000 VND

24

1,280.000 VND

25

1,180.000 VND

26

880.000 VND

27

730.000 VND

28

1,060.000 VND

29

1,330.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,300.000 VND

3

1,180.000 VND

4

610.000 VND

5

730.000 VND

6

800.000 VND

7

1,320.000 VND

8

1,210.000 VND

9

1,170.000 VND

10

730.000 VND

11

980.000 VND

12

800.000 VND

13

1,100.000 VND

14

1,030.000 VND

15

830.000 VND

16

1,120.000 VND

17

920.000 VND

18

810.000 VND

19

650.000 VND

20

800.000 VND

21

770.000 VND

22

1,220.000 VND

23

810.000 VND

24

1,020.000 VND

25

870.000 VND

26

1,030.000 VND

27

820.000 VND

28

1,000.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,050.000 VND

31

1,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

1,290.000 VND

3

910.000 VND

4

850.000 VND

5

780.000 VND

6

750.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,000.000 VND

10

620.000 VND

11

1,290.000 VND

12

1,310.000 VND

13

800.000 VND

14

1,020.000 VND

15

1,110.000 VND

16

710.000 VND

17

1,040.000 VND

18

980.000 VND

19

650.000 VND

20

1,110.000 VND

21

910.000 VND

22

870.000 VND

23

880.000 VND

24

930.000 VND

25

690.000 VND

26

610.000 VND

27

1,180.000 VND

28

970.000 VND

29

1,070.000 VND

30

1,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,180.000 VND

3

700.000 VND

4

1,350.000 VND

5

700.000 VND

6

970.000 VND

7

1,020.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,290.000 VND

10

1,230.000 VND

11

1,040.000 VND

12

650.000 VND

13

1,210.000 VND

14

910.000 VND

15

1,060.000 VND

16

1,170.000 VND

17

890.000 VND

18

600.000 VND

19

1,210.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,100.000 VND

22

960.000 VND

23

640.000 VND

24

720.000 VND

25

810.000 VND

26

600.000 VND

27

1,240.000 VND

28

770.000 VND

29

1,080.000 VND

30

690.000 VND

31

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,500.000 VND

3

2,840.000 VND

4

2,400.000 VND

5

2,310.000 VND

6

2,780.000 VND

7

2,330.000 VND

8

2,790.000 VND

9

2,810.000 VND

10

2,450.000 VND

11

2,900.000 VND

12

2,870.000 VND

13

2,830.000 VND

14

2,800.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,820.000 VND

17

2,270.000 VND

18

2,440.000 VND

19

2,520.000 VND

20

2,590.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,230.000 VND

25

2,220.000 VND

26

2,770.000 VND

27

2,610.000 VND

28

2,290.000 VND

29

2,330.000 VND

30

2,460.000 VND

31

2,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,600.000 VND

2

2,890.000 VND

3

3,150.000 VND

4

3,290.000 VND

5

2,880.000 VND

6

3,020.000 VND

7

2,720.000 VND

8

2,990.000 VND

9

3,070.000 VND

10

3,020.000 VND

11

2,980.000 VND

12

2,620.000 VND

13

2,960.000 VND

14

3,010.000 VND

15

2,710.000 VND

16

3,340.000 VND

17

3,350.000 VND

18

2,960.000 VND

19

2,740.000 VND

20

3,330.000 VND

21

3,250.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,770.000 VND

24

2,770.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,780.000 VND

27

3,260.000 VND

28

2,840.000 VND

29

2,940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,240.000 VND

2

2,160.000 VND

3

2,670.000 VND

4

2,520.000 VND

5

2,700.000 VND

6

2,590.000 VND

7

2,330.000 VND

8

2,340.000 VND

9

2,500.000 VND

10

2,160.000 VND

11

2,390.000 VND

12

2,500.000 VND

13

2,820.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,690.000 VND

16

2,200.000 VND

17

2,820.000 VND

18

2,210.000 VND

19

2,320.000 VND

20

2,820.000 VND

21

2,430.000 VND

22

2,760.000 VND

23

2,180.000 VND

24

2,230.000 VND

25

2,650.000 VND

26

2,400.000 VND

27

2,490.000 VND

28

2,660.000 VND

29

2,360.000 VND

30

2,660.000 VND

31

2,840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

670.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,300.000 VND

5

960.000 VND

6

760.000 VND

7

690.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,020.000 VND

11

910.000 VND

12

830.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,200.000 VND

15

1,190.000 VND

16

730.000 VND

17

1,150.000 VND

18

700.000 VND

19

1,090.000 VND

20

1,350.000 VND

21

930.000 VND

22

970.000 VND

23

1,000.000 VND

24

1,250.000 VND

25

850.000 VND

26

1,260.000 VND

27

970.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,240.000 VND

30

860.000 VND

Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines
 
+ Đăng ký gói 15kg hành lý bao nhiêu tiền? Do đường bay này chỉ có vietnam airlines nên hành lý đã có sẳn trong vé máy bay là 20kg, nếu vượt mức này thì ra sân bay đăng ký.

+ Nên mua vé tết như thế nào? Mua vào tháng 9 hay 10 âm lịch, mua càng sớm càng có giá tốt nhất và luôn có vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ