Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới

+ Giá vé rẻ nhất hãng vietjet air, mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay đến Đồng Hới Quảng Bình, lấy cho tôi vé lúc 13h.?  vietjet air không có chuyến bay đi Quảng Bình, chuyến bay đi Quãng Bình chỉ có một hãng là vietnam airline thôi, mỗi ngày thường thường có 1 đến 2 chuyến bay, mình có chuyến lúc 13h35 bạn đi được không?

+ Người già, trẻ nhỏ có được ưu đãi giá vé máy bay Hà Nội Đồng Hới không? không được nha, tùy theo hãng, nếu là em bé thì sẽ được giảm hoặc là được miễn phí, còn người lớn tuổi không được ưu đãi.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,780.000 VND

21

1,790.000 VND

22

1,840.000 VND

23

1,980.000 VND

24

1,340.000 VND

25

1,890.000 VND

26

1,850.000 VND

27

1,590.000 VND

28

1,340.000 VND

29

1,860.000 VND

30

1,740.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

960.000 VND

3

800.000 VND

4

880.000 VND

5

1,190.000 VND

6

850.000 VND

7

1,220.000 VND

8

890.000 VND

9

730.000 VND

10

1,090.000 VND

11

890.000 VND

12

710.000 VND

13

920.000 VND

14

1,340.000 VND

15

670.000 VND

16

1,030.000 VND

17

1,180.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,140.000 VND

20

1,310.000 VND

21

730.000 VND

22

610.000 VND

23

1,000.000 VND

24

1,250.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,070.000 VND

27

1,020.000 VND

28

910.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,260.000 VND

2

840.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,120.000 VND

5

770.000 VND

6

1,230.000 VND

7

1,300.000 VND

8

880.000 VND

9

780.000 VND

10

740.000 VND

11

1,170.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,030.000 VND

14

820.000 VND

15

1,030.000 VND

16

1,320.000 VND

17

1,230.000 VND

18

670.000 VND

19

870.000 VND

20

1,180.000 VND

21

920.000 VND

22

1,330.000 VND

23

940.000 VND

24

1,220.000 VND

25

1,050.000 VND

26

980.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,110.000 VND

29

940.000 VND

30

1,060.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,010.000 VND

4

860.000 VND

5

1,200.000 VND

6

1,300.000 VND

7

700.000 VND

8

690.000 VND

9

650.000 VND

10

1,340.000 VND

11

670.000 VND

12

1,230.000 VND

13

750.000 VND

14

1,160.000 VND

15

840.000 VND

16

890.000 VND

17

680.000 VND

18

860.000 VND

19

940.000 VND

20

1,330.000 VND

21

950.000 VND

22

620.000 VND

23

810.000 VND

24

1,030.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,280.000 VND

27

870.000 VND

28

1,150.000 VND

29

630.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

710.000 VND

3

1,340.000 VND

4

780.000 VND

5

730.000 VND

6

1,120.000 VND

7

690.000 VND

8

770.000 VND

9

1,260.000 VND

10

1,150.000 VND

11

860.000 VND

12

1,150.000 VND

13

890.000 VND

14

790.000 VND

15

1,300.000 VND

16

1,190.000 VND

17

860.000 VND

18

610.000 VND

19

910.000 VND

20

1,180.000 VND

21

950.000 VND

22

760.000 VND

23

750.000 VND

24

1,330.000 VND

25

780.000 VND

26

1,230.000 VND

27

850.000 VND

28

820.000 VND

29

620.000 VND

30

720.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,490.000 VND

2

2,860.000 VND

3

2,840.000 VND

4

2,680.000 VND

5

2,850.000 VND

6

2,270.000 VND

7

2,720.000 VND

8

2,590.000 VND

9

2,480.000 VND

10

2,470.000 VND

11

2,470.000 VND

12

2,790.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,350.000 VND

15

2,800.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,850.000 VND

18

2,630.000 VND

19

2,720.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,450.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,750.000 VND

24

2,710.000 VND

25

2,900.000 VND

26

2,450.000 VND

27

2,740.000 VND

28

2,910.000 VND

29

2,910.000 VND

30

2,740.000 VND

31

2,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,290.000 VND

2

3,090.000 VND

3

2,650.000 VND

4

3,140.000 VND

5

3,290.000 VND

6

3,230.000 VND

7

2,660.000 VND

8

3,160.000 VND

9

3,110.000 VND

10

3,190.000 VND

11

3,330.000 VND

12

2,700.000 VND

13

3,080.000 VND

14

2,640.000 VND

15

3,220.000 VND

16

3,050.000 VND

17

3,280.000 VND

18

2,780.000 VND

19

3,050.000 VND

20

2,890.000 VND

21

2,610.000 VND

22

2,670.000 VND

23

3,200.000 VND

24

3,230.000 VND

25

2,990.000 VND

26

2,970.000 VND

27

2,690.000 VND

28

2,900.000 VND

29

3,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,190.000 VND

2

2,850.000 VND

3

2,320.000 VND

4

2,830.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,470.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,460.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,110.000 VND

11

2,670.000 VND

12

2,160.000 VND

13

2,110.000 VND

14

2,760.000 VND

15

2,830.000 VND

16

2,760.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,720.000 VND

19

2,690.000 VND

20

2,830.000 VND

21

2,380.000 VND

22

2,780.000 VND

23

2,840.000 VND

24

2,580.000 VND

25

2,600.000 VND

26

2,140.000 VND

27

2,240.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,340.000 VND

30

2,570.000 VND

31

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

890.000 VND

3

1,160.000 VND

4

1,350.000 VND

5

1,210.000 VND

6

740.000 VND

7

1,230.000 VND

8

690.000 VND

9

1,180.000 VND

10

700.000 VND

11

750.000 VND

12

1,310.000 VND

13

990.000 VND

14

910.000 VND

15

1,020.000 VND

16

1,090.000 VND

17

1,260.000 VND

18

710.000 VND

19

740.000 VND

20

860.000 VND

21

990.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,080.000 VND

26

840.000 VND

27

820.000 VND

28

1,120.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

620.000 VND

3

1,080.000 VND

4

730.000 VND

5

830.000 VND

6

1,230.000 VND

7

640.000 VND

8

730.000 VND

9

930.000 VND

10

790.000 VND

11

1,330.000 VND

12

1,280.000 VND

13

1,230.000 VND

14

660.000 VND

15

1,130.000 VND

16

940.000 VND

17

1,090.000 VND

18

1,300.000 VND

19

1,080.000 VND

20

700.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,020.000 VND

24

930.000 VND

25

1,300.000 VND

26

650.000 VND

27

800.000 VND

28

730.000 VND

29

1,030.000 VND

30

950.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

900.000 VND

3

800.000 VND

4

1,110.000 VND

5

1,330.000 VND

6

890.000 VND

7

1,330.000 VND

8

1,100.000 VND

9

1,320.000 VND

10

680.000 VND

11

990.000 VND

12

600.000 VND

13

960.000 VND

14

1,310.000 VND

15

1,230.000 VND

16

1,250.000 VND

17

770.000 VND

18

640.000 VND

19

820.000 VND

20

1,270.000 VND

21

620.000 VND

22

610.000 VND

23

770.000 VND

24

900.000 VND

25

820.000 VND

26

760.000 VND

27

1,260.000 VND

28

980.000 VND

29

1,190.000 VND

30

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

680.000 VND

3

920.000 VND

4

910.000 VND

5

1,270.000 VND

6

600.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,300.000 VND

9

1,130.000 VND

10

600.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,210.000 VND

13

920.000 VND

14

650.000 VND

15

1,170.000 VND

16

1,220.000 VND

17

1,000.000 VND

18

900.000 VND

19

670.000 VND

20

1,110.000 VND

21

700.000 VND

22

1,290.000 VND

23

1,120.000 VND

24

1,000.000 VND

25

740.000 VND

26

900.000 VND

27

1,160.000 VND

28

1,160.000 VND

29

990.000 VND

30

890.000 VND

31

730.000 VND

Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines
 
+ Đăng ký gói 15kg hành lý bao nhiêu tiền? Do đường bay này chỉ có vietnam airlines nên hành lý đã có sẳn trong vé máy bay là 20kg, nếu vượt mức này thì ra sân bay đăng ký.

+ Nên mua vé tết như thế nào? Mua vào tháng 9 hay 10 âm lịch, mua càng sớm càng có giá tốt nhất và luôn có vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ