Vé máy bay Hà Nội đi Huế giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Huế

Vé máy bay Hà Nội đi huế có hãng nào bay ? giá vé như thế nào? Hà Nội đi sân bay Phú bài - Huế mỗi ngày có 2 chuyến bay của Vietnam airlines, Vietjet chưa khai thác lại chặng bay này. Giá vé máy bay của Vietnam airlines dao động từ khoảng 900.000 đến mức cao nhất 2.200.000.

Tôi bị rơi mất CMND và cả bằng lái xe thì làm sao ? Quý khách có thể sử dụng hộ chiếu, nếu không có thì làm giấy xác nhận nhân thân có đóng dấu, dán hinh, giáp lai tại địa phương.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

580.000 VND

24

690.000 VND

25

560.000 VND

26

770.000 VND

27

670.000 VND

28

510.000 VND

29

820.000 VND

30

510.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

790.000 VND

3

620.000 VND

4

730.000 VND

5

450.000 VND

6

730.000 VND

7

580.000 VND

8

870.000 VND

9

520.000 VND

10

680.000 VND

11

580.000 VND

12

720.000 VND

13

690.000 VND

14

640.000 VND

15

450.000 VND

16

720.000 VND

17

830.000 VND

18

730.000 VND

19

810.000 VND

20

470.000 VND

21

500.000 VND

22

890.000 VND

23

710.000 VND

24

550.000 VND

25

480.000 VND

26

710.000 VND

27

780.000 VND

28

800.000 VND

29

720.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

590.000 VND

3

840.000 VND

4

690.000 VND

5

520.000 VND

6

660.000 VND

7

560.000 VND

8

740.000 VND

9

610.000 VND

10

690.000 VND

11

720.000 VND

12

790.000 VND

13

580.000 VND

14

710.000 VND

15

770.000 VND

16

670.000 VND

17

470.000 VND

18

670.000 VND

19

780.000 VND

20

710.000 VND

21

720.000 VND

22

510.000 VND

23

670.000 VND

24

750.000 VND

25

740.000 VND

26

560.000 VND

27

580.000 VND

28

690.000 VND

29

690.000 VND

30

650.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

780.000 VND

3

710.000 VND

4

870.000 VND

5

600.000 VND

6

530.000 VND

7

620.000 VND

8

550.000 VND

9

680.000 VND

10

550.000 VND

11

480.000 VND

12

790.000 VND

13

480.000 VND

14

780.000 VND

15

680.000 VND

16

660.000 VND

17

460.000 VND

18

830.000 VND

19

740.000 VND

20

780.000 VND

21

590.000 VND

22

630.000 VND

23

720.000 VND

24

770.000 VND

25

670.000 VND

26

840.000 VND

27

640.000 VND

28

530.000 VND

29

850.000 VND

30

460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,460.000 VND

2

1,500.000 VND

3

1,650.000 VND

4

1,740.000 VND

5

1,790.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,580.000 VND

8

1,790.000 VND

9

1,480.000 VND

10

1,430.000 VND

11

1,630.000 VND

12

1,500.000 VND

13

1,640.000 VND

14

1,590.000 VND

15

1,530.000 VND

16

1,770.000 VND

17

1,370.000 VND

18

1,770.000 VND

19

1,550.000 VND

20

1,800.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,670.000 VND

23

1,760.000 VND

24

1,780.000 VND

25

1,520.000 VND

26

1,800.000 VND

27

1,430.000 VND

28

1,360.000 VND

29

1,730.000 VND

30

1,520.000 VND

31

1,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,560.000 VND

2

1,400.000 VND

3

1,540.000 VND

4

1,430.000 VND

5

1,340.000 VND

6

1,200.000 VND

7

1,530.000 VND

8

1,520.000 VND

9

1,260.000 VND

10

1,580.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,400.000 VND

13

1,590.000 VND

14

1,500.000 VND

15

1,430.000 VND

16

1,440.000 VND

17

1,170.000 VND

18

1,320.000 VND

19

1,240.000 VND

20

1,500.000 VND

21

1,590.000 VND

22

1,490.000 VND

23

1,560.000 VND

24

1,430.000 VND

25

1,500.000 VND

26

1,330.000 VND

27

1,470.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,300.000 VND

30

1,170.000 VND

31

1,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

850.000 VND

3

810.000 VND

4

830.000 VND

5

780.000 VND

6

660.000 VND

7

740.000 VND

8

480.000 VND

9

690.000 VND

10

830.000 VND

11

810.000 VND

12

840.000 VND

13

570.000 VND

14

870.000 VND

15

530.000 VND

16

900.000 VND

17

750.000 VND

18

700.000 VND

19

890.000 VND

20

470.000 VND

21

550.000 VND

22

540.000 VND

23

840.000 VND

24

510.000 VND

25

500.000 VND

26

590.000 VND

27

700.000 VND

28

850.000 VND

29

630.000 VND

30

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

560.000 VND

3

900.000 VND

4

760.000 VND

5

550.000 VND

6

750.000 VND

7

560.000 VND

8

590.000 VND

9

510.000 VND

10

680.000 VND

11

640.000 VND

12

510.000 VND

13

450.000 VND

14

800.000 VND

15

830.000 VND

16

890.000 VND

17

450.000 VND

18

730.000 VND

19

470.000 VND

20

890.000 VND

21

480.000 VND

22

760.000 VND

23

680.000 VND

24

630.000 VND

25

640.000 VND

26

840.000 VND

27

780.000 VND

28

820.000 VND

29

470.000 VND

30

510.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

600.000 VND

3

680.000 VND

4

550.000 VND

5

730.000 VND

6

500.000 VND

7

710.000 VND

8

580.000 VND

9

560.000 VND

10

850.000 VND

11

710.000 VND

12

510.000 VND

13

600.000 VND

14

450.000 VND

15

460.000 VND

16

720.000 VND

17

460.000 VND

18

540.000 VND

19

590.000 VND

20

890.000 VND

21

770.000 VND

22

550.000 VND

23

760.000 VND

24

570.000 VND

25

560.000 VND

26

480.000 VND

27

800.000 VND

28

540.000 VND

29

610.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

760.000 VND

3

500.000 VND

4

560.000 VND

5

580.000 VND

6

610.000 VND

7

580.000 VND

8

580.000 VND

9

490.000 VND

10

880.000 VND

11

780.000 VND

12

510.000 VND

13

540.000 VND

14

730.000 VND

15

690.000 VND

16

870.000 VND

17

620.000 VND

18

890.000 VND

19

670.000 VND

20

860.000 VND

21

650.000 VND

22

810.000 VND

23

820.000 VND

24

780.000 VND

25

750.000 VND

26

560.000 VND

27

760.000 VND

28

850.000 VND

29

770.000 VND

30

650.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,270.000 VND

2

2,490.000 VND

3

2,320.000 VND

4

2,360.000 VND

5

2,160.000 VND

6

2,390.000 VND

7

2,440.000 VND

8

2,110.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,170.000 VND

11

2,130.000 VND

12

2,100.000 VND

13

2,430.000 VND

14

2,320.000 VND

15

2,080.000 VND

16

2,340.000 VND

17

2,230.000 VND

18

2,070.000 VND

19

2,090.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,440.000 VND

22

2,230.000 VND

23

2,430.000 VND

24

2,190.000 VND

25

2,190.000 VND

26

2,090.000 VND

27

2,290.000 VND

28

2,310.000 VND

29

2,060.000 VND

30

2,330.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,740.000 VND

2

2,860.000 VND

3

2,830.000 VND

4

2,640.000 VND

5

2,610.000 VND

6

2,700.000 VND

7

2,460.000 VND

8

2,570.000 VND

9

2,780.000 VND

10

2,860.000 VND

11

2,480.000 VND

12

2,470.000 VND

13

2,810.000 VND

14

2,810.000 VND

15

2,520.000 VND

16

2,760.000 VND

17

2,500.000 VND

18

2,670.000 VND

19

2,720.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,770.000 VND

23

2,550.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,700.000 VND

26

2,810.000 VND

27

2,860.000 VND

28

2,560.000 VND

29

2,850.000 VND


vé máy bay hà nội đi huế giá rẻ vietjet air
 
Tôi ở Bình Dương lấy vé như thế nào vây ? Bình Dương quý khách chuyển khoản qua ngân hàng rồi đại lý sẽ gửi code vé (mã xác nhận) qua tin nhắn điện thoại.

Vé máy bay Hà Nội đi Huế giá rẻ vietnam airlines
 
Đặt giá trên wed có chính xác không: Giá trên wed là giá vé chính xác tại thời điểm, quý khách không phải đóng thêm khoản phụ phí nào hết. Tôi đặt vé nhưng 3 ngày nữa thanh toán được không? Quý khách thanh toán vé trong vòng 24 tiếng, quá thời gian trên vé sẽ hủy và khó giữ lại được.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ