Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang

Báo giá vé hà nội đi nha trang của hãng jetstar bao nhiêu tiền? thêm 20kg hành lý: Giá vé Hà Nội đi Nha Trang là 1tr630. Phí 20kg hành lý là 165.000đ , tổng phí thanh toán là: 1tr795 ngàn. Vietnam airlines có bao chặng này không? giá vé khuyến mãi bao nhiêu tiền? VN airline có bay chặng này, giá vé khuyến mãi 990,000đ.

Báo giá vé vietjet air Hà Nội Nha Trang, mất giấy khai sinh có đi được không? Vé Vietjet Hà Nội Nha Trang, giá vé thấp nhất là 1,160,000đ. trẻ em mất giấy khai sinh không thể đi được, không thể làm giấy xác nhận nhân thân cho trẻ em.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

740.000 VND

25

840.000 VND

26

1,050.000 VND

27

910.000 VND

28

960.000 VND

29

710.000 VND

30

1,270.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

810.000 VND

3

1,230.000 VND

4

740.000 VND

5

1,300.000 VND

6

950.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,010.000 VND

9

1,160.000 VND

10

960.000 VND

11

1,340.000 VND

12

720.000 VND

13

1,040.000 VND

14

1,340.000 VND

15

870.000 VND

16

920.000 VND

17

1,190.000 VND

18

950.000 VND

19

1,090.000 VND

20

830.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,010.000 VND

24

710.000 VND

25

710.000 VND

26

970.000 VND

27

800.000 VND

28

940.000 VND

29

1,020.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

850.000 VND

3

1,290.000 VND

4

1,260.000 VND

5

740.000 VND

6

710.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,270.000 VND

9

810.000 VND

10

890.000 VND

11

910.000 VND

12

820.000 VND

13

790.000 VND

14

800.000 VND

15

1,290.000 VND

16

950.000 VND

17

1,120.000 VND

18

1,190.000 VND

19

850.000 VND

20

740.000 VND

21

1,140.000 VND

22

1,290.000 VND

23

1,300.000 VND

24

980.000 VND

25

1,150.000 VND

26

890.000 VND

27

970.000 VND

28

1,030.000 VND

29

720.000 VND

30

820.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

820.000 VND

3

760.000 VND

4

1,210.000 VND

5

1,160.000 VND

6

840.000 VND

7

1,210.000 VND

8

970.000 VND

9

860.000 VND

10

1,300.000 VND

11

790.000 VND

12

720.000 VND

13

1,270.000 VND

14

910.000 VND

15

710.000 VND

16

1,110.000 VND

17

1,200.000 VND

18

1,080.000 VND

19

850.000 VND

20

700.000 VND

21

1,240.000 VND

22

1,060.000 VND

23

940.000 VND

24

1,240.000 VND

25

760.000 VND

26

810.000 VND

27

750.000 VND

28

1,270.000 VND

29

870.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,880.000 VND

2

2,050.000 VND

3

1,890.000 VND

4

1,630.000 VND

5

2,020.000 VND

6

1,990.000 VND

7

1,770.000 VND

8

1,660.000 VND

9

1,680.000 VND

10

1,770.000 VND

11

2,030.000 VND

12

1,890.000 VND

13

2,010.000 VND

14

2,040.000 VND

15

1,940.000 VND

16

1,700.000 VND

17

1,800.000 VND

18

1,690.000 VND

19

1,680.000 VND

20

1,870.000 VND

21

1,740.000 VND

22

1,760.000 VND

23

1,720.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,760.000 VND

26

1,950.000 VND

27

2,150.000 VND

28

2,010.000 VND

29

1,800.000 VND

30

1,830.000 VND

31

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,910.000 VND

2

1,640.000 VND

3

1,430.000 VND

4

1,460.000 VND

5

1,570.000 VND

6

1,720.000 VND

7

1,930.000 VND

8

1,940.000 VND

9

2,040.000 VND

10

1,630.000 VND

11

2,040.000 VND

12

1,720.000 VND

13

1,830.000 VND

14

1,990.000 VND

15

1,810.000 VND

16

1,750.000 VND

17

1,510.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,840.000 VND

21

1,890.000 VND

22

1,490.000 VND

23

1,940.000 VND

24

1,730.000 VND

25

1,430.000 VND

26

1,610.000 VND

27

1,420.000 VND

28

1,810.000 VND

29

1,800.000 VND

30

1,860.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

800.000 VND

3

1,240.000 VND

4

970.000 VND

5

820.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,180.000 VND

8

900.000 VND

9

910.000 VND

10

760.000 VND

11

950.000 VND

12

1,000.000 VND

13

1,240.000 VND

14

1,060.000 VND

15

920.000 VND

16

1,200.000 VND

17

1,090.000 VND

18

1,340.000 VND

19

1,000.000 VND

20

1,310.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,340.000 VND

23

770.000 VND

24

1,050.000 VND

25

1,120.000 VND

26

740.000 VND

27

1,200.000 VND

28

720.000 VND

29

1,100.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,310.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,100.000 VND

5

910.000 VND

6

1,300.000 VND

7

790.000 VND

8

830.000 VND

9

830.000 VND

10

1,130.000 VND

11

940.000 VND

12

1,260.000 VND

13

870.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,020.000 VND

16

1,240.000 VND

17

1,170.000 VND

18

880.000 VND

19

1,160.000 VND

20

1,230.000 VND

21

980.000 VND

22

1,300.000 VND

23

1,120.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,140.000 VND

27

850.000 VND

28

930.000 VND

29

990.000 VND

30

950.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

1,350.000 VND

3

820.000 VND

4

820.000 VND

5

1,170.000 VND

6

1,170.000 VND

7

830.000 VND

8

1,200.000 VND

9

830.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,250.000 VND

12

970.000 VND

13

870.000 VND

14

880.000 VND

15

1,210.000 VND

16

1,260.000 VND

17

1,240.000 VND

18

770.000 VND

19

1,060.000 VND

20

700.000 VND

21

1,290.000 VND

22

1,300.000 VND

23

760.000 VND

24

790.000 VND

25

890.000 VND

26

810.000 VND

27

980.000 VND

28

920.000 VND

29

980.000 VND

30

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,220.000 VND

2

710.000 VND

3

710.000 VND

4

1,120.000 VND

5

970.000 VND

6

1,250.000 VND

7

940.000 VND

8

980.000 VND

9

980.000 VND

10

1,190.000 VND

11

850.000 VND

12

1,260.000 VND

13

1,020.000 VND

14

920.000 VND

15

1,220.000 VND

16

790.000 VND

17

1,240.000 VND

18

850.000 VND

19

880.000 VND

20

970.000 VND

21

1,030.000 VND

22

710.000 VND

23

710.000 VND

24

920.000 VND

25

710.000 VND

26

810.000 VND

27

710.000 VND

28

1,300.000 VND

29

850.000 VND

30

980.000 VND

31

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,710.000 VND

2

2,770.000 VND

3

2,690.000 VND

4

2,770.000 VND

5

2,750.000 VND

6

2,480.000 VND

7

2,380.000 VND

8

2,390.000 VND

9

2,780.000 VND

10

2,660.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,910.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,680.000 VND

15

2,430.000 VND

16

2,350.000 VND

17

2,460.000 VND

18

2,750.000 VND

19

2,820.000 VND

20

2,850.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,420.000 VND

23

2,560.000 VND

24

2,450.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,530.000 VND

28

2,450.000 VND

29

2,400.000 VND

30

2,910.000 VND

31

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,820.000 VND

2

3,230.000 VND

3

2,950.000 VND

4

2,900.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,930.000 VND

7

3,180.000 VND

8

3,100.000 VND

9

3,280.000 VND

10

3,190.000 VND

11

2,710.000 VND

12

3,290.000 VND

13

3,050.000 VND

14

2,740.000 VND

15

2,970.000 VND

16

3,020.000 VND

17

3,300.000 VND

18

3,010.000 VND

19

3,290.000 VND

20

3,060.000 VND

21

3,180.000 VND

22

2,880.000 VND

23

3,140.000 VND

24

2,980.000 VND

25

2,700.000 VND

26

3,030.000 VND

27

2,880.000 VND

28

2,870.000 VND

29

3,010.000 VND

Mua vé tết như thế nào để mua được vé? cung cấp thông tin cho đại lý hoặc thường xuyên xem tin tức trên web để cập nhật chương trình vé tết. Người lớn khuyết tật có bay được không? Vẫn bay được nếu phải dùng xe đẩy phải đăng ký dịch vụ tại sân bay và trình giấy báo bệnh của bác sĩ.

Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang giá rẻ vietjet air
 
Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay, tôi cần mua chuyến tối. vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang có 1-2 chuyến 1 ngày của hãng Vietjet và Jetstar, hãng VNA có 4 chuyến/ ngày, chuyến trễ nhất vào lúc 6h20 tối.

Tôi ở Bắc Giang làm sao lấy vé, đi đến Nha Trang được? quý khách ở xa có thể thanh toán chuyển khoản để lấy vé máy bay, sau khi xác nhận thanh toán đại lý sẽ gửi tin nhắn vé điện tử cho bạn. Quý khách đến sân bay Nội Bài (hà nội) để làm thủ tục bay đến Nha Trang.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ