Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang

Báo giá vé hà nội đi nha trang của hãng jetstar bao nhiêu tiền? thêm 20kg hành lý: Giá vé Hà Nội đi Nha Trang là 1tr630. Phí 20kg hành lý là 165.000đ , tổng phí thanh toán là: 1tr795 ngàn. Vietnam airlines có bao chặng này không? giá vé khuyến mãi bao nhiêu tiền? VN airline có bay chặng này, giá vé khuyến mãi 990,000đ.

Báo giá vé vietjet air Hà Nội Nha Trang, mất giấy khai sinh có đi được không? Vé Vietjet Hà Nội Nha Trang, giá vé thấp nhất là 1,160,000đ. trẻ em mất giấy khai sinh không thể đi được, không thể làm giấy xác nhận nhân thân cho trẻ em.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,970.000 VND

22

1,470.000 VND

23

2,020.000 VND

24

1,410.000 VND

25

1,660.000 VND

26

1,780.000 VND

27

1,810.000 VND

28

1,850.000 VND

29

1,410.000 VND

30

1,740.000 VND

31

1,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

1,150.000 VND

3

710.000 VND

4

1,070.000 VND

5

1,070.000 VND

6

1,270.000 VND

7

1,310.000 VND

8

1,310.000 VND

9

740.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,240.000 VND

12

740.000 VND

13

1,090.000 VND

14

1,300.000 VND

15

1,230.000 VND

16

1,050.000 VND

17

790.000 VND

18

830.000 VND

19

890.000 VND

20

1,300.000 VND

21

840.000 VND

22

1,050.000 VND

23

1,100.000 VND

24

770.000 VND

25

1,220.000 VND

26

910.000 VND

27

1,210.000 VND

28

810.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

990.000 VND

3

890.000 VND

4

1,170.000 VND

5

980.000 VND

6

990.000 VND

7

990.000 VND

8

1,220.000 VND

9

990.000 VND

10

1,180.000 VND

11

1,050.000 VND

12

1,280.000 VND

13

990.000 VND

14

1,160.000 VND

15

810.000 VND

16

820.000 VND

17

870.000 VND

18

810.000 VND

19

890.000 VND

20

790.000 VND

21

1,050.000 VND

22

940.000 VND

23

1,060.000 VND

24

740.000 VND

25

750.000 VND

26

870.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,310.000 VND

29

850.000 VND

30

830.000 VND

31

1,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,350.000 VND

2

710.000 VND

3

1,130.000 VND

4

740.000 VND

5

710.000 VND

6

940.000 VND

7

1,080.000 VND

8

1,060.000 VND

9

1,310.000 VND

10

980.000 VND

11

860.000 VND

12

940.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,230.000 VND

15

1,340.000 VND

16

790.000 VND

17

1,210.000 VND

18

790.000 VND

19

990.000 VND

20

850.000 VND

21

1,220.000 VND

22

1,260.000 VND

23

1,060.000 VND

24

710.000 VND

25

730.000 VND

26

1,150.000 VND

27

1,180.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,120.000 VND

30

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,320.000 VND

2

1,100.000 VND

3

920.000 VND

4

810.000 VND

5

1,320.000 VND

6

870.000 VND

7

710.000 VND

8

780.000 VND

9

1,050.000 VND

10

740.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,270.000 VND

13

1,230.000 VND

14

1,110.000 VND

15

1,120.000 VND

16

760.000 VND

17

1,270.000 VND

18

910.000 VND

19

990.000 VND

20

700.000 VND

21

1,280.000 VND

22

800.000 VND

23

950.000 VND

24

1,010.000 VND

25

980.000 VND

26

1,020.000 VND

27

890.000 VND

28

940.000 VND

29

1,170.000 VND

30

1,060.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,920.000 VND

2

2,530.000 VND

3

2,810.000 VND

4

2,800.000 VND

5

2,430.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,670.000 VND

8

2,710.000 VND

9

2,530.000 VND

10

2,670.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,440.000 VND

13

2,920.000 VND

14

2,600.000 VND

15

2,490.000 VND

16

2,410.000 VND

17

2,770.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,490.000 VND

21

2,910.000 VND

22

2,860.000 VND

23

2,800.000 VND

24

2,660.000 VND

25

2,660.000 VND

26

2,930.000 VND

27

2,940.000 VND

28

2,360.000 VND

29

2,380.000 VND

30

2,600.000 VND

31

2,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,130.000 VND

2

2,780.000 VND

3

3,310.000 VND

4

3,010.000 VND

5

3,320.000 VND

6

3,060.000 VND

7

3,290.000 VND

8

2,910.000 VND

9

2,980.000 VND

10

3,080.000 VND

11

3,020.000 VND

12

3,070.000 VND

13

3,030.000 VND

14

2,780.000 VND

15

2,760.000 VND

16

3,080.000 VND

17

2,870.000 VND

18

3,320.000 VND

19

2,800.000 VND

20

2,970.000 VND

21

3,230.000 VND

22

3,310.000 VND

23

2,880.000 VND

24

2,820.000 VND

25

2,770.000 VND

26

2,760.000 VND

27

2,920.000 VND

28

2,820.000 VND

29

2,920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,720.000 VND

2

2,290.000 VND

3

2,320.000 VND

4

2,250.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,560.000 VND

7

2,420.000 VND

8

2,840.000 VND

9

2,270.000 VND

10

2,530.000 VND

11

2,820.000 VND

12

2,240.000 VND

13

2,340.000 VND

14

2,650.000 VND

15

2,350.000 VND

16

2,660.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,370.000 VND

20

2,700.000 VND

21

2,650.000 VND

22

2,770.000 VND

23

2,650.000 VND

24

2,380.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,250.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,260.000 VND

29

2,550.000 VND

30

2,220.000 VND

31

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,210.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,270.000 VND

4

1,110.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,320.000 VND

7

920.000 VND

8

980.000 VND

9

980.000 VND

10

970.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,120.000 VND

13

990.000 VND

14

1,010.000 VND

15

1,310.000 VND

16

830.000 VND

17

1,050.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,110.000 VND

20

730.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,280.000 VND

23

1,130.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,080.000 VND

27

730.000 VND

28

800.000 VND

29

960.000 VND

30

1,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,300.000 VND

2

740.000 VND

3

1,320.000 VND

4

1,260.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,280.000 VND

7

1,310.000 VND

8

1,030.000 VND

9

780.000 VND

10

1,140.000 VND

11

1,050.000 VND

12

990.000 VND

13

1,020.000 VND

14

750.000 VND

15

860.000 VND

16

850.000 VND

17

840.000 VND

18

1,110.000 VND

19

850.000 VND

20

1,170.000 VND

21

970.000 VND

22

710.000 VND

23

960.000 VND

24

1,310.000 VND

25

1,240.000 VND

26

1,030.000 VND

27

1,260.000 VND

28

1,320.000 VND

29

1,060.000 VND

30

860.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,340.000 VND

2

1,200.000 VND

3

990.000 VND

4

780.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,210.000 VND

7

1,280.000 VND

8

850.000 VND

9

1,150.000 VND

10

990.000 VND

11

970.000 VND

12

790.000 VND

13

1,120.000 VND

14

970.000 VND

15

1,030.000 VND

16

940.000 VND

17

1,220.000 VND

18

780.000 VND

19

800.000 VND

20

970.000 VND

21

1,210.000 VND

22

1,070.000 VND

23

940.000 VND

24

1,030.000 VND

25

1,260.000 VND

26

860.000 VND

27

860.000 VND

28

1,120.000 VND

29

760.000 VND

30

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

760.000 VND

3

900.000 VND

4

1,090.000 VND

5

1,000.000 VND

6

900.000 VND

7

830.000 VND

8

1,290.000 VND

9

1,140.000 VND

10

1,100.000 VND

11

940.000 VND

12

1,230.000 VND

13

870.000 VND

14

1,040.000 VND

15

1,040.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,010.000 VND

18

990.000 VND

19

880.000 VND

20

860.000 VND

21

740.000 VND

22

1,330.000 VND

23

990.000 VND

24

1,230.000 VND

25

900.000 VND

26

1,130.000 VND

27

900.000 VND

28

890.000 VND

29

1,300.000 VND

30

1,300.000 VND

31

780.000 VND

Mua vé tết như thế nào để mua được vé? cung cấp thông tin cho đại lý hoặc thường xuyên xem tin tức trên web để cập nhật chương trình vé tết. Người lớn khuyết tật có bay được không? Vẫn bay được nếu phải dùng xe đẩy phải đăng ký dịch vụ tại sân bay và trình giấy báo bệnh của bác sĩ.

Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang giá rẻ vietjet air
 
Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay, tôi cần mua chuyến tối. vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang có 1-2 chuyến 1 ngày của hãng Vietjet và Jetstar, hãng VNA có 4 chuyến/ ngày, chuyến trễ nhất vào lúc 6h20 tối.

Tôi ở Bắc Giang làm sao lấy vé, đi đến Nha Trang được? quý khách ở xa có thể thanh toán chuyển khoản để lấy vé máy bay, sau khi xác nhận thanh toán đại lý sẽ gửi tin nhắn vé điện tử cho bạn. Quý khách đến sân bay Nội Bài (hà nội) để làm thủ tục bay đến Nha Trang.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ