Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang

Báo giá vé hà nội đi nha trang của hãng jetstar bao nhiêu tiền? thêm 20kg hành lý: Giá vé Hà Nội đi Nha Trang là 1tr630. Phí 20kg hành lý là 165.000đ , tổng phí thanh toán là: 1tr795 ngàn. Vietnam airlines có bao chặng này không? giá vé khuyến mãi bao nhiêu tiền? VN airline có bay chặng này, giá vé khuyến mãi 990,000đ.

Báo giá vé vietjet air Hà Nội Nha Trang, mất giấy khai sinh có đi được không? Vé Vietjet Hà Nội Nha Trang, giá vé thấp nhất là 1,160,000đ. trẻ em mất giấy khai sinh không thể đi được, không thể làm giấy xác nhận nhân thân cho trẻ em.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,260.000 VND

15

1,040.000 VND

16

760.000 VND

17

1,300.000 VND

18

900.000 VND

19

910.000 VND

20

960.000 VND

21

790.000 VND

22

1,130.000 VND

23

750.000 VND

24

1,050.000 VND

25

940.000 VND

26

760.000 VND

27

880.000 VND

28

1,100.000 VND

29

890.000 VND

30

1,320.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,440.000 VND

2

2,450.000 VND

3

2,530.000 VND

4

2,460.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,800.000 VND

7

2,820.000 VND

8

2,590.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,790.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,710.000 VND

13

2,560.000 VND

14

2,420.000 VND

15

2,780.000 VND

16

2,560.000 VND

17

2,370.000 VND

18

2,620.000 VND

19

2,410.000 VND

20

2,440.000 VND

21

2,380.000 VND

22

2,550.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,470.000 VND

25

2,730.000 VND

26

2,750.000 VND

27

2,340.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,460.000 VND

30

2,840.000 VND

31

2,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,320.000 VND

2

3,240.000 VND

3

3,280.000 VND

4

2,830.000 VND

5

3,310.000 VND

6

2,740.000 VND

7

2,870.000 VND

8

2,800.000 VND

9

2,750.000 VND

10

3,060.000 VND

11

3,060.000 VND

12

2,760.000 VND

13

2,760.000 VND

14

3,120.000 VND

15

2,910.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,960.000 VND

18

3,170.000 VND

19

3,330.000 VND

20

2,950.000 VND

21

2,870.000 VND

22

2,850.000 VND

23

2,910.000 VND

24

2,720.000 VND

25

2,840.000 VND

26

2,810.000 VND

27

2,830.000 VND

28

3,210.000 VND

29

3,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,320.000 VND

4

2,400.000 VND

5

2,260.000 VND

6

2,740.000 VND

7

2,330.000 VND

8

2,790.000 VND

9

2,590.000 VND

10

2,740.000 VND

11

2,610.000 VND

12

2,340.000 VND

13

2,720.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,660.000 VND

16

2,210.000 VND

17

2,560.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,340.000 VND

20

2,610.000 VND

21

2,740.000 VND

22

2,700.000 VND

23

2,570.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,790.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,410.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,470.000 VND

30

2,660.000 VND

31

2,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

790.000 VND

3

900.000 VND

4

1,230.000 VND

5

1,130.000 VND

6

980.000 VND

7

1,140.000 VND

8

770.000 VND

9

790.000 VND

10

970.000 VND

11

1,070.000 VND

12

1,310.000 VND

13

1,260.000 VND

14

900.000 VND

15

1,000.000 VND

16

880.000 VND

17

1,310.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,200.000 VND

20

830.000 VND

21

830.000 VND

22

1,260.000 VND

23

1,100.000 VND

24

710.000 VND

25

1,340.000 VND

26

1,150.000 VND

27

810.000 VND

28

990.000 VND

29

1,330.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

1,290.000 VND

3

890.000 VND

4

900.000 VND

5

820.000 VND

6

1,020.000 VND

7

780.000 VND

8

870.000 VND

9

900.000 VND

10

1,020.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,220.000 VND

14

1,280.000 VND

15

720.000 VND

16

820.000 VND

17

930.000 VND

18

830.000 VND

19

1,180.000 VND

20

1,150.000 VND

21

1,350.000 VND

22

900.000 VND

23

1,040.000 VND

24

1,260.000 VND

25

1,250.000 VND

26

770.000 VND

27

1,040.000 VND

28

960.000 VND

29

830.000 VND

30

750.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

930.000 VND

3

1,180.000 VND

4

740.000 VND

5

710.000 VND

6

1,110.000 VND

7

820.000 VND

8

1,280.000 VND

9

1,340.000 VND

10

970.000 VND

11

880.000 VND

12

710.000 VND

13

870.000 VND

14

1,320.000 VND

15

990.000 VND

16

1,090.000 VND

17

1,230.000 VND

18

960.000 VND

19

730.000 VND

20

1,350.000 VND

21

1,050.000 VND

22

950.000 VND

23

1,210.000 VND

24

1,210.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,250.000 VND

27

780.000 VND

28

1,310.000 VND

29

760.000 VND

30

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

940.000 VND

3

890.000 VND

4

1,340.000 VND

5

860.000 VND

6

970.000 VND

7

1,090.000 VND

8

1,030.000 VND

9

740.000 VND

10

790.000 VND

11

1,010.000 VND

12

910.000 VND

13

1,260.000 VND

14

1,350.000 VND

15

800.000 VND

16

1,020.000 VND

17

740.000 VND

18

810.000 VND

19

1,120.000 VND

20

1,160.000 VND

21

780.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,290.000 VND

24

760.000 VND

25

1,020.000 VND

26

710.000 VND

27

850.000 VND

28

1,080.000 VND

29

1,090.000 VND

30

720.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

970.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,240.000 VND

5

1,330.000 VND

6

1,060.000 VND

7

1,140.000 VND

8

1,250.000 VND

9

980.000 VND

10

710.000 VND

11

900.000 VND

12

1,220.000 VND

13

910.000 VND

14

1,010.000 VND

15

800.000 VND

16

1,280.000 VND

17

800.000 VND

18

920.000 VND

19

940.000 VND

20

900.000 VND

21

780.000 VND

22

1,340.000 VND

23

910.000 VND

24

1,080.000 VND

25

810.000 VND

26

830.000 VND

27

1,240.000 VND

28

940.000 VND

29

950.000 VND

30

1,030.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,150.000 VND

3

1,140.000 VND

4

1,160.000 VND

5

950.000 VND

6

1,250.000 VND

7

1,120.000 VND

8

820.000 VND

9

1,300.000 VND

10

1,230.000 VND

11

1,240.000 VND

12

760.000 VND

13

1,210.000 VND

14

730.000 VND

15

710.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,180.000 VND

19

970.000 VND

20

800.000 VND

21

890.000 VND

22

800.000 VND

23

810.000 VND

24

800.000 VND

25

1,140.000 VND

26

830.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,160.000 VND

29

1,200.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

1,340.000 VND

3

1,160.000 VND

4

760.000 VND

5

810.000 VND

6

1,300.000 VND

7

860.000 VND

8

950.000 VND

9

960.000 VND

10

1,030.000 VND

11

1,030.000 VND

12

1,090.000 VND

13

1,350.000 VND

14

1,020.000 VND

15

740.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,030.000 VND

18

990.000 VND

19

860.000 VND

20

910.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,260.000 VND

23

910.000 VND

24

980.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,230.000 VND

27

1,110.000 VND

28

960.000 VND

29

1,160.000 VND

30

950.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

990.000 VND

3

1,190.000 VND

4

860.000 VND

5

760.000 VND

6

910.000 VND

7

720.000 VND

8

830.000 VND

9

950.000 VND

10

950.000 VND

11

880.000 VND

12

1,090.000 VND

13

1,110.000 VND

14

1,060.000 VND

15

750.000 VND

16

1,300.000 VND

17

800.000 VND

18

740.000 VND

19

730.000 VND

20

1,340.000 VND

21

900.000 VND

22

770.000 VND

23

1,330.000 VND

24

1,220.000 VND

25

890.000 VND

26

1,050.000 VND

27

830.000 VND

28

860.000 VND

29

990.000 VND

30

1,240.000 VND

Mua vé tết như thế nào để mua được vé? cung cấp thông tin cho đại lý hoặc thường xuyên xem tin tức trên web để cập nhật chương trình vé tết. Người lớn khuyết tật có bay được không? Vẫn bay được nếu phải dùng xe đẩy phải đăng ký dịch vụ tại sân bay và trình giấy báo bệnh của bác sĩ.

Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang giá rẻ vietjet air
 
Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay, tôi cần mua chuyến tối. vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang có 1-2 chuyến 1 ngày của hãng Vietjet và Jetstar, hãng VNA có 4 chuyến/ ngày, chuyến trễ nhất vào lúc 6h20 tối.

Tôi ở Bắc Giang làm sao lấy vé, đi đến Nha Trang được? quý khách ở xa có thể thanh toán chuyển khoản để lấy vé máy bay, sau khi xác nhận thanh toán đại lý sẽ gửi tin nhắn vé điện tử cho bạn. Quý khách đến sân bay Nội Bài (hà nội) để làm thủ tục bay đến Nha Trang.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ