Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc giá rẻ jetstar pacific khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc

+ Nghe nói vietjet air cung cấp vé Hà Nội đi Phú Quốc giá rẻ nhất đúng không? vietnam airlines có mấy chuyến đi Phú Quốc mỗi ngày ? Dạ không, hãng Vietjet không bay chặng này, hãng VN Airlines thường bay 2-3 chuyến/ ngày.

+ Tôi đặt vé cho gia đình đi từ Hải Phòng đi Phú Quốc như thế nào? Không có đường bay từ Hải Phòng đi Phú Quốc, quý khách chỉ có thể ra Hà Nội để bay đến Phú Quốc.

+ Tôi đặt vé tại đại lý vemaybaylyhai.com.vn thì có được giao vé tận nơi không ? phòng vé làm việc tới mấy giờ. Phòng vé thường làm việc đến 10g tối từ thứ 2- thứ 6. Vé máy bay Hà Nội Phú Quốc có thể giao tận nơi trong trường hợp quý khách ở khu vực thành phố.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,170.000 VND

25

1,100.000 VND

26

960.000 VND

27

1,210.000 VND

28

1,250.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,050.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

1,120.000 VND

3

930.000 VND

4

1,000.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,130.000 VND

7

1,250.000 VND

8

810.000 VND

9

1,070.000 VND

10

1,080.000 VND

11

820.000 VND

12

800.000 VND

13

850.000 VND

14

1,150.000 VND

15

910.000 VND

16

1,010.000 VND

17

890.000 VND

18

1,210.000 VND

19

920.000 VND

20

880.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,000.000 VND

25

1,070.000 VND

26

930.000 VND

27

970.000 VND

28

1,070.000 VND

29

1,160.000 VND

30

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,950.000 VND

2

1,770.000 VND

3

1,980.000 VND

4

1,750.000 VND

5

1,780.000 VND

6

2,010.000 VND

7

1,730.000 VND

8

2,130.000 VND

9

1,910.000 VND

10

1,870.000 VND

11

1,810.000 VND

12

1,980.000 VND

13

2,130.000 VND

14

2,200.000 VND

15

1,870.000 VND

16

1,970.000 VND

17

1,960.000 VND

18

1,940.000 VND

19

2,020.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,110.000 VND

22

2,130.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,120.000 VND

25

2,180.000 VND

26

1,880.000 VND

27

2,090.000 VND

28

2,060.000 VND

29

1,710.000 VND

30

1,820.000 VND

31

2,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,580.000 VND

2

1,730.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,610.000 VND

5

1,950.000 VND

6

1,830.000 VND

7

1,970.000 VND

8

1,730.000 VND

9

1,510.000 VND

10

1,970.000 VND

11

1,790.000 VND

12

1,650.000 VND

13

1,690.000 VND

14

1,510.000 VND

15

1,830.000 VND

16

1,700.000 VND

17

1,520.000 VND

18

1,740.000 VND

19

1,980.000 VND

20

1,780.000 VND

21

1,870.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,920.000 VND

24

1,720.000 VND

25

1,720.000 VND

26

1,620.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,670.000 VND

29

1,930.000 VND

30

1,550.000 VND

31

1,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

970.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,060.000 VND

5

860.000 VND

6

950.000 VND

7

1,270.000 VND

8

1,170.000 VND

9

800.000 VND

10

1,190.000 VND

11

910.000 VND

12

1,190.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,250.000 VND

15

880.000 VND

16

1,290.000 VND

17

880.000 VND

18

960.000 VND

19

1,100.000 VND

20

1,180.000 VND

21

850.000 VND

22

1,020.000 VND

23

910.000 VND

24

1,020.000 VND

25

990.000 VND

26

1,030.000 VND

27

860.000 VND

28

860.000 VND

29

1,240.000 VND

30

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

1,070.000 VND

3

940.000 VND

4

1,230.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,110.000 VND

7

1,140.000 VND

8

1,230.000 VND

9

930.000 VND

10

850.000 VND

11

1,050.000 VND

12

910.000 VND

13

1,200.000 VND

14

860.000 VND

15

980.000 VND

16

1,160.000 VND

17

830.000 VND

18

1,070.000 VND

19

860.000 VND

20

920.000 VND

21

810.000 VND

22

1,130.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,090.000 VND

25

1,200.000 VND

26

1,210.000 VND

27

920.000 VND

28

1,260.000 VND

29

980.000 VND

30

1,170.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

1,160.000 VND

3

1,080.000 VND

4

810.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,130.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,230.000 VND

9

1,190.000 VND

10

800.000 VND

11

1,290.000 VND

12

1,120.000 VND

13

950.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,150.000 VND

16

1,050.000 VND

17

950.000 VND

18

1,010.000 VND

19

820.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,050.000 VND

22

830.000 VND

23

1,280.000 VND

24

1,070.000 VND

25

1,090.000 VND

26

970.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,020.000 VND

29

1,280.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,210.000 VND

4

1,130.000 VND

5

970.000 VND

6

1,100.000 VND

7

1,150.000 VND

8

830.000 VND

9

1,090.000 VND

10

990.000 VND

11

870.000 VND

12

1,150.000 VND

13

1,140.000 VND

14

810.000 VND

15

1,060.000 VND

16

950.000 VND

17

1,180.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,120.000 VND

20

1,020.000 VND

21

1,180.000 VND

22

1,200.000 VND

23

1,160.000 VND

24

850.000 VND

25

1,020.000 VND

26

1,030.000 VND

27

890.000 VND

28

1,050.000 VND

29

940.000 VND

30

1,050.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,800.000 VND

2

2,670.000 VND

3

2,880.000 VND

4

2,890.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,620.000 VND

7

2,500.000 VND

8

2,800.000 VND

9

2,630.000 VND

10

2,790.000 VND

11

2,800.000 VND

12

2,430.000 VND

13

2,810.000 VND

14

2,800.000 VND

15

2,470.000 VND

16

2,450.000 VND

17

2,810.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,810.000 VND

20

2,500.000 VND

21

2,520.000 VND

22

2,850.000 VND

23

2,800.000 VND

24

2,770.000 VND

25

2,860.000 VND

26

2,470.000 VND

27

2,640.000 VND

28

2,410.000 VND

29

2,670.000 VND

30

2,700.000 VND

31

2,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,110.000 VND

2

2,970.000 VND

3

3,240.000 VND

4

3,100.000 VND

5

2,850.000 VND

6

3,150.000 VND

7

2,930.000 VND

8

3,150.000 VND

9

3,170.000 VND

10

3,060.000 VND

11

2,970.000 VND

12

2,840.000 VND

13

2,940.000 VND

14

2,890.000 VND

15

2,950.000 VND

16

3,090.000 VND

17

3,070.000 VND

18

2,810.000 VND

19

2,830.000 VND

20

3,040.000 VND

21

3,020.000 VND

22

2,890.000 VND

23

3,140.000 VND

24

3,160.000 VND

25

3,040.000 VND

26

2,940.000 VND

27

2,930.000 VND

28

2,890.000 VND

29

3,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,510.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,390.000 VND

4

2,750.000 VND

5

2,680.000 VND

6

2,710.000 VND

7

2,360.000 VND

8

2,500.000 VND

9

2,790.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,780.000 VND

13

2,530.000 VND

14

2,360.000 VND

15

2,680.000 VND

16

2,310.000 VND

17

2,480.000 VND

18

2,390.000 VND

19

2,380.000 VND

20

2,680.000 VND

21

2,310.000 VND

22

2,370.000 VND

23

2,720.000 VND

24

2,510.000 VND

25

2,610.000 VND

26

2,570.000 VND

27

2,400.000 VND

28

2,740.000 VND

29

2,670.000 VND

30

2,450.000 VND

31

2,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

870.000 VND

3

810.000 VND

4

1,260.000 VND

5

910.000 VND

6

970.000 VND

7

840.000 VND

8

1,260.000 VND

9

810.000 VND

10

830.000 VND

11

1,130.000 VND

12

840.000 VND

13

1,260.000 VND

14

1,070.000 VND

15

950.000 VND

16

1,070.000 VND

17

860.000 VND

18

1,220.000 VND

19

1,290.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,160.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,020.000 VND

24

950.000 VND

25

830.000 VND

26

810.000 VND

27

1,120.000 VND

28

920.000 VND

29

1,250.000 VND

30

1,190.000 VND

+ Nếu tôi đặt vé máy bay thường xuyên tại đại lý có được ưu đãi gì không ? Sẽ có ưu đãi giảm giá cho khách hàng thường xuyên mua vé tại đại lý.

Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc giá rẻ jetstar pacific
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ