Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku

+ Tôi muốn đặt vé máy bay Hà Nội đi Pleiku cho 2 người lớn một em bé thì cần những thông tin gì để đặt vé? Quý khách hàng cần cung cấp tên 2 người bay, tên em bé (ngày tháng năm sinh của em bé) và ngày giờ bay để nhân viên check giá và đặt vé.

+ Tôi có thể chuyển tiền qua đường bưu điện để lấy vé không ? Bạn không thể thanh toán qua đường bưu điện vì rất mất thời gian trong khi vé máy bay chỉ giữ trong vòng 24 tiếng, quý khách chuyển qua ngân hàng là cách tiện lợi và nhanh chóng nhất.

bảng giá vé máy bay hà nội đi pleiku giá rẻ
 
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

660.000 VND

15

650.000 VND

16

1,020.000 VND

17

880.000 VND

18

770.000 VND

19

860.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,100.000 VND

22

860.000 VND

23

1,010.000 VND

24

830.000 VND

25

790.000 VND

26

1,140.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,130.000 VND

29

700.000 VND

30

970.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,290.000 VND

3

2,510.000 VND

4

2,730.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,500.000 VND

8

2,720.000 VND

9

2,720.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,630.000 VND

12

2,560.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,660.000 VND

15

2,250.000 VND

16

2,660.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,280.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,630.000 VND

21

2,740.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,290.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,610.000 VND

26

2,220.000 VND

27

2,610.000 VND

28

2,350.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,670.000 VND

31

2,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,660.000 VND

2

2,970.000 VND

3

3,030.000 VND

4

2,800.000 VND

5

2,940.000 VND

6

2,960.000 VND

7

3,070.000 VND

8

2,920.000 VND

9

3,110.000 VND

10

2,840.000 VND

11

3,070.000 VND

12

2,970.000 VND

13

2,950.000 VND

14

2,730.000 VND

15

3,060.000 VND

16

2,690.000 VND

17

2,780.000 VND

18

2,710.000 VND

19

2,660.000 VND

20

2,970.000 VND

21

3,100.000 VND

22

3,080.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,640.000 VND

25

3,020.000 VND

26

2,630.000 VND

27

2,970.000 VND

28

3,010.000 VND

29

3,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,530.000 VND

2

2,580.000 VND

3

2,490.000 VND

4

2,520.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,430.000 VND

8

2,280.000 VND

9

2,180.000 VND

10

2,600.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,510.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,110.000 VND

17

2,120.000 VND

18

2,340.000 VND

19

2,160.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,140.000 VND

22

2,330.000 VND

23

2,400.000 VND

24

2,190.000 VND

25

2,230.000 VND

26

2,610.000 VND

27

2,520.000 VND

28

2,330.000 VND

29

2,140.000 VND

30

2,160.000 VND

31

2,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

610.000 VND

3

1,030.000 VND

4

1,130.000 VND

5

910.000 VND

6

930.000 VND

7

1,000.000 VND

8

1,000.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,120.000 VND

11

1,020.000 VND

12

840.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,110.000 VND

15

770.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,140.000 VND

18

800.000 VND

19

680.000 VND

20

720.000 VND

21

800.000 VND

22

980.000 VND

23

1,130.000 VND

24

1,130.000 VND

25

810.000 VND

26

920.000 VND

27

930.000 VND

28

770.000 VND

29

880.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

850.000 VND

3

720.000 VND

4

1,100.000 VND

5

670.000 VND

6

640.000 VND

7

1,120.000 VND

8

920.000 VND

9

690.000 VND

10

980.000 VND

11

840.000 VND

12

970.000 VND

13

750.000 VND

14

820.000 VND

15

710.000 VND

16

940.000 VND

17

1,060.000 VND

18

890.000 VND

19

1,080.000 VND

20

840.000 VND

21

910.000 VND

22

880.000 VND

23

740.000 VND

24

810.000 VND

25

940.000 VND

26

1,120.000 VND

27

790.000 VND

28

650.000 VND

29

920.000 VND

30

830.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

650.000 VND

3

620.000 VND

4

670.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,130.000 VND

7

700.000 VND

8

910.000 VND

9

940.000 VND

10

960.000 VND

11

720.000 VND

12

690.000 VND

13

950.000 VND

14

1,040.000 VND

15

890.000 VND

16

640.000 VND

17

1,090.000 VND

18

820.000 VND

19

670.000 VND

20

810.000 VND

21

710.000 VND

22

920.000 VND

23

900.000 VND

24

1,120.000 VND

25

780.000 VND

26

990.000 VND

27

930.000 VND

28

1,060.000 VND

29

940.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,070.000 VND

3

870.000 VND

4

790.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,000.000 VND

7

640.000 VND

8

790.000 VND

9

860.000 VND

10

1,030.000 VND

11

1,080.000 VND

12

780.000 VND

13

800.000 VND

14

990.000 VND

15

1,030.000 VND

16

670.000 VND

17

760.000 VND

18

1,030.000 VND

19

720.000 VND

20

830.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,120.000 VND

23

850.000 VND

24

900.000 VND

25

910.000 VND

26

990.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,100.000 VND

29

700.000 VND

30

700.000 VND

31

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

760.000 VND

3

970.000 VND

4

710.000 VND

5

870.000 VND

6

720.000 VND

7

1,150.000 VND

8

990.000 VND

9

920.000 VND

10

1,080.000 VND

11

990.000 VND

12

770.000 VND

13

1,100.000 VND

14

730.000 VND

15

860.000 VND

16

810.000 VND

17

980.000 VND

18

1,070.000 VND

19

700.000 VND

20

830.000 VND

21

670.000 VND

22

670.000 VND

23

770.000 VND

24

960.000 VND

25

660.000 VND

26

690.000 VND

27

730.000 VND

28

840.000 VND

29

1,140.000 VND

30

720.000 VND

31

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

760.000 VND

3

880.000 VND

4

670.000 VND

5

690.000 VND

6

920.000 VND

7

800.000 VND

8

670.000 VND

9

1,020.000 VND

10

900.000 VND

11

630.000 VND

12

830.000 VND

13

1,110.000 VND

14

690.000 VND

15

1,060.000 VND

16

1,020.000 VND

17

1,050.000 VND

18

660.000 VND

19

890.000 VND

20

750.000 VND

21

860.000 VND

22

1,140.000 VND

23

1,000.000 VND

24

1,060.000 VND

25

790.000 VND

26

840.000 VND

27

700.000 VND

28

1,090.000 VND

29

730.000 VND

30

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

660.000 VND

3

640.000 VND

4

1,060.000 VND

5

840.000 VND

6

770.000 VND

7

1,130.000 VND

8

1,000.000 VND

9

820.000 VND

10

700.000 VND

11

1,130.000 VND

12

670.000 VND

13

850.000 VND

14

730.000 VND

15

650.000 VND

16

1,020.000 VND

17

890.000 VND

18

770.000 VND

19

640.000 VND

20

720.000 VND

21

750.000 VND

22

830.000 VND

23

1,040.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,110.000 VND

27

990.000 VND

28

1,050.000 VND

29

650.000 VND

30

1,070.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

860.000 VND

3

990.000 VND

4

840.000 VND

5

630.000 VND

6

840.000 VND

7

1,110.000 VND

8

940.000 VND

9

830.000 VND

10

1,110.000 VND

11

610.000 VND

12

820.000 VND

13

1,030.000 VND

14

1,100.000 VND

15

960.000 VND

16

730.000 VND

17

920.000 VND

18

1,100.000 VND

19

740.000 VND

20

700.000 VND

21

620.000 VND

22

1,030.000 VND

23

1,060.000 VND

24

1,040.000 VND

25

1,010.000 VND

26

920.000 VND

27

790.000 VND

28

940.000 VND

29

850.000 VND

30

1,020.000 VND

+ Cho tôi giá vé hạng thương gia từ Hà Nội đi Pleiku là bao nhiêu ? giá vé là 3.580.000 ngàn đồng. Mua vé hạng này bạn có nhiều ưu đãi, hoàn đổi vé không mất phí, kèm theo những món ăn miễn phí trên khoang bay này.

Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines
 
+ Số ghế của tôi là số mấy, tôi có thể chọn chỗ ngồi không ? Quý khách không thể chọn trước được chỗ ngồi, khi làm thủ tục quý khách sẽ được sắp chỗ ngồi ngẫu nhiên.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ