Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku

+ Tôi muốn đặt vé máy bay Hà Nội đi Pleiku cho 2 người lớn một em bé thì cần những thông tin gì để đặt vé? Quý khách hàng cần cung cấp tên 2 người bay, tên em bé (ngày tháng năm sinh của em bé) và ngày giờ bay để nhân viên check giá và đặt vé.

+ Tôi có thể chuyển tiền qua đường bưu điện để lấy vé không ? Bạn không thể thanh toán qua đường bưu điện vì rất mất thời gian trong khi vé máy bay chỉ giữ trong vòng 24 tiếng, quý khách chuyển qua ngân hàng là cách tiện lợi và nhanh chóng nhất.

bảng giá vé máy bay hà nội đi pleiku giá rẻ
 
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

760.000 VND

25

1,110.000 VND

26

610.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,030.000 VND

29

990.000 VND

30

720.000 VND

31

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

1,100.000 VND

3

810.000 VND

4

750.000 VND

5

860.000 VND

6

1,000.000 VND

7

960.000 VND

8

770.000 VND

9

630.000 VND

10

1,030.000 VND

11

660.000 VND

12

900.000 VND

13

760.000 VND

14

870.000 VND

15

650.000 VND

16

930.000 VND

17

1,000.000 VND

18

980.000 VND

19

910.000 VND

20

700.000 VND

21

760.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,090.000 VND

25

850.000 VND

26

1,070.000 VND

27

700.000 VND

28

840.000 VND

29

960.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

960.000 VND

3

630.000 VND

4

640.000 VND

5

780.000 VND

6

950.000 VND

7

700.000 VND

8

900.000 VND

9

1,000.000 VND

10

1,010.000 VND

11

650.000 VND

12

1,010.000 VND

13

600.000 VND

14

990.000 VND

15

660.000 VND

16

830.000 VND

17

720.000 VND

18

780.000 VND

19

830.000 VND

20

1,090.000 VND

21

970.000 VND

22

790.000 VND

23

620.000 VND

24

1,040.000 VND

25

760.000 VND

26

1,130.000 VND

27

680.000 VND

28

960.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,050.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

760.000 VND

3

890.000 VND

4

650.000 VND

5

850.000 VND

6

1,110.000 VND

7

940.000 VND

8

960.000 VND

9

1,010.000 VND

10

1,120.000 VND

11

790.000 VND

12

820.000 VND

13

730.000 VND

14

800.000 VND

15

750.000 VND

16

750.000 VND

17

960.000 VND

18

770.000 VND

19

750.000 VND

20

920.000 VND

21

690.000 VND

22

880.000 VND

23

850.000 VND

24

700.000 VND

25

670.000 VND

26

1,090.000 VND

27

720.000 VND

28

850.000 VND

29

920.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,620.000 VND

2

1,770.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,520.000 VND

5

1,600.000 VND

6

1,670.000 VND

7

1,560.000 VND

8

1,560.000 VND

9

2,030.000 VND

10

1,920.000 VND

11

1,740.000 VND

12

1,800.000 VND

13

2,030.000 VND

14

1,560.000 VND

15

1,960.000 VND

16

1,720.000 VND

17

1,700.000 VND

18

2,000.000 VND

19

1,880.000 VND

20

1,640.000 VND

21

1,810.000 VND

22

1,610.000 VND

23

1,700.000 VND

24

1,630.000 VND

25

1,840.000 VND

26

1,720.000 VND

27

1,870.000 VND

28

1,890.000 VND

29

2,020.000 VND

30

1,590.000 VND

31

1,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,760.000 VND

2

1,560.000 VND

3

1,560.000 VND

4

1,690.000 VND

5

1,300.000 VND

6

1,460.000 VND

7

1,810.000 VND

8

1,580.000 VND

9

1,830.000 VND

10

1,400.000 VND

11

1,400.000 VND

12

1,470.000 VND

13

1,570.000 VND

14

1,700.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,420.000 VND

17

1,830.000 VND

18

1,650.000 VND

19

1,760.000 VND

20

1,400.000 VND

21

1,620.000 VND

22

1,330.000 VND

23

1,360.000 VND

24

1,680.000 VND

25

1,680.000 VND

26

1,540.000 VND

27

1,700.000 VND

28

1,710.000 VND

29

1,840.000 VND

30

1,780.000 VND

31

1,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

1,020.000 VND

3

620.000 VND

4

1,070.000 VND

5

840.000 VND

6

970.000 VND

7

1,130.000 VND

8

630.000 VND

9

1,070.000 VND

10

890.000 VND

11

930.000 VND

12

610.000 VND

13

860.000 VND

14

1,050.000 VND

15

610.000 VND

16

830.000 VND

17

630.000 VND

18

840.000 VND

19

1,040.000 VND

20

770.000 VND

21

1,000.000 VND

22

1,000.000 VND

23

1,020.000 VND

24

790.000 VND

25

880.000 VND

26

1,100.000 VND

27

670.000 VND

28

850.000 VND

29

1,100.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,060.000 VND

3

910.000 VND

4

1,080.000 VND

5

910.000 VND

6

920.000 VND

7

700.000 VND

8

1,140.000 VND

9

640.000 VND

10

910.000 VND

11

710.000 VND

12

980.000 VND

13

800.000 VND

14

1,110.000 VND

15

820.000 VND

16

710.000 VND

17

730.000 VND

18

1,100.000 VND

19

770.000 VND

20

680.000 VND

21

1,140.000 VND

22

690.000 VND

23

620.000 VND

24

650.000 VND

25

860.000 VND

26

980.000 VND

27

660.000 VND

28

1,150.000 VND

29

880.000 VND

30

1,010.000 VND

31

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,010.000 VND

5

680.000 VND

6

980.000 VND

7

1,070.000 VND

8

860.000 VND

9

1,060.000 VND

10

920.000 VND

11

950.000 VND

12

1,110.000 VND

13

690.000 VND

14

910.000 VND

15

800.000 VND

16

1,060.000 VND

17

820.000 VND

18

800.000 VND

19

650.000 VND

20

700.000 VND

21

1,040.000 VND

22

900.000 VND

23

940.000 VND

24

930.000 VND

25

1,140.000 VND

26

600.000 VND

27

1,080.000 VND

28

720.000 VND

29

800.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

670.000 VND

3

920.000 VND

4

1,010.000 VND

5

920.000 VND

6

1,100.000 VND

7

1,050.000 VND

8

630.000 VND

9

860.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,060.000 VND

12

620.000 VND

13

1,060.000 VND

14

1,010.000 VND

15

620.000 VND

16

1,110.000 VND

17

850.000 VND

18

990.000 VND

19

900.000 VND

20

1,000.000 VND

21

820.000 VND

22

890.000 VND

23

640.000 VND

24

970.000 VND

25

740.000 VND

26

1,140.000 VND

27

860.000 VND

28

1,040.000 VND

29

750.000 VND

30

870.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,470.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,240.000 VND

7

2,360.000 VND

8

2,340.000 VND

9

2,580.000 VND

10

2,480.000 VND

11

2,530.000 VND

12

2,570.000 VND

13

2,360.000 VND

14

2,720.000 VND

15

2,350.000 VND

16

2,310.000 VND

17

2,670.000 VND

18

2,730.000 VND

19

2,580.000 VND

20

2,220.000 VND

21

2,580.000 VND

22

2,470.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,550.000 VND

27

2,430.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,340.000 VND

30

2,470.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,760.000 VND

2

2,800.000 VND

3

3,040.000 VND

4

3,080.000 VND

5

3,080.000 VND

6

3,130.000 VND

7

2,890.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,710.000 VND

10

3,070.000 VND

11

2,730.000 VND

12

2,670.000 VND

13

3,140.000 VND

14

2,960.000 VND

15

3,100.000 VND

16

2,690.000 VND

17

2,720.000 VND

18

2,840.000 VND

19

2,910.000 VND

20

3,060.000 VND

21

3,080.000 VND

22

3,040.000 VND

23

2,610.000 VND

24

3,050.000 VND

25

2,760.000 VND

26

2,630.000 VND

27

3,130.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,910.000 VND

+ Cho tôi giá vé hạng thương gia từ Hà Nội đi Pleiku là bao nhiêu ? giá vé là 3.580.000 ngàn đồng. Mua vé hạng này bạn có nhiều ưu đãi, hoàn đổi vé không mất phí, kèm theo những món ăn miễn phí trên khoang bay này.

Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines
 
+ Số ghế của tôi là số mấy, tôi có thể chọn chỗ ngồi không ? Quý khách không thể chọn trước được chỗ ngồi, khi làm thủ tục quý khách sẽ được sắp chỗ ngồi ngẫu nhiên.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ