Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn

+ Vé máy bay Hà nội đi TPHCM Sài Gòn có nhiều chuyến trong ngày không? hãng nào giá rẻ mà tốt nhất ? Từ Hà Nội ra Sài Gòn có đến 15-20 chuyến trong ngày, giá của hãng Jetstar là rẻ nhất.

+ Giá vé trung bình từ Hà Nội đi TPHCM là bao nhiêu ? Giá vé trung bình tầm 1,160,000VND. Thủ tục đi máy bay cần những gì? Quý khách cần mang theo mã đặt chỗ trên vé, CMND hoặc bằng lái xe, hoặc hộ chiếu để làm thủ tục bay.

+ Trẻ em có được miễn phí không ? Giá vé máy bay trẻ em nếu quý khách đi hãng Jetstar sẽ ngang với giá vé người lớn. Thời gian giữ vé được bao lâu? Vé của Jetstar giữ được 24 tiếng kể từ thời điểm giữ vé.
GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,190.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,070.000 VND

21

630.000 VND

22

1,120.000 VND

23

960.000 VND

24

1,010.000 VND

25

710.000 VND

26

920.000 VND

27

1,160.000 VND

28

1,180.000 VND

29

1,030.000 VND

30

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,020.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,080.000 VND

5

680.000 VND

6

1,110.000 VND

7

650.000 VND

8

710.000 VND

9

1,010.000 VND

10

1,110.000 VND

11

960.000 VND

12

650.000 VND

13

670.000 VND

14

730.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,040.000 VND

17

970.000 VND

18

760.000 VND

19

670.000 VND

20

830.000 VND

21

980.000 VND

22

860.000 VND

23

1,180.000 VND

24

840.000 VND

25

890.000 VND

26

900.000 VND

27

990.000 VND

28

970.000 VND

29

990.000 VND

30

950.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,360.000 VND

2

2,650.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,260.000 VND

6

2,390.000 VND

7

2,770.000 VND

8

2,290.000 VND

9

2,750.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,640.000 VND

12

2,210.000 VND

13

2,200.000 VND

14

2,310.000 VND

15

2,270.000 VND

16

2,740.000 VND

17

2,780.000 VND

18

2,760.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,640.000 VND

21

2,650.000 VND

22

2,280.000 VND

23

2,390.000 VND

24

2,230.000 VND

25

2,760.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,730.000 VND

28

2,800.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,490.000 VND

31

2,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,110.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,930.000 VND

4

2,790.000 VND

5

2,670.000 VND

6

2,800.000 VND

7

3,060.000 VND

8

2,930.000 VND

9

3,130.000 VND

10

2,880.000 VND

11

2,680.000 VND

12

2,720.000 VND

13

2,740.000 VND

14

2,780.000 VND

15

3,180.000 VND

16

2,650.000 VND

17

2,680.000 VND

18

2,950.000 VND

19

2,970.000 VND

20

3,190.000 VND

21

3,170.000 VND

22

3,200.000 VND

23

3,170.000 VND

24

2,920.000 VND

25

2,610.000 VND

26

2,820.000 VND

27

2,800.000 VND

28

2,770.000 VND

29

2,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,270.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,390.000 VND

5

2,490.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,660.000 VND

9

2,680.000 VND

10

2,330.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,380.000 VND

13

2,430.000 VND

14

2,490.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,350.000 VND

17

2,560.000 VND

18

2,120.000 VND

19

2,220.000 VND

20

2,100.000 VND

21

2,460.000 VND

22

2,380.000 VND

23

2,430.000 VND

24

2,270.000 VND

25

2,290.000 VND

26

2,700.000 VND

27

2,140.000 VND

28

2,180.000 VND

29

2,260.000 VND

30

2,380.000 VND

31

2,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

670.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,100.000 VND

5

690.000 VND

6

710.000 VND

7

1,130.000 VND

8

630.000 VND

9

740.000 VND

10

1,100.000 VND

11

840.000 VND

12

1,020.000 VND

13

920.000 VND

14

790.000 VND

15

970.000 VND

16

1,130.000 VND

17

660.000 VND

18

750.000 VND

19

780.000 VND

20

1,120.000 VND

21

920.000 VND

22

650.000 VND

23

1,070.000 VND

24

960.000 VND

25

890.000 VND

26

750.000 VND

27

800.000 VND

28

840.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

890.000 VND

3

1,040.000 VND

4

980.000 VND

5

1,090.000 VND

6

900.000 VND

7

920.000 VND

8

1,070.000 VND

9

1,030.000 VND

10

800.000 VND

11

1,080.000 VND

12

640.000 VND

13

920.000 VND

14

610.000 VND

15

710.000 VND

16

610.000 VND

17

980.000 VND

18

820.000 VND

19

740.000 VND

20

840.000 VND

21

880.000 VND

22

850.000 VND

23

880.000 VND

24

790.000 VND

25

930.000 VND

26

820.000 VND

27

740.000 VND

28

900.000 VND

29

1,140.000 VND

30

750.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,060.000 VND

3

830.000 VND

4

690.000 VND

5

630.000 VND

6

1,000.000 VND

7

970.000 VND

8

990.000 VND

9

790.000 VND

10

950.000 VND

11

940.000 VND

12

670.000 VND

13

950.000 VND

14

940.000 VND

15

660.000 VND

16

660.000 VND

17

1,200.000 VND

18

630.000 VND

19

1,110.000 VND

20

690.000 VND

21

1,080.000 VND

22

820.000 VND

23

1,180.000 VND

24

820.000 VND

25

730.000 VND

26

1,190.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,100.000 VND

29

670.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

660.000 VND

3

670.000 VND

4

1,050.000 VND

5

800.000 VND

6

1,130.000 VND

7

1,040.000 VND

8

940.000 VND

9

760.000 VND

10

1,200.000 VND

11

1,130.000 VND

12

750.000 VND

13

640.000 VND

14

1,190.000 VND

15

900.000 VND

16

850.000 VND

17

860.000 VND

18

740.000 VND

19

1,000.000 VND

20

920.000 VND

21

1,130.000 VND

22

680.000 VND

23

1,000.000 VND

24

790.000 VND

25

980.000 VND

26

840.000 VND

27

760.000 VND

28

690.000 VND

29

1,040.000 VND

30

930.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

890.000 VND

3

770.000 VND

4

790.000 VND

5

690.000 VND

6

730.000 VND

7

1,090.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,090.000 VND

10

860.000 VND

11

680.000 VND

12

1,130.000 VND

13

630.000 VND

14

850.000 VND

15

1,110.000 VND

16

930.000 VND

17

860.000 VND

18

780.000 VND

19

700.000 VND

20

910.000 VND

21

1,090.000 VND

22

950.000 VND

23

970.000 VND

24

1,060.000 VND

25

720.000 VND

26

990.000 VND

27

1,140.000 VND

28

960.000 VND

29

680.000 VND

30

920.000 VND

31

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

660.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,110.000 VND

5

940.000 VND

6

680.000 VND

7

790.000 VND

8

1,040.000 VND

9

710.000 VND

10

760.000 VND

11

740.000 VND

12

810.000 VND

13

670.000 VND

14

1,100.000 VND

15

890.000 VND

16

1,030.000 VND

17

1,030.000 VND

18

990.000 VND

19

640.000 VND

20

1,190.000 VND

21

710.000 VND

22

1,070.000 VND

23

1,110.000 VND

24

940.000 VND

25

850.000 VND

26

1,110.000 VND

27

610.000 VND

28

890.000 VND

29

1,020.000 VND

30

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

960.000 VND

3

780.000 VND

4

710.000 VND

5

1,060.000 VND

6

1,200.000 VND

7

760.000 VND

8

860.000 VND

9

770.000 VND

10

680.000 VND

11

1,110.000 VND

12

810.000 VND

13

710.000 VND

14

1,180.000 VND

15

690.000 VND

16

640.000 VND

17

730.000 VND

18

970.000 VND

19

1,160.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,170.000 VND

22

990.000 VND

23

990.000 VND

24

790.000 VND

25

650.000 VND

26

980.000 VND

27

860.000 VND

28

1,070.000 VND

29

1,090.000 VND

30

900.000 VND

31

890.000 VND

+ Hành lý bao nhiêu kg ? Gồm có các gói hành lý 15, 20, 25 và 30 kg. Thời điểm nào đặt vé tốt nhất? Quý khách đặt vé trước 2 tuần sẽ có giá vé tốt.

Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Kiểm tra giá vé đi TPHCM như thế nào? Quý khách truy cập hệ thống của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn để kiểm tra giá vé một cách chính xác nhất.

+ Lấy vé và thanh toán ra sao? Quý khách ở Hà Nội sẽ thanh toán bằng cách chuyển khoản để lấy vé. Sau khi xác nhận việc chuyển khoản thành công, đại lý sẽ xuất vé và gửi mã đặt chỗ qua email hoặc tin nhắn cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ