Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn

+ Vé máy bay Hà nội đi TPHCM Sài Gòn có nhiều chuyến trong ngày không? hãng nào giá rẻ mà tốt nhất ? Từ Hà Nội ra Sài Gòn có đến 15-20 chuyến trong ngày, giá của hãng Jetstar là rẻ nhất.

+ Giá vé trung bình từ Hà Nội đi TPHCM là bao nhiêu ? Giá vé trung bình tầm 1,160,000VND. Thủ tục đi máy bay cần những gì? Quý khách cần mang theo mã đặt chỗ trên vé, CMND hoặc bằng lái xe, hoặc hộ chiếu để làm thủ tục bay.

+ Trẻ em có được miễn phí không ? Giá vé máy bay trẻ em nếu quý khách đi hãng Jetstar sẽ ngang với giá vé người lớn. Thời gian giữ vé được bao lâu? Vé của Jetstar giữ được 24 tiếng kể từ thời điểm giữ vé.
GIÁ VÉ THÁNG 07 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2,020.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,510.000 VND

26

1,620.000 VND

27

1,830.000 VND

28

1,990.000 VND

29

1,730.000 VND

30

1,900.000 VND

31

1,800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,810.000 VND

2

1,360.000 VND

3

1,740.000 VND

4

1,300.000 VND

5

1,460.000 VND

6

1,770.000 VND

7

1,470.000 VND

8

1,630.000 VND

9

1,410.000 VND

10

1,380.000 VND

11

1,870.000 VND

12

1,740.000 VND

13

1,720.000 VND

14

1,840.000 VND

15

1,510.000 VND

16

1,340.000 VND

17

1,410.000 VND

18

1,330.000 VND

19

1,530.000 VND

20

1,770.000 VND

21

1,700.000 VND

22

1,820.000 VND

23

1,420.000 VND

24

1,490.000 VND

25

1,880.000 VND

26

1,750.000 VND

27

1,380.000 VND

28

1,710.000 VND

29

1,660.000 VND

30

1,420.000 VND

31

1,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

860.000 VND

3

650.000 VND

4

750.000 VND

5

880.000 VND

6

860.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,050.000 VND

9

610.000 VND

10

970.000 VND

11

980.000 VND

12

740.000 VND

13

950.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,060.000 VND

16

620.000 VND

17

620.000 VND

18

650.000 VND

19

780.000 VND

20

1,190.000 VND

21

740.000 VND

22

670.000 VND

23

620.000 VND

24

750.000 VND

25

960.000 VND

26

1,080.000 VND

27

980.000 VND

28

930.000 VND

29

1,120.000 VND

30

1,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

910.000 VND

3

910.000 VND

4

890.000 VND

5

1,170.000 VND

6

960.000 VND

7

1,120.000 VND

8

760.000 VND

9

950.000 VND

10

1,170.000 VND

11

830.000 VND

12

850.000 VND

13

1,070.000 VND

14

740.000 VND

15

850.000 VND

16

760.000 VND

17

750.000 VND

18

670.000 VND

19

840.000 VND

20

950.000 VND

21

630.000 VND

22

920.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,090.000 VND

25

790.000 VND

26

1,000.000 VND

27

910.000 VND

28

1,030.000 VND

29

630.000 VND

30

1,170.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

1,190.000 VND

3

710.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,040.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,140.000 VND

8

630.000 VND

9

790.000 VND

10

890.000 VND

11

640.000 VND

12

630.000 VND

13

780.000 VND

14

1,030.000 VND

15

940.000 VND

16

870.000 VND

17

780.000 VND

18

670.000 VND

19

1,090.000 VND

20

750.000 VND

21

600.000 VND

22

1,080.000 VND

23

610.000 VND

24

970.000 VND

25

730.000 VND

26

780.000 VND

27

650.000 VND

28

630.000 VND

29

870.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,080.000 VND

3

900.000 VND

4

860.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,110.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,100.000 VND

9

900.000 VND

10

730.000 VND

11

920.000 VND

12

1,190.000 VND

13

1,120.000 VND

14

610.000 VND

15

1,090.000 VND

16

800.000 VND

17

1,030.000 VND

18

860.000 VND

19

620.000 VND

20

920.000 VND

21

920.000 VND

22

1,150.000 VND

23

620.000 VND

24

760.000 VND

25

720.000 VND

26

740.000 VND

27

1,200.000 VND

28

820.000 VND

29

750.000 VND

30

720.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,530.000 VND

2

2,600.000 VND

3

2,780.000 VND

4

2,710.000 VND

5

2,610.000 VND

6

2,740.000 VND

7

2,660.000 VND

8

2,410.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,520.000 VND

11

2,380.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,430.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,330.000 VND

16

2,270.000 VND

17

2,710.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,490.000 VND

20

2,400.000 VND

21

2,780.000 VND

22

2,660.000 VND

23

2,290.000 VND

24

2,670.000 VND

25

2,610.000 VND

26

2,360.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,680.000 VND

31

2,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

3,020.000 VND

3

2,900.000 VND

4

3,000.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,820.000 VND

8

2,740.000 VND

9

3,080.000 VND

10

2,880.000 VND

11

3,150.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,910.000 VND

14

2,790.000 VND

15

2,650.000 VND

16

2,750.000 VND

17

3,090.000 VND

18

2,880.000 VND

19

2,670.000 VND

20

2,690.000 VND

21

3,050.000 VND

22

2,950.000 VND

23

2,840.000 VND

24

2,760.000 VND

25

3,050.000 VND

26

2,760.000 VND

27

2,620.000 VND

28

2,750.000 VND

29

2,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,630.000 VND

2

2,510.000 VND

3

2,420.000 VND

4

2,140.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,160.000 VND

7

2,500.000 VND

8

2,200.000 VND

9

2,680.000 VND

10

2,140.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,680.000 VND

13

2,390.000 VND

14

2,420.000 VND

15

2,440.000 VND

16

2,270.000 VND

17

2,520.000 VND

18

2,440.000 VND

19

2,380.000 VND

20

2,230.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,250.000 VND

23

2,200.000 VND

24

2,540.000 VND

25

2,100.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,470.000 VND

28

2,590.000 VND

29

2,310.000 VND

30

2,600.000 VND

31

2,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

640.000 VND

3

1,110.000 VND

4

930.000 VND

5

1,090.000 VND

6

840.000 VND

7

1,120.000 VND

8

900.000 VND

9

1,030.000 VND

10

840.000 VND

11

760.000 VND

12

860.000 VND

13

670.000 VND

14

850.000 VND

15

1,020.000 VND

16

630.000 VND

17

1,180.000 VND

18

1,180.000 VND

19

990.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,140.000 VND

22

930.000 VND

23

1,120.000 VND

24

830.000 VND

25

920.000 VND

26

1,000.000 VND

27

1,080.000 VND

28

1,130.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

980.000 VND

3

630.000 VND

4

860.000 VND

5

670.000 VND

6

710.000 VND

7

980.000 VND

8

1,080.000 VND

9

1,060.000 VND

10

650.000 VND

11

1,180.000 VND

12

670.000 VND

13

1,110.000 VND

14

1,020.000 VND

15

790.000 VND

16

800.000 VND

17

900.000 VND

18

950.000 VND

19

940.000 VND

20

750.000 VND

21

810.000 VND

22

1,030.000 VND

23

700.000 VND

24

890.000 VND

25

1,020.000 VND

26

740.000 VND

27

790.000 VND

28

870.000 VND

29

800.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

720.000 VND

3

1,070.000 VND

4

720.000 VND

5

870.000 VND

6

880.000 VND

7

920.000 VND

8

1,020.000 VND

9

940.000 VND

10

940.000 VND

11

650.000 VND

12

680.000 VND

13

630.000 VND

14

1,000.000 VND

15

660.000 VND

16

720.000 VND

17

970.000 VND

18

1,140.000 VND

19

710.000 VND

20

860.000 VND

21

980.000 VND

22

1,080.000 VND

23

930.000 VND

24

700.000 VND

25

1,140.000 VND

26

1,140.000 VND

27

970.000 VND

28

900.000 VND

29

900.000 VND

30

980.000 VND

+ Hành lý bao nhiêu kg ? Gồm có các gói hành lý 15, 20, 25 và 30 kg. Thời điểm nào đặt vé tốt nhất? Quý khách đặt vé trước 2 tuần sẽ có giá vé tốt.

Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Kiểm tra giá vé đi TPHCM như thế nào? Quý khách truy cập hệ thống của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn để kiểm tra giá vé một cách chính xác nhất.

+ Lấy vé và thanh toán ra sao? Quý khách ở Hà Nội sẽ thanh toán bằng cách chuyển khoản để lấy vé. Sau khi xác nhận việc chuyển khoản thành công, đại lý sẽ xuất vé và gửi mã đặt chỗ qua email hoặc tin nhắn cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ