Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn

+ Vé máy bay Hà nội đi TPHCM Sài Gòn có nhiều chuyến trong ngày không? hãng nào giá rẻ mà tốt nhất ? Từ Hà Nội ra Sài Gòn có đến 15-20 chuyến trong ngày, giá của hãng Jetstar là rẻ nhất.

+ Giá vé trung bình từ Hà Nội đi TPHCM là bao nhiêu ? Giá vé trung bình tầm 1,160,000VND. Thủ tục đi máy bay cần những gì? Quý khách cần mang theo mã đặt chỗ trên vé, CMND hoặc bằng lái xe, hoặc hộ chiếu để làm thủ tục bay.

+ Trẻ em có được miễn phí không ? Giá vé máy bay trẻ em nếu quý khách đi hãng Jetstar sẽ ngang với giá vé người lớn. Thời gian giữ vé được bao lâu? Vé của Jetstar giữ được 24 tiếng kể từ thời điểm giữ vé.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

660.000 VND

22

1,140.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,040.000 VND

25

670.000 VND

26

940.000 VND

27

990.000 VND

28

1,100.000 VND

29

930.000 VND

30

650.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

1,160.000 VND

3

1,080.000 VND

4

1,130.000 VND

5

640.000 VND

6

1,000.000 VND

7

990.000 VND

8

1,050.000 VND

9

690.000 VND

10

950.000 VND

11

1,100.000 VND

12

1,050.000 VND

13

610.000 VND

14

900.000 VND

15

660.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,040.000 VND

18

810.000 VND

19

1,190.000 VND

20

860.000 VND

21

730.000 VND

22

620.000 VND

23

1,010.000 VND

24

750.000 VND

25

980.000 VND

26

920.000 VND

27

620.000 VND

28

690.000 VND

29

950.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,090.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,050.000 VND

5

830.000 VND

6

1,160.000 VND

7

780.000 VND

8

890.000 VND

9

1,050.000 VND

10

1,090.000 VND

11

920.000 VND

12

1,120.000 VND

13

980.000 VND

14

980.000 VND

15

1,000.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,110.000 VND

18

830.000 VND

19

1,120.000 VND

20

970.000 VND

21

790.000 VND

22

1,120.000 VND

23

910.000 VND

24

960.000 VND

25

640.000 VND

26

990.000 VND

27

1,050.000 VND

28

700.000 VND

29

910.000 VND

30

950.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

710.000 VND

3

720.000 VND

4

1,100.000 VND

5

790.000 VND

6

820.000 VND

7

1,060.000 VND

8

910.000 VND

9

690.000 VND

10

1,060.000 VND

11

700.000 VND

12

780.000 VND

13

1,120.000 VND

14

680.000 VND

15

1,200.000 VND

16

1,160.000 VND

17

700.000 VND

18

610.000 VND

19

700.000 VND

20

700.000 VND

21

600.000 VND

22

1,000.000 VND

23

860.000 VND

24

680.000 VND

25

1,050.000 VND

26

830.000 VND

27

840.000 VND

28

760.000 VND

29

910.000 VND

30

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,560.000 VND

2

1,990.000 VND

3

1,970.000 VND

4

1,880.000 VND

5

1,910.000 VND

6

1,760.000 VND

7

1,700.000 VND

8

1,780.000 VND

9

1,670.000 VND

10

1,700.000 VND

11

1,800.000 VND

12

2,070.000 VND

13

1,740.000 VND

14

1,600.000 VND

15

1,860.000 VND

16

1,750.000 VND

17

1,830.000 VND

18

2,080.000 VND

19

1,540.000 VND

20

1,670.000 VND

21

1,730.000 VND

22

1,770.000 VND

23

1,990.000 VND

24

1,780.000 VND

25

1,810.000 VND

26

1,580.000 VND

27

1,820.000 VND

28

2,050.000 VND

29

1,670.000 VND

30

2,010.000 VND

31

2,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,660.000 VND

2

1,590.000 VND

3

1,810.000 VND

4

1,400.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,820.000 VND

7

1,460.000 VND

8

1,700.000 VND

9

1,770.000 VND

10

1,630.000 VND

11

1,420.000 VND

12

1,900.000 VND

13

1,300.000 VND

14

1,410.000 VND

15

1,400.000 VND

16

1,360.000 VND

17

1,710.000 VND

18

1,500.000 VND

19

1,390.000 VND

20

1,700.000 VND

21

1,330.000 VND

22

1,430.000 VND

23

1,430.000 VND

24

1,340.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,850.000 VND

27

1,710.000 VND

28

1,540.000 VND

29

1,410.000 VND

30

1,630.000 VND

31

1,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

740.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,160.000 VND

5

1,110.000 VND

6

700.000 VND

7

780.000 VND

8

1,180.000 VND

9

840.000 VND

10

1,190.000 VND

11

800.000 VND

12

730.000 VND

13

810.000 VND

14

790.000 VND

15

1,060.000 VND

16

930.000 VND

17

880.000 VND

18

800.000 VND

19

710.000 VND

20

630.000 VND

21

760.000 VND

22

660.000 VND

23

960.000 VND

24

1,150.000 VND

25

660.000 VND

26

780.000 VND

27

930.000 VND

28

690.000 VND

29

1,170.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

970.000 VND

3

690.000 VND

4

840.000 VND

5

740.000 VND

6

810.000 VND

7

1,000.000 VND

8

630.000 VND

9

900.000 VND

10

750.000 VND

11

1,110.000 VND

12

620.000 VND

13

650.000 VND

14

790.000 VND

15

1,000.000 VND

16

1,040.000 VND

17

890.000 VND

18

690.000 VND

19

780.000 VND

20

1,180.000 VND

21

600.000 VND

22

610.000 VND

23

1,060.000 VND

24

1,150.000 VND

25

610.000 VND

26

1,120.000 VND

27

1,030.000 VND

28

770.000 VND

29

660.000 VND

30

1,090.000 VND

31

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

1,140.000 VND

3

1,110.000 VND

4

980.000 VND

5

1,040.000 VND

6

670.000 VND

7

780.000 VND

8

1,080.000 VND

9

690.000 VND

10

830.000 VND

11

1,010.000 VND

12

1,150.000 VND

13

1,120.000 VND

14

940.000 VND

15

1,070.000 VND

16

740.000 VND

17

900.000 VND

18

1,080.000 VND

19

800.000 VND

20

700.000 VND

21

650.000 VND

22

1,080.000 VND

23

700.000 VND

24

960.000 VND

25

840.000 VND

26

790.000 VND

27

630.000 VND

28

630.000 VND

29

760.000 VND

30

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,060.000 VND

3

1,180.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,200.000 VND

6

820.000 VND

7

730.000 VND

8

870.000 VND

9

1,050.000 VND

10

1,010.000 VND

11

610.000 VND

12

740.000 VND

13

750.000 VND

14

600.000 VND

15

1,140.000 VND

16

940.000 VND

17

870.000 VND

18

720.000 VND

19

1,140.000 VND

20

1,040.000 VND

21

1,130.000 VND

22

1,180.000 VND

23

750.000 VND

24

890.000 VND

25

890.000 VND

26

680.000 VND

27

710.000 VND

28

950.000 VND

29

990.000 VND

30

1,170.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,240.000 VND

4

2,490.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,490.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,210.000 VND

12

2,580.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,310.000 VND

15

2,700.000 VND

16

2,310.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,670.000 VND

20

2,740.000 VND

21

2,530.000 VND

22

2,230.000 VND

23

2,750.000 VND

24

2,800.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,330.000 VND

29

2,340.000 VND

30

2,700.000 VND

31

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,740.000 VND

2

2,640.000 VND

3

3,140.000 VND

4

2,660.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,950.000 VND

7

3,000.000 VND

8

2,840.000 VND

9

2,930.000 VND

10

3,070.000 VND

11

2,980.000 VND

12

3,080.000 VND

13

2,830.000 VND

14

2,750.000 VND

15

2,660.000 VND

16

2,740.000 VND

17

3,100.000 VND

18

2,740.000 VND

19

2,690.000 VND

20

2,900.000 VND

21

3,180.000 VND

22

3,040.000 VND

23

2,950.000 VND

24

2,790.000 VND

25

2,680.000 VND

26

3,180.000 VND

27

2,790.000 VND

28

2,970.000 VND

29

3,080.000 VND

+ Hành lý bao nhiêu kg ? Gồm có các gói hành lý 15, 20, 25 và 30 kg. Thời điểm nào đặt vé tốt nhất? Quý khách đặt vé trước 2 tuần sẽ có giá vé tốt.

Vé máy bay Hà Nội đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Kiểm tra giá vé đi TPHCM như thế nào? Quý khách truy cập hệ thống của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn để kiểm tra giá vé một cách chính xác nhất.

+ Lấy vé và thanh toán ra sao? Quý khách ở Hà Nội sẽ thanh toán bằng cách chuyển khoản để lấy vé. Sau khi xác nhận việc chuyển khoản thành công, đại lý sẽ xuất vé và gửi mã đặt chỗ qua email hoặc tin nhắn cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ